Return to Video

[TRANSLATED] Shaka Zulu vs Julius Caesar. Epic Rap Battles of History. [CC]

 • 0:10 - 0:11
  Này em yêu, gặp Caesar này
 • 0:11 - 0:12
  ảnh là Đại Tướng đấy
 • 0:12 - 0:13
  Đéo ai ngờ được ảnh lại đi giao lưu
 • 0:13 - 0:15
  Với Conan xứ Savana
 • 0:15 - 0:16
  Nhưng khi em ra trận với anh
 • 0:16 - 0:17
  Anh sẽ dùng em
 • 0:17 - 0:18
  đánh bay đầu nó
 • 0:18 - 0:20
  Gói đầu nó trong lá cờ
 • 0:20 - 0:21
  vứt trả về thành Rome
 • 0:21 - 0:22
  Với thông điệp từ Zulu
 • 0:22 - 0:23
  NẾU CÒN MUỐN GÁY VỚI DÂN SHAKA
 • 0:23 - 0:24
  THÌ ĐÂY LÀ KẾT CỤC CỦA TỤI BÂY
 • 0:24 - 0:25
  Thử lấn sang đây xem
 • 0:25 - 0:27
  mày sẽ nhừ đòn
 • 0:27 - 0:28
  bị thông đau đớn
 • 0:28 - 0:29
  bởi Cleopatra xứ Africa (châu phi)
 • 0:29 - 0:30
  Chém ró nghe như cức
 • 0:30 - 0:32
  trong khi mày còn đóng bỉm
 • 0:32 - 0:33
  tao nghe nói chúng mày nhổ được ra độc
 • 0:33 - 0:34
  hóa ra lời như đồn à
 • 0:34 - 0:35
  vì tau nghe thấy những lời hăm dọa kia
 • 0:35 - 0:37
  từ một lũ vô kỷ luật
 • 0:37 - 0:38
  Và tao sẽ thống trị chúng mày
 • 0:38 - 0:39
  Như đã từng làm với bọn Italy
 • 0:39 - 0:41
  Cởi cái giáp da bò kia ra
 • 0:41 - 0:42
  rồi trùm chăn vô mà khóc
 • 0:42 - 0:43
  Còn định nhờn với người đứng đầu
 • 0:43 - 0:44
  chế độ Tam Hùng à
 • 0:44 - 0:45
  Tao đứng đầu đế chế này
 • 0:45 - 0:47
  sau là chế độ dân chủ
 • 0:47 - 0:48
  cùng đồng bào tao
 • 0:48 - 0:49
  săn lùng mày
 • 0:49 - 0:51
 • 0:51 - 0:53
 • 0:53 - 0:54
 • 0:54 - 0:56
 • 0:56 - 0:58
 • 0:58 - 0:59
 • 0:59 - 1:00
 • 1:00 - 1:01
 • 1:01 - 1:02
 • 1:02 - 1:04
 • 1:04 - 1:05
 • 1:05 - 1:06
 • 1:06 - 1:07
 • 1:07 - 1:09
 • 1:09 - 1:09
 • 1:09 - 1:10
 • 1:10 - 1:11
 • 1:11 - 1:12
 • 1:12 - 1:13
 • 1:13 - 1:14
 • 1:14 - 1:16
 • 1:16 - 1:17
 • 1:17 - 1:18
 • 1:18 - 1:20
 • 1:20 - 1:21
 • 1:21 - 1:22
 • 1:22 - 1:23
 • 1:23 - 1:25
 • 1:25 - 1:26
 • 1:26 - 1:27
 • 1:27 - 1:28
 • 1:28 - 1:29
 • 1:29 - 1:30
 • 1:30 - 1:31
 • 1:31 - 1:33
 • 1:33 - 1:34
 • 1:34 - 1:36
 • 1:36 - 1:37
 • 1:37 - 1:38
 • 1:38 - 1:40
 • 1:40 - 1:41
 • 1:41 - 1:43
Title:
[TRANSLATED] Shaka Zulu vs Julius Caesar. Epic Rap Battles of History. [CC]
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Epic Rap Battles of History
Duration:
02:18

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions