Return to Video

In de geest van een vroegere radicale jihadist

 • 0:01 - 0:05
  Vandaag sta ik voor jullie
  als een man die het leven ten volle leeft
 • 0:05 - 0:06
  in het hier en nu.
 • 0:07 - 0:09
  Maar een lange tijd
 • 0:09 - 0:10
  leefde ik voor de dood.
 • 0:12 - 0:14
  Ik was een jonge man die geloofde
 • 0:14 - 0:18
  dat jihad moet worden begrepen
  in de taal van dwang en geweld.
 • 0:21 - 0:24
  Ik probeerde onrecht te bestrijden
  met macht en agressie.
 • 0:25 - 0:30
  Ik was diep bezorgd
  om het lijden van anderen
 • 0:31 - 0:34
  en had een sterk verlangen
  om hen te helpen en te ontlasten.
 • 0:37 - 0:40
  Ik dacht dat gewelddadige jihad nobel,
 • 0:40 - 0:42
  ridderlijk
 • 0:42 - 0:44
  en de beste manier om te helpen was.
 • 0:45 - 0:48
  In een tijd waarin
  zo veel van onze mensen --
 • 0:48 - 0:49
  vooral jongeren --
 • 0:49 - 0:51
  het risico van radicalisering lopen
 • 0:51 - 0:53
  door groepen als Al-Qaida,
 • 0:53 - 0:55
  Islamitische Staat en anderen,
 • 0:56 - 0:57
  wanneer deze groepen beweren
 • 0:57 - 1:02
  dat hun gruwelijke wreedheid
  en geweld de ware jihad zijn,
 • 1:02 - 1:07
  wil ik zeggen dat hun idee
  van jihad verkeerd is --
 • 1:07 - 1:08
  helemaal verkeerd --
 • 1:08 - 1:09
  net als het mijne toen.
 • 1:11 - 1:14
  Jihad betekent om te streven
  naar het beste in je.
 • 1:14 - 1:17
  Het omvat inspanning en spiritualiteit,
 • 1:17 - 1:19
  zelfreiniging
 • 1:19 - 1:20
  en toewijding.
 • 1:22 - 1:25
  Het verwijst naar positieve verandering
 • 1:25 - 1:29
  door leren, wijsheid en denken aan God.
 • 1:29 - 1:33
  Het woord jihad staat voor
  al deze betekenissen samen.
 • 1:35 - 1:39
  Jihad kan soms vechten inhouden,
 • 1:39 - 1:41
  maar alleen maar soms,
 • 1:41 - 1:43
  onder strikte voorwaarden,
 • 1:44 - 1:46
  binnen regels en grenzen.
 • 1:48 - 1:52
  In Islam moet het voordeel
  van een daad opwegen
 • 1:52 - 1:55
  tegen de schade of problemen
  die het met zich meebrengt.
 • 1:55 - 1:57
  Belangrijker
 • 1:57 - 2:02
  is dat de verzen in de Koran
  die verband houden met jihad of vechten,
 • 2:02 - 2:07
  andere verzen niet tenietdoen
  die spreken over vergeving,
 • 2:07 - 2:09
  welwillendheid
 • 2:09 - 2:10
  of geduld.
 • 2:13 - 2:18
  Maar ik denk dat er nu
  geen omstandigheden op aarde zijn
 • 2:18 - 2:20
  die gewelddadige jihad verrechtvaardigen,
 • 2:21 - 2:23
  omdat dat zal leiden tot grotere schade.
 • 2:26 - 2:28
  Maar nu is het idee van jihad gekaapt.
 • 2:28 - 2:31
  De betekenis is verdraaid
 • 2:31 - 2:35
  tot gewelddadige strijd overal
  waar moslims moeilijkheden ondergaan,
 • 2:35 - 2:37
  en omgevormd tot terrorisme
 • 2:37 - 2:40
  door fascistische islamisten als al-Qaida,
 • 2:40 - 2:41
  Islamitische Staat en anderen.
 • 2:42 - 2:44
  Maar ik ben gaan begrijpen
 • 2:44 - 2:48
  dat ware jihad betekent
  streven naar het uiterste
 • 2:48 - 2:52
  om die kwaliteiten die God liefheeft
  te versterken en te beleven:
 • 2:52 - 2:55
  eerlijkheid, betrouwbaarheid,
 • 2:55 - 2:57
  medeleven, welwillendheid,
 • 2:57 - 2:59
  betrouwbaarheid, respect,
 • 2:59 - 3:00
  waarachtigheid --
 • 3:00 - 3:03
  menselijke waarden
  die zo velen van ons delen.
 • 3:06 - 3:08
  Ik ben geboren in Bangladesh,
 • 3:08 - 3:10
  maar groeide vooral op in Engeland.
 • 3:10 - 3:12
  Ik ging hier naar school.
 • 3:12 - 3:15
  Mijn vader was een academicus
 • 3:15 - 3:18
  en voor zijn werk waren we
  in het Verenigd Koninkrijk.
 • 3:18 - 3:23
  In 1971 waren we in Bangladesh
  toen alles veranderde.
 • 3:24 - 3:28
  De Onafhankelijkheidsoorlog
  trof ons vreselijk,
 • 3:28 - 3:30
  zette families tegen elkaar op
 • 3:30 - 3:31
  en buurman tegen buurman.
 • 3:31 - 3:34
  Op mijn 12e ervoer ik oorlog
 • 3:34 - 3:36
  en armoede in mijn familie,
 • 3:37 - 3:40
  de gruwelijke dood
  van 22 van mijn familieleden,
 • 3:41 - 3:44
  evenals de moord op mijn oudere broer.
 • 3:47 - 3:49
  Ik was getuige van moordpartijen...
 • 3:51 - 3:54
  dieren die lijken aten in de straten,
 • 3:54 - 3:56
  uithongering overal om me heen,
 • 3:56 - 3:58
  moedwillig, gruwelijk geweld --
 • 3:58 - 3:59
  zinloos geweld.
 • 4:02 - 4:04
  Ik was een jonge man,
 • 4:04 - 4:07
  een tiener, gefascineerd door ideeën.
 • 4:07 - 4:09
  Ik wilde leren,
 • 4:09 - 4:11
  maar ik kon vier jaar lang
  niet naar school.
 • 4:12 - 4:14
  Na de Onafhankelijkheidsoorlog
 • 4:14 - 4:17
  werd mijn vader gevangen gezet
  voor twee en een half jaar
 • 4:18 - 4:20
  en ik bezocht hem elke week
  in de gevangenis,
 • 4:21 - 4:23
  terwijl ik thuis mezelf onderwees.
 • 4:24 - 4:27
  Mijn vader kwam in 1973 vrij,
 • 4:28 - 4:30
  week naar Engeland uit als vluchteling
 • 4:30 - 4:32
  en wij volgden hem kort erna.
 • 4:33 - 4:34
  Ik was 17.
 • 4:34 - 4:37
  Deze ervaringen gaven me
 • 4:37 - 4:41
  een scherp besef van de wreedheden
  en het onrecht in de wereld.
 • 4:42 - 4:44
  Ik had een sterk verlangen --
 • 4:44 - 4:46
  een zeer scherp, diep verlangen --
 • 4:46 - 4:47
  om onrecht tegen te gaan
 • 4:47 - 4:50
  en om slachtoffers
  van onderdrukking te helpen.
 • 4:51 - 4:54
  Tijdens mijn universitaire studies
  in het Verenigd Koninkrijk
 • 4:54 - 4:58
  ontmoette ik anderen die me lieten zien
  hoe ik dat verlangen kon kanaliseren
 • 4:59 - 5:00
  en kon helpen door mijn geloof.
 • 5:02 - 5:03
  Ik werd geradicaliseerd --
 • 5:03 - 5:06
  genoeg om geweld te verrechtvaardigen
 • 5:08 - 5:11
  en zelfs onder bepaalde omstandigheden
  een deugd te vinden.
 • 5:12 - 5:16
  Zo geraakte ik betrokken
  bij de jihad in Afghanistan.
 • 5:16 - 5:20
  Ik wilde de islamitische Afghanen
  beschermen tegen het Sovjet-leger.
 • 5:21 - 5:23
  Ik dacht dat dat jihad was:
 • 5:23 - 5:25
  mijn heilige plicht,
 • 5:25 - 5:27
  die door God zou worden beloond.
 • 5:32 - 5:34
  Ik werd een prediker.
 • 5:36 - 5:38
  Ik werd een van de pioniers
 • 5:38 - 5:41
  van gewelddadige jihad
  in het Verenigd Koninkrijk.
 • 5:41 - 5:43
  Ik rekruteerde,
 • 5:43 - 5:44
  zamelde geld in, trainde.
 • 5:45 - 5:48
  Ik verwarde de ware jihad
 • 5:48 - 5:52
  met deze perversie zoals gepresenteerd
  door de fascistische islamisten --
 • 5:54 - 5:57
  deze mensen die het idee
  van jihad gebruiken
 • 5:57 - 6:01
  om aan hun lust naar macht,
  gezag en controle op aarde te voldoen:
 • 6:02 - 6:06
  een verdraaiing, vandaag bestendigd
  door islamo-fascistische groepen
 • 6:06 - 6:09
  zoals Al-Qaida,
  de Islamitische Staat en anderen.
 • 6:10 - 6:13
  Gedurende een periode van ongeveer 15 jaar
 • 6:13 - 6:17
  vocht ik ook voor korte perioden
 • 6:18 - 6:20
  in Kashmir en Birma,
 • 6:20 - 6:21
  naast Afghanistan.
 • 6:25 - 6:28
  Ons doel was om de indringers te verjagen,
 • 6:29 - 6:32
  de onderdrukte slachtoffers te helpen
 • 6:33 - 6:36
  en natuurlijk om een islamitische
  staat te vestigen,
 • 6:36 - 6:38
  een kalifaat voor Gods heerschappij.
 • 6:39 - 6:40
  Ik deed dit openlijk.
 • 6:41 - 6:44
  Ik heb geen wetten overtreden.
 • 6:44 - 6:48
  Ik was trots en dankbaar
  om Brits te zijn --
 • 6:48 - 6:49
  nog steeds.
 • 6:49 - 6:53
  Ik voelde geen vijandigheid
  tegen dit, mijn land,
 • 6:54 - 6:57
  noch vijandschap jegens
  de niet-islamitische burgers,
 • 6:58 - 6:59
  en doe dat nog steeds niet.
 • 7:02 - 7:04
  Tijdens een strijd in Afghanistan
 • 7:04 - 7:07
  hadden een aantal Britse mannen
  en ik een speciale band
 • 7:08 - 7:11
  met een 15-jarige Afghaanse jongen,
 • 7:11 - 7:12
  Abdullah,
 • 7:13 - 7:15
  een onschuldige, liefdevolle jongen
 • 7:15 - 7:17
  die altijd bereid was om te helpen.
 • 7:19 - 7:20
  Hij was arm.
 • 7:21 - 7:23
  Jongens zoals hij deden
  ondergeschikte taken in het kamp.
 • 7:24 - 7:26
  Hij leek gelukkig genoeg,
 • 7:26 - 7:28
  maar ik vroeg me af --
 • 7:28 - 7:31
  zijn ouders moeten hem erg gemist hebben.
 • 7:32 - 7:35
  Ze zullen wel van een betere toekomst
  voor hem gedroomd hebben.
 • 7:38 - 7:40
  Een slachtoffer van omstandigheden,
  opgesloten in een oorlog
 • 7:40 - 7:42
  die hem opgedrongen werd
 • 7:43 - 7:45
  in die wrede tijd.
 • 7:49 - 7:53
  Op een dag vond ik een niet-ontplofte
  mortiergranaat in een loopgraaf
 • 7:54 - 7:58
  en bracht ze naar een in een lemen hut
  geïmproviseerd lab.
 • 7:59 - 8:02
  Ik vertrok naar een korte,
  zinloze schermutseling --
 • 8:02 - 8:03
  altijd zinloos.
 • 8:04 - 8:08
  Ik kwam een paar uur later terug
  en ontdekte dat hij dood was.
 • 8:09 - 8:12
  Hij had geprobeerd om de explosieven
  uit de granaat te halen.
 • 8:12 - 8:15
  Ze ontplofte en hij stierf
  een gewelddadige dood,
 • 8:15 - 8:20
  aan stukken gereten door hetzelfde tuig
  dat voor mij onschadelijk was gebleken.
 • 8:21 - 8:23
  Ik begon te twijfelen.
 • 8:25 - 8:28
  Welk doel diende zijn dood?
 • 8:30 - 8:32
  Waarom stierf hij terwijl ik bleef leven?
 • 8:34 - 8:35
  Ik ging door.
 • 8:35 - 8:37
  Ik vocht in Kashmir.
 • 8:37 - 8:39
  Ik wierf aan voor de Filipijnen,
 • 8:39 - 8:41
  Bosnië en Tsjetsjenië.
 • 8:43 - 8:44
  De vragen bleven komen.
 • 8:46 - 8:48
  Later in Birma
 • 8:48 - 8:50
  ontmoette ik Rohingya-strijders,
 • 8:50 - 8:52
  die nauwelijks tieners waren,
 • 8:52 - 8:54
  geboren en getogen in de jungle,
 • 8:54 - 8:57
  en die met machinegeweren
  en granaatwerpers rondliepen.
 • 9:00 - 9:05
  Ik ontmoette twee 13-jarigen met zachte
  manieren en vriendelijke stemmen.
 • 9:07 - 9:08
  Me in de ogen kijkend,
 • 9:08 - 9:11
  smeekten ze me om hen mee
  naar Engeland te nemen.
 • 9:17 - 9:19
  Ze wilden gewoon naar school gaan --
 • 9:20 - 9:21
  dat was hun droom.
 • 9:24 - 9:26
  Mijn familie --
 • 9:26 - 9:27
  mijn kinderen van dezelfde leeftijd --
 • 9:27 - 9:30
  leefden thuis in het Verenigd Koninkrijk,
 • 9:30 - 9:31
  gingen naar school
 • 9:31 - 9:33
  en leefden veilig.
 • 9:34 - 9:36
  Ik kon het niet helpen me af te vragen
 • 9:36 - 9:39
  hoeveel deze jonge jongens
  met elkaar moeten hebben gesproken
 • 9:39 - 9:41
  over hun dromen van zo'n leven.
 • 9:43 - 9:45
  Slachtoffers van omstandigheden:
 • 9:46 - 9:48
  deze twee jonge jongens,
 • 9:48 - 9:52
  slapend onder de blote hemel op de grond,
  kijkend naar de sterren,
 • 9:52 - 9:54
  maar door hun leiders cynisch uitgebuit
 • 9:54 - 9:56
  voor hun persoonlijke zucht
  naar roem en macht.
 • 9:58 - 10:01
  Ik zag al snel hoe zulke jongens
  elkaar doodden
 • 10:01 - 10:03
  bij conflicten
  tussen rivaliserende groepen.
 • 10:05 - 10:08
  Het was overal hetzelfde...
 • 10:09 - 10:12
  Afghanistan, Kashmir, Birma,
 • 10:12 - 10:13
  de Filipijnen, Tsjetsjenië:
 • 10:14 - 10:19
  kleinzielige krijgsheren lieten die jonge
  en kwetsbare kinderen elkaar doden
 • 10:19 - 10:20
  in naam van de jihad.
 • 10:22 - 10:24
  Moslims tegen moslims.
 • 10:26 - 10:30
  Niet het beschermen van iemand
  tegen indringers of bezetters;
 • 10:30 - 10:33
  niet het brengen van hulp
  aan de onderdrukten.
 • 10:34 - 10:36
  Kinderen worden gebruikt,
 • 10:36 - 10:37
  cynisch geëxploiteerd;
 • 10:37 - 10:39
  mensen sterven in conflicten
 • 10:39 - 10:42
  die ik steunde in naam van de jihad.
 • 10:45 - 10:48
  En het gaat vandaag nog altijd maar door.
 • 10:52 - 10:55
  Ik realiseerde me
  dat de gewelddadige jihad
 • 10:55 - 11:00
  waar ik in het buitenland mee bezig was
 • 11:01 - 11:03
  zo anders was --
 • 11:05 - 11:10
  zo'n kloof tussen wat ik had meegemaakt
 • 11:10 - 11:13
  en dat wat ik beschouwde
  als heilige plicht --
 • 11:13 - 11:15
  dat ik moest gaan nadenken
 • 11:15 - 11:18
  over mijn activiteiten
  hier in het Verenigd Koninkrijk.
 • 11:18 - 11:20
  Ik moest nadenken over mijn preken,
 • 11:20 - 11:22
  aanwerven, fondsenwerving,
 • 11:22 - 11:23
  training,
 • 11:23 - 11:26
  maar het belangrijkste:
  over radicaliseren --
 • 11:27 - 11:30
  het uitsturen van jongeren
  om te vechten en te sterven
 • 11:30 - 11:31
  zoals ik deed --
 • 11:31 - 11:32
  allemaal fout.
 • 11:36 - 11:38
  Ik raakte dus betrokken
  bij gewelddadige jihad
 • 11:38 - 11:40
  in het midden van de jaren 80,
 • 11:40 - 11:41
  te beginnen met Afghanistan.
 • 11:43 - 11:46
  Tegen de tijd dat ik
  ermee ophield in het jaar 2000
 • 11:47 - 11:49
  was ik er volledig in ondergedompeld.
 • 11:49 - 11:51
  Overal om me heen zag ik mensen
 • 11:51 - 11:52
  ons steunen en toejuichen,
 • 11:52 - 11:54
  zelfs vieren wat we deden in hun naam.
 • 11:56 - 11:58
  Maar toen ik in het jaar 2000
 • 11:58 - 12:01
  totaal gedesillusioneerd
  eruit wist te komen,
 • 12:01 - 12:02
  waren er 15 jaar voorbijgegaan.
 • 12:05 - 12:06
  Wat ging er fout?
 • 12:09 - 12:12
  We waren druk bezig met praten over deugd
 • 12:13 - 12:16
  en totaal verblind door onze zaak.
 • 12:20 - 12:23
  We gaven onszelf geen kans
 • 12:23 - 12:26
  om een deugdzaam
  karakter te ontwikkelen.
 • 12:26 - 12:30
  We vertelden onszelf
  dat we vochten voor de onderdrukten,
 • 12:30 - 12:32
  maar dit waren onwinbare oorlogen.
 • 12:34 - 12:37
  We werden het instrument
  waardoor meer doden vielen,
 • 12:37 - 12:41
  medeplichtig aan het veroorzaken
  van meer ellende
 • 12:41 - 12:44
  voor de zelfzucht
  van een aantal wrede mensen.
 • 12:52 - 12:53
  Na verloop van tijd,
 • 12:54 - 12:55
  een zeer lange tijd,
 • 12:57 - 12:58
  opende ik mijn ogen.
 • 13:00 - 13:01
  Ik kreeg de moed
 • 13:03 - 13:05
  de waarheid onder ogen te zien,
 • 13:05 - 13:06
  te denken,
 • 13:07 - 13:09
  me de moeilijke vragen te durven stellen.
 • 13:10 - 13:12
  Ik kwam in contact met mijn ziel.
 • 13:22 - 13:23
  Wat heb ik geleerd?
 • 13:25 - 13:29
  Dat mensen die zich bezighouden
  met gewelddadig jihadisme,
 • 13:31 - 13:34
  dat mensen die zich aangetrokken voelen
  tot dit soort extremisme
 • 13:35 - 13:37
  niet zo anders zijn dan alle anderen.
 • 13:38 - 13:41
  Maar ik geloof dat zulke mensen
  kunnen veranderen.
 • 13:42 - 13:45
  Ze kunnen hun harten
  terugkrijgen en herstellen
 • 13:45 - 13:48
  door ze te vullen
  met helende menselijke waarden.
 • 13:55 - 13:57
  Als we de realiteit negeren,
 • 13:57 - 14:00
  zullen we dat wat ons verteld wordt,
 • 14:00 - 14:03
  accepteren zonder enige
  kritische reflectie.
 • 14:06 - 14:09
  We negeren de gaven en voordelen
  die velen van ons zouden koesteren,
 • 14:09 - 14:12
  zelfs maar voor één enkel
  moment in hun leven.
 • 14:16 - 14:20
  Ik was bezig met acties
  waarvan ik dacht dat ze correct waren.
 • 14:22 - 14:26
  Maar nu begon ik me af te vragen
  hoe ik wist wat ik wist.
 • 14:28 - 14:32
  Ik had anderen uitentreuren verteld
  om de waarheid te accepteren,
 • 14:32 - 14:35
  maar ik had twijfel niet
  zijn rechtmatige plaats gegeven.
