Return to Video

Kako fotografirati crnu rupu

 • 0:01 - 0:03
  U filmu „Interstellar”
 • 0:03 - 0:07
  možemo izbliza vidjeti
  supermasivnu crnu rupu.
 • 0:07 - 0:09
  Na pozadini koju stvara zagrijani plin
 • 0:09 - 0:11
  ogromna gravitacijska sila te crne rupe
 • 0:11 - 0:12
  zakreće svjetlost u prsten.
 • 0:12 - 0:15
  Međutim, to nije stvarna fotografija,
 • 0:15 - 0:16
  već računalno-grafički prikaz –
 • 0:16 - 0:20
  umjetnička interpretacija
  mogućeg izgleda crne rupe.
 • 0:20 - 0:22
  Prije sto godina
 • 0:22 - 0:25
  Albert Einstein objavio je
  svoju teoriju opće relativnosti.
 • 0:25 - 0:27
  U godinama koje su uslijedile
 • 0:27 - 0:30
  znanstvenici su pronašli
  mnogo dokaza u prilog toj teoriji.
 • 0:30 - 0:33
  No jedna stvar koju
  ta teorija predviđa, crne rupe,
 • 0:33 - 0:35
  još nije izravno opažena.
 • 0:35 - 0:38
  Iako imamo predodžbe o tome
  kako bi crna rupa mogla izgledati,
 • 0:38 - 0:41
  nikad je zapravo nismo
  uspjeli fotografirati.
 • 0:41 - 0:45
  Ipak, možda ćete se iznenaditi kad čujete
  da bi se to uskoro moglo promijeniti.
 • 0:45 - 0:50
  U sljedećih par godina mogli bismo vidjeti
  prvu fotografiju crne rupe.
 • 0:50 - 0:52
  Tu prvu fotografiju dobit ćemo
 • 0:52 - 0:54
  zahvaljujući međunarodnom
  timu znanstvenika,
 • 0:54 - 0:55
  teleskopu veličine Zemlje
 • 0:55 - 0:58
  i algoritmu koji će složiti konačnu sliku.
 • 0:58 - 1:02
  Premda vam danas još ne mogu pokazati
  stvarnu fotografiju crne rupe,
 • 1:02 - 1:05
  htjela bih vam ukratko predstaviti
  napore uložene
 • 1:05 - 1:06
  u dobivanje te prve fotografije.
 • 1:07 - 1:09
  Zovem se Katie Bouman
 • 1:09 - 1:11
  i doktorandica sam na MIT-u.
 • 1:11 - 1:14
  Istraživačica sam
  u laboratoriju računalnih znanosti,
 • 1:14 - 1:17
  gdje razvijamo računalni vid
  s pomoću slika i videozapisa.
 • 1:17 - 1:19
  No iako nisam astronom,
 • 1:19 - 1:20
  danas bih vam htjela pokazati
 • 1:20 - 1:23
  kako sam uspjela doprinijeti
  tom uzbudljivom projektu.
 • 1:23 - 1:26
  Odmaknete li se večeras
  od jarkih gradskih svjetala,
 • 1:26 - 1:29
  možda budete imali sreće
  pa ugledate zapanjujući prizor
 • 1:29 - 1:30
  galaktike Mliječne staze.
 • 1:30 - 1:33
  Kad biste mogli prozujati
  pored milijuna zvijezda
 • 1:33 - 1:36
  26 000 svjetlosnih godina
  prema središtu spiralne Mliječne staze,
 • 1:36 - 1:40
  naposljetku biste stigli
  do skupine zvijezda u samom središtu.
 • 1:40 - 1:43
  Gledajući infracrvenim teleskopima
  kroz galaktičku prašinu
 • 1:43 - 1:47
  astronomi su promatrali
  te zvijezde više od 16 godina.
 • 1:47 - 1:51
  Međutim, najspektakularnije je
  zapravo ono što ne vide.
 • 1:51 - 1:54
  Čini se kao da te zvijezde kruže
  oko nevidljiva objekta.
 • 1:54 - 1:56
  Prateći putanje tih zvijezda
 • 1:56 - 1:57
  astronomi su zaključili da je
 • 1:57 - 2:01
  jedina stvar koja je dovoljno mala
  i teška da prouzroči takvo kretanje
 • 2:01 - 2:03
  supermasivna crna rupa –
 • 2:03 - 2:07
  objekt toliko gust
  da usiše sve u svojoj blizini –
 • 2:07 - 2:08
  čak i svjetlost.
