Return to Video

V mysli bývalého radikálního džihádisty

 • 0:01 - 0:06
  Dnes před vámi stojím jako muž,
  který žije život naplno, tady a teď.
 • 0:07 - 0:10
  Ale dlouho jsem žil pro smrt.
 • 0:12 - 0:14
  Byl jsem mladý muž, který věřil,
 • 0:14 - 0:18
  že džihádu se má rozumět
  jazykem síli a násilí.
 • 0:21 - 0:24
  Snažil jsem se napravovat zlo
  silou a agresí.
 • 0:25 - 0:30
  Byl jsem hluboce znepokojen
  utrpením druhých
 • 0:31 - 0:34
  a měl jsem silnou touhu jim
  pomáhat a přinášet jim úlevu.
 • 0:37 - 0:42
  Myslel jsem si, že násilný džihád
  je ušlechtilý, kavalírský
 • 0:42 - 0:43
  a nejlepší způsob, jak pomoci.
 • 0:46 - 0:49
  V době, kdy je tolik našich lidí --
  zejména mladých lidí --
 • 0:49 - 0:53
  v ohrožení radikalizace
  skrze skupiny jako Al-Qaeda,
 • 0:53 - 0:57
  Islámský stát a další,
  kdy tyto skupiny prohlašují,
 • 0:57 - 1:02
  že jejich otřesná brutalita
  a násilí jsou pravým džihádem,
 • 1:02 - 1:07
  chci říci, že jejich pojetí
  džihádu je špatné --
 • 1:07 - 1:10
  naprosto špatné --
  stejně jako kdysi moje.
 • 1:11 - 1:14
  Džihád znamená usilovat
  o jedincovo maximum.
 • 1:14 - 1:20
  Zahrnuje úsilí a spiritualitu,
  sebeočistu a oddanost.
 • 1:22 - 1:25
  Odkazuje k pozitivní proměně
 • 1:25 - 1:29
  skrze učení, moudrost a
  vzpomenutí na Boha.
 • 1:29 - 1:33
  Slovo džihád v sobě spojuje
  všechny tyto významy.
 • 1:35 - 1:41
  Džihád někdy na sebe může
  vzít podobu boje, ale jen někdy,
 • 1:41 - 1:47
  pod přísnými podmínkami,
  v rámci pravidel a hranic.
 • 1:48 - 1:54
  V Islámu musí prospěšnost činu vyvážit
  újmu a strádání, které přináší.
 • 1:55 - 1:57
  A co je důležitější,
 • 1:57 - 2:02
  verše v Koránu, které jsou
  spojeny s džihádem a bojováním,
 • 2:02 - 2:10
  nevyruší verše, které mluví o odpuštění,
  benevolenci nebo trpělivosti.
 • 2:13 - 2:18
  Ale teď věřím, že na zemi
  nejsou žádné okolnosti,
 • 2:18 - 2:24
  za kterých je násilný džihád přípustný,
  protože vede k větší újmě.
 • 2:26 - 2:28
  Ale myšlenka džihádu
  byla nyní ukradena.
 • 2:28 - 2:35
  Byla zneužita a vyjádřuje násilný boj,
  kdekoli muslimové čelí těžkostem
 • 2:35 - 2:41
  a obrácena v terorismus fašistickými
  islamisty jako Al-Qaeda, IS a podobně.
 • 2:42 - 2:48
  Ale já jsem došel k pochopení, že
  opravdový džihád znamená úsilí o maximum,
 • 2:48 - 2:52
  o posílení a žití kvalitami,
  které Bůh miluje:
 • 2:52 - 2:57
  poctivostí, důvěryhodností,
  soucítěním, benevolencí,
 • 2:57 - 3:00
  spolehlivostí, respektem,
  pravdomluvností --
 • 3:00 - 3:04
  lidskými hodnotami,
  které mnozí z nás sdílí.
 • 3:06 - 3:10
  Narodil jsem se v Bangladéši,
  ale vyrůstal jsem převážně v Anglii.
 • 3:10 - 3:12
  A tady jsem chodil do školy.
 • 3:12 - 3:17
  Můj otec byl akademik
  a do VB jsme se dostali skrze jeho práci.
 • 3:18 - 3:23
  V roce 1971 jsme byli v Bangladéši,
  když se všechno změnilo.
 • 3:24 - 3:28
  Válka o nezávislost nás
  strašlivě zasáhla,
 • 3:28 - 3:31
  znesvářila rodiny, sousedy.
 • 3:31 - 3:36
  Ve věku 12 let jsem zažil válku,
  chudobu v rodině,
 • 3:37 - 3:44
  smrt 22 příbuzných hroznými způsoby
  a vraždu svého staršího bratra.
 • 3:47 - 3:54
  Byl jsem svědkem zabití ...
  zvířata na ulicích žrala mrtvoly,
 • 3:54 - 3:58
  všude okolo mě byl hlad,
  bezdůvodné, hrůzostrašné násilí --
 • 3:58 - 3:59
  nesmyslné násilí.
 • 4:02 - 4:07
  Byl jsem mladý muž,
  náctiletý, nadchnutý myšlenkami.
 • 4:07 - 4:12
  Chtěl jsem se učit, ale čtyři roky
  jsem nemohl chodit do školy.
 • 4:13 - 4:17
  Po Válce o nezávislost byl můj otec
  dva a půl let uvězněn
 • 4:18 - 4:20
  a já jsem ho každý týden
  ve vězení navštěvoval
 • 4:21 - 4:23
  a sám sebe doma vzdělával.
 • 4:24 - 4:30
  V roce 1973 byl můj otec propuštěn
  a utekl do Anglie jako uprchlík
 • 4:30 - 4:34
  a my ho brzy následovali.
  Bylo mi 17.
 • 4:34 - 4:37
  Tyto zážitky mi daly
 • 4:37 - 4:41
  ostré vědomí všech zvěrstev
  a nespravedlností na světě.
 • 4:42 - 4:46
  A měl jsem silnou touhu --
  velmi intenzivní, hlubokou touhu --
 • 4:46 - 4:49
  napravit špatnosti
  a pomoci obětem útisku.
 • 4:51 - 4:53
  Během studia na vysoké v Anglii
 • 4:53 - 4:58
  jsem potkal lidi, kteří mi ukázali,
  jak mohu nasměrovat tu touhu
 • 4:59 - 5:00
  a pomoci skrze své náboženství.
 • 5:02 - 5:03
  Byl jsem radikalizován --
 • 5:03 - 5:06
  dost na to, abych uvažoval
  o násilné nápravě,
 • 5:08 - 5:11
  za určitých podmínek,
  dokonce jako o ctnosti.
 • 5:12 - 5:16
  Tak jsem se zapojil do
  džihádu v Afghánistánu.
 • 5:16 - 5:20
  Chtěl jsem ochránit afghánské
  muslimy proti Sovětské armádě.
 • 5:21 - 5:23
  A myslel jsem si, že to je džihád:
 • 5:23 - 5:27
  moje posvátná povinnost,
  která bude Bohem odměněna.
 • 5:32 - 5:34
  Stal jsem se kazatelem.
 • 5:36 - 5:41
  Byl jsem jedním z průkopníků
  násilného džihádu ve VB.
 • 5:41 - 5:45
  Verboval jsem,
  vybíral peníze, trénoval jsem další.
 • 5:45 - 5:48
  Zaměnil jsem pravý džihád
 • 5:48 - 5:52
  za tuto perverzi nabízenou
  fašistickými islamisty --
 • 5:54 - 5:57
  lidmi, kteří používají
  myšlenku džihádu,
 • 5:57 - 6:01
  aby ospravedlnili svůj chtíč po moci,
  autoritě a kontrole na zemi:
 • 6:02 - 6:06
  perverzi dnes udržovanou fašistickými
  islamistickými skupinami
 • 6:06 - 6:09
  jako je Al-Qaeda, Islámský stát a jiné.
 • 6:10 - 6:18
  Po dobu asi 15 let
  jsem na krátké časové úseky bojoval,
 • 6:18 - 6:22
  kromě Afghánistánu,
  v Kašmíru a Barmě.
 • 6:25 - 6:32
  Naším cílem bylo odstranit vetřelce,
  přinést úlevu utiskovaným obětem
 • 6:33 - 6:38
  a samozřejmě zřídit
  Islámský stát, chalífát s pravidly Boha.
 • 6:39 - 6:40
  A dělal jsem to otevřeně.