 • 14:41 - 14:43
  De overtuiging
  dat mensen kunnen veranderen,
 • 14:43 - 14:46
  is geworteld in mijn eigen ervaring,
 • 14:46 - 14:47
  in mijn eigen weg.
 • 14:49 - 14:50
  Door veel te lezen,
 • 14:50 - 14:52
  na te denken,
 • 14:52 - 14:54
  zelfbeschouwing en zelfkennis
 • 14:54 - 14:55
  ontdekte ik,
 • 14:55 - 14:58
  realiseerde ik me
  dat het wereldbeeld van de islamisten
 • 14:58 - 15:01
  over ons en hen
  onjuist en onrechtvaardig is.
 • 15:05 - 15:08
  Door te kijken naar de onzekerheden
  in alles wat we hadden beweerd,
 • 15:09 - 15:11
  die onaantastbare waarheden,
 • 15:11 - 15:12
  de onbetwistbare waarheden,
 • 15:15 - 15:18
  ontwikkelde ik
  een meer genuanceerd begrip.
 • 15:24 - 15:29
  Ik realiseerde me dat in een wereld
  vol variatie en tegenspraak,
 • 15:30 - 15:31
  dwaze predikanten,
 • 15:31 - 15:34
  alleen dwaze predikers
  zoals ik er vroeger een was,
 • 15:34 - 15:37
  geen paradox zien in de mythen en ficties
 • 15:37 - 15:41
  die zij gebruiken om de authenticiteit
  ervan te verzekeren.
 • 15:41 - 15:46
  Ik begreep toen
  het vitale belang van zelfkennis,
 • 15:46 - 15:47
  politiek bewustzijn
 • 15:48 - 15:53
  en de noodzaak
  voor een diep en breed begrip
 • 15:53 - 15:55
  van onze verplichtingen en onze acties
 • 15:55 - 15:57
  en hoe ze invloed hebben op anderen.
 • 15:59 - 16:01
  Mijn pleidooi vandaag voor iedereen,
 • 16:01 - 16:04
  vooral degenen die oprecht geloven
  in islamistisch jihadisme:
 • 16:06 - 16:09
  weiger dogmatisch gezag.
 • 16:10 - 16:14
  Laat woede, haat en geweld los.
 • 16:15 - 16:17
  Leer onrecht te bestrijden,
 • 16:17 - 16:22
  maar zonder wreed, onrechtvaardig
  en zinloos gedrag te rechtvaardigen.
 • 16:25 - 16:28
  Creëer in plaats daarvan
  mooie en nuttige dingen
 • 16:28 - 16:29
  die ons overleven.
 • 16:33 - 16:35
  Benader de wereld en het leven
 • 16:35 - 16:36
  met liefde.
 • 16:38 - 16:40
  Ontwikkel of cultiveer je gevoelens
 • 16:41 - 16:44
  om goedheid, schoonheid en waarheid
  in anderen en in de wereld te zien.
 • 16:45 - 16:48
  Zo betekenen wij meer voor onszelf,
 • 16:49 - 16:50
  voor elkaar,
 • 16:51 - 16:52
  voor onze gemeenschappen
 • 16:52 - 16:54
  en, voor mij, voor God.
 • 16:55 - 16:57
  Dit is jihad --
 • 16:57 - 16:58
  mijn ware jihad.
 • 16:59 - 17:00
  Dank je.
 • 17:00 - 17:04
  (Applaus)
Title:
In de geest van een vroegere radicale jihadist
Speaker:
Manwar Ali
Description:

"Een lange tijd leefde ik voor de dood", zegt Manwar Ali, een voormalige radicale jihadist die deelnam aan gewelddadige, gewapende campagnes in het Midden-Oosten en Azië in de jaren 80. In deze aangrijpende talk blikt hij terug op zijn ervaringen met radicalisering en doet een krachtige, directe oproep aan iedereen die zich aangetrokken voelt tot islamitische groeperingen die beweren dat geweld en wreedheid nobel en deugdzaam zijn. "Laat woede en haat los", zegt hij, "en cultiveer in plaats daarvan het zien van goedheid, schoonheid en waarheid in anderen."

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
17:22

Dutch subtitles

Revisions