Return to Video

Prečo je veľkosť disku menšia ako na obale?

 • 0:00 - 0:03
  Určite ste si
  to veľakrát všimli ...
 • 0:03 - 0:07
  ...pri kúpe počítača,
  (flash) disku, mobilu.
 • 0:07 - 0:14
  Na balení je uvedená veľkosť
  ako 64 GB, 512 GB, 1 TB.
 • 0:14 - 0:18
  Ale pri používaní zariadenia
  sa pozriete na veľkosť ...
 • 0:18 - 0:21
  ...a takmer vždy
  je menšia ako na obale, ...
 • 0:21 - 0:23
  ...a to aj od
  renovovaných značiek.
 • 0:23 - 0:31
  Príklad: 32 GB USB disk pripojíte
  a Windows ukazuje veľkosť iba 29,8 GB.
 • 0:32 - 0:37
  Alebo kúpite 3 TB disk
  a ukazuje iba 2,71 TB.
 • 0:37 - 0:39
  Chýba takmer
  300 GB!
 • 0:39 - 0:41
  Aký podvod!
  Alebo?
 • 0:41 - 0:43
  Vlastne nie.
 • 0:43 - 0:47
  Technicky je veľkosť na obale
  uvádzaná správne.
 • 0:47 - 0:52
  Ale ani Windows
  sa nemýli.
 • 0:52 - 0:56
  Ako teda môžu byť
  obe čísla iné a zároveň správne?
 • 0:56 - 0:59
  Ide o jednotky udávajúce
  veľkosť úložného priestoru.
 • 0:59 - 1:04
  Na ich pochopenie potrebujeme
  trochu počítačovej histórie.
 • 1:04 - 1:06
  Žiadny strach.
  Bude to zaujímavé.
 • 1:06 - 1:17
  Reklama
  na Instagram... :)
 • 1:17 - 1:19
  Tak teda
  poďme na to.
 • 1:19 - 1:21
  Na pochopenie
  tejto nezrovnalosti ...
 • 1:21 - 1:24
  ...potrebujete vedieť,
  ako jednotky merania ...
 • 1:24 - 1:30
  ...fungujú v metrickom systéme,
  čo väčšina asi viete, ale rýchle zhrnutie:
 • 1:30 - 1:33
  Máte názov jednotky
  a predponu, ...
 • 1:33 - 1:36
  ...ktorá reprezentuje
  desaťnásobok danej jednotky.
 • 1:36 - 1:41
  Predpona kilo znamená
  1000 alebo 10 na 3.
 • 1:41 - 1:44
  Predpona mega
  je milión alebo 10 na 6.
 • 1:44 - 1:47
  Predpona giga
  je bilión alebo 10 na 9.
 • 1:47 - 1:48
  Plus veľa ďalších...
 • 1:48 - 1:53
  Jednoduchý systém používaný
  vo vede stovky rokov.
 • 1:53 - 1:57
  Ak si myslíte, že 1000 bytov
  je jeden kilobyt, ...
 • 1:57 - 2:00
  ...alebo 1000 kilobytov
  je jeden megabyt, ...
 • 2:00 - 2:02
  ...máte pravdu.
 • 2:02 - 2:05
  Počítače ale fungujú
  na binárnom (dvojkovom) systéme.
 • 2:05 - 2:08
  Všetko je buď
  zapnuté (1) alebo vypnuté (0).
 • 2:08 - 2:12
  Máte 2 možnosti
  reprezentované 1 bitom.
 • 2:12 - 2:18
  Takže ak chcete zistiť, koľko kombinácií
  určité množstvo bitov môže mať, ...
 • 2:18 - 2:21
  ...vypočítate to
  2 na počet bitov.
 • 2:21 - 2:25
  Čiže každý ďalší bit
  zdvojnásobí počet kombinácií.
 • 2:25 - 2:28
  Príklad: 1 bit je
  2 na prvú, čo je 2.
 • 2:28 - 2:31
  Dva bity je 2 na druhú,
  čo je 4.
 • 2:31 - 2:36
  A 2 bity môžu naozaj obsahov
  4 rôzne kombinácie jednotky a nuly.
 • 2:37 - 2:41
  Posledný príklad: 2 na tretiu,
  čiže 8 rôznych kombinácií.
 • 2:41 - 2:45
  Ako postupujete, dostanete čísla,
  ktoré sú v IT často používané:
 • 2:45 - 2:53
  8; 16; 32; 64;
  128; 256; 512; 1 024; ...
 • 2:53 - 3:00
  Musíte pochopiť jednu vec:
  Máte 10 tranzistorov, čo je 10 bitov ...
 • 3:00 - 3:04
  ...a 1 024 rôznych kombinácií (stavov)
  z tých 10 bitov.
 • 3:04 - 3:10
  V tomto prípade číslo 1 024
  nie je veľkosť úložného priestoru, ...
 • 3:10 - 3:13
  ...pretože môžete uložiť
  iba jeden stav naraz.
 • 3:13 - 3:18
  Takže to nie je ako
  10 bitov, čo je 1 024 kombinácií, ...
 • 3:18 - 3:21
  ...čo znamená 1 024 bitov.
 • 3:21 - 3:28
  Nie, je to iba 10 bitov.
  Počet možných stavov nie je dôležitý, ...
 • 3:28 - 3:30
  ...má iba pomôcť pochopiť
  matematické pozadie.
 • 3:30 - 3:35
  Keď boli vytvorené počítačové systémy,
  existovali 2 druhy technológií ...
 • 3:35 - 3:39
  ...nazývané "adresovanie pamäte",
  a to bolo dvojkové alebo desiatkové.
 • 3:39 - 3:44
  Veľmi zjednodušené
  vysvetlenie:
 • 3:44 - 3:50
  Veľa bitov na pamäti RAM
  sa kombinuje do blokov.
 • 3:50 - 3:55
  Systém pomocou blokov
  spravuje pamäť jednoduchšie, ...
 • 3:55 - 4:00
  ...ako keby mal pracovať
  s každým jedným bitom.
 • 4:00 - 4:03
  V jednom bloku
  môže byť ľubovoľný počet bitov.
 • 4:03 - 4:07
  Napríklad
  17 bitov na blok.
 • 4:07 - 4:09
  To by ale nebolo
  príliš múdre, a tak ...
 • 4:09 - 4:12
  ...keby počítač používal
  desiatkové adresovanie pamäte, ...
 • 4:12 - 4:19
  ...išlo by o pekné okrúhle číslo
  ako 100, 1000, ... bitov na blok.
 • 4:19 - 4:23
  Pri dvojkovom adresovaní pamäte
  by išlo o mocniny čísla dva, ...
 • 4:23 - 4:27
  ...ako 2 na 10, čo je 1 024,
  alebo násobky 1 024.
 • 4:27 - 4:39
  Keď to skrátime,
  dvojkové adresovanie pamäte funguje lepšie.
 • 4:39 - 4:42
  Preto sa počítače s dvojkovým
  adresovaním pamäte stali normou.
 • 4:42 - 4:46
  Počítače majú viac a viac pamäte,
  a tak dostávame kapacity ...
 • 4:46 - 4:52
  ...ako 4 096; 8 192; ...
 • 4:52 - 4:57
  Nejaký čas výrobcia označovali
  kapacitu presnými číslami ...
 • 4:57 - 5:00
  ...ako 4 096 bytov,
  alebo 8 192 bytov, ...
 • 5:00 - 5:03
  ...ale ako čísla rástli,
  stalo sa to nepraktické.
 • 5:03 - 5:07
  Označovať tie veľkosti
  mocninou čísla dva nechceli, ...
 • 5:07 - 5:12
  ...a tak si vybrali
  násobky čísla 1 024.
 • 5:12 - 5:18
  A 1 024 prispôsobili na predponu kilo,
  pretože to číslo je blízko k číslu 1 000.
 • 5:19 - 5:23
  Takže 8 192 bitov
  označili ako 8 K (kilobytov).
 • 5:23 - 5:29
  A 65 636 bitov
  je 64 K (kilobytov)...
 • 5:29 - 5:31
  Tak je to jednoduchšie,
  názov sa teda ustálil.
 • 5:32 - 5:39
  Čiže počítače majú
  64 KB alebo 128 KB, ...
 • 5:39 - 5:47
  ...a tak použili rovnaký princíp
  aj v prípade 1 MB (1 024 KB), ...
 • 5:47 - 5:50
  ...1 GB je 1 024 MB
  a tak ďalej.
 • 5:50 - 5:56
  Takže sa neumocňuje desiatka,
  ale číslo 1 024.
 • 5:56 - 6:01
  Je to čudné a nie je to v súlade
  s metrickým systémom.
 • 6:01 - 6:06
  A čo to má spoločné
  s menšou veľkosťou vášho disku?
 • 6:06 - 6:08
  Je to takto:
 • 6:08 - 6:15
  Výrobcovia počítačov mali dôvod
  na uvádzanie pamäte v mocninách 2.
 • 6:15 - 6:19
  Ale výrobcovia diskov nie.
 • 6:19 - 6:25
  Pamäť (RAM) nie je to isté
  ako úložný priestor na disku.
 • 6:25 - 6:32
  Výrobcovia diskov preto nemajú dovôd
  označovať 1 MB inak ako milión bytov.
 • 6:32 - 6:35
  Jednoducho
  to dáva zmysel.
 • 6:35 - 6:43
  Dodnes to tak je, preto
  500 GB disk má 500 biliónov bytov.
 • 6:43 - 6:46
  A 1 TB disk
  má trilión bytov úložného priestoru.
 • 6:46 - 6:52
  Toto aj dnes vytvára problém,
  ktorý je témou tohto videa.
 • 6:52 - 6:57
  Existujú 2 odlišné významy
  termínu 1 GB.
 • 6:57 - 7:00
  Na jednej strane tu máme
  technicky správnu desiatkovú definíciu, ...
 • 7:00 - 7:03
  ...ktorú používa väčšina
  výrobcov diskov.
 • 7:03 - 7:06
  Na druhej strane je
  dvojková definícia, ...
 • 7:06 - 7:16
  ...ktorá sa používa úplne bežne,
  i keď predpony vôbec nesedia.
 • 7:16 - 7:19
  Boli pokusy
  to napraviť.
 • 7:19 - 7:27
  Príklad: V roku 1998 IEC vytvorila
  nový systém dvojkových predpôn.
 • 7:27 - 7:29
  Použili
  dvojkový systém.
 • 7:29 - 7:32
  Takže namiesto
  1 024 bytov = 1 KB, ...
 • 7:32 - 7:34
  ...to bude 1 KiB.
 • 7:34 - 7:39
  A 1 024 KB
  by bolo 1 MiB.
 • 7:39 - 7:43
  A nasledujú
  GiB, TiB, ...
 • 7:43 - 7:46
  Majú teda písmeno "i"
  medzi písmenami označenia, ...
 • 7:46 - 7:47
  ...aby ste ich rozoznali.
 • 7:47 - 7:55
  Podľa tohto systému by sa vedelo,
  že 1 KB = 1 000 bytov.
 • 7:55 - 7:59
  Tieto nové predpony
  sa však neujali.
 • 7:59 - 8:04
  Môžete ich občas vidieť,
  ale vo veľkom sa nepresadili.
 • 8:04 - 8:11
  Ak ale takéto predpony uvidíte,
  ide celkom určite o dvojkovú verziu.
 • 8:11 - 8:14
  A bežná predpona
  môže znamenať oboje.
 • 8:14 - 8:20
  Teraz viete, prečo môže byť veľkosť disku
  v rôznych operačných systémoch iná.
 • 8:20 - 8:26
  Windows meria veľkosť úložného priestoru
  v dvojkových jednotkách, ...
 • 8:26 - 8:28
  ...ktoré sú väčšie
  ako desiatkové jednotky.
 • 8:28 - 8:32
  Na obale sú však používané
  desiatkové jednotky.
 • 8:32 - 8:37
  Veľa operačných systémov
  ako MacOS, Linux, iOS alebo Android, ...
 • 8:37 - 8:38
  ...v podstate všetky
  okrem Windowsu ...
 • 8:38 - 8:43
  ...myslím uvádzajú veľkosť úložiska
  v desiatkových GB.
 • 8:43 - 8:48
  Asi preto, aby sa ľudia nerozčuľovali,
  keď si kúpia nový mobil alebo počítač, ...
 • 8:48 - 8:51
  ...a veľkosť úložiska
  bude menšia.
 • 8:51 - 8:57
  Windows načítava kapacitu
  v dvojkových jednotkách, ...
 • 8:57 - 8:59
  ...nepoužíva však
  dvojkové predpony.
 • 8:59 - 9:04
  Môžete si to overiť
  aj na Googli.
 • 9:04 - 9:11
  Odlišnosti však nastanú
  v týchto prípadoch:
 • 9:11 - 9:17
  1 TB = 0,909 TiB
  a nie 1 TiB.
 • 9:17 - 9:29
  Čiže 1 TB = 909 GiB?
  Nie, je to 931 GiB.
 • 9:29 - 9:34
  Pretože 1 TiB nie je 1 000 GiB,
  ale 1 024 GiB.
 • 9:34 - 9:37
  Áno, ten systém
  je naozaj metúci. :)
 • 9:37 - 9:39
  Myslím, že teraz
  vám je to jasnejšie.
 • 9:39 - 9:47
  Viac mojich videí máte tu...
  Majte sa fajn.
Title:
Prečo je veľkosť disku menšia ako na obale?
Description:

ALEBO TO NIE JE TAK, AKO TO NA PRVÝ POHĽAD VYZERÁ?
● Viac technických videí ➤ https://www.youtube.com/playlist?list=PLFr3c472Vstwe0Yk43UDnpqib5ReTwaJ-
● Odoberať ➤ https://www.youtube.com/user/ThioJoe?sub_confirmation=1

⇒ Staňte sa členov kanála a odoberajte videá a exkluzívny obsah skôr: https://www.youtube.com/ThioJoe/join

Už ste si niekedy kúpili disk, USB kľúč, počítač alebo iné zariadenie a zistili ste, že veľkosť úložiska je menšia? Nejde o podvod, ale iba o odlišné prístupy k meraniu veľkosti úložiska.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Discord Server ⇨ https://discord.gg/thiojoe
⇨ http://Instagram.com/ThioJoe
⇨ http://Twitter.com/ThioJoe
⇨ http://Facebook.com/ThioJoeTV

Moje hračky a výbava ⇨ https://kit.com/ThioJoe
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

#Computers #HDD #SSD #Tech #ThioJoe

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:47

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions