Return to Video

Лора Карстенсен: По-възрастните хора са по-щастливи

 • 0:00 - 0:02
  Хората живеят по-дълго
 • 0:02 - 0:04
  и обществата посивяват.
 • 0:04 - 0:06
  Чувате това постоянно.
 • 0:06 - 0:08
  Четете го във вестниците.
 • 0:08 - 0:10
  Чувате го по телевизията.
 • 0:10 - 0:12
  Понякога се тревожа,
 • 0:12 - 0:14
  че чуваме това толкова често,
 • 0:14 - 0:17
  че сме започнали да приемаме по-дългия живот
 • 0:17 - 0:19
  с вид самодоволство
 • 0:19 - 0:21
  и дори спокойствие.
 • 0:21 - 0:24
  Но не се залъгвайте,
 • 0:24 - 0:26
  по-дългият живот може,
 • 0:26 - 0:28
  и аз вярвям, ще
 • 0:28 - 0:30
  подобри качеството на живот
 • 0:30 - 0:32
  на всяка една възраст.
 • 0:32 - 0:34
  За да изразя това в перспектива
 • 0:34 - 0:37
  позволете ми просто да се отдалеча за минута.
 • 0:37 - 0:40
  През 20-ти век
 • 0:40 - 0:42
  към средната продължителност на живот
 • 0:42 - 0:44
  са прибавени повече години
 • 0:44 - 0:47
  отколкото годините, събрани
 • 0:47 - 0:51
  през всички предшестващи хилядолетия
 • 0:51 - 0:54
  на човешка еволюция обединени в едно.
 • 0:54 - 0:56
  За миг
 • 0:56 - 0:59
  ние почти удвоихме дължината
 • 0:59 - 1:01
  на живот.
 • 1:01 - 1:04
  Така че ако някога се почувствате така, сякаш не сте напълно наясно с цялата тази идея,
 • 1:04 - 1:06
  не се наказвайте.
 • 1:06 - 1:08
  Тя е чисто нова.
 • 1:08 - 1:10
  И защото нивото на раждаемост спада
 • 1:10 - 1:12
  през същия този период,
 • 1:12 - 1:16
  когато продължителността на живот се повишава,
 • 1:16 - 1:18
  тази пирамида,
 • 1:18 - 1:21
  която винаги е представлявала разпределението на възрастта сред населението,
 • 1:21 - 1:24
  с много млади хора в долната част
 • 1:24 - 1:27
  отсени до мъничък връх от по-възрастни хора,
 • 1:27 - 1:29
  които успяват да преживеят до дълбока старост
 • 1:29 - 1:31
  придоби формата
 • 1:31 - 1:34
  на правоъгълник.
 • 1:34 - 1:36
  И сега, ако сте типа човек,
 • 1:36 - 1:40
  който го побиват тръпки от статистики върху населението,
 • 1:40 - 1:42
  тези тук би трябвало да го направят.
 • 1:42 - 1:44
  Защото това тук означава,
 • 1:44 - 1:47
  че за първи път в историята на видовете,
 • 1:47 - 1:49
  мнозинството от бебета, родени
 • 1:49 - 1:51
  в развития свят
 • 1:51 - 1:54
  имат възможността
 • 1:54 - 1:56
  да остареят.
 • 1:56 - 1:59
  Как се случи това?
 • 1:59 - 2:01
  Ние не сме генетически по-издръжливи от нашите предшественици
 • 2:01 - 2:03
  преди 10 000 години.
 • 2:03 - 2:05
  Този растеж в продължителността на живот
 • 2:05 - 2:08
  представлява един забележителен продукт на нашата култура --
 • 2:08 - 2:10
  тежкото изпитание,
 • 2:10 - 2:12
  което крепи науката и технологиите
 • 2:12 - 2:15
  и широкообхватни промени в поведението,
 • 2:15 - 2:18
  които подобряват здравето и благосъстоянието.
 • 2:18 - 2:20
  Чрез културни промени
 • 2:20 - 2:22
  нашите предшественици
 • 2:22 - 2:25
  до голяма степен премахнали ранната смърт,
 • 2:25 - 2:28
  така че днес хората могат да изживеят живота си пълноценно.
 • 2:29 - 2:32
  Проблеми свързани със стареенето съществуват --
 • 2:32 - 2:35
  болести, бедност, загуба на социално положение.
 • 2:35 - 2:37
  Едва ли сега е времето да лежим на стари лаври.
 • 2:37 - 2:39
  Но колкото повече научаваме за стареенето,
 • 2:39 - 2:41
  толкова по-ясно става,
 • 2:41 - 2:43
  че стремителен поток надолу
 • 2:43 - 2:46
  е възмутително погрешен.
 • 2:46 - 2:50
  Стареенето води до някои по-скоро забележителни подобрения --
 • 2:50 - 2:53
  нарастване на образованието и експертизата --
 • 2:53 - 2:59
  и емоционалната страна на живота се подобрява.
 • 2:59 - 3:01
  Точно така,
 • 3:01 - 3:04
  по-възрастните хора са щастливи.
 • 3:04 - 3:06
  Те са по-щастливи от хората на средна възраст,
 • 3:06 - 3:08
  и определено от по-младите хора.
 • 3:08 - 3:10
  Прочване след проучване
 • 3:10 - 3:12
  води до едно и също заключение.
 • 3:12 - 3:15
  Центърът за профилактика и контрол върху заболяванията проведе проучване,
 • 3:15 - 3:18
  в което помолиха отговарящите просто да им кажат
 • 3:18 - 3:20
  дали са изпитали значителна психологическа умора
 • 3:20 - 3:22
  през предишната седмица.
 • 3:22 - 3:25
  По-възрастните хора, които отговорили утвърдително на този въпрос били по-малко
 • 3:25 - 3:27
  отколкото хората на средна възраст,
 • 3:27 - 3:29
  както и от по-младите хора.
 • 3:29 - 3:31
  Скорошна анкета върху общественото мнение, проведена от института Галъп
 • 3:31 - 3:33
  попита участниците
 • 3:33 - 3:35
  колко стрес, безпокойство и гняв
 • 3:35 - 3:37
  са преживели през предишния ден.
 • 3:37 - 3:41
  Стрес, безпокойство, гняв --
 • 3:41 - 3:44
  всички те намаляват с възрастта.
 • 3:45 - 3:48
  Социолозите наричат това парадокс на стареенето.
 • 3:48 - 3:51
  Все пак стареенето не е нещо много лесно и приятно.
 • 3:51 - 3:53
  Зададохме всякакъв тип въпроси,
 • 3:53 - 3:57
  за да проверим дали можем да отхвърлим това откритие.
 • 3:57 - 3:59
  Поинтересувахме се дали това се дължи
 • 3:59 - 4:02
  на факта, че сегашните поколения от по-възрастни хора
 • 4:02 - 4:04
  са и винаги са били
 • 4:04 - 4:06
  най-именитите поколения.
 • 4:06 - 4:08
  Това означава, че за по-младите хора днес
 • 4:08 - 4:11
  преживяването на тези подобрения може да не е типично
 • 4:11 - 4:13
  с течение на тяхното остаряване.
 • 4:13 - 4:15
  Запитахме се,
 • 4:15 - 4:18
  дали по-възрастните хора просто се опитват да представят в благоприятна светлина
 • 4:18 - 4:20
  едно иначе тягостно съществуване.
 • 4:20 - 4:22
  (Смях)
 • 4:22 - 4:25
  Но колкото повече се опитвахме да отречем това откритие,
 • 4:25 - 4:27
  толкова повече доказателства намерихме,
 • 4:27 - 4:29
  за да го подкрепим.
 • 4:29 - 4:31
  Преди години аз и моите колеги предприехме проучване,
 • 4:31 - 4:34
  в което проследихме една и съша група от хора в течение на период от 10 години.
 • 4:34 - 4:38
  Първоначалните групи бяха на възраст от 18 до 94 годишни.
 • 4:38 - 4:41
  Ние изследвахме дали и как техните емоционални преживявания се променят
 • 4:41 - 4:43
  с възрастта.
 • 4:43 - 4:46
  Нашите участници носеха електронни пейджъри
 • 4:46 - 4:48
  в продължение на седмица,
 • 4:48 - 4:51
  и ние им звъняхме денем и вечер в произволно време.
 • 4:51 - 4:53
  Всеки път, в който им звъняхме,
 • 4:53 - 4:55
  ги молехме да отговорят на няколко въпроса --
 • 4:55 - 4:58
  По скала от едно до седем, колко сте щастлив/а?
 • 4:58 - 5:00
  Колко сте тъжен/на?
 • 5:00 - 5:02
  Колко сте огорчен/на? --
 • 5:02 - 5:04
  така че да доловим
 • 5:04 - 5:06
  видовете емоции и чувства, през които те минаваха
 • 5:06 - 5:08
  в своето ежедневие.
 • 5:08 - 5:10
  Използвайки това интензивно проучване
 • 5:10 - 5:12
  на отделни индивиди,
 • 5:12 - 5:16
  ние открихме, че не едно определено поколение
 • 5:16 - 5:18
  се справя по-добре от другите,
 • 5:18 - 5:21
  а едни и същи индивиди с течение на времето
 • 5:21 - 5:23
  представят относително
 • 5:23 - 5:25
  по-позитивни преживявания.
 • 5:25 - 5:28
  Виждате това леко спадане
 • 5:28 - 5:30
  в много напреднала възраст.
 • 5:30 - 5:32
  Наблюдава се лек спад.
 • 5:32 - 5:34
  Но не съществува точка, в която се връща
 • 5:34 - 5:36
  до нивата, които виждаме
 • 5:36 - 5:38
  в ранна възраст на пълнолетие.
 • 5:38 - 5:42
  Прекалено опростено е
 • 5:42 - 5:46
  да кажем, че по-възрастните хора са "щастливи."
 • 5:46 - 5:49
  В нашето проучване, те са по-позитивни,
 • 5:49 - 5:51
  но при тях освен това, в сравнение с по-млади хора, е по-вероятно
 • 5:51 - 5:54
  преживяването на смесени емоции --
 • 5:54 - 5:56
  тъга примесена с щастие;
 • 5:56 - 5:58
  досещате се, сълзите в очите,
 • 5:58 - 6:01
  когато се усмихвате на приятел.
 • 6:01 - 6:03
  Други проучвания показват,
 • 6:03 - 6:05
  че по-възрастните хора сякаш биват завладяни от тъга
 • 6:05 - 6:07
  по много по-успокояващ начин.
 • 6:07 - 6:10
  Те приемат тъгата много по-добре от по-младите хора.
 • 6:10 - 6:13
  Подозираме, че това може да е от полза при тълкуването
 • 6:13 - 6:16
  на причините, поради които по-възрастните хора са по-добри от по-младите
 • 6:16 - 6:21
  при разрешаването на ожесточени емоционални конфликти и дебати.
 • 6:21 - 6:24
  По-възрастните хора са способни да погледнат на неправдата
 • 6:24 - 6:26
  със състрадание,
 • 6:26 - 6:29
  но не и с отчаяние.
 • 6:29 - 6:31
  При едни и същи условия,
 • 6:31 - 6:33
  по-възрастните хора насочват своите познавателни средства,
 • 6:33 - 6:35
  като внимание и памет,
 • 6:35 - 6:38
  повече към позитивна, отколкото към негативна информация.
 • 6:38 - 6:41
  Ако покажем на по-възрастни, на средна възраст и на по-млади хора образи,
 • 6:41 - 6:44
  като тези, които виждате на екрана,
 • 6:44 - 6:46
  и по-късно ги помолим
 • 6:46 - 6:49
  да си припомнят колкото могат повече образи,
 • 6:49 - 6:52
  по-възрастните, не по-младите хора,
 • 6:52 - 6:54
  си спомнят повече позитивни
 • 6:54 - 6:56
  отколкот негативни образи.
 • 6:56 - 6:58
  Помолихме по-възрастни и по-млади хора
 • 6:58 - 7:00
  да погледнат лица в лабораторно проучване,
 • 7:00 - 7:02
  някои от които се мръщят, а други се усмихват.
 • 7:02 - 7:05
  По-възрастните хора гледат към усмихнатите лица
 • 7:05 - 7:08
  и странят от намръщените ядосани лица.
 • 7:08 - 7:10
  В ежедневието
 • 7:10 - 7:12
  това се тълкува като по-голямо удоволствие
 • 7:12 - 7:14
  и удовлетворение.
 • 7:16 - 7:18
  Но като социолози, ние продължаваме да търсим
 • 7:18 - 7:20
  възможни алтернативи.
 • 7:20 - 7:22
  Казахме си, може би по-възрастните хора
 • 7:22 - 7:24
  представят по-позитивни емоции,
 • 7:24 - 7:27
  защото познавателните им способности са увредени.
 • 7:27 - 7:30
  (Смях)
 • 7:30 - 7:32
  Казахме си, възможно ли е
 • 7:32 - 7:35
  позитивните емоции да са просто по-лесни за обработване от негативните емоции,
 • 7:35 - 7:38
  така че ние се насочваме към положителните емоции по-често?
 • 7:38 - 7:40
  Може би нервните центрове в мозъците ни
 • 7:40 - 7:42
  деградират по начин,
 • 7:42 - 7:45
  който не ни позволява да обработваме повече негативни емоции.
 • 7:45 - 7:47
  Но случаят не е такъв.
 • 7:47 - 7:50
  Хората, които демонстрират този ефект най-ясно
 • 7:50 - 7:54
  са едни от най-схватливите.
 • 7:54 - 7:57
  А при обстоятелства, в които е от значение,
 • 7:57 - 7:59
  по-възрастните хора обработват негативната информация
 • 7:59 - 8:02
  така както и позитивна.
 • 8:02 - 8:05
  Как се получава така?
 • 8:05 - 8:07
  В нашето проучване
 • 8:07 - 8:09
  открихме, че тези промени
 • 8:09 - 8:11
  по начало се основават
 • 8:11 - 8:14
  на уникалната човешка способност за следене на времето --
 • 8:14 - 8:16
  не просто времето според часовник или календар,
 • 8:16 - 8:19
  а човешкия живот.
 • 8:19 - 8:21
  Ако парадоксът на стареенето съществува,
 • 8:21 - 8:24
  той се състои в това, че осъзнаването, че няма да живеем вечно
 • 8:24 - 8:26
  променя перспективата ни върху живота
 • 8:26 - 8:29
  в положителна насока.
 • 8:29 - 8:32
  Когато времевият хоризонт е дълъг и мъглив,
 • 8:32 - 8:34
  както обикновено е в нашата младост,
 • 8:34 - 8:37
  хората са в постоянна подготовка,
 • 8:37 - 8:40
  опитвайки се да погълнат колкото се може повече информация,
 • 8:40 - 8:42
  излагайки се на опасност, изследвайки.
 • 8:42 - 8:45
  Можем да прекарваме време с хора, които дори не харесваме,
 • 8:45 - 8:48
  защото по някакъв начин е интересно.
 • 8:48 - 8:50
  Можем да научим нещо неочаквано.
 • 8:50 - 8:52
  (Смях)
 • 8:52 - 8:54
  Ходим на любовни срещи с непознати.
 • 8:54 - 8:56
  (Смях)
 • 8:56 - 8:58
  Знаете, в края на краищата,
 • 8:58 - 9:01
  че ако не проработи, винаги ще има утре.
 • 9:01 - 9:03
  Хора над 50 годишна възраст
 • 9:03 - 9:06
  не ходят на любовни срещи с непознати.
 • 9:06 - 9:11
  (Смях)
 • 9:11 - 9:13
  С възрастта,
 • 9:13 - 9:15
  нашият времеви хоризонт се скъсява
 • 9:15 - 9:18
  и нашите цели се променят.
 • 9:18 - 9:21
  Когато осъзнаем, че нямаме цялото време на света,
 • 9:21 - 9:23
  виждаме приоритетите си по-ясно.
 • 9:23 - 9:26
  Обръщаме по-малко внимание на несъществени въпроси.
 • 9:26 - 9:28
  Вкусваме живота с наслада.
 • 9:28 - 9:30
  Умеем да ценим по-добре,
 • 9:30 - 9:33
  по-открити сме към помиряване.
 • 9:33 - 9:36
  Влагаме повече в по-емоционално важни части от живота,
 • 9:36 - 9:39
  и животът става по-добър,
 • 9:39 - 9:42
  като по този начин сме по-щастливи в ежедневието си.
 • 9:42 - 9:44
  Но същата тази промяна в нашата перспектива
 • 9:44 - 9:47
  ни води към по-малко търпимост към неправдата
 • 9:47 - 9:49
  от всякога.
 • 9:49 - 9:51
  Не по-късно от 2015 г.
 • 9:51 - 9:54
  в Съединените Щати ще има повече хора
 • 9:54 - 9:56
  над 60 г.
 • 9:56 - 9:59
  отколкото под 15 г.
 • 9:59 - 10:01
  Какво ще стане с обществата,
 • 10:01 - 10:04
  в които по-възрастните хора са преобладаващи?
 • 10:04 - 10:07
  Цифрите няма да определят
 • 10:07 - 10:09
  изходът.
 • 10:09 - 10:12
  Културата ще го направи.
 • 10:12 - 10:15
  Ако вложим повече в наука и технологии
 • 10:15 - 10:17
  и намерим решения на действителните проблеми,
 • 10:17 - 10:20
  пред които по-възрастните хора са изправени
 • 10:20 - 10:22
  и инвестираме капитал
 • 10:22 - 10:24
  в самите способности
 • 10:24 - 10:26
  на по-възрастните хора,
 • 10:26 - 10:28
  тогава прибавените години живот
 • 10:28 - 10:31
  могат драматично да подобрят качеството на живот
 • 10:31 - 10:33
  на всяка една възраст.
 • 10:33 - 10:36
  Общества с милиони
 • 10:36 - 10:38
  талантливи, емоционално стабилни граждани,
 • 10:38 - 10:41
  които са по-здрави и по-добре образовани
 • 10:41 - 10:43
  от всяко едно поколение преди тях,
 • 10:43 - 10:45
  въоръжени със знание
 • 10:45 - 10:47
  за практическата същност на живота
 • 10:47 - 10:49
  и мотивирани
 • 10:49 - 10:51
  да разрешават важни въпроси,
 • 10:51 - 10:54
  могат да бъдат по-добри общества
 • 10:54 - 10:58
  отколкото ние някога сме познавали.
 • 10:58 - 11:01
  Баща ми, който е на 92 г.,
 • 11:01 - 11:03
  обича да казва,
 • 11:03 - 11:05
  "Нека спрем да говорим само за
 • 11:05 - 11:07
  това как да спасим старите хора
 • 11:07 - 11:09
  и започнем да говорим за това
 • 11:09 - 11:13
  как те могат да спасят нас."
 • 11:13 - 11:15
  Благодаря ви.
 • 11:15 - 11:17
  (Аплодисменти)
Title:
Лора Карстенсен: По-възрастните хора са по-щастливи
Speaker:
Laura Carstensen
Description:

През 20-ти век прибавихме безпрецедентен брой години към живота си, но дали качеството на живот е също толкова добро? Учудващо, да! На TEDxЖени психологът Лора Карстенсен представя проучване, което демонстрира как през времето, през което хората остаряват, те стават по-щастливи, по-доволни, и имат по-позитивна перспектива над света.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:18
Darina Stoyanova approved Bulgarian subtitles for Older people are happier
Anton Hikov accepted Bulgarian subtitles for Older people are happier
Anton Hikov edited Bulgarian subtitles for Older people are happier
Zvezdelina Naydenova edited Bulgarian subtitles for Older people are happier
Zvezdelina Naydenova edited Bulgarian subtitles for Older people are happier
Zvezdelina Naydenova edited Bulgarian subtitles for Older people are happier
Zvezdelina Naydenova edited Bulgarian subtitles for Older people are happier
Zvezdelina Naydenova added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions