Return to Video

การแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม (ตัวอย่าง 2)

 • 0:01 - 0:08
  ลองดูว่าเราเขียนเศษส่วน "11 ส่วน 25"
  ดูว่าเราเขียนมันเป็นทศนิยมได้ไหม
 • 0:08 - 0:11
  แล้วเราจะปัดมันเป็นทศนิยม
  สามตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด.
 • 0:11 - 0:14
  แล้ววิธีมองอย่างหนึ่งคือ 11 ส่วน 25,
 • 0:14 - 0:17
  นี่ก็เหมือนกับ 11 หารด้วย 25,
 • 0:17 - 0:23
  เราจึงบอกตามนั้นว่า เราจะเอา 25 ไปหาร 11
  แล้วสิ่งที่เราได้
 • 0:23 - 0:27
  จะเป็นการแทน 11/25 เป็นทศนิยม
 • 0:27 - 0:32
  และเนื่องจากเราจะไปยังตำแหน่ง
  ที่น้อยกว่าหลักหน่วย
 • 0:32 - 0:35
  เราจะไปยังทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่ง
  ตำแหน่งที่สอง และตำแหน่งที่สาม
 • 0:35 - 0:40
  ลองเติมศูนย์ให้ 11 ตรงนี้หลังทศนิยม
 • 0:40 - 0:42
  แล้วลองเริ่มหารกัน.
 • 0:42 - 0:44
  25 หาร 1 ไม่ได้.
 • 0:44 - 0:46
  25 หาร 11 ไม่ได้.
 • 0:46 - 0:49
  25 หาร 110 ได้.
 • 0:49 - 0:57
  เมื่อ 25 ไปหาร 110 ได้ 4 ครั้ง (4 x 25 ได้
  100) มันไปหารได้ 4 ครั้ง
 • 0:57 - 1:00
  เก็บทศนิยมไว้ตรงนี้ เราจะเขียน 0.4
 • 1:00 - 1:08
  0.4 คูณ 25 ได้ 100, และตอนนี้เราลบ:
  110 ลบ 100 ได้ 10.
 • 1:08 - 1:12
  แล้วเราก็ดึงศูนย์อีกตัวลงมา.
 • 1:12 - 1:23
  25 ไปหาร 100 ได้สี่ครั้งพอดี.
  4 x 25 ได้ 100 คุณลบแล้วก็ได้ศูนย์.
 • 1:23 - 1:27
  เราไม่ต้องปัดอันนี้เลย. เศษส่วนนี้
  เท่ากับ, มันเท่ากับ 0.44 พอดี.
Title:
การแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม (ตัวอย่าง 2)
Description:

การแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม (ตัวอย่าง 2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:33

Thai subtitles

Revisions