Return to Video

Jak pořídit obrázek černé díry

 • 0:01 - 0:03
  Ve filmu "Interstellar"
 • 0:03 - 0:07
  můžeme vidět detailní pohled
  na obří černou díru.
 • 0:07 - 0:09
  Na pozadí zářícího plynu
 • 0:09 - 0:11
  obrovská gravitační síla černé díry
 • 0:11 - 0:12
  ohýbá světlo do prstence.
 • 0:12 - 0:15
  Avšak, toto není skutečná fotografie,
 • 0:15 - 0:16
  ale počítačové vykreslení --
 • 0:16 - 0:20
  umělecké znázornění toho,
  jak by černá díra mohla vypadat.
 • 0:20 - 0:22
  Před sto lety
 • 0:22 - 0:25
  publikoval Albert Einstein
  svoji teorii obecné relativity.
 • 0:25 - 0:27
  Od té doby
 • 0:27 - 0:30
  vědci předložili mnoho důkazů,
  které tuto teorii podpořily.
 • 0:30 - 0:33
  Ale jedna věc předpovídaná
  touto teorií, černá díra,
 • 0:33 - 0:35
  stále nebyla přímo pozorována.
 • 0:35 - 0:38
  Ačkoliv máme nějakou představu,
  jak by černá díra mohla vypadat,
 • 0:38 - 0:41
  nikdy jsme žádnou nevyfotili.
 • 0:41 - 0:45
  Ale můžete být překvapeni,
  že se to brzy může změnit.
 • 0:45 - 0:50
  Možná uvidíme první obrázek černé díry
  v několika následujících letech.
 • 0:50 - 0:54
  Pořízení tohoto prvního obrázku závisí
  na mezinárodním týmu vědců,
 • 0:54 - 0:55
  teleskopu velikosti Země
 • 0:55 - 0:58
  a algoritmu, který dá dohromady
  výsledný obrázek.
 • 0:58 - 1:02
  Ačkoliv vám nebudu moci dnes ukázat
  skutečný obrázek černé díry,
 • 1:02 - 1:05
  ráda bych vám nastínila
  snahu, která je potřeba
 • 1:05 - 1:06
  pro pořízení tohoto obrázku.
 • 1:07 - 1:09
  Jmenuji se Katie Bouman
 • 1:09 - 1:12
  a jsem PhD studentkou na MIT.
 • 1:12 - 1:14
  Dělám výzkum v laboratoři
  počítačových věd,
 • 1:14 - 1:17
  která pracuje na tom, aby počítače
  viděly skrze obrázky a video.
 • 1:17 - 1:19
  Ačkoliv nejsem astronom,
 • 1:19 - 1:20
  ráda bych vám dnes ukázala,
 • 1:20 - 1:23
  jak jsem mohla přispět
  k tomuto vzrušujícímu projektu.
 • 1:23 - 1:26
  Pokud se dnes večer vytratíte mimo
  zářící světla města,
 • 1:26 - 1:29
  možná budete mít možnost
  vidět úžasný pohled
 • 1:29 - 1:30
  na galaxii Mléčná dráha.
 • 1:30 - 1:33
  A pokud byste se mohli přiblížit
  přes miliony hvězd,
 • 1:33 - 1:36
  26 000 světelných let k srdci
  kroužící Mléčné dráhy,
 • 1:36 - 1:40
  dostali byste se až
  ke skupině hvězd přímo uprostřed.
 • 1:40 - 1:43
  Pohledem skrz veškerý galaktický prach
  pomocí infračervených teleskopů
 • 1:43 - 1:47
  mohou astronomové tyto hvězdy
  pozorovat již více než 16 let.
 • 1:47 - 1:51
  Ale to, co nevidí,
  je to nejúžasnější.
 • 1:51 - 1:54
  Zdá se, že tyto hvězdy obíhají
  kolem neviditelného objektu.
 • 1:54 - 1:56
  Sledováním cest těchto hvězd
 • 1:56 - 1:57
  astronomové vyvodili,
 • 1:57 - 2:01
  že jedinou věcí, tak malou a dostatečně
  těžkou, aby mohla tento pohyb způsobit,
 • 2:01 - 2:03
  je obří černá díra --
 • 2:03 - 2:07
  objekt tak hutný, že pohltí
  cokoliv, co se přiblíží --
 • 2:07 - 2:08
  dokonce i světlo.
 • 2:08 - 2:11
  Ale co se stane, pokud bychom
  přiblížili ještě více?
 • 2:11 - 2:16
  Je možné vidět něco, co,
  podle definice, nemůže být spatřeno?
 • 2:17 - 2:20
  No, ukázalo se, že pokud bychom
  zaměřili na radiové vlny,
 • 2:20 - 2:22
  mohli bychom spatřit prstenec světla
 • 2:22 - 2:24
  zapříčiněný gravitačním
  zakřivením horké plasmy
 • 2:24 - 2:26
  prolétající kolem černé díry.
 • 2:26 - 2:27
  Jinými slovy,
 • 2:27 - 2:30
  černá díra vrhá stín
  na pozadí světlého materiálu,
 • 2:30 - 2:32
  čímž vykrajuje temný kruh.
 • 2:32 - 2:36
  Tento světlý prstenec odhaluje
  horizont událostí černé díry,
 • 2:36 - 2:38
  kde se gravitační tah
  stává tak velkým,
 • 2:38 - 2:40
  že ani světlo nemůže uniknout.
 • 2:40 - 2:43
  Einsteinovy rovnice předpověděly
  velikost a tvar tohoto prstence,
 • 2:43 - 2:46
  proto by pořízení fotky nebylo
  pouze hodně vzrušující,
 • 2:46 - 2:48
  ale také by nám to umožnilo ověřit,
  že tyto rovnice platí
 • 2:48 - 2:51
  v těchto extrémních podmínkách
  kolem černé díry.
 • 2:51 - 2:53
  Jenomže, tato černá díra
  je od nás tak daleko,
 • 2:53 - 2:57
  že ze Země se tento prstenec
  jeví neskutečně malým --
 • 2:57 - 3:00
  stejně veliký jako pomeranč
  na povrchu Měsíce.
 • 3:01 - 3:04
  To dělá pořízení snímku
  extrémně náročným.
 • 3:05 - 3:06
  Proč to tak je?
 • 3:07 - 3:10
  Inu, všechno se to dá shrnout
  jednoduchou rovnicí.
 • 3:10 - 3:12
  Vzhledem k fenoménu,
  kterému se říká difrakce,
 • 3:12 - 3:14
  existují zásadní limity
 • 3:14 - 3:16
  nejmenších objektů,
  které můžeme vidět.
 • 3:17 - 3:20
  Tato řídící rovnice říká,
  že abychom viděli menší a menší,
 • 3:20 - 3:23
  musíme náš teleskop
  udělat větší a větší.
 • 3:23 - 3:26
  Ale i s nejsilnějšími optickými
  teleskopy tady na Zemi
 • 3:26 - 3:29
  se nemůžeme dostat ani trochu
  k potřebnému rozlišení,
 • 3:29 - 3:31
  které by zobrazilo povrch Měsíce.
 • 3:31 - 3:34
  Tady vidíte jedno z největších rozlišení,
  které bylo kdy pořízeno
 • 3:34 - 3:36
  na povrch Měsíce ze Země.
 • 3:36 - 3:38
  Obsahuje zhruba 13 000 pixelů
 • 3:38 - 3:43
  ale i tak by každý pixel obsahoval
  více než 1,5 milionu pomerančů.
 • 3:43 - 3:45
  Čili, jak velký teleskop potřebujeme,
 • 3:45 - 3:48
  abychom mohli vidět pomeranč
  na povrchu Měsíce,
 • 3:48 - 3:50
  a tudíž naši černou díru?
 • 3:50 - 3:52
  No, ukázalo se,
  že přechroupáním čísel
 • 3:52 - 3:55
  můžete snadno spočítat,
  že bychom potřebovali teleskop
 • 3:55 - 3:56
  velikosti celé Země.
 • 3:56 - 3:57
  (Smích)
 • 3:57 - 4:00
  Pokud bychom mohli postavit
  tenhle teleskop velikosti Země,
 • 4:00 - 4:03
  mohli bychom začít rozlišovat
  ten zvláštní prstenec světla,
 • 4:03 - 4:05
  který ukazuje na horizont událostí
  černé díry.
 • 4:05 - 4:08
  Ačkoliv by tento obrázek neobsahoval
  všechny detaily, které vidíme
 • 4:08 - 4:10
  v počítačových vykresleních,
 • 4:10 - 4:11
  umožnilo by nám to
  získat první náznak
 • 4:11 - 4:14
  prostředí v těsné blízkosti
  kolem černé díry.
 • 4:14 - 4:16
  Ale jak asi tušíte,
 • 4:16 - 4:20
  postavení jednotalířového teleskopu
  velikosti Země je nemožné.
 • 4:20 - 4:22
  Ale známými slovy Micka Jaggera,
 • 4:22 - 4:23
  "Nemůžeš vždy získat to, co chceš,
 • 4:23 - 4:26
  ale pokud se někdy pokusíš,
  můžeš prostě zjistit,
 • 4:26 - 4:27
  že máš to, co potřebuješ."
 • 4:27 - 4:29
  A spojením teleskopů z celého světa,
 • 4:29 - 4:33
  mezinárodní spolupráce nazvaná
  Teleskop Horizontu Událostí,
 • 4:33 - 4:36
  vytváří výpočetní teleskop velikosti Země,
 • 4:36 - 4:38
  schopný rozlišení struktury
 • 4:38 - 4:40
  velikosti horizontu událostí
  černé díry.
 • 4:40 - 4:43
  Tato síť teleskopů plánuje pořídit
  vůbec první obrázek černé díry
 • 4:43 - 4:45
  již příští rok.
 • 4:45 - 4:49
  Každý teleskop v celosvětové
  síti pracuje společně.
 • 4:49 - 4:51
  Propojeni skrze přesné načasování
  atomových hodin,
 • 4:51 - 4:54
  tým vědců na každém z míst
  zmrazí světlo
 • 4:54 - 4:57
  pomocí sesbírání tisíců
  terabytů dat.
 • 4:57 - 5:02
  Tato data jsou poté zpracována
  v laboratoři přímo tady v Massachusetts.
 • 5:02 - 5:04
  Jak tohle vůbec funguje?
 • 5:04 - 5:07
  Vzpomínáte si, že pokud chceme vidět
  černou díru uprostřed naší galaxie,
 • 5:07 - 5:10
  potřebujeme postavit tento neskutečně
  velký teleskop velikosti Země?
 • 5:10 - 5:13
  Pojďme na vteřinu předstírat,
  že můžeme postavit
 • 5:13 - 5:14
  teleskop velikosti Země.
 • 5:14 - 5:17
  To by bylo trochu jako přeměnit Zemi
 • 5:17 - 5:19
  v obrovskou točící se disco kouli.
 • 5:19 - 5:21
  Každé jednotlivé zrcadlo
  by shromáždilo světlo,
 • 5:21 - 5:23
  které bychom pak mohli spojit
  a udělat z něj obrázek.
 • 5:23 - 5:26
  Ale, dejme tomu, že teď
  odstraníme většinu těch zrcadel,
 • 5:26 - 5:28
  aby jich zbylo pouze několik.
 • 5:28 - 5:31
  Stále bychom mohli zkusit spojit
  tyto informace dohromady,
 • 5:31 - 5:33
  ale teď by tam bylo mnoho děr.
 • 5:33 - 5:37
  Tato zbývající zrcadla představují
  místa, kde máme teleskopy.
 • 5:37 - 5:42
  To je neskutečně malý počet měření,
  abychom z nich vytvořili obrázek.
 • 5:42 - 5:45
  Ale ačkoliv sbíráme světlo
  jen na několika místech,
 • 5:45 - 5:49
  jak se Země otáčí, dostáváme
  další nová měření.
 • 5:49 - 5:53
  Jinými slovy, jako se disco koule otáčí,
  tato zrcadla mění umístění
 • 5:53 - 5:56
  a my můžeme pozorovat
  různé části obrázku.
 • 5:56 - 6:00
  Obrazové algoritmy, které jsme vytvořili,
  doplní chybějící místa disco koule,
 • 6:00 - 6:03
  čímž zrekonstruujeme
  obrázek černé díry.
 • 6:03 - 6:05
  Pokud bychom měli teleskopy umístěné
  všude na planetě --
 • 6:05 - 6:07
  jinými slovy, na celé disco kouli --
 • 6:07 - 6:09
  toto by bylo triviální.
 • 6:09 - 6:12
  Ale my vidíme pouze pár snímků,
  a z toho důvodu
 • 6:12 - 6:14
  je nekonečné množství
  možných obrázků,
 • 6:14 - 6:17
  které jsou perfektně shodné
  s měřeními našich teleskopů.
 • 6:17 - 6:20
  Jenže, není obrázek jako obrázek.
 • 6:21 - 6:25
  Několik těchto obrázků vypadá
  reálněji, než jiné.
 • 6:25 - 6:29
  Tedy má role ve snaze
  pořídit první snímek černé díry
 • 6:29 - 6:32
  je navrhnout algoritmus, který najde
  ten nejrozumnější obrázek,
 • 6:32 - 6:34
  který také sedí na měření teleskopu.
 • 6:35 - 6:39
  Tak, jako forenzní expert
  používá pouze omezený popis,
 • 6:39 - 6:42
  aby vytvořil obrázek s pomocí
  znalosti struktury obličeje,
 • 6:42 - 6:46
  obrazové algoritmy, které vytvářím,
  používají pouze omezená data z teleskopů,
 • 6:46 - 6:50
  aby nás dovedly k obrázku,
  který vypadá jako věci v našem vesmíru.
 • 6:50 - 6:54
  Použitím těchto algoritmů
  jsme schopni složit dohromady obrázky
 • 6:54 - 6:56
  z těchto řídkých, špinavých dat.
 • 6:56 - 7:00
  Tady ukazuji příklad rekonstrukce
  pomocí simulovaných dat,
 • 7:00 - 7:02
  kdy předstíráme,
  že naše teleskopy
 • 7:02 - 7:05
  zaměříme na černou díru
  uprostřed naší galaxie.
 • 7:05 - 7:09
  Ačkoliv je toto pouze simulace,
  takováto rekonstrukce nám dává naději,
 • 7:09 - 7:13
  že budeme brzy schopni spolehlivě
  pořídit první obrázek černé díry
 • 7:13 - 7:15
  a z něj odvodit velikost jejího prstence.
 • 7:16 - 7:19
  Přesto, že bych strašně ráda pokračovala
  v detailech tohoto algoritmu,
 • 7:19 - 7:21
  naštěstí pro vás, nemám čas.
 • 7:21 - 7:24
  Ale i tak bych vám ráda
  předala krátkou myšlenku,
 • 7:24 - 7:26
  o tom, jak definujeme,
  jak náš vesmír vypadá,
 • 7:26 - 7:30
  a jak to můžeme použít k rekonstrukci
  a ověření našich výsledků.
 • 7:30 - 7:33
  Vzhledem k tomu, že je nekonečné
  množství možných obrázků,
 • 7:33 - 7:35
  které perfektně odpovídají
  měřením našich teleskopů,
 • 7:35 - 7:38
  musíme z nich nějakým způsobem vybrat.
 • 7:38 - 7:40
  Děláme to pomocí hodnocení obrázků
 • 7:40 - 7:43
  na základě toho, jak moc
  se jedná o obrázek černé díry,
 • 7:43 - 7:45
  a pak vybíráme ten,
  který je nejpravděpodobnější.
 • 7:45 - 7:48
  Takže, co to přesně znamená?
 • 7:48 - 7:50
  Řekněme, že se snažíme vytvořit model,
 • 7:50 - 7:53
  který nám řekne, jaká je šance,
  že se obrázek objeví na Facebooku.
 • 7:53 - 7:55
  Asi bychom chtěli,
  aby nám model řekl,
 • 7:55 - 7:58
  že je dost nepravděpodobné, že někdo
  publikuje tenhle obrázek šumu nalevo,
 • 7:58 - 8:01
  a dost pravděpodobné,
  že někdo publikuje selfie,
 • 8:01 - 8:02
  jako je tato napravo.
 • 8:02 - 8:04
  Obrázek uprostřed je rozmazaný,
 • 8:04 - 8:07
  takže ačkoliv bychom
  na Facebooku viděli spíše tento,
 • 8:07 - 8:08
  než obrázek šumu,
 • 8:08 - 8:12
  je méně pravděpodobné,
  že bychom ho viděli v porovnání se selfie.
 • 8:12 - 8:13
  Ale když přijde na obrázky z černé díry,
 • 8:13 - 8:17
  jsme postaveni před opravdový hlavolam:
  nikdy předtím jsme černou díru neviděli.
 • 8:17 - 8:19
  V tom případě, jak asi vypadá
  obrázek černé díry
 • 8:19 - 8:22
  a co bychom měli předpokládat
  o struktuře černých děr?
 • 8:22 - 8:25
  Mohli bychom se pokusit použít obrázky
  ze simulací, které jsme udělali,
 • 8:25 - 8:28
  jako obrázek černé díry
  z filmu "Interstellar",
 • 8:28 - 8:30
  ale pokud bychom to udělali, mohlo
  by to způsobit několik vážných problémů.
 • 8:30 - 8:34
  Co by se stalo,
  kdyby Einsteinovy teorie neobstály?
 • 8:34 - 8:38
  Stále bychom chtěli rekonstruovat
  přesný obrázek toho, co se děje.
 • 8:38 - 8:41
  Pokud bychom zapekli Einsteinovy rovnice
  příliš do našich algoritmů,
 • 8:41 - 8:44
  viděli bychom jen to,
  co chceme vidět.
 • 8:44 - 8:46
  Jinými slovy, chceme
  ponechat možnost,
 • 8:46 - 8:49
  že se uprostřed naší galaxie
  nachází obrovský slon.
 • 8:49 - 8:50
  (Smích)
 • 8:50 - 8:53
  Různé typy obrázků mají
  velmi odlišné vlastnosti.
 • 8:53 - 8:57
  Můžeme velmi snadno poznat rozdíl
  mezi obrázky simulace černé díry
 • 8:57 - 8:59
  a obrázky, které pořizujeme
  zde na Zemi každý den.
 • 8:59 - 9:02
  Potřebujeme nějak říci našim
  algoritmům, jak obrázky vypadají,
 • 9:02 - 9:05
  aniž bychom příliš vnucovali
  vlastnosti jednoho typu obrázků.
 • 9:06 - 9:08
  Jedna z cest, jak se tomu vyhnout,
 • 9:08 - 9:11
  je aplikovat vlastnosti
  různých druhů obrázků
 • 9:11 - 9:15
  a pozorovat, jak námi zvolený typ obrázku
  ovlivňuje naše rekonstrukce.
 • 9:16 - 9:19
  Pokud všechny typy obrázků vytvoří velmi
  podobně vypadající obrázek,
 • 9:19 - 9:21
  pak si můžeme být více jisti,
 • 9:21 - 9:25
  že naše předpoklady příliš
  neovlivňují tento obrázek.
 • 9:26 - 9:28
  Je to podobné,
  jako kdybyste dali stejný popis
 • 9:29 - 9:32
  třem různým kreslířům
  portrétů z celého světa.
 • 9:32 - 9:34
  Pokud vytvoří velmi podobně
  vypadající obličej,
 • 9:34 - 9:36
  pak se můžeme spoléhat,
 • 9:36 - 9:40
  že se nesnaží vložit do kreseb
  svoje vlastní kulturní odlišnosti.
 • 9:40 - 9:43
  Jednou z cest, jak se pokusit
  aplikovat různé vlastnosti obrázků,
 • 9:43 - 9:46
  je použití částí existujících obrázků.
 • 9:46 - 9:48
  Proto jsme vytvořili
  velkou sbírku obrázků
 • 9:48 - 9:51
  a rozdělili jsme je na malé dílky.
 • 9:51 - 9:55
  Pak si můžeme s dílky hrát
  jako s kousky puzzle.
 • 9:55 - 10:00
  Ty dílky, které se vyskytují často,
  pak použijeme k vytvoření obrázku,
 • 10:00 - 10:02
  který odpovídá měření našich teleskopů.
 • 10:03 - 10:07
  Odlišné typy obrázků mají
  velmi odlišné skupiny dílků.
 • 10:07 - 10:10
  Takže co se stane,
  když vezmeme stejná data,
 • 10:10 - 10:14
  ale použijeme různé skupiny dílků
  k rekonstrukci obrázku?
 • 10:14 - 10:19
  Začněme nejdříve s dílky
  z obrázku simulace černé díry.
 • 10:19 - 10:20
  OK, to vypadá rozumně.
 • 10:20 - 10:23
  Vypadá to tak, jak bychom očekávali,
  že bude černá díra vypadat.
 • 10:23 - 10:24
  Ale nezískali jsme to proto,
 • 10:24 - 10:27
  že jsme algoritmus nakrmili
  právě obrázky simulace černé díry?
 • 10:27 - 10:29
  Pojďme zkusit další sadu dílků
 • 10:29 - 10:32
  z astronomických objektů,
  které nejsou černými děrami.
 • 10:33 - 10:35
  OK, dostali jsme
  podobně vypadající obrázek.
 • 10:35 - 10:37
  A pak, co ty dílky
  z každodenních obrázků,
 • 10:37 - 10:40
  jako obrázky, které vyfotíte
  svým osobním foťákem?
 • 10:41 - 10:43
  Skvělé, vidíme ten samý obrázek.
 • 10:43 - 10:47
  Když dostaneme ten samý obrázek
  z různých skupin dílků,
 • 10:47 - 10:49
  pak můžeme začít více věřit,
 • 10:49 - 10:51
  že předpoklady, ze kterých vycházíme,
 • 10:51 - 10:54
  neovlivňují výsledný obrázek.
 • 10:54 - 10:57
  Další věcí, kterou můžeme udělat,
  je vzít stejnou skupinu dílků,
 • 10:57 - 11:00
  jako jsou ty odvozené
  od každodenních obrázků,
 • 11:00 - 11:03
  a použít je k rekonstrukci
  mnoha různých druhů zdrojových obrázků.
 • 11:03 - 11:05
  Pak v našich simulacích
 • 11:05 - 11:08
  předstíráme, že černá díra vypadá jako
  jiné astronomické objekty,
 • 11:08 - 11:12
  stejně jako každodenní obrázky,
  jako třeba slon uprostřed naší galaxie.
 • 11:12 - 11:15
  Když výsledky našich algoritmů
  ve spodní části vypadají velmi podobně
 • 11:15 - 11:18
  jako skutečná simulace v horní části,
 • 11:18 - 11:21
  pak můžeme více důvěřovat
  našim algoritmům.
 • 11:21 - 11:23
  A ráda bych tady chtěla zdůraznit,
 • 11:23 - 11:25
  že všechny tyto obrázky byly vytvořeny
 • 11:25 - 11:28
  spojením malých kousků
  každodenních fotografií,
 • 11:28 - 11:30
  které byste mohli pořídit
  vlastním foťákem.
 • 11:30 - 11:33
  Proto obrázek černé díry,
  kterou jsme nikdy neviděli,
 • 11:33 - 11:37
  může být nakonec vytvořen spojením
  obrázků, které vídáme pořád,
 • 11:37 - 11:40
  jako například lidí, budov,
  stromů, koček a psů.
 • 11:40 - 11:43
  Nápady zobrazování,
  jako jsou tyto, nám umožní
 • 11:43 - 11:45
  pořídit vůbec první obrázky černé díry
 • 11:45 - 11:48
  a, doufejme, ověřit
  ty slavné teorie,
 • 11:48 - 11:50
  na které vědci spoléhají
  na denní bázi.
 • 11:50 - 11:53
  Ale, samozřejmě, uvedení
  takových nápadů do praxe
 • 11:53 - 11:56
  by nikdy nebylo možné
  bez úžasného týmu vědců,
 • 11:56 - 11:58
  se kterými mám možnost spolupracovat.
 • 11:58 - 11:59
  Stále mě fascinuje,
 • 11:59 - 12:03
  že, ačkoliv jsem začala tento projekt
  bez základů v astrofyzice,
 • 12:03 - 12:05
  to, co jsme dokázali
  skrze tuto unikátní spolupráci,
 • 12:05 - 12:08
  může vyústit ve vůbec
  první obrázky černé díry.
 • 12:08 - 12:11
  Ale velké projekty, jako je
  Teleskop Horizontu Událostí,
 • 12:11 - 12:14
  jsou úspěšné díky veškerým
  mezioborovým zkušenostem,
 • 12:14 - 12:15
  kterými jednotliví lidé přispívají.
 • 12:15 - 12:17
  Jsme jeden velký kotel astronomů,
 • 12:17 - 12:19
  fyziků, matematiků a inženýrů.
 • 12:19 - 12:22
  To je to, co brzo umožní
 • 12:22 - 12:25
  dosáhnout něco,
  co dříve nebylo ani myslitelné.
 • 12:25 - 12:27
  Ráda bych vás všechny povzbudila,
  abyste vyšli ven
 • 12:27 - 12:29
  a pomohli posunout hranice vědy,
 • 12:29 - 12:33
  ačkoliv se na první pohled můžou
  zdát stejně tajemné, jako je černá díra.
 • 12:33 - 12:34
  Děkuji.
 • 12:34 - 12:37
  (Potlesk)
Title:
Jak pořídit obrázek černé díry
Speaker:
Katie Bouman
Description:

V srdci Mléčné dráhy je obří černá díra, která se živí rotujícím diskem horkého plynu, pohlcujícím cokoliv, co se octne příliš blízko -- dokonce i světlo. Nemůžeme ji vidět, ale její horizont událostí vrhá stín a obrázek tohoto stínu by nám mohl pomoci zodpovědět některé důležité otázky o vesmíru. Vědci si mysleli, že takový obrázek je možné pořídit pouze pomocí teleskopu velikosti Země -- dokud Katie Bouman a tým astronomů nepřišli s chytřejší alternativou. Podívejte se, jak můžeme vidět v absolutní temnotě.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:51

Czech subtitles

Revisions