 • 2:08 - 2:11
  No što se događa
  ako se još više približimo?
 • 2:11 - 2:16
  Je li moguće vidjeti nešto što je,
  u pravilu, nemoguće vidjeti?
 • 2:17 - 2:20
  Pa, čini se da ako uvećamo sliku
  s pomoću radiovalova,
 • 2:20 - 2:22
  trebali bismo vidjeti svjetlosni prsten
 • 2:22 - 2:24
  koji nastaje zbog utjecaja
  gravitacijskih leća na vruću plazmu
 • 2:24 - 2:26
  što brzo kruži oko crne rupe.
 • 2:26 - 2:27
  Drugim riječima,
 • 2:27 - 2:30
  crna rupa baca sjenu na
  tu svjetlosnu pozadinu
 • 2:30 - 2:32
  oblikujući kuglu tame.
 • 2:32 - 2:36
  Taj svijetli prsten otkriva
  obzor događaja crne rupe,
 • 2:36 - 2:38
  gdje je gravitacijska sila toliko snažna
 • 2:38 - 2:40
  da joj čak ni svjetlost ne može pobjeći.
 • 2:40 - 2:43
  Einsteinove jednadžbe predviđaju
  veličinu i oblik tog prstena,
 • 2:43 - 2:46
  tako da njegova fotografija
  ne bi samo bila fora,
 • 2:46 - 2:48
  nego bi nam pomogla i da provjerimo
  vrijede li te jednadžbe
 • 2:48 - 2:51
  u ekstremnim uvjetima oko crne rupe.
 • 2:51 - 2:53
  Međutim, ta crna rupa
  toliko je udaljena od nas
 • 2:53 - 2:57
  da se sa Zemlje taj prsten
  doima nevjerojatno malim –
 • 2:57 - 3:00
  tako bi nam nekako izgledala
  naranča na Mjesecu.
 • 3:01 - 3:04
  Zbog toga ga je vrlo teško fotografirati.
 • 3:05 - 3:06
  Zašto je tomu tako?
 • 3:07 - 3:10
  Pa, sve se svodi na jednostavnu jednadžbu.
 • 3:10 - 3:12
  Zbog pojave poznate kao difrakcija,
 • 3:12 - 3:14
  postoje temeljna ograničenja
 • 3:14 - 3:16
  koja određuju koliki su
  najmanji vidljivi predmeti.
 • 3:17 - 3:20
  Prema toj glavnoj jednadžbi,
  da bismo vidjeli sve manje i manje stvari,
 • 3:20 - 3:23
  trebaju nam sve veći i veći teleskopi.
 • 3:23 - 3:26
  No čak ni najsnažniji
  optički teleskopi na Zemlji
 • 3:26 - 3:28
  nemaju rezoluciju koja nam je potrebna
 • 3:28 - 3:31
  kako bismo fotografirali
  objekt na površini Mjeseca.
 • 3:31 - 3:34
  Ustvari, ovo je jedna od fotografija
  s dosad najvećom rezolucijom
 • 3:34 - 3:36
  na kojoj je Mjesec,
  fotografiran sa Zemlje.
 • 3:36 - 3:38
  Sadržava oko 13 000 piksela,
 • 3:38 - 3:43
  a u svaki od njih „stane”
  preko 1,5 milijuna naranči.
 • 3:43 - 3:45
  Koliki bi dakle trebao biti teleskop
 • 3:45 - 3:48
  kako bismo vidjeli naranču
  na površini Mjeseca,
 • 3:48 - 3:50
  a tako i našu crnu rupu?
 • 3:50 - 3:53
  Pa, jednostavan matematički izračun
  pokazuje
 • 3:53 - 3:55
  da nam je potreban teleskop
 • 3:55 - 3:56
  veličine cijele Zemlje.
 • 3:56 - 3:57
  (Smijeh)
 • 3:57 - 3:59
  Kad bismo mogli izgraditi
  teleskop veličine Zemlje,
 • 3:59 - 4:02
  uspjeli bismo tek nazreti
  taj karakterističan svjetlosni prsten
 • 4:02 - 4:05
  koji označava obzor događaja crne rupe.
 • 4:05 - 4:08
  Iako se na toj slici ne bi vidjeli
  svi detalji koji su vidljivi
 • 4:08 - 4:09
  na računalno-grafičkom prikazu,
 • 4:09 - 4:12
  svakako bi nam dala prvi uvid
 • 4:12 - 4:14
  u neposredno okruženje crne rupe.
 • 4:14 - 4:16
  Međutim, kao što možete i zamisliti,
 • 4:16 - 4:20
  nemoguće je izgraditi
  jedinstveni teleskop veličine Zemlje.
 • 4:20 - 4:22
  No, slavnim riječima Micka Jaggera,
 • 4:22 - 4:23
  „ne možeš uvijek dobiti ono što želiš,
 • 4:23 - 4:25
  no pokušaš li ponekad, možda shvatiš
 • 4:25 - 4:27
  da si dobio ono što ti treba.”
 • 4:27 - 4:29
  Povezivanjem teleskopa diljem svijeta,
 • 4:29 - 4:33
  međunarodni projekt
  Event Horizon Telescope
 • 4:33 - 4:36
  stvara računalni teleskop veličine Zemlje,
 • 4:36 - 4:38
  koji će moći zabilježiti strukturu
 • 4:38 - 4:40
  razmjera obzora događaja crne rupe.
 • 4:40 - 4:43
  Ta mreža teleskopa trebala bi
  prvi put fotografirati
 • 4:43 - 4:45
  crnu rupu sljedeće godine.
 • 4:45 - 4:48
  Svi teleskopi u toj svjetskoj mreži
  rade zajedno.
 • 4:48 - 4:51
  Povezani preciznim mjerenjem vremena
  s pomoću atomskih satova,
 • 4:51 - 4:54
  timovi istraživača na svakoj lokaciji
  zamrzavaju svjetlost
 • 4:54 - 4:57
  prikupljajući tisuće terabajta podataka.
 • 4:57 - 5:02
  Ti se podaci potom obrađuju
  u laboratoriju ovdje u Massachusettsu.
 • 5:02 - 5:04
  Kako to zapravo funkcionira?
 • 5:04 - 5:07
  Sjećate li se da, ako želimo vidjeti
  crnu rupu u središtu naše galaktike,
 • 5:07 - 5:10
  trebamo izgraditi nemoguće velik
  teleskop veličine Zemlje?
 • 5:10 - 5:12
  Zamislimo na trenutak
  da je moguće izgraditi
 • 5:12 - 5:14
  teleskop veličine Zemlje.
 • 5:14 - 5:17
  To bi pomalo nalikovalo pretvaranju Zemlje
 • 5:17 - 5:19
  u divovsku disko-kuglu koja se vrti.
 • 5:19 - 5:21
  Svako pojedino zrcalo
  skupljalo bi svjetlost,
 • 5:21 - 5:23
  koju bismo zatim spojili u jednu sliku.
 • 5:23 - 5:26
  Međutim, recimo da uklonimo
  većinu tih zrcala
 • 5:26 - 5:28
  i da ih ostane tek nekolicina.
 • 5:28 - 5:31
  I dalje bismo mogli kombinirati
  podatke koje su prikupili,
 • 5:31 - 5:33
  no u tom bi slučaju ostalo puno praznina.
 • 5:33 - 5:37
  Ta preostala zrcala predstavljaju lokacije
  na koje smo postavili teleskope.
 • 5:37 - 5:42
  To nam daje nevjerojatno malen
  broj podataka za izradu slike.
 • 5:42 - 5:45
  No iako skupljamo svjetlost
  na samo nekoliko lokacija s teleskopima,
 • 5:45 - 5:49
  budući da se Zemlja okreće,
  dobivamo i druge, nove podatke.
 • 5:49 - 5:53
  Drugim riječima, kako se disko-kugla vrti,
  ta zrcala mijenjaju lokacije
 • 5:53 - 5:56
  i možemo vidjeti
  različite dijelove slike.
 • 5:56 - 6:00
  Algoritmi za stvaranje slike koje smo
  razvili popunjavaju praznine na disko-kugli
 • 6:00 - 6:03
  kako bismo rekonstruirali
  osnovnu sliku crne rupe.
 • 6:03 - 6:05
  Kad bismo rasporedili teleskope
  po cijelom planetu,
 • 6:05 - 6:07
  drugim riječima, po cijeloj disko-kugli –
 • 6:07 - 6:09
  bio bi to čas posla.
 • 6:09 - 6:12
  Međutim, vidimo svega
  nekoliko uzoraka i zbog toga
 • 6:12 - 6:14
  postoji beskonačan broj mogućih slika
 • 6:14 - 6:17
  koje su posve u skladu
  s podacima naših teleskopa.
 • 6:17 - 6:20
  Međutim, nisu sve slike jednake.
 • 6:21 - 6:25
  Neke od njih više nalikuju onome
  što obično smatramo slikama od drugih.
 • 6:25 - 6:29
  Moja je uloga u stvaranju
  prve fotografije crne rupe
 • 6:29 - 6:32
  dizajnirati algoritme koji će
  pronaći najsmisleniju sliku
 • 6:32 - 6:34
  koja je u skladu s podacima teleskopa.
 • 6:35 - 6:39
  Baš kao što se forenzički crtač
  koristi manjkavim opisima
 • 6:39 - 6:42
  kako bi, uz pomoć svojeg poznavanja
  strukture lica, sastavio sliku,
 • 6:42 - 6:44
  algoritmi za dobivanje slike
  koje sam razvila
 • 6:44 - 6:46
  koriste se manjkavim podacima
  naših teleskopa
 • 6:46 - 6:50
  kako bi nas doveli do slike koja
  izgleda kao nešto iz našeg svemira.
 • 6:50 - 6:54
  S pomoću tih algoritama
  možemo sastaviti slike
 • 6:54 - 6:56
  od tih malobrojnih, nejasnih podataka.
 • 6:56 - 7:00
  Ovo je primjer rekonstrukcije napravljene
  s pomoću simuliranih podataka
 • 7:00 - 7:02
  kad zamislimo da smo usmjerili teleskope
 • 7:02 - 7:05
  prema crnoj rupi
  u središtu naše galaktike.
 • 7:05 - 7:07
  Premda je to samo simulacija,
 • 7:07 - 7:09
  rekonstrukcije kao što je ova
  pružaju nam nadu
 • 7:09 - 7:13
  da ćemo uskoro moći dobiti
  prvu pouzdanu sliku crne rupe
 • 7:13 - 7:15
  i s pomoću te slike odrediti
  veličinu njezina prstena.
 • 7:16 - 7:19
  Iako bih rado još razglabala
  o tom algoritmu,
 • 7:19 - 7:22
  srećom po vas, nemam vremena.
 • 7:22 - 7:24
  No ipak bih vam htjela ukratko dočarati
 • 7:24 - 7:26
  kako određujemo izgled našeg svemira
 • 7:26 - 7:30
  i kako uz pomoć toga rekonstruiramo i
  provjeravamo svoje rezultate.
 • 7:30 - 7:33
  Budući da postoji
  beskonačno mnogo mogućih slika
 • 7:33 - 7:35
  koje su potpuno u skladu
  s podacima naših teleskopa,
 • 7:35 - 7:38
  moramo ih nekako filtrirati.
 • 7:38 - 7:39
  To činimo rangiranjem slika
 • 7:39 - 7:43
  na temelju toga koliko je vjerojatno
  da su upravo one slike crne rupe
 • 7:43 - 7:45
  i zatim biramo onu za koju je
  ta vjerojatnost najveća.
 • 7:45 - 7:47
  Što točno želim reći?
 • 7:48 - 7:49
  Recimo da pokušavamo napraviti model
 • 7:49 - 7:53
  koji bi nam rekao kolika je vjerojatnost
  da se neka slika pojavi na Facebooku.
 • 7:53 - 7:55
  Vjerojatno bismo htjeli da nam model kaže
 • 7:55 - 7:58
  kako je malo vjerojatno da
  netko objavi sliku sa šumovima lijevo,
 • 7:58 - 8:00
  a vrlo vjerojatno da netko objavi selfie
 • 8:00 - 8:02
  poput ovoga desno.
 • 8:02 - 8:04
  Slika u sredini je mutna,
 • 8:04 - 8:06
  pa iako bismo je prije
  mogli vidjeti na Facebooku
 • 8:06 - 8:08
  nego sliku sa šumovima,
 • 8:08 - 8:11
  vjerojatno su manje šanse
  da ćemo vidjeti nju nego onaj selfie.
 • 8:11 - 8:13
  Međutim, kad je riječ o slikama crne rupe,
 • 8:13 - 8:17
  pred nama je prava zagonetka:
  nikad je dosad nismo vidjeli.
 • 8:17 - 8:19
  Koja je vjerojatna slika
  crne rupe u tom slučaju
 • 8:19 - 8:21
  i što da pretpostavimo
  o strukturi crnih rupa?
 • 8:21 - 8:24
  Mogli bismo pokušati iskoristiti slike
  iz simulacija koje smo napravili,
 • 8:24 - 8:27
  poput slike crne rupe
  iz filma „Interstellar”,
 • 8:27 - 8:30
  no učinimo li to,
  mogli bi nastati ozbiljni problemi.
 • 8:30 - 8:33
  Što ako bi se pokazalo da
  Einsteinove teorije ne drže vodu?
 • 8:33 - 8:37
  I dalje bismo željeli točno
  rekonstruirati što se događa.
 • 8:37 - 8:41
  Ako svoje algoritme previše baziramo
  na Einsteinovim teorijama,
 • 8:41 - 8:44
  na kraju ćemo vidjeti samo ono
  što i očekujemo da ćemo vidjeti.
 • 8:44 - 8:46
  Drugim riječima,
  želimo ostaviti otvorenom mogućnost
 • 8:46 - 8:49
  da se u središtu naše galaktike
  zapravo nalazi divovski slon.
 • 8:49 - 8:50
  (Smijeh)
 • 8:50 - 8:53
  Različite vrste slika imaju
  vrlo različite osobine.
 • 8:53 - 8:56
  Možemo lako razlikovati
  simulacijske slike crne rupe
 • 8:56 - 8:59
  od onih koje svakodnevno snimamo
  ovdje na Zemlji.
 • 8:59 - 9:02
  Treba nam način na koji bismo
  algoritmima rekli kako slike izgledaju,
 • 9:02 - 9:05
  a da istovremeno previše ne namećemo
  osobine jedne vrste slika.
 • 9:06 - 9:08
  Jedan od načina
  na koji bismo to mogli riješiti
 • 9:08 - 9:11
  jest da ubacimo osobine
  različitih vrsta slika
 • 9:11 - 9:15
  i vidimo kako pretpostavljena vrsta slike
  utječe na naše rekonstrukcije.
 • 9:16 - 9:19
  Ako sve vrste slika dovode
  do vrlo slične slike,
 • 9:19 - 9:21
  možemo biti sigurniji
 • 9:21 - 9:25
  da naše pretpostavke ne idu
  previše u prilog jednoj slici.
 • 9:26 - 9:28
  To je donekle kao da date isti opis
 • 9:29 - 9:32
  trima različitim crtačima diljem svijeta.
 • 9:32 - 9:34
  Nacrtaju li svi vrlo slična lica,
 • 9:34 - 9:36
  možemo biti sigurni
 • 9:36 - 9:40
  da njihovi crteži nisu previše uvjetovani
  njihovom kulturom.
 • 9:40 - 9:43
  Jedan od načina na koji možemo pokušati
  nametnuti različite osobine slike
 • 9:43 - 9:46
  jest korištenjem dijelova
  postojećih slika.
 • 9:46 - 9:48
  Veliku zbirku slika
 • 9:48 - 9:51
  rastavimo na male komadiće.
 • 9:51 - 9:55
  Svaki od tih komadića pomalo
  nalikuje dijelu slagalice.
 • 9:55 - 10:00
  Često viđenim dijelovima slagalice
  koristimo se kako bismo složili sliku
 • 10:00 - 10:02
  koja je u skladu
  s podacima naših teleskopa.
 • 10:03 - 10:07
  Različite vrste slika imaju vrlo
  karakteristične skupove dijelova slagalice.
 • 10:07 - 10:10
  A što se događa kad s istim podacima,
 • 10:10 - 10:14
  ali s različitim skupovima dijelova
  slagalice pokušamo rekonstruirati sliku?
 • 10:14 - 10:19
  Započnimo s dijelovima slagalice
  za simulaciju slike crne rupe.
 • 10:19 - 10:20
  U redu, ovo izgleda vjerojatno.
 • 10:20 - 10:23
  Izgleda onako kako očekujemo
  da crna rupa izgleda.
 • 10:23 - 10:24
  No jesmo li dobili takvu sliku
 • 10:24 - 10:27
  jer smo uključili djeliće slika
  simulacije crne rupe?
 • 10:27 - 10:29
  Pokušajmo s drugim skupom
  dijelova slagalice,
 • 10:29 - 10:33
  koji potječe od astronomskih objekata
  koji nisu povezani s crnom rupom.
 • 10:33 - 10:35
  U redu, dobivamo vrlo sličnu sliku.
 • 10:35 - 10:37
  Što je s dijelovima koji potječu
  od svakodnevnih slika,
 • 10:37 - 10:40
  kao što su one koje snimate
  vlastitim fotoaparatom?
 • 10:41 - 10:43
  Odlično, dobivamo istu sliku.
 • 10:43 - 10:47
  Kad dobijemo istu sliku
  od svih raznih skupova dijelova slagalice,
 • 10:47 - 10:49
  možemo biti sigurniji
 • 10:49 - 10:51
  da naše pretpostavke o slici
 • 10:51 - 10:54
  ne utječu pretjerano na konačan rezultat.
 • 10:54 - 10:57
  Usto, možemo i
  isti skup dijelova slagalice,
 • 10:57 - 11:00
  kao što su oni koji potječu
  od svakodnevnih slika,
 • 11:00 - 11:03
  upotrijebiti za rekonstrukciju
  raznih izvornih slika.
 • 11:03 - 11:05
  Dakle, u našim simulacijama
 • 11:05 - 11:08
  pretvaramo se da crna rupa izgleda kao
  astronomski objekti koji nisu crna rupa
 • 11:08 - 11:12
  te kao svakodnevne slike,
  kao što je slon u središtu naše galaktike.
 • 11:12 - 11:15
  Kad rezultati naših algoritama na dnu
  izgledaju vrlo slično
 • 11:15 - 11:18
  pravoj slici simulacije na vrhu,
 • 11:18 - 11:21
  možemo se početi pouzdavati
  u te algoritme.
 • 11:21 - 11:23
  Ono što stvarno želim naglasiti jest
 • 11:23 - 11:25
  da su sve ove slike nastale
 • 11:25 - 11:28
  slaganjem djelića
  svakodnevnih fotografija,
 • 11:28 - 11:30
  kao što su one koje biste fotografirali
  vlastitim fotoaparatom.
 • 11:30 - 11:33
  Dakle, sliku crne rupe
  koju nikad nismo vidjeli
 • 11:33 - 11:37
  naposljetku ćemo možda dobiti
  od slika koje stalno viđamo –
 • 11:37 - 11:40
  slika ljudi, zgrada, stabala,
  mačaka i pasa.
 • 11:40 - 11:43
  Takve ideje o dobivanju slika
  omogućit će nam
 • 11:43 - 11:45
  da prvi put fotografiramo crnu rupu
 • 11:45 - 11:48
  i, nadajmo se, potvrditi slavne teorije
 • 11:48 - 11:50
  na koje se znanstvenici
  svakodnevno oslanjaju.
 • 11:50 - 11:53
  No, naravno, takve se ideje
 • 11:53 - 11:56
  ne bi mogle ostvariti
  bez nevjerojatnog tima istraživača
 • 11:56 - 11:58
  s kojima imam čast raditi.
 • 11:58 - 11:59
  I dalje me zadivljuje
 • 11:59 - 12:03
  to što bi, iako sam počela rad na ovom
  projektu bez predznanja o astrofizici,
 • 12:03 - 12:05
  ono što smo postigli
  tom jedinstvenom suradnjom
 • 12:05 - 12:08
  moglo rezultirati prvim slikama crne rupe.
 • 12:08 - 12:11
  No veliki projekti kao što je
  Event Horizon Telescope
 • 12:11 - 12:14
  uspješni su zahvaljujući
  interdisciplinarnoj stručnosti
 • 12:14 - 12:15
  različitih sudionika.
 • 12:15 - 12:17
  Mi smo raznolika skupina astronoma,
 • 12:17 - 12:19
  fizičara, matematičara i inženjera.
 • 12:19 - 12:22
  To je ono što će uskoro omogućiti
 • 12:22 - 12:25
  da postignemo nešto što se nekoć
  smatralo nemogućim.
 • 12:25 - 12:27
  Htjela bih vas sve ohrabriti
  da odavde iziđete
 • 12:27 - 12:29
  spremni pomicati granice znanosti,
 • 12:29 - 12:33
  i onda kada se suočite s nečim
  tako misterioznim kao što je crna rupa.
 • 12:33 - 12:34
  Hvala vam.
 • 12:34 - 12:37
  (Pljesak)
Title:
Kako fotografirati crnu rupu
Speaker:
Katie Bouman
Description:

U srcu Mliječne staze nalazi se supermasivna crna rupa koja crpi energiju iz vrtložnog diska vrućeg plina, usisavajući sve što joj se previše približi – čak i svjetlost. Ne možemo je vidjeti, ali njezin obzor događaja baca sjenu, a slika te sjene mogla bi nam pomoći odgovoriti na neka važna pitanja o svemiru. Znanstvenici su prvotno smatrali da bi za izradu takve slike bio potreban teleskop veličine Zemlje – sve dok Katie Bouman i tim astronoma nisu smislili pametnu alternativu. Saznajte više o tome kako možemo vidjeti i u mrklom mraku.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:51

Croatian subtitles

Revisions