 • 6:41 - 6:44
  Neporušil jsem žádné zákony.
 • 6:44 - 6:48
  Byl jsem pyšný a vděčný,
  že jsem Brit -- pořád jsem.
 • 6:49 - 6:53
  Nenesl jsem si žádné
  nepřátelství vůči své zemi,
 • 6:54 - 6:57
  ani nevraživost vůči
  nemuslimským občanům,
 • 6:58 - 6:59
  a stále tomu tak je.
 • 7:02 - 7:04
  Během jedné bitvy v Afghánistánu
 • 7:04 - 7:07
  jsme si já a nějací Britové
  utvořili zvláštní vztah
 • 7:08 - 7:12
  k 15letému afghánskému
  chlapci, Abdullahovi,
 • 7:13 - 7:18
  nevinnému, milujícímu a kouzelnému
  dítěti, které chtělo vždy vyhovět.
 • 7:19 - 7:20
  Byl chudý.
 • 7:21 - 7:23
  A chlapci jako on dělali
  v táboře podřadné práce.
 • 7:24 - 7:26
  Zdál se být šťastný,
 • 7:26 - 7:29
  ale nemohl jsem si pomoci
  uvažovat nad tím,
 • 7:29 - 7:31
  že se muselo jeho rodičům velmi stýskat.
 • 7:32 - 7:35
  Museli si pro něj představovat
  lepší budoucnost.
 • 7:38 - 7:40
  Oběť okolností,
  vtažen do války,
 • 7:40 - 7:45
  která na něj byla krutě vržena
  krutými okolnostmi doby.
 • 7:49 - 7:53
  Jednoho dne jsem v zákopu zvedl
  nevybuchlý minometný granát
 • 7:54 - 7:58
  a nechal jsem ho uložit do provizorní
  laboratoře v chatrči z hlíny.
 • 7:59 - 8:02
  A vydal jsem se do krátké,
  nesmyslné šarvátky --
 • 8:02 - 8:03
  vždycky nesmyslné.
 • 8:04 - 8:08
  Vrátil jsem se za několik hodin
  a zjistil, že je mrtvý.
 • 8:09 - 8:12
  Snažil se získat z granátu
  výbušninu.
 • 8:12 - 8:15
  Vybuchla a on zemřel násilnou smrtí,
 • 8:15 - 8:20
  byl rozmetán na kousky stejným zařízením,
  které pro mě bylo neškodné.
 • 8:21 - 8:23
  Tak jsem si začal klást otázky.
 • 8:25 - 8:28
  Jakému účelu posloužila jeho smrt?
 • 8:30 - 8:32
  Proč on zemřel a já přežil?
 • 8:34 - 8:35
  Pokračoval jsem.
 • 8:35 - 8:37
  Bojoval jsem v Kašmíru.
 • 8:37 - 8:41
  Naverboval jsem taky na Filipíny,
  do Bosny a Čečny.
 • 8:43 - 8:44
  A otázky narůstaly.
 • 8:46 - 8:50
  Později jsem v Barmě
  narazil na bojovníky Rohingya,
 • 8:50 - 8:54
  kteří byli sotva náctiletí,
  narodili se a vyrostli v džungli,
 • 8:54 - 8:56
  nosili automatické zbraně
  a granátomety.
 • 9:00 - 9:05
  Poznal jsem dva třináctileté kluky
  s jemným chováním a mírným hlasem.
 • 9:07 - 9:11
  Dívali se na mě,
  prosili mě, abych je vzal do Anglie.
 • 9:17 - 9:21
  Jednoduše chtěli chodit do školy --
  to byl jejich sen.
 • 9:24 - 9:27
  Moje rodina --
  mé stejně staré děti --
 • 9:27 - 9:33
  žili doma v Británii, chodili do školy,
  žili bezpečný život.
 • 9:33 - 9:35
  Nemohl jsem si pomoci
  neuvažovat o tom,
 • 9:35 - 9:41
  jak moc spolu tito chlapci museli
  mluvit o svých snech o takovém životě.
 • 9:43 - 9:51
  Oběti okolností: tito dva chlapci
  spali na tvrdé zemi, dívali se na hvězdy,
 • 9:51 - 9:57
  byli cynicky využíváni svými vůdci
  pro jejich vlastní chtíč, slávu a moc.
 • 9:58 - 10:01
  Brzy jsem byl svědkem, jak se takoví
  chlapci navzájem zabíjeli
 • 10:01 - 10:03
  v konfliktech mezi soupeřícími skupinami.
 • 10:05 - 10:13
  A bylo to všude stejné ... Afghánistán,
  Kašmír, Barma, Filipíny, Čečna;
 • 10:14 - 10:19
  pošetilí vůdci získali mladé
  a zranitelné, aby se navzájem zabíjeli
 • 10:19 - 10:20
  ve jménu džihádu.
 • 10:22 - 10:24
  Muslimové proti Muslimům.
 • 10:26 - 10:30
  Nechránili nikoho proti vetřelcům
  nebo okupantům,
 • 10:30 - 10:32
  nepřinášeli úlevu utiskovaným.
 • 10:34 - 10:37
  Děti byly využívané,
  cynicky zneužívané,
 • 10:37 - 10:42
  lidé umírali v konfliktech,
  které jsem ve jménu džihádu podporoval.
 • 10:45 - 10:47
  A děje se to dodnes.
 • 10:52 - 11:01
  Uvědomil jsem si, že násilný džihád,
  jehož jsem byl v zahraničí součástí,
 • 11:01 - 11:03
  byl natolik jiný --
 • 11:05 - 11:12
  taková propast mezi tím, co jsem zažil,
  a tím, co jsem považoval za svatý úkol.
 • 11:13 - 11:16
  Musel jsem se zamyslet na svými
  aktivitami tady v Británii.
 • 11:18 - 11:23
  Musel jsem zvážit svá kázání,
  nábory, vybírání peněz, výcviky,
 • 11:23 - 11:29
  ale především radikalizování --
  posílání mladých lidí do boje a na smrt,
 • 11:29 - 11:32
  což jsem dělal --
  všechno naprosto špatně.
 • 11:36 - 11:42
  Zapojil jsem se do násilného džihádu
  v polovině 80. let, nejprv v Afghánistánu.
 • 11:43 - 11:49
  Když jsem skončil byl rok 2000.
  Byl jsem do toho naprosto ponořen.
 • 11:49 - 11:53
  Všude kolem mě lidé podporovali, tleskali,
  dokonce oslavovali to,
 • 11:53 - 11:55
  co jsme v jejich jménu dělali.
 • 11:56 - 12:03
  Ale než jsem dokázal roku 2000 vystoupit,
  naprosto zbaven iluzí, uběhlo 15 let.
 • 12:05 - 12:06
  Tak co se zvrtlo?
 • 12:09 - 12:17
  Byli jsme zaneprázdněni hovory o ctnosti,
  byli jsme zaslepeni příčinou.
 • 12:20 - 12:25
  A nedali jsme si šanci vyvinout
  čestný charakter.
 • 12:26 - 12:32
  Říkali jsme si, že bojujeme za utiskované,
  ale v těchto válkách se nedalo vyhrát.
 • 12:34 - 12:37
  Stali jsme se samotným nástrojem,
  skrze který došlo k dalším úmrtím,
 • 12:37 - 12:44
  spoluviníky utrpení pro sobecký prospěch
  několika krutých jednotlivců.
 • 12:52 - 12:58
  Po čase, velmi dlouhém čase,
  jsem otevřel oči.
 • 13:00 - 13:09
  Začal jsem se odvažovat čelit pravdě,
  přemýšlet, čelit těžkým otázkám.
 • 13:10 - 13:12
  Dostal jsem se do kontaktu se svou duší.
 • 13:22 - 13:23
  Co jsem se naučil?
 • 13:25 - 13:29
  Že lidé, kteří se podílí
  na násilném džihádu,
 • 13:31 - 13:34
  že lidé, kteří jsou přitahováni
  k těmto extrémům,
 • 13:35 - 13:37
  se moc neliší od ostatních.
 • 13:38 - 13:41
  Ale věřím, že se takoví lidé mohou změnit.
 • 13:42 - 13:45
  Mohou zpět získat svá srdce
  a napravit je tím,
 • 13:45 - 13:48
  že je naplní lidskými hodnotami,
  které hojí.
 • 13:55 - 13:57
  Když ignorujeme realitu,
 • 13:57 - 14:03
  zjistíme, že přijímáme, co je nám
  řečeno bez kritické úvahy.
