Return to Video

Omskrivning af brøker til decimaltal (eks. 2)

 • 0:01 - 0:08
  Lad os se om vi kan omskrive brøken 11 over 25, eller vi kan kalde den 11/25 om til et decimaltal
 • 0:08 - 0:11
  og vi skal afrunde til nærmeste tusindedele.
 • 0:11 - 0:14
  En anden måde at se 11 over 25 på
 • 0:14 - 0:17
  er 11 divideret med 25,
 • 0:17 - 0:23
  så faktisk kan vi dividere 25 op i 11 og uanset hvad vi får
 • 0:23 - 0:27
  så skal det være et decimaltal som repræsenterer 11/25.
 • 0:27 - 0:32
  Og fordi vi får noget der er mindre end det vi har på enernes plads
 • 0:32 - 0:35
  skal vi bruge tiendedele, hundrededele og tusindedele,
 • 0:35 - 0:40
  lad os derfor tilføje nogle nuller efter de 11 herovre, efter kommaet
 • 0:40 - 0:42
  og lad os så starte med at dividere.
 • 0:42 - 0:44
  25 går ikke op i 1.
 • 0:44 - 0:46
  25 går heller ikke op i 11.
 • 0:46 - 0:49
  Men 25 går op i 110.
 • 0:49 - 0:57
  25 går altså op i 110, fire gange. 4 gange 25 er 100, så det går op i 4 gange
 • 0:57 - 1:00
  lad os beholde kommaet heroppe, vi skriver 0,4
 • 1:00 - 1:08
  4 gange 25 er 100, og nu kan vi trække fra. 110 minus 100 er 10.
 • 1:08 - 1:12
  Vi trækker endnu et 0 ned.
 • 1:12 - 1:23
  25 går op i 100 præcis 4 gange. 4 gange 25 er 100, og når vi trækker fra, får vi 0.
 • 1:23 - 1:27
  Vi behøvede faktisk ikke en gang at afrunde den her. Den her brøk er præcis 0,44.
Title:
Omskrivning af brøker til decimaltal (eks. 2)
Description:

Converting fractions to decimals (ex2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:33
Orhan Klardashti edited Danish subtitles for Converting fractions to decimals (ex2)
Orhan Klardashti edited Danish subtitles for Converting fractions to decimals (ex2)
Orhan Klardashti edited Danish subtitles for Converting fractions to decimals (ex2)
kaarslev.jennifer edited Danish subtitles for Converting fractions to decimals (ex2)
kaarslev.jennifer added a translation

Danish subtitles

Revisions Compare revisions