Return to Video

Inner Worlds, Outer Worlds - Part 4 - Beyond Thinking

 • 0:13 - 0:24
  Liv, frihet och strävan efter lycka.
 • 0:24 - 0:28
  Vi lever våra liv och jagar
  lyckan "där ute"
 • 0:28 - 0:30
  som om den vore en sak.
 • 0:30 - 0:39
  Vi har blivit slavar under våra egna
  begär.
 • 0:39 - 0:42
  Lycka är inte något som kan fås
 • 0:42 - 0:45
  eller köpas som en billig kostym.
 • 0:45 - 0:46
  Det är Maya,
 • 0:46 - 0:47
  illusion,
 • 0:47 - 0:52
  ändlös lek med former.
 • 0:52 - 0:53
  I buddhismen
 • 0:53 - 0:56
  så är Samsara det eviga
  kretsloppet av lidande
 • 0:56 - 0:59
  som drivs av jakten på njutning
 • 0:59 - 1:03
  och skräcken för smärta.
 • 1:03 - 1:07
  Freud kallade detta för
  njutningspricipen.
 • 1:07 - 1:10
  Allt vi gör, gör vi för
  att skapa njutning,
 • 1:10 - 1:12
  att få något vi vill ha,
 • 1:12 - 1:19
  eller slippa sånt som är otrevligt
  och icke önskvärt.
 • 1:19 - 1:24
  Detta gäller även en så enkel
  organism som toffeldjuret.
 • 1:24 - 1:25
  Det kallas för respons på stimuli.
 • 1:25 - 1:30
  Till skillnad från toffeldjuret
  så har människor ett val.
 • 1:30 - 1:36
  Vi är fria att tänka och just det är
  problemets källa.
 • 1:36 - 2:09
  Det är tänkandet på vad vi önskar
  som har spårat ur.
 • 2:09 - 2:14
  Den moderna vetenskapens dilemma är hur
  vi försöker förstå världen,
 • 2:14 - 2:17
  vi tar inte hänsyn till uråldrig
  kunskap om vårt inre
 • 2:17 - 2:20
  utan genom att mäta och väga det
  vi upplever
 • 2:20 - 2:26
  som den externa världen genom
  vetenskapliga metoder och tankesätt.
 • 2:26 - 2:30
  Tänkandet leder bara till än mer
  tänkande och fler frågor.
 • 2:30 - 2:34
  Vi försöker förstå de grundläggande
  krafter som formar vår värld
 • 2:34 - 2:35
  och styr dess utveckling.
 • 2:35 - 2:39
  Men vi tänker på detta som nåt som är
  oberoende av oss,
 • 2:39 - 2:45
  inte som något levande, en del av vår
  egen natur.
 • 2:45 - 2:47
  Den berömde psykiatern Carl Jung sade,
 • 2:47 - 2:56
  "den som blickar utåt drömmer, den som
  blickar inåt vaknar."
 • 2:56 - 3:00
  Det är inte fel att sträva efter
  vakenhet, att vara lycklig.
 • 3:00 - 3:04
  Det som är fel är att leta efter
  lyckan på utsidan
 • 3:04 - 3:24
  när den endast kan hittas
  på insidan.
 • 3:24 - 3:34
  Del 4 - Bortom Tanken
 • 3:34 - 3:40
  Under Tekonomi-konferensen den 4:e
  augusti 2010 vid Lake Tahoe i Kalifornien,
 • 3:40 - 3:44
  så nämnde Eric Schmidt, VD på Google
  fascinerande statistik.
 • 3:44 - 3:48
  På två dagar nu för tiden skapas det
  lika mycket information
 • 3:48 - 3:51
  som det gjordes från civilisationens
  begynnelse fram till år 2003,
 • 3:51 - 3:55
  enligt Schmidt.
 • 3:55 - 4:02
  Det handlar om 5 exabyte data.
 • 4:02 - 4:06
  Aldrig i människans historia har det
  förekommit så mycket tänkande
 • 4:06 - 4:08
  och aldrig har det varit så oroligt
  på planeten.
 • 4:08 - 4:15
  Kan det vara så att varje gång vi tänker
  ut en lösning på ett problem
 • 4:15 - 4:18
  så skapar vi två nya problem?
 • 4:18 - 4:21
  Vad är det för bra med
  allt tänkande
 • 4:21 - 4:23
  om det inte leder till större lycka?
 • 4:23 - 4:25
  Är vi lyckligare?
 • 4:25 - 4:26
  Mer tillfreds?
 • 4:26 - 4:30
  Leder allt detta tänkande till mer
  glädje?
 • 4:30 - 4:33
  Eller isolerar det oss,
 • 4:33 - 4:35
  avskärmar oss från en djupare
  och mer meningsfull
 • 4:35 - 4:40
  livsupplevelse?
 • 4:40 - 4:44
  Tänkande, agerande och handling,
 • 4:44 - 4:47
  måste balanseras med att bara vara.
 • 4:47 - 5:04
  Trots allt så är det ju så att vi är
  "human beings" och inte "human doings".
 • 5:04 - 5:10
  Vi vill ha förändring och vi vill ha
  stabilitet på en och samma gång.
 • 5:10 - 5:13
  Våra hjärtan har blivit avskärmade
  från livets spiral,
 • 5:13 - 5:15
  förändringens lag,
 • 5:15 - 5:18
  då vårt tänkande driver oss mot
  stabilitet,
 • 5:18 - 5:23
  trygghet och pacificering
  av sinnena.
 • 5:23 - 5:28
  Med morbid fascination ser vi på
  dödande, tsunamis,
 • 5:28 - 5:34
  jordbävningar och krig.
 • 5:34 - 5:38
  Vi försöker hela tiden distrahera
  oss med information.
 • 5:38 - 5:41
  TV-program strömmar in från
  all håll.
 • 5:41 - 5:43
  Spel och pussel.
 • 5:43 - 5:44
  Textmeddelanden.
 • 5:44 - 5:47
  Och alla möjliga triviala saker.
 • 5:47 - 5:51
  När vi låter oss själva bli
  hypnotiserade av
 • 5:51 - 5:53
  en ändlös ström av nya bilder,
  ny information,
 • 5:53 - 6:01
  nya sätt att förföra sinnena.
 • 6:01 - 6:04
  Via tillfällen av stilla reflektion
  så kan våra hjärtan förtälja
 • 6:04 - 6:08
  att livet är mer än vår nuvarande
  verklighet,
 • 6:08 - 6:12
  att vi lever i en värld av
  hungriga vargar.
 • 6:12 - 6:24
  Ändlösa begär och aldrig
  nånsin nöjda.
 • 6:24 - 6:26
  Vi har skapat en malström av data
 • 6:26 - 6:30
  som flyger runt världen för att
  skapa än mer tänkande,
 • 6:30 - 6:33
  fler idéer om hur världen
  ska lagas,
 • 6:33 - 6:39
  att fixa de problem som endast existerar
  för att tänkandet har skapat dem.
 • 6:39 - 6:45
  Tänkandet har skapat den
  nuvarande röran.
 • 6:45 - 6:51
  Vi förklarar krig mot sjukdomar,
  fiender och problem.
 • 6:51 - 6:55
  Paradoxen är att det man bekämpar
  biter sig fast.
 • 6:55 - 6:59
  Ju mer du bekämpar något desto
  starkare blir det.
 • 6:59 - 7:02
  Som att träna en muskel, du stärker
 • 7:02 - 7:06
  just det du vill bli av med.
 • 7:06 - 7:09
  Så vad är då alternativen till tänkandet?
 • 7:09 - 7:33
  Vilken annan mekanism kan människan använda
  för att finnas till på planeten?
 • 7:33 - 7:36
  Den västerländska kulturen de senaste
  seklen har fokuserat på att studera
 • 7:36 - 7:40
  det fysiska genom tankar och analys,
 • 7:40 - 7:43
  andra gamla kulturer utvecklat lika
  sofistikerade
 • 7:43 - 7:49
  metoder för att utforska det inre.
 • 7:49 - 7:51
  Det är förlusten av kopplingen till
  våra inre världar
 • 7:51 - 7:55
  som har skapat obalans på vår planet.
 • 7:55 - 8:00
  Den uråldriga frasen "Känn dig själv"
  har ersatts
 • 8:00 - 8:04
  av ett begär att uppleva den yttre
  världens former.
 • 8:04 - 8:08
  Att svara på frågan "Vem är jag?" handlar
  inte bara om
 • 8:08 - 8:16
  att beskriva vad som står på ditt
  visitkort.
 • 8:16 - 8:19
  I buddhismen så är du inte innehållet i
  ditt medvetande.
 • 8:19 - 8:22
  Du är inte bara en samling
  tankar och idéer
 • 8:22 - 8:35
  då det bakom tankarna finns något
  som bevittnar tankarna.
 • 8:35 - 8:40
  Uppmaningen "känn dig själv" är zen,
  en olöslig gåta.
 • 8:40 - 8:45
  Medvetandet kommer till slut att bli
  utmattat av att försöka hitta ett svar.
 • 8:45 - 8:50
  Som en hund som jagar sin svans så är
  det bara identifieringen med jaget
 • 8:50 - 8:56
  som vill ha ett svar, ett syfte.
 • 8:56 - 9:01
  Sanningen är den att du inte
  behöver ett svar
 • 9:01 - 9:08
  då alla frågor är skapade av jaget.
 • 9:08 - 9:16
  Du är inte dina tankar.
 • 9:16 - 9:25
  Sanningen ligger inte i fler svar
  utan i färre frågor.
 • 9:25 - 9:26
  Som Joseph Campbell sade,
 • 9:26 - 9:30
  "Jag tror inte att folk söker
  efter livets mening,
 • 9:30 - 9:53
  de söker efter att leva livet."
 • 9:53 - 9:57
  När Buddha fick frågan "Vad är du?"
  så sade han helt enkelt,
 • 9:57 - 9:59
  "Jag är upplyst."
 • 9:59 - 10:07
  Vad betyder det, att vara upplyst?
 • 10:07 - 10:11
  Buddha klargör inte det exakt
  då det är
 • 10:11 - 10:13
  olika för alla.
 • 10:13 - 10:21
  Men han säger en sak; det är
  lidandets slut.
 • 10:21 - 10:24
  Varje större religion har ett namn
 • 10:24 - 10:27
  på det upplysta tillståndet.
 • 10:27 - 10:28
  Himlen,
 • 10:28 - 10:29
  Nirvana
 • 10:29 - 10:31
  eller Moksha.
 • 10:31 - 10:38
  Ett stillat psyke är allt du behöver
  för att inse flödets natur.
 • 10:38 - 10:40
  Allt annat händer när du är stillad.
 • 10:40 - 10:44
  I den stillheten så vaknar
  de inre energierna
 • 10:44 - 10:50
  och börjar verka utan att du
  behöver göra något.
 • 10:50 - 10:56
  Som taoisterna säger,
  "Chi följer medvetandet."
 • 10:56 - 10:59
  Genom att vara stilla så börjar
  man höra visdomen
 • 10:59 - 11:00
  hos växter och djur.
 • 11:00 - 11:05
  Tysta viskningar i drömmar
 • 11:05 - 11:08
  där man lär sig de subtila
  mekanismer med vilka
 • 11:08 - 11:11
  drömmarna tar materiell form.
 • 11:11 - 11:17
  I Tao te Ching så kallas det sättet
  att leva för "wei wu wei"
 • 11:17 - 11:22
  Göra, inte göra.
 • 11:22 - 11:25
  Buddha talade om medelvägen
  som den väg
 • 11:25 - 11:28
  som leder till upplysning.
 • 11:28 - 11:31
  Aristoteles beskrev det gyllene
  snittet
 • 11:31 - 11:35
  mellan två ytterligheter
  ligger skönhetens väg.
 • 11:35 - 11:39
  Inte för mycket anstränging men
  inte för heller för lite.
 • 11:39 - 11:57
  Yin och yang i perfekt balans.
 • 11:57 - 12:00
  Vedantas sade om Maya, illusion,
 • 12:00 - 12:04
  att vi inte upplever omgivningen
  i sig själv
 • 12:04 - 12:08
  utan en projektion av den
  skapad av tankar.
 • 12:08 - 12:11
  Givetvis är det så dina tankar som låter
  dig uppleva den vibrerande världen
 • 12:11 - 12:16
  på ett visst sätt men vår inre
  fattning behöver inte bero
 • 12:16 - 12:21
  på yttre händelser.
 • 12:21 - 12:27
  Tron på en extern värld oberoende
  av betraktaren
 • 12:27 - 12:30
  är något grundläggande
  i vetenskapen.
 • 12:30 - 12:34
  Men våra sinnen ger oss endast
  indirekt information.
 • 12:34 - 12:37
  Vår uppfattning om den tankeskapade
  fysiska världen
 • 12:37 - 12:44
  är alltid filtrerad genom sinnena
  och därmed inte komplett.
 • 12:44 - 12:49
  Det finns ett vibrerande fält
  under alla sinnen.
 • 12:49 - 12:53
  Människor som har något som kallas
  synestesi kan uppleva
 • 12:53 - 12:57
  det vibrerande fältet på olika sätt.
 • 12:57 - 13:02
  Synesteter kan se se ljud som färger
  och former eller associera
 • 13:02 - 13:05
  förnimmelser från ett sinne
  med ett annat.
 • 13:05 - 13:13
  Synestesi refererar till syntes eller
  sammanblandning av sinnesintryck.
 • 13:13 - 13:15
  Chakran och sinnena är
  som ett prisma
 • 13:15 - 13:20
  som filtreras ett kontinuum av
  vibrationer.
 • 13:20 - 13:23
  Allt i universum vibrerar
 • 13:23 - 13:27
  på olika frekvenser.
 • 13:27 - 13:31
  Horus öga är sammanfogat
  av sex symboler,
 • 13:31 - 13:34
  en för varje sinne.
 • 13:34 - 13:39
  Som i det antika vediska systemet
 • 13:39 - 13:44
  så anses tanke vara ett sinne.
 • 13:44 - 13:47
  Tankar uppkommer samtidigt
 • 13:47 - 13:48
  som intryck upplevs i kroppen.
 • 13:48 - 13:53
  De uppkommer från samma vibrerande
  källa.
 • 13:53 - 13:56
  Tänkandet är helt enkelt
  ett verktyg.
 • 13:56 - 13:57
  Ett av sex sinnen.
 • 13:57 - 14:01
  Men vi har höjt upp dess status
 • 14:01 - 14:06
  så att vi identifierar oss själva
  med våra tankar.
 • 14:06 - 14:11
  Det faktum att vi inte anser
  tänkandet som ett sinne
 • 14:11 - 14:12
  är mycket betydelsefullt.
 • 14:12 - 14:18
  Vi är så inne i tankarna att försöka
  förklara dessa som ett sinne
 • 14:18 - 14:21
  är som att förklara vatten
  för en fisk.
 • 14:21 - 14:31
  Vatten? Vilket vatten?
 • 14:31 - 14:34
  I Upanishaderna sägs det:
 • 14:34 - 14:41
  Inte det ögat kan se utan det
  som med ögat ser.
 • 14:41 - 14:48
  Att vara det eviga Brahman och inte
  det folk åtrår.
 • 14:48 - 14:54
  Inte det örat kan höra utan det
  som med örat hör.
 • 14:54 - 15:03
  Att vara det eviga Brahman och inte
  det folk åtrår.
 • 15:03 - 15:09
  Inte det rösten kan förmedla utan det
  som med rösten förmedlar.
 • 15:09 - 15:22
  Att vara det eviga Brahman och inte
  det folk åtrår.
 • 15:22 - 15:29
  Inte det psyket kan tänka utan det
  som med psyket tänker.
 • 15:29 - 16:04
  Att vara det eviga Brahman och inte
  det folk åtrår.
 • 16:04 - 16:07
  Det senaste årtiondet har stora
  framsteg gjorts
 • 16:07 - 16:10
  inom forskningen om hjärnan.
 • 16:10 - 16:14
  Forskarna har upptäckt
  neuroplastisitet, ett begrepp
 • 16:14 - 16:18
  som syftar till idén att hjärnans
  fysiska kopplingar
 • 16:18 - 16:21
  kan förändras beroende på vilka
  tankar som rör sig där.
 • 16:21 - 16:24
  Som den kanadensiske psykologen
  Donald Hebb uttrycker det,
 • 16:24 - 16:34
  "neuron som aktiveras ihop kopplas ihop."
 • 16:34 - 16:41
  Neuron kopplas ihop när en person
  upprätthåller uppmärksamhet.
 • 16:41 - 16:43
  Med det menas att det är möjligt att
  påverka din egen
 • 16:43 - 16:45
  subjektiva upplevelse av
  verkligheten.
 • 16:45 - 16:50
  Om dina tankar är fyllda av rädsla,
  oro, ängslan
 • 16:50 - 16:56
  och negativitet så frodas kopplingar
  för dessa tankar.
 • 16:56 - 16:59
  Om du styr dina tankar till att handla
  om kärlek
 • 16:59 - 17:01
  medlidande, tacksamhet och glädje
 • 17:01 - 17:05
  så skapar du kopplingar för
  flera sådana känslor.
 • 17:05 - 17:10
  Men hur gör vi då om vi är omgivna
  av våld och lidande?
 • 17:10 - 17:15
  Blir det här då inte självbedrägeri
  och önsketänkande?
 • 17:15 - 17:18
  Neuroplastisitet är inte samma sak som
  det som sägs inom new age,
 • 17:18 - 17:22
  att du skapar din verklighet genom
  positivt tänkande.
 • 17:22 - 17:25
  Det är däremot samma sak som
  Buddha lärde ut
 • 17:25 - 17:28
  för 2500 år sedan.
 • 17:28 - 17:34
  Vipassana-meditation eller
  insiktsmeditation
 • 17:34 - 17:39
  kan sägas vara självstyrd
  neuroplastisitet.
 • 17:39 - 17:46
  Du accepterar verkligheten såsom den
  är, som den VERKLIGEN är.
 • 17:46 - 17:51
  Men du upplever det på känslans
  grundnivå,
 • 17:51 - 17:55
  på vibrationsnivån utan att döma och
 • 17:55 - 17:56
  låta tankarna influera.
 • 17:56 - 18:00
  Genom bibehållen uppmärksamhet på
  medvetandets grundnivå,
 • 18:00 - 18:18
  så skapas kopplingar för en helt annorlunda
  uppfattning av verkligheten.
 • 18:18 - 18:21
  Vi har fått det om bakfoten
  hela tiden.
 • 18:21 - 18:28
  Vi låter ständigt idéer om den yttre
  världen forma vårt neurala nätverk
 • 18:28 - 18:35
  men vår inre balans beror inte på
  yttre händelser.
 • 18:35 - 18:37
  Omständigheter spelar ingen roll.
 • 18:37 - 18:42
  Endast medvetandetillståndet
  spelar roll.
 • 18:42 - 18:45
  På sanskrit så betyder meditation
  att man inte dömer.
 • 18:45 - 18:47
  Utan att jämföra.
 • 18:47 - 18:49
  Att frigöra sig från allt
  du ska bli.
 • 18:49 - 18:52
  Du försöker inte bli något annat.
 • 18:52 - 18:57
  Du är nöjd med det som är.
 • 18:57 - 19:01
  Att höja sig över den fysiska
  världens lidande
 • 19:01 - 19:03
  är att ta till sig den.
 • 19:03 - 19:05
  Att säga ja.
 • 19:05 - 19:08
  Så att det blir något inom dig
 • 19:08 - 19:21
  istället för att du blir
  en del av det.
 • 19:21 - 19:23
  Hur lever man så att medvetandet
 • 19:23 - 19:28
  inte längre är i konflikt
  med dess innehåll?
 • 19:28 - 19:31
  Hur renar man sitt hjärta
  från ambition?
 • 19:31 - 19:35
  Det måste till en medvetandets
  revolution.
 • 19:35 - 19:40
  Ett radikalt skifte i fokusering från
  den yttre världen till den inre.
 • 19:40 - 19:46
  Det är inte en revolution som kommer
  enbart med vilja och ansträngning.
 • 19:46 - 19:48
  Det krävs kapitulation.
 • 19:48 - 20:00
  Att acceptera verkligheten
  såsom den är.
 • 20:00 - 20:05
  Bilden av Kristus öppna hjärta
  förmedlar kraftfullt idén
 • 20:05 - 20:08
  att man måste öppna sig för smärtan.
 • 20:08 - 20:12
  Man måste acceptera ALLT om man ska
  förbli öppen
 • 20:12 - 20:14
  för den utvecklande energin.
 • 20:14 - 20:17
  Det innebär inte att du ska bli en
  masochist,
 • 20:17 - 20:18
  du ska inte söka smärtan,
 • 20:18 - 20:23
  men då den kommer,
  och kommer gör den,
 • 20:23 - 20:27
  så accepterar du verkligheten
  SÅSOM DEN ÄR,
 • 20:27 - 20:32
  istället för att ha begär efter
  en annan verklighet.
 • 20:32 - 20:33
  Hawaiianerna har länge trott
 • 20:33 - 20:39
  att det är genom hjärtat som vi
  känner sanningen.
 • 20:39 - 20:44
  Hjärtat har sin egen intelligens
  precis som hjärnan.
 • 20:44 - 20:48
  Egyptierna trodde att hjärtat
  och inte hjärnan
 • 20:48 - 20:50
  var källan till mänsklig visdom.
 • 20:50 - 20:52
  Hjärtat ansågs vara centrum i
 • 20:52 - 20:54
  själen och personligheten.
 • 20:54 - 20:58
  Det var genom hjärtat som det
  gudomliga talade,
 • 20:58 - 21:05
  gav de antika egyptierna kunskap
  om den rätta vägen.
 • 21:05 - 21:08
  Det här papyrusen visar på vikten
  av hjärtat.
 • 21:08 - 21:11
  Det ansågs som något gott att nå
 • 21:11 - 21:15
  livet efter döden med ett
  lätt hjärta.
 • 21:15 - 21:21
  Det betydde att du hade levt ett
  bra liv.
 • 21:21 - 21:25
  En universell, arketypisk sak som
  folk upplever
 • 21:25 - 21:28
  i processen att väcka
  hjärtcentrum
 • 21:28 - 21:44
  är upplevelsen sin egen energi är
  universums energi.
 • 21:44 - 21:47
  När du tillåter dig själv
  att älska,
 • 21:47 - 21:49
  vara kärleken,
 • 21:49 - 21:53
  när du ansluter din inre
  värld med den yttre,
 • 21:53 - 21:56
  då är allt ett.
 • 21:56 - 22:01
  hur upplever man sfärernas
  harmoni?
 • 22:01 - 22:05
  Hur öppnar man hjärtat?
 • 22:05 - 22:09
  Sri Ramana Maharshi sade,
 • 22:09 - 22:12
  "Gud dväljs i dig, som dig,
 • 22:12 - 22:14
  och du behöver inte göra
  någonting
 • 22:14 - 22:17
  för att bli gudsförverkligad,
  självförverkligad.
 • 22:17 - 22:20
  Det är redan ditt sanna och
  naturliga tillstånd.
 • 22:20 - 22:23
  Sluta söka,
 • 22:23 - 22:24
  fokusera inåt
 • 22:24 - 22:27
  och offra dina tankar för
  dig själv,
 • 22:27 - 22:31
  stråla i hjärtat med hela
  din varelse.
 • 22:31 - 22:35
  För att detta ska bli din upplevelse,
 • 22:35 - 22:48
  så är att utröna sig själv den
  omedelbara vägen."
 • 22:48 - 22:52
  När du mediterar och observerar
  dina inre sensationer,
 • 22:52 - 22:57
  ditt levande inre så observerar du
  förändring.
 • 22:57 - 23:01
  Den här kraften är det som
  uppstår och försvinner
 • 23:01 - 23:03
  när energi byter form.
 • 23:03 - 23:09
  Hur pass mycket en person har utvecklats
  och blivit upplyst
 • 23:09 - 23:11
  är i vilken mån den har
  fått förmågan
 • 23:11 - 23:13
  att anpassa sig vid alla
  tillfällen,
 • 23:13 - 23:16
  eller förvandla den ständigt
  förändrande strömmen
 • 23:16 - 23:20
  av omständigheter, smärta
  och njutning
 • 23:20 - 23:29
  till lycka.
 • 23:29 - 23:33
  Leo Tolstoj, författaren till
  "Krig och Fred" sade,
 • 23:33 - 23:36
  "alla vill förändra världen
 • 23:36 - 23:45
  men ingen tänker på att förändra
  sig själv."
 • 23:45 - 23:49
  Darvin sade att den viktigaste
  egenskapen för
 • 23:49 - 23:52
  överlevnad inte är styrka eller
  intelligens
 • 23:52 - 24:08
  utan förmågan att anpassa sig.
 • 24:08 - 24:12
  Man måste vänja sig
  till anpassning.
 • 24:12 - 24:15
  Det är buddismens "annica"
 • 24:15 - 24:20
  - allt uppstår och försvinner,
  förändras.
 • 24:20 - 24:21
  Ständig förändring.
 • 24:21 - 24:31
  Lidandet existerar endast för att vi
  håller fast vid en form.
 • 24:31 - 24:37
  När du ansluter till den betraktande
  delen av dig själv
 • 24:37 - 25:22
  med förståelse av annica så uppstår
  fröjd i hjärtat.
 • 25:22 - 25:26
  Helgon, visa och yogis
  genom historien
 • 25:26 - 25:31
  är eniga i sin beskrivning av en helig
  förening som sker i hjärtat.
 • 25:31 - 25:34
  Oavsett om det är Johannes av
  korsets texter
 • 25:34 - 25:36
  Rumis poesi
 • 25:36 - 25:39
  eller Indiens tantriska läror,
 • 25:39 - 25:42
  så försöker alla dessa läror
  att uttrycka
 • 25:42 - 25:47
  hjärtats subtila mysterium.
 • 25:47 - 25:51
  I hjärtat ligger föreningen mellan
  Shiva och Shakti.
 • 25:51 - 25:54
  Maskulin penetrering av
  livets spiral
 • 25:54 - 25:59
  och feminin underkastelse
  till förändring.
 • 25:59 - 26:00
  Betraktande
 • 26:00 - 26:07
  och ovillkorlig acceptans av
  allt som finns.
 • 26:07 - 26:08
  För att öppna hjärtat
 • 26:08 - 26:11
  så måste du öppna dig själv för
  förändring.
 • 26:11 - 26:14
  För att leva i den till synes
  solida världen,
 • 26:14 - 26:15
  dansa med den,
 • 26:15 - 26:17
  förena sig med den,
 • 26:17 - 26:19
  leva fullt ut,
 • 26:19 - 26:20
  älska fullt ut
 • 26:20 - 26:23
  och ändå känna dess
  obeständighet
 • 26:23 - 26:30
  och det att alla former till slut
  löses upp och förändras.
 • 26:30 - 26:33
  Lycka är den energi som svarar
  på stillheten.
 • 26:33 - 26:37
  Den kommer genom att tömma
  medvetandet på innehåll.
 • 26:37 - 26:42
  Innehållet i den lyckoenergin föds
  i medvetandets stillhet.
 • 26:42 - 26:45
  Ett nytt hjärtats medvetande.
 • 26:45 - 28:05
  Ett medvetande som är förbundet
  med ALLT som finns.
 • 28:05 - 28:15
  Du kan aldrig förändra något genom
  att bestrida det som är.
 • 28:15 - 28:31
  För att förändra något, skapa en ny modell
  som gör nuvarande modell inaktuell.
 • 28:31 - 28:36
  Svenska undertexter översatta
  av Mattias Axner
 • 28:36 -
  Swedish subtitles translated
  by Mattias Axner
Title:
Inner Worlds, Outer Worlds - Part 4 - Beyond Thinking
Description:

All 4 parts of the film can be found at www.innerworldsmovie.com.

Life, liberty and the pursuit of happiness. We live our lives pursuing happiness "out there" as if it is a commodity. We have become slaves to our own desires and craving.
Happiness isn't something that can be pursued or purchased like a cheap suit. This is Maya, illusion, the endless play of form. In the Buddhist tradition, Samsara, or the endless cycle of suffering is perpetuated by the craving of pleasure and aversion to pain. Freud referred to this as the "pleasure principle." Everything we do is an attempt to create pleasure, to gain something that we want, or to push away something that is undesirable that we don't want. Even a simple organism like the paramecium does this.
It is called response to stimulus. Unlike a paramecium, humans have more choice. We are free to think, and that is the heart of the problem. It is the thinking about what we want that has gotten out of control.The dilemma of modern society is that we seek to understand the world, not in terms of archaic inner consciousness, but by quantifying and qualifying what we perceive to be the external world by using scientific means and thought. Thinking has only led to more thinking and more questions. We seek to know the innermost forces which create the world and guide its course. But we conceive of this essence as outside of ourselves, not as a living thing, intrinsic to our own nature. It was the famous psychiatrist Carl Jung who said, "one who looks outside dreams, one who looks inside awakes." It is not wrong to desire to be awake, to be happy. What is wrong is to look for happiness outside when it can only be found inside.

Frequently asked questions about the film:

1) Where can I get a particular song or the soundtrack?

A: Much of the music is available for purchase at www.spiritlegend.com on various CD's. We will be coming out with a special Inner Worlds compilation in the Summer of 2013. The track "Om Shreen Hreem" is found under "Yoga" in a CD called "Universal Mother".

2) Can I download the film and upload it to my own Youtube Channel?

A: We whole-heartedly encourage everyone to share the existing Youtube links with their friends, embed on their website, or to create screenings for their community. I'm afraid we cannot allow you to re-upload the film to your own channel for the following reasons:

a) The content itself is copyrighted and is owned by REM Publishing Ltd. Some of the video clips in the film are licensed under certain agreements and cannot be distributed or controlled by third parties.

b) Several individuals have already tried to re-upload the film and to monetize their channel and/or make a profit from selling the film without our permission, or simply to try to build subscribers for their own channel. We don't always know what people's true motivation is (and sometimes neither do they).

c) Our channel contains closed captions in many languages and we don't want versions of the film floating around without these professional translations.

d) When users subscribe to the AwakenTheWorldFilm channel we can provide people future films as we release them. This is just the first of many films and our second is already in the works.

e) Our channel also provides links to our website and Facebook page and the opportunity for people to donate to the Awaken the World initiative. Money/ support is needed to make these films, and while we make them available for free, we really appreciate when people donate, offer translation skills or other support.

If you add the existing Youtube links to a playlist you can still share the film with your friends and viewers and still have it as part of your channel, just do not upload your own version. We greatly appreciate people who feel so strongly about the content that they want to share and spread the film, and hope that you will continue to do so.

3) Where can I find a screening/ workshop/ meditation retreat etc.

A: Current information is available on the Inner Worlds Facebook page: www.facebook.com/innerworldsmovie

more » « less
Video Language:
Bulgarian
Duration:
31:57
Amara Bot edited Swedish subtitles for Inner Worlds, Outer Worlds - Part 4 - Beyond Thinking
Amara Bot added a translation

Swedish subtitles

Revisions