Return to Video

Leroy: The Coronavirus high-risk group speaks out.

 • 0:06 - 0:09
  तुम्ही जाणतां अपंग
 • 0:09 - 0:12
  एकाकी असतात
 • 0:14 - 0:17
  आता देश जागा झाला आहे
 • 0:18 - 0:21
  देवांगाचे दुःख वास्तव जाणण्यास
 • 0:21 - 0:25
  आपल्या पैकी अनेक वर्क फ्रॉम होम करतात
 • 0:25 - 0:28
  सर्व काम आरामात करतात बेडवरुन
 • 0:29 - 0:33
  आपण टेली मार्केटिंग सुरु केलेइंटरनेटच्या आरंभापासून
 • 0:33 - 0:35
 • 0:36 - 0:40
  मला आनंद झाला
 • 0:40 - 0:46
  जगाला जागव आली
 • 0:46 - 0:49
  पण देवांग
 • 0:49 - 0:52
  हे आधीपासून करीत आहेत
 • 0:52 - 0:56
 • 0:56 - 0:59
 • 1:00 - 1:03
 • 1:03 - 1:06
 • 1:06 - 1:10
 • 1:11 - 1:15
 • 1:16 - 1:21
 • 1:21 - 1:25
 • 1:25 - 1:29
 • 1:29 - 1:33
 • 1:33 - 1:36
 • 1:37 - 1:40
 • 1:40 - 1:42
 • 1:42 - 1:45
 • 1:46 - 1:47
 • 1:47 - 1:50
 • 1:50 - 1:52
 • 1:53 - 1:56
 • 1:56 - 2:00
 • 2:01 - 2:07
Title:
Leroy: The Coronavirus high-risk group speaks out.
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
ABILITY Magazine
Duration:
02:10

Marathi subtitles

Incomplete

Revisions