 • 14:06 - 14:10
  A ignorujeme dary a výhody,
  kteří by mnozí z nás opatrovali,
 • 14:10 - 14:12
  i kdyby jen na okamžik v životě.
 • 14:16 - 14:19
  Zapojil jsem se do akcí,
  které jsem považoval za správné.
 • 14:22 - 14:26
  Ale nyní jsem se začal ptát,
  jak jsem věděl, co jsem věděl.
 • 14:28 - 14:32
  Neustále jsem druhým říkal,
  aby přijali pravdu,
 • 14:32 - 14:35
  ale já jsem nedokázal dát
  pochybám jejich právoplatné místo.
 • 14:41 - 14:46
  Přesvědčení, že se lidé mohou změnit,
  je zakořeněno v mé zkušenosti,
 • 14:46 - 14:47
  mém vlastním příběhu.
 • 14:49 - 14:55
  Skrze rozsáhlou četbu, přemýšlení,
  hloubání, sebepoznávání, jsem objevil,
 • 14:55 - 15:01
  jsem si uvědomil, že islámský svět nás
  a těch druhých je chybný a nespravedlivý.
 • 15:05 - 15:08
  Skrze uvažování nad nejistotami ve všem,
  co jsme tvrdili,
 • 15:09 - 15:13
  v nedotknutelných pravdách,
  nezvratných pravdách,
 • 15:15 - 15:18
  jsem si vyvinul jemnější pochopení.
 • 15:24 - 15:29
  Uvědomil jsem si, že ve světě
  zahlceném rozdílností a rozpory,
 • 15:30 - 15:34
  pošetilými kazateli,
  jen pošetilí kazatelé jako já,
 • 15:34 - 15:40
  nevidí paradox v mýtech a fikci,
  které využívají k prosazování autenticity.
 • 15:41 - 15:47
  Porozuměl jsem zásadní význam
  sebepoznání, politické uvědomělosti
 • 15:48 - 15:55
  a nezbytnosti hlubokého a širokého
  pochopení našich závazků a činů,
 • 15:55 - 15:56
  jak ovlivňují druhé.
 • 15:59 - 16:00
  Moje dnešní prosba na všechny,
 • 16:00 - 16:04
  zejména ty, co upřímně věří
  v islámský džihád ...
 • 16:06 - 16:09
  odmítněte dogmatickou autoritu,
 • 16:10 - 16:14
  osvoboďte se od hněvu, nenávisti
  a násilí,
 • 16:15 - 16:17
  naučte se napravovat zlo
 • 16:17 - 16:22
  bez pokusu o ospravedlňování krutého,
  nespravedlivého a zbytečného chování.
 • 16:25 - 16:30
  Místo toho vytvořte několik krásných
  a užitečných věcí, které nás přežijí.
 • 16:33 - 16:35
  Přistupujte ke světu, životu, s láskou.
 • 16:38 - 16:41
  Naučte se rozvíjet
  a kultivovat svá srdce,
 • 16:41 - 16:44
  vidět dobro, krásu a pravdu
  v druhých a ve světě.
 • 16:45 - 16:48
  Tímto způsobem budeme znamenat více
  sami pro sebe ...
 • 16:49 - 16:54
  pro druhé, pro své komunity,
  a v mém případě, pro Boha.
 • 16:55 - 16:58
  To je džihád --
  můj pravý džihád.
 • 16:59 - 17:00
  Děkuji vám.
 • 17:00 - 17:03
  (Potlesk)
Title:
V mysli bývalého radikálního džihádisty
Speaker:
Manwar Ali
Description:

"Dlouho jsem žil pro smrt," říká Manwar Ali, bývalý radikální džihádista, který se v 80. letech účastnil násilných, ozbrojených kampaní na Středním východě a v Asii. V této dojemné přednášce reflektuje své zkušenosti s radikalizací a přímo a mocně apeluje na kohokoli, kdo je přitahován islámskými skupinami, které tvrdí, že násilí a brutalita jsou ušlechtilé a ctnostné: "Nechte odejít vztek a nenávist," říká, "a místo toho rozvíjejte své srdce, aby v druhých vidělo dobro, krásu a pravdu."

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
17:22

Czech subtitles

Revisions