Return to Video

Syria update

 • 0:00 - 0:03
  Sa Syria, ang pangulo doon ay nagpangakong
 • 0:03 - 0:06
  ikonsidera ang mga reporma matapos ang
 • 0:06 - 0:07
  isang linggong protesta sa lungsod ng Daraa
 • 0:07 - 0:10
  Ngunit di ito napigilan ang mga nagproprotesta
 • 0:10 - 0:13
  na nanawagan ng malawakang kilos-protesta noong Biyernes
 • 0:13 - 0:15
  Isanglibong katao ay nasa mga kalye noong Huwebes
 • 0:15 - 0:18
  upang ipagluksa ang mga taong sabi nila na ipinabaril
 • 0:18 - 0:19
  sa paghihigpit ng gobyerno
 • 0:19 - 0:22
  May mga ulat na magsasalita si Bashar al-Assad para sa bansa
 • 0:22 - 0:24
  sa loob ng ilang oras para
 • 0:24 - 0:25
  subukang pakalmahin ang sitwasyon
 • 0:25 - 0:28
  Sinasamahan ako ni Rula Amin mula sa Damasko
 • 0:28 - 0:33
  Rula, inuulat namin na inaasahang kausapin ng pangulo
 • 0:33 - 0:36
  ang madla. Nagalok siya ng medyo katanggap-tanggap
 • 0:36 - 0:38
  ng mga kompromiso, ngunit tila hindi sila—
 • 0:38 - 0:41
  o di pa natin batid
 • 0:41 - 0:42
  —kung may epekto ito sa
 • 0:42 - 0:45
  mga protesta ngayong araw.
 • 0:45 - 0:48
  Oo, makikita pa lamang ito. Ngunit nagsalita kami
 • 0:48 - 0:50
  sa maraming taga-Sirya, kasama na ang mga taga-Daraa
 • 0:50 - 0:53
  at halo ang reaksiyon sa mga galaw na ito
 • 0:53 - 0:56
  Ngayon, ang mga aktibista, at mga aktibista sa oposisyon
 • 0:56 - 0:57
  ay nagdududa
 • 0:57 - 1:00
  at sinasabi nila na hanggang pangako lamang ito
 • 1:00 - 1:03
  at di makakabago masyado. Ang iba ay nabibigay
 • 1:03 - 1:05
  ng tsansa sa pangulo, at sinasabi nila
 • 1:05 - 1:07
  na maganda itong simula, bigyan natin siya ng oras
 • 1:07 - 1:09
  Baka ito ay makakasakatuparan
 • 1:09 - 1:10
  At baka makaroon ng pagbabago sa Sirya
 • 1:10 - 1:13
  na hindi mapipilitang magprotesta ang
 • 1:13 - 1:15
  madla sa mga kalye
 • 1:15 - 1:17
  Kailangan nating alaalahin, na ang mga protesta
 • 1:17 - 1:20
  ay nasa Daraa lamang sa kabila ng pitong araw
 • 1:20 - 1:23
  ng malubhang sagupahan, kung saan mga dose ang namatay
 • 1:23 - 1:26
  Tahimik ang kabisera
 • 1:26 - 1:28
  at ang ibang mga bayan ng Sirya
 • 1:28 - 1:30
  Ngayon, ito ay magiging isang pagsubok
 • 1:30 - 1:34
  at hamon, parehas sa mga aktibista, ang oposisyon at ang gobyerno.
 • 1:34 - 1:37
  Kung kumilos ang mga tao sa ibang mga bayan,
 • 1:37 - 1:39
  baka ang mga konsesyon ay huli na.
 • 1:39 - 1:42
  At kung hind, ibig sabihin nagawa ng pangulo
 • 1:42 - 1:44
  na limitahan ang gulo sa Daraa.
 • 1:44 - 1:46
  at sa ibang tao, nagawa ng ilang taga-Sirya
 • 1:46 - 1:49
  ay naniwala sa kanya, at nagbigay ng oras
 • 1:49 - 1:52
  at pinaniniwalahan ang mga bagong galaw.
 • 1:52 - 1:56
  Ngunit ang pagalok sa mga galaw na ito, Rula
 • 1:56 - 1:58
  ay nagbibigay ng konteksto para sa atin,
 • 1:58 - 2:00
  na nakakagulat, na ang rehime na ito
 • 2:00 - 2:04
  na may kasaysayan ng brutal at kamay na bakal na paghihigpit
 • 2:04 - 2:07
  sa kahit anong paghihimagsik?
 • 2:07 - 2:11
  Oo, noong nakaraang anim na buwan, walang nangarap
 • 2:11 - 2:13
  na ang mga konsesyon na ito
 • 2:13 - 2:15
  ay magagawa dito sa Siryam ngunit noong nakaraang buwan
 • 2:15 - 2:17
  tila ito ay napakalohikal.
 • 2:17 - 2:19
  Ngayon, nandito ako sa Linggo, at sa minuto
 • 2:19 - 2:22
  ng pagdating ko, nakikita na parehas ang tao
 • 2:22 - 2:23
  ang taga-Sirya at ang gobyerno
 • 2:23 - 2:26
  ay napagtanto na ang pagbabago ay dadating sa Sirya
 • 2:26 - 2:27
  at alam ng gobyerno na di ito pwede ipagpatuloy
 • 2:27 - 2:29
  ay mga dating gawi nito
 • 2:29 - 2:30
  At nilinaw ng pangulo
 • 2:30 - 2:33
  na naiintidihan niya na kailangan ang reporma
 • 2:33 - 2:35
  at gagawin niya ito
 • 2:35 - 2:37
  Gusto ng madla ito ngayon, at seryoso sila
 • 2:37 - 2:40
  Dapat ito ay makabuluhunan at ayaw nila maghintay.
 • 2:40 - 2:42
  Nauubusan na sila ng oras
 • 2:42 - 2:44
  At naniniwala ang ilan na ang pangulo
 • 2:44 - 2:46
  mismo ay gusto ng pagbabgo, ngunit siya ay
 • 2:46 - 2:50
  napapalibutan ng isa pangkat, o ng sistema mismo
 • 2:50 - 2:52
  na pumipigil sa kanya na gawin ang kanyang nais
 • 2:52 - 2:55
  Ito ang klase ng pagbibigay sa kanya ng tsansa
 • 2:55 - 2:58
  Ang mga protesta sa Daraa, sa Sirya
 • 2:58 - 3:01
  ay nagpipilit sa gobyerno, at ito ay nagudyok dito na
 • 3:01 - 3:03
  kailangan ito gumalaw
 • 3:03 - 3:05
  bago pa ito maging huli.
 • 3:05 - 3:07
  Ngayon, ang pangulo ay nais
 • 3:07 - 3:09
  limitahan ang krisis sa Sirya
 • 3:09 - 3:10
  at determinado siya.
 • 3:10 - 3:12
  Ang madla ay nais na siguraduhin na determinado
 • 3:12 - 3:15
  rin siya ng magudyok ng pagbabago sa Sirya.
 • 3:15 - 3:17
  At siyempre susundan namin ang
 • 3:17 - 3:19
  mga pangyayari diyan kasama mo Rula.
 • 3:19 - 3:22
  Salamat talaga, Rulla, mula sa Damasko.
Title:
Syria update
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:22
hariboneagle927 edited Filipino subtitles for Syria update

Filipino subtitles

Revisions