< Return to Video

Diana Thater: "Delphine" | ART21 "Exclusive"

 • 0:09 - 0:11
  (Sở thú trước kia ở Los Angeles)
 • 0:13 - 0:16
  Tôi luôn nghĩ nơi này trước kia
  là nơi cho sư tử

 • 0:19 - 0:22
  Vào thập kỷ 60 tới 70,
  cha mẹ dẫn chúng tôi tới sở thú
 • 0:22 - 0:25
  Nhưng họ luôn làm tôi buồn.
 • 0:27 - 0:29
  Bạn biết đó, tôi từng có một người bạn từng dẫn con gái họ tới sở thú.
 • 0:29 - 0:32
  và tôi nói, "Tại sao bạn lại làm một như vậy"
 • 0:32 - 0:33
  "và cho một ai đó-- một đứa trẻ--"
 • 0:33 - 0:36
  "Đó là cái cách chúng ta cư xử với thiên nhiên"
 • 0:36 - 0:38
  Và anh ấy nói,
  "Vậy, thì ở đâu con bé mới được thấy con hươu cao cổ?"
 • 0:38 - 0:41
  Và tôi nói,
  "Vậy , có thể con bé không nên
  thấy hưou cao cổ"
 • 0:42 - 0:44
  Có thể nơi duy nhất bạn nên thấy hươu cao cổ
 • 0:44 - 0:45
  là ở National Geographic.
 • 0:45 - 0:48
  Và có thể đó là tại sao chúng ta có Nation Geographic, bạn có biết không?
 • 0:48 - 0:50
  Coi các phim tài liệu về thiên nhiên.
 • 0:52 - 0:57
  Ric O'Barry luôn nói rằng nó làm họ giống như là bị nhiễu tâm
 • 0:57 - 0:59
  khi bạn bỏ một con vật trong cái khoảng trống giống vậy--
 • 1:01 - 1:06
  Cái đó có một chút, đại khái là
  thảm họa cho nó.
 • 1:06 - 1:08
  Nhưng cái đó là...
 • 1:08 - 1:11
  Nó là một cái thảm họa khác.
 • 1:11 - 1:13
  Bạn biết đó, cái này không..
  Cái này nó tiếp tục
 • 1:16 - 1:20
  Nếu tôi là nhà hoạt động xã hội thì sẽ là người phản đối các sự giam cầm
 • 1:22 - 1:24
  ("Chào mừng tới Taiji")
  (Thực hiện: Diana Thater]
 • 1:24 - 1:26
  Khi tôi làm cho Dự án bảo vệ cá heo Ric O'Barry--
 • 1:26 - 1:31
  mọi công việc điều là ngăn chặn việc bắt giữ và buôn bán động vật biển
 • 1:31 - 1:34
  cho các công viên biển nhân tạo.
 • 1:36 - 1:40
  Lần cuối tôi tham gia là năm 2010.
 • 1:40 - 1:44
  Và tôi cảm thấy tiếc về điều đó.
 • 1:51 - 1:52
  ['Delphine' (1999)]
 • 1:52 - 1:57
  Tôi không có sự nhầm lẫn giữa quan điểm học thuyết và quan điểm công việc,
 • 1:57 - 1:58
  Tôi nghĩ nó sẽ gây bối rối.
 • 1:59 - 2:02
  Việc tôi là một họa sĩ đã là sự khác biệt.
 • 2:02 - 2:03
  Chính trị tinh vi hơn rất nhiều.
 • 2:07 - 2:14
  Khi mà bạn làm một bộ phim về thiên nhiên mà không mang tính tường thuật,
 • 2:14 - 2:15
  thì đó là một vấn đề--
 • 2:15 - 2:17
 • 2:17 - 2:19
 • 2:20 - 2:23
 • 2:23 - 2:25
 • 2:25 - 2:28
 • 2:29 - 2:32
 • 2:32 - 2:36
 • 2:36 - 2:40
 • 2:40 - 2:42
 • 2:42 - 2:45
 • 2:48 - 2:51
 • 2:51 - 2:55
 • 2:55 - 2:57
 • 2:57 - 3:02
 • 3:02 - 3:04
 • 3:04 - 3:09
 • 3:15 - 3:19
 • 3:19 - 3:22
 • 3:22 - 3:25
 • 3:25 - 3:27
 • 3:27 - 3:29
 • 3:29 - 3:32
 • 3:34 - 3:38
 • 3:38 - 3:45
 • 3:45 - 3:48
 • 3:48 - 3:51
 • 3:51 - 3:55
 • 3:55 - 3:59
 • 4:00 - 4:04
 • 4:05 - 4:08
 • 4:08 - 4:11
 • 4:11 - 4:14
Title:
Diana Thater: "Delphine" | ART21 "Exclusive"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
04:26

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions