Return to Video

Prečo je veľkosť disku menšia ako na obale?

 • 0:00 - 0:03
  Určite ste si
  to veľakrát všimli ...
 • 0:03 - 0:07
  ...pri kúpe počítača,
  (flash) disku, mobilu.
 • 0:07 - 0:14
  Na balení je uvedená veľkosť
  ako 64 GB, 512 GB, 1 TB.
 • 0:14 - 0:18
  Ale pri používaní zariadenia
  sa pozriete na veľkosť ...
 • 0:18 - 0:21
  ...a takmer vždy
  je menšia ako na obale, ...
 • 0:21 - 0:23
  ...a to aj od
  renovovaných značiek.
 • 0:23 - 0:31
  Príklad: 32 GB USB disk pripojíte
  a Windows ukazuje veľkosť iba 29,8 GB.
 • 0:32 - 0:37
  Alebo kúpite 3 TB disk
  a ukazuje iba 2,71 TB.
 • 0:37 - 0:39
  Chýba takmer
  300 GB!
 • 0:39 - 0:41
  Aký podvod!
  Alebo?
 • 0:41 - 0:43
  Vlastne nie.
 • 0:43 - 0:47
  Technicky je veľkosť na obale
  uvádzaná správne.
 • 0:47 - 0:52
  Ale ani Windows
  sa nemýli.
 • 0:52 - 0:56
  Ako teda môžu byť
  obe čísla iné a zároveň správne?
 • 0:56 - 0:59
  Ide o jednotky udávajúce
  veľkosť úložného priestoru.
 • 0:59 - 1:04
  Na ich pochopenie potrebujeme
  trochu počítačovej histórie.
 • 1:04 - 1:06
  Žiadny strach.
  Bude to zaujímavé.
 • 1:06 - 1:17
  Reklama
  na Instagram... :)
 • 1:17 - 1:19
  Tak teda
  poďme na to.
 • 1:19 - 1:21
  Na pochopenie
  tejto nezrovnalosti ...
 • 1:21 - 1:24
  ...potrebujete vedieť,
  ako jednotky merania ...
 • 1:24 - 1:30
  ...fungujú v metrickom systéme,
  čo väčšina asi viete, ale rýchle zhrnutie:
 • 1:30 - 1:33
  Máte názov jednotky
  a predponu, ...
 • 1:33 - 1:36
  ...ktorá reprezentuje
  desaťnásobok danej jednotky.
 • 1:36 - 1:41
  Predpona kilo znamená
  1000 alebo 10 na 3.
 • 1:41 - 1:44
  Predpona mega
  je milión alebo 10 na 6.
 • 1:44 - 1:47
  Predpona giga
  je bilión alebo 10 na 9.
 • 1:47 - 1:48
  Plus veľa ďalších...
 • 1:48 - 1:53
  Jednoduchý systém používaný
  vo vede stovky rokov.
 • 1:53 - 1:57
  Ak si myslíte, že 1000 bytov
  je jeden kilobyt, ...
 • 1:57 - 2:00
  ...alebo 1000 kilobytov
  je jeden megabyt, ...
 • 2:00 - 2:02
  ...máte pravdu.
 • 2:02 - 2:05
  Počítače ale fungujú
  na binárnom (dvojkovom) systéme.
 • 2:05 - 2:08
  Všetko je buď
  zapnuté (1) alebo vypnuté (0).
 • 2:08 - 2:12
  Máte 2 možnosti
  reprezentované 1 bitom.
 • 2:12 - 2:18
  Takže ak chcete zistiť, koľko kombinácií
  určité množstvo bitov môže mať, ...
 • 2:18 - 2:21
  ...vypočítate to
  2 na počet bitov.
 • 2:21 - 2:25
  Čiže každý ďalší bit
  zdvojnásobí počet kombinácií.
 • 2:25 - 2:28
  Príklad: 1 bit je
  2 na prvú, čo je 2.
 • 2:28 - 2:31
  Dva bity je 2 na druhú,
  čo je 4.
 • 2:31 - 2:36
  A 2 bity môžu naozaj obsahov
  4 rôzne kombinácie jednotky a nuly.
 • 2:37 - 2:41
  Posledný príklad: 2 na tretiu,
  čiže 8 rôznych kombinácií.
 • 2:41 - 2:45
  Ako postupujete, dostanete čísla,
  ktoré sú v IT často používané:
 • 2:45 - 2:53
  8; 16; 32; 64;
  128; 256; 512; 1 024; ...
 • 2:53 - 3:00
  Musíte pochopiť jednu vec:
  Máte 10 tranzistorov, čo je 10 bitov ...
 • 3:00 - 3:04
  ...a 1 024 rôznych kombinácií (stavov)
  z tých 10 bitov.
 • 3:04 - 3:10
  V tomto prípade číslo 1 024
  nie je veľkosť úložného priestoru, ...
 • 3:10 - 3:13
  ...pretože môžete uložiť
  iba jeden stav naraz.
 • 3:13 - 3:18
  Takže to nie je ako
  10 bitov, čo je 1 024 kombinácií, ...
 • 3:18 - 3:21
  ...čo znamená 1 024 bitov.
 • 3:21 - 3:28
  Nie, je to iba 10 bitov.
  Počet možných stavov nie je dôležitý, ...
 • 3:28 - 3:30
  ...má iba pomôcť pochopiť
  matematické pozadie.
 • 3:30 - 3:35
  Keď boli vytvorené počítačové systémy,
  existovali 2 druhy technológií ...
 • 3:35 - 3:39
  ...nazývané "adresovanie pamäte",
  a to bolo dvojkové alebo desiatkové.
 • 3:39 - 3:44
  Veľmi zjednodušené
  vysvetlenie:
 • 3:44 - 3:50
  Veľa bitov na pamäti RAM
  sa kombinuje do blokov.
 • 3:50 - 3:55
  Systém pomocou blokov
  spravuje pamäť jednoduchšie, ...
 • 3:55 - 4:00
  ...ako keby mal pracovať
  s každým jedným bitom.
 • 4:00 - 4:03
  V jednom bloku
  môže byť ľubovoľný počet bitov.
 • 4:03 - 4:07
  Napríklad
  17 bitov na blok.
 • 4:07 - 4:09
  To by ale nebolo
  príliš múdre, a tak ...
 • 4:09 - 4:12
  ...keby počítač používal
  desiatkové adresovanie pamäte, ...
 • 4:12 - 4:19
  ...išlo by o pekné okrúhle číslo
  ako 100, 1000, ... bitov na blok.
 • 4:19 - 4:23
  Pri dvojkovom adresovaní pamäte
  by išlo o mocniny čísla dva, ...
 • 4:23 - 4:27
  ...ako 2 na 10, čo je 1 024,
  alebo násobky 1 024.
 • 4:27 - 4:39
  Keď to skrátime,
  dvojkové adresovanie pamäte funguje lepšie.
 • 4:39 - 4:42
  Preto sa počítače s dvojkovým
  adresovaním pamäte stali normou.
 • 4:42 - 4:46
  Počítače majú viac a viac pamäte,
  a tak dostávame kapacity ...
 • 4:46 - 4:52
  ...ako 4 096; 8 192; ...
 • 4:52 - 4:57
  Nejaký čas výrobcia označovali
  kapacitu presnými číslami ...
 • 4:57 - 5:00
  ...ako 4 096 bytov,
  alebo 8 192 bytov, ...
 • 5:00 - 5:03
  ...ale ako čísla rástli,
  stalo sa to nepraktické.
 • 5:03 - 5:07
  Označovať tie veľkosti
  mocninou čísla dva nechceli, ...
 • 5:07 - 5:12
  ...a tak si vybrali
  násobky čísla 1 024.
 • 5:12 - 5:18
  A 1 024 prispôsobili na predponu kilo,
  pretože to číslo je blízko k číslu 1 000.
 • 5:19 - 5:23
  Takže 8 192 bitov
  označili ako 8 K (kilobytov).
 • 5:23 - 5:29
  A 65 636 bitov
  je 64 K (kilobytov)...
 • 5:29 - 5:31
  Tak je to jednoduchšie,
  názov sa teda ustálil.
 • 5:32 - 5:39
  Čiže počítače majú
  64 KB alebo 128 KB, ...
 • 5:39 - 5:47
  ...a tak použili rovnaký princíp
  aj v prípade 1 MB (1 024 KB), ...
 • 5:47 - 5:50
  ...1 GB je 1 024 MB
  a tak ďalej.
 • 5:50 - 5:56
  Takže sa neumocňuje desiatka,
  ale číslo 1 024.
 • 5:56 - 6:01
  Je to čudné a nie je to v súlade
  s metrickým systémom.
 • 6:01 - 6:06
  A čo to má spoločné
  s menšou veľkosťou vášho disku?
 • 6:06 - 6:08
  Je to takto:
 • 6:08 - 6:15
  Výrobcovia počítačov mali dôvod
  na uvádzanie pamäte v mocninách 2.
 • 6:15 - 6:19
  Ale výrobcovia diskov nie.
 • 6:19 - 6:25
  Pamäť (RAM) nie je to isté
  ako úložný priestor na disku.
 • 6:25 - 6:32
  Výrobcovia diskov preto nemajú dovôd
  označovať 1 MB inak ako milión bytov.
 • 6:32 - 6:35
  Jednoducho
  to dáva zmysel.
 • 6:35 - 6:43
  Dodnes to tak je, preto
  500 GB disk má 500 biliónov bytov.
 • 6:43 - 6:46
  A 1 TB disk
  má trilión bytov úložného priestoru.
 • 6:46 - 6:52
  Toto aj dnes vytvára problém,
  ktorý je témou tohto videa.
 • 6:52 - 6:57
  Existujú 2 odlišné významy
  termínu 1 GB.
 • 6:57 - 7:00
  Na jednej strane tu máme
  technicky správnu desiatkovú definíciu, ...
 • 7:00 - 7:03
  ...ktorú používa väčšina
  výrobcov diskov.
 • 7:03 - 7:06
  Na druhej strane je
  dvojková definícia, ...
 • 7:06 - 7:16
  ...ktorá sa používa úplne bežne,
  i keď predpony vôbec nesedia.
 • 7:16 - 7:19
  Boli pokusy
  to napraviť.
 • 7:19 - 7:27
  Príklad: V roku 1998 IEC vytvorila
  nový systém dvojkových predpôn.
 • 7:27 - 7:29
  Použili
  dvojkový systém.
 • 7:29 - 7:32
  Takže namiesto
  1 024 bytov = 1 KB, ...
 • 7:32 - 7:34
  ...to bude 1 KiB.
 • 7:34 - 7:39
  A 1 024 KB
  by bolo 1 MiB.
 • 7:39 - 7:43
  A nasledujú
  GiB, TiB, ...
 • 7:43 - 7:46
  Majú teda písmeno "i"
  medzi písmenami označenia, ...
 • 7:46 - 7:47
  ...aby ste ich rozoznali.
 • 7:47 - 7:55
  Podľa tohto systému by sa vedelo,
  že 1 KB = 1 000 bytov.
 • 7:55 - 7:59
  Tieto nové predpony
  sa však neujali.
 • 7:59 - 8:04
  Môžete ich občas vidieť,
  ale vo veľkom sa nepresadili.
 • 8:04 - 8:11
  Ak ale takéto predpony uvidíte,
  ide celkom určite o dvojkovú verziu.
 • 8:11 - 8:14
  A bežná predpona
  môže znamenať oboje.
 • 8:14 - 8:20
  Teraz viete, prečo môže byť veľkosť disku
  v rôznych operačných systémoch iná.
 • 8:20 - 8:26
  Windows meria veľkosť úložného priestoru
  v dvojkových jednotkách, ...
 • 8:26 - 8:28
  ...ktoré sú väčšie
  ako desiatkové jednotky.
 • 8:28 - 8:32
  Na obale sú však používané
  desiatkové jednotky.
 • 8:32 - 8:37
  Veľa operačných systémov
  ako MacOS, Linux, iOS alebo Android, ...
 • 8:37 - 8:38
  ...v podstate všetky
  okrem Windowsu ...
 • 8:38 - 8:43
  ...myslím uvádzajú veľkosť úložiska
  v desiatkových GB.
 • 8:43 - 8:48
  Asi preto, aby sa ľudia nerozčuľovali,
  keď si kúpia nový mobil alebo počítač, ...
 • 8:48 - 8:51
  ...a veľkosť úložiska
  bude menšia.
 • 8:51 - 8:57
  Windows načítava kapacitu
  v dvojkových jednotkách, ...
 • 8:57 - 8:59
  ...nepoužíva však
  dvojkové predpony.
 • 8:59 - 9:04
  Môžete si to overiť
  aj na Googli.
 • 9:04 - 9:11
  Odlišnosti však nastanú
  v týchto prípadoch:
 • 9:11 - 9:17
  1 TB = 0,909 TiB
  a nie 1 TiB.
 • 9:17 - 9:29
  Čiže 1 TB = 909 GiB?
  Nie, je to 931 GiB.
 • 9:29 - 9:34
  Pretože 1 TiB nie je 1 000 GiB,
  ale 1 024 GiB.
 • 9:34 - 9:37
  Áno, ten systém
  je naozaj metúci. :)
 • 9:37 - 9:39
  Myslím, že teraz
  vám je to jasnejšie.
 • 9:39 - 9:47
  Viac mojich videí máte tu...
  Majte sa fajn.
Title:
Prečo je veľkosť disku menšia ako na obale?
Description:

OR ARE THINGS NOT AS THEY SEEM?
● More Tech Discussions ➤ https://www.youtube.com/playlist?list=PLFr3c472Vstwe0Yk43UDnpqib5ReTwaJ-
● Subscribe Here ➤ https://www.youtube.com/user/ThioJoe?sub_confirmation=1

⇒ Become a channel member for early videos and exclusive features! Check it out here: https://www.youtube.com/ThioJoe/join

Have you ever bought some kind of hard drive, flash drive, computer, or other device, and noticed it apparently didn't have as much storage as it was supposed to? It's actually not any kind of false advertising, but rather just the units of measurements used for the amount of storage.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Discord Server ⇨ https://discord.gg/thiojoe
⇨ http://Instagram.com/ThioJoe
⇨ http://Twitter.com/ThioJoe
⇨ http://Facebook.com/ThioJoeTV

My Gear & Equipment ⇨ https://kit.com/ThioJoe
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

#Computers #HDD #SSD #Tech #ThioJoe

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:47

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions