Return to Video

הדברת מזיקים טבעית... בעזרת חרקים!

 • 0:00 - 0:04
  אני עצמי אוהב חרקים--
  לא מילדות, אגב,
 • 0:04 - 0:06
  אלא מגיל מאוחר יותר.
 • 0:06 - 0:11
  כשעשיתי את התואר השני בזואולוגיה
  כמקצוע ראשי באוניברסיטת תל אביב,
 • 0:11 - 0:13
  אפשר לומר שהתאהבתי בחרקים.
 • 0:13 - 0:15
  ואז, במסגרת הזואולוגיה,
 • 0:15 - 0:18
  לקחתי את הקורס, את התחום
  של האנטומולגיה,
 • 0:18 - 0:21
  חקר החרקים.
 • 0:21 - 0:24
  ואז שאלתי את עצמי
  איך אפשר להיות מעשי,
 • 0:24 - 0:27
  או לסייע בחקר החרקים?
 • 0:27 - 0:30
  ועברתי לעולם הגנת הצומח--
 • 0:30 - 0:33
  הגנת הצמחים מפני חרקים,
 • 0:33 - 0:35
  מפני חרקים רעים.
 • 0:35 - 0:37
  ואז, במסגרת הגנת הצומח,
 • 0:37 - 0:42
  הגעתי אל תחום
  ההדברה הביולוגית של מזיקים,
 • 0:42 - 0:43
  אותה אנו מגדירים למעשה
 • 0:43 - 0:46
  כשימוש באורגניזמים חיים
 • 0:46 - 0:51
  לצורך צמצום אוכלוסיות
  של מזיקי צמחים.
 • 0:51 - 0:54
  וזהו תחום שלם בהגנת הצומח
 • 0:54 - 0:57
  שמטרתו הפחתת השימוש בכימיקלים.
 • 0:58 - 1:00
  והדברת מזיקים ביולוגית, אגב,
 • 1:00 - 1:03
  או החרקים הטובים
  עליהם אנו מדברים,
 • 1:03 - 1:07
  קיימים בעולם מזה אלפים רבים של שנים,
 • 1:07 - 1:09
  מזה זמן רב מאד.
 • 1:09 - 1:14
  אך רק ב-120 השנה האחרונות
  אנשים החלו להשתמש,
 • 1:14 - 1:18
  או למדו יותר ויותר
  איך לנצל, איך להשתמש
 • 1:18 - 1:20
  בתופעת ההדברה הביולוגית,
 • 1:20 - 1:23
  או למעשה, תופעת ההדברה הטבעית,
 • 1:23 - 1:26
  לצרכיהם.
 • 1:26 - 1:30
  כי את תופעת ההדברה הביולוגית
  אפשר למצוא בחצר האחורית.
 • 1:30 - 1:33
  קחו פשוט זכוכית מגדלת.
  רואים מה יש לי כאן?
 • 1:33 - 1:36
  זו זכוכית מגדלת של פי 10.
  כן. פי עשר.
 • 1:36 - 1:38
  פותחים את זה,
 • 1:38 - 1:40
  הופכים את העלים,
 • 1:40 - 1:43
  ומגלים עולם חדש
  של חרקים זעירים,
 • 1:43 - 1:48
  או עכבישים זעירים
  בגודל 1 מ"מ, 1.5 או 2,
 • 1:48 - 1:51
  ואפשר להבדיל בין הטובים לרעים.
 • 1:51 - 1:54
  כך שתופעה זו של הדברה טבעית
 • 1:54 - 1:56
  קיימת ממש בכל מקום.
 • 1:56 - 1:58
  כאן, בחזית הבניין, אין לי ספק.
 • 1:58 - 2:00
  פשוט תתבוננו בצמחים.
 • 2:00 - 2:01
  אז זה בכל מקום,
 • 2:01 - 2:04
  ועלינו לדעת איך לנצל זאת.
 • 2:04 - 2:06
  אז הבה ונלך יד ביד
 • 2:06 - 2:09
  ונצפה בכמה דוגמאות.
 • 2:09 - 2:11
  מהו מזיק?
 • 2:11 - 2:14
  איזה נזק הוא בעצם גורם לצמח?
 • 2:14 - 2:16
  ומיהו אויבו הטבעי,
 • 2:16 - 2:18
  הגורם המדביר אותו ביולוגית,
 • 2:18 - 2:20
  או החרק הטוב, עליו אנו מדברים?
 • 2:20 - 2:26
  כללית, אני עומד לדבר
  על חרקים ועכבישים,
 • 2:26 - 2:28
  שנכנה אותם אקריות.
 • 2:28 - 2:31
  חרקים-- אורגניזמים בעלי 6 רגליים
 • 2:31 - 2:34
  ועכבישים או אקריות,
  האורגניזמים בעלי 8 הרגליים.
 • 2:35 - 2:36
  הבה נתבונן בזה.
 • 2:36 - 2:39
  זהו מזיק, מזיק הרסני,
  אקרית הקורים,
 • 2:39 - 2:42
  כי היא אורגת קורים,
  כמו עכביש.
 • 2:43 - 2:44
  אתם רואים באמצע את האם
 • 2:44 - 2:47
  ושתי בנות, אולי משמאל ומימין,
 • 2:47 - 2:49
  וביצה זעירה בצד ימין.
 • 2:49 - 2:51
  והנה הנזק שהיא מסוגלת לגרום.
 • 2:51 - 2:54
  בצד ימין אתם רואים
  עלה של מלפפון,
 • 2:54 - 2:55
  ובאמצע - עלה של כותנה,
 • 2:55 - 2:59
  משמאל - עלה של עגבניה עם סימני מציצה,
 • 2:59 - 3:01
  הם יכולים ממש להפוך אותם
  מירוקים ללבנים
 • 3:01 - 3:07
  בגלל גפי הפה המוצצים והדוקרים
  של האקריות הללו.
 • 3:08 - 3:09
  אך כאן נכנס הטבע
  שמספק לנו אקרית מועילה
 • 3:11 - 3:15
  זאת אקרית טורפת--
  קטנה כמו אקרית הקורים, אגב,
 • 3:15 - 3:17
  1-2 מ"מ, לא יותר,
 • 3:18 - 3:20
  רצה מהר, צדה,
 • 3:20 - 3:22
  מבריחה את אקרית הקורים.
 • 3:22 - 3:25
  וכאן אתם רואים את הגברת בפעולה
 • 3:25 - 3:26
  בצד שמאל שלכם--
 • 3:26 - 3:28
  כשהיא דוקרת ומוצצת
 • 3:28 - 3:32
  את נוזלי הגוף של האקרית המזיקה
  שבצד שמאל.
 • 3:32 - 3:33
  ואחרי 5 דקות, זה מה שרואים,
 • 3:33 - 3:34
  (מחיאות כפיים)
 • 3:34 - 3:38
  גופה מתה אופיינית,
  מצומקת ומיובשת,
 • 3:38 - 3:40
  גופה מתה של אקרית הקורים,
 • 3:40 - 3:45
  ולצידה שני פרטים שבעים
  של אקרית טורפת,
 • 3:45 - 3:49
  בצד שמאל - האם,
  ומימין - נימפה צעירה.
 • 3:49 - 3:52
  אגב, ארוחה שתספיק להן ל-24 שעות
 • 3:52 - 3:56
  כוללת כחמישה פרטים
  של אקרית הקורים, האקרית הרעה,
 • 3:56 - 4:01
  ו/או 15-20 ביצים
  של אותן אקריות מזיקות.
 • 4:01 - 4:03
  אגב, הטורפות תמיד רעבות.
 • 4:03 - 4:06
  (צחוק)
 • 4:06 - 4:08
  והנה דוגמה נוספת: כנימות עלה.
 • 4:08 - 4:10
  אגב, עכשיו אביב בישראל,
 • 4:10 - 4:12
  והטמפרטורות עולות בחדות.
 • 4:12 - 4:16
  רואים שהכנימות המזיקות
  מכסות את הצמחים,
 • 4:16 - 4:18
  על ההיביסקוס, על הלנטנה,
 • 4:18 - 4:20
  על העלווה הצעירה והרעננה
 • 4:20 - 4:22
  של מה שקרוי הפריחה האביבית.
 • 4:22 - 4:26
  אגב, אצל הכנימות יש רק נקבות,
  כמו אמזונות.
 • 4:26 - 4:30
  נקבות מולידות נקבות
  שמולידות עוד נקבות.
 • 4:30 - 4:31
  אין בכלל זכרים.
 • 4:31 - 4:34
  מה שמכונה 'רביית בתולים'.
 • 4:34 - 4:36
  וכנראה שהן מאד מרוצות מכך.
  (צחוק)
 • 4:36 - 4:38
  כאן אנו רואים את הנזק.
 • 4:38 - 4:40
  כנימות אלה מפרישות
 • 4:40 - 4:45
  נוזל דביק ומתוק
  הקרוי טל-דבש,
 • 4:45 - 4:49
  שפשוט מכסה את חלקי הצמח העליונים.
 • 4:49 - 4:53
  כאן רואים עלה מלפפון אופייני
  שצבעו השתנה מירוק לשחור
 • 4:53 - 4:57
  בגלל הפטריה השחורה, הפייחת,
  שמכסה אותו.
 • 4:57 - 5:03
  והנה מגיעה ההצלה
  בדמות הצרעה הטפילית הזו.
 • 5:03 - 5:05
  כאן איננו מדברים על טורף,
 • 5:05 - 5:08
  אלא על טפיל,
 • 5:08 - 5:11
  לא טפיל דו-רגלי,
  אלא טפיל שש-רגלי, כמובן.
 • 5:11 - 5:12
  (צחוק)
 • 5:12 - 5:14
  זוהי צרעה טפילית,
 • 5:14 - 5:16
  גם היא באורך 2 מ"מ, צנומה,
 • 5:16 - 5:18
  מהירה מאד
 • 5:18 - 5:20
  ומעופפת מצוינת.
 • 5:20 - 5:23
  וכאן אתם רואים
  את הטפיל הזה בפעולה,
 • 5:23 - 5:26
  כמו בתמרון אקרובטיקה.
 • 5:26 - 5:27
  היא נעמדת פנים אל פנים
 • 5:27 - 5:30
  מול הקורבן שמימין,
 • 5:30 - 5:31
  מעקלת את בטנה
 • 5:31 - 5:34
  ומחדירה ביצה בודדת,
 • 5:34 - 5:35
  ביצה בודדת
 • 5:35 - 5:38
  לתוך נוזלי הגוף של הכנימה.
 • 5:38 - 5:40
  אגב, הכנימה מנסה להימלט.
 • 5:40 - 5:44
  היא בועטת ונושכת
  ומפרישה נוזלים שונים,
 • 5:44 - 5:46
  אך שום דבר לא יקרה.
 • 5:46 - 5:48
  פרט לכך שביצת הטפיל
 • 5:48 - 5:52
  מוחדרת אל נוזלי הגוף של הכנימה.
 • 5:52 - 5:55
  ואחרי ימים מספר, בהתאם לטמפרטורה,
 • 5:55 - 5:56
  הביצה בוקעת,
 • 5:56 - 5:58
  והזחל של הטפיל
 • 5:58 - 6:01
  אוכל את הכנימה מבפנים.
 • 6:01 - 6:04
  וכל זה טבעי.
  כל זה טבעי.
 • 6:04 - 6:07
  זה לא מדע בדיוני.
  שום דבר כזה.
 • 6:07 - 6:08
  ושוב, זה בחצר האחורית שלכם,
 • 6:08 - 6:11
  בחצר האחורית שלכם.
  (צחוק ומחיאות כפיים)
 • 6:11 - 6:13
  וזו התוצאה הסופית.
 • 6:13 - 6:16
  זו התוצאה הסופית.
 • 6:16 - 6:17
  מומיות.
 • 6:17 - 6:19
  מומיות.
 • 6:19 - 6:22
  זהו המופע החזותי של כנימה מתה.
 • 6:22 - 6:24
  אשר מכילה בקירבה
 • 6:24 - 6:27
  את הטפיל בהתהוותו
 • 6:27 - 6:30
  ואחרי כמה דקות
  הוא כבר במחצית הדרך החוצה.
 • 6:30 - 6:32
  הלידה כמעט הושלמה.
 • 6:32 - 6:35
  ניתן לראות זאת,
  אגב, בסרטים מסוימים וכו'.
 • 6:35 - 6:37
  וזה אורך רק כמה דקות.
 • 6:37 - 6:41
  ואם זו נקבה,
  היא מיד תזדווג עם זכר,
 • 6:41 - 6:44
  ותצא לדרכה, כי הזמן קצר.
 • 6:44 - 6:46
  הנקבה הזו יכולה לחיות רק 3-4 ימים,
 • 6:46 - 6:50
  ועליה להטיל כ-400 ביצים.
 • 6:50 - 6:55
  כלומר היא תטיל את ביציה
  ב-400 כנימות עלה רעות נוספות,
 • 6:55 - 6:57
  בנוזלי הגוף שלהן.
 • 6:57 - 6:59
  וזה כמובן איננו הכל.
 • 6:59 - 7:01
  יש עולם שלם ועשיר
  של אויבים טבעיים נוספים
 • 7:01 - 7:03
  והנה הדוגמה האחרונה.
 • 7:03 - 7:06
  שוב, נתחיל עם המזיק:
 • 7:06 - 7:07
  הטריפס.
 • 7:07 - 7:09
  אגב, כל השמות המשונים האלה--
 • 7:09 - 7:12
  לא אטריד אתכם עם השמות
  הלטיניים של יצורים אלה,
 • 7:12 - 7:14
  רק השמות הרווחים.
 • 7:14 - 7:19
  החרק הנחמד והצנום הזה
  הוא מזיק רע מאד.
 • 7:19 - 7:21
  אתם רואים כאן פלפל מתוק.
 • 7:21 - 7:24
  זה איננו סתם פלפל ירוק
  אקזוטי וקישוטי,
 • 7:24 - 7:26
  אלא פלפל ירוק בלתי-אכיל,
 • 7:26 - 7:29
  כי הוא סובל ממחלה נגיפית
 • 7:29 - 7:33
  שהועברה אליו ע"י הטריפסים
  הבוגרים האלה.
 • 7:33 - 7:34
  והנה מגיע האויב הטבעי,
 • 7:34 - 7:36
  פשפש האוריוס הזעיר,
 • 7:36 - 7:39
  זעיר, כי הוא באמת קטן.
 • 7:39 - 7:42
  כאן רואים את הבוגר השחור
  ושני צעירים.
 • 7:42 - 7:44
  ושוב, בפעולה.
 • 7:44 - 7:48
  הבוגר דוקר את הטריפס,
 • 7:48 - 7:50
  יונק את נוזלי גופו תוך רגעים ספורים,
 • 7:50 - 7:51
  ועובר לטרף הבא,
 • 7:51 - 7:53
  וממשיך כך בכל השטח.
 • 7:53 - 7:58
  ואם מפזרים את האוריוסים האלה,
  החרקים הטובים,
 • 7:58 - 8:00
  למשל, בחלקת פלפל ירוק,
 • 8:00 - 8:02
  הם יעופו אל הפרחים.
 • 8:02 - 8:05
  ראו, הפרח הזה מוצף
 • 8:05 - 8:07
  בפשפשים טורפים, בחרקים הטובים,
 • 8:07 - 8:10
  אחרי שחיסלו את הרעים,
  את הטריפסים.
 • 8:10 - 8:13
  וזהו מצב חיובי מאד, אגב.
 • 8:13 - 8:16
  שום נזק לפרי המתפתח.
  שום נזק לחנטת הפירות.
 • 8:16 - 8:19
  הכל כאן בסדר.
 • 8:20 - 8:21
  אך שוב, השאלה היא,
 • 8:21 - 8:24
  ראיתם אותם כאן אחד-על-אחד--
 • 8:24 - 8:26
  המזיק והאויב הטבעי.
 • 8:26 - 8:29
  הנה מה שאנו עושים בפועל.
 • 8:29 - 8:32
  בצפון מזרח ישראל,
 • 8:32 - 8:33
  בקיבוץ שדה אליהו,
 • 8:33 - 8:35
  יש מתקן
 • 8:35 - 8:38
  המייצר בייצור המוני
  את האויבים הטבעיים האלה.
 • 8:38 - 8:40
  במלים אחרות,
  מה שאנו עושים שם,
 • 8:40 - 8:41
  אנו מחזקים,
 • 8:41 - 8:44
  אנו מחזקים את ההדברה הטבעית,
 • 8:44 - 8:46
  או את תופעת ההדברה הביולוגית.
 • 8:46 - 8:52
  ובשטח של 35,000 מ"ר
  של חממות חדשניות,
 • 8:52 - 8:54
  אנו מייצרים בייצור המוני
  אקריות טורפות אלה,
 • 8:54 - 8:56
  את פשפשי אוריוס אלה,
 • 8:56 - 8:59
  את הצרעות הטפיליות וכו' וכו'.
 • 8:59 - 9:00
  רכיבים רבים ושונים.
 • 9:00 - 9:02
  אגב, הנוף שם יפה מאד.
 • 9:02 - 9:05
  מצד אחד רואים את הרי ירדן
 • 9:05 - 9:07
  ובצד השני את עמק הירדן,
 • 9:07 - 9:09
  החורף קל ונעים,
 • 9:09 - 9:11
  והקיץ נחמד וחם,
 • 9:11 - 9:13
  ואלה תנאים מצוינים
 • 9:13 - 9:15
  לייצור המוני של יצורים אלה.
 • 9:15 - 9:17
  וייצור המוני, אגב,
 • 9:17 - 9:19
  איננו התערבות גנטית.
 • 9:19 - 9:24
  אין שום הנדסה גנטית,
  שום יצורים מהונדסים גנטית.
 • 9:24 - 9:25
  אנו לוקחים אותם מן הטבע,
 • 9:25 - 9:27
  והדבר היחיד שאנו עושים,
 • 9:27 - 9:30
  הוא לספק להם תנאים מיטביים,
 • 9:30 - 9:32
  בחממות או בחדרים מבוקרי אקלים,
 • 9:32 - 9:36
  כדי שישגשגו ויתרבו במהירות.
 • 9:36 - 9:38
  וזה מה שאנו בעצם מקבלים.
 • 9:38 - 9:40
  כך זה נראה מתחת למיקרוסקופ,
 • 9:40 - 9:43
  בפינה השמאלית העליונה
  רואים אקרית טורפת בודדת.
 • 9:43 - 9:46
  ולמטה, זו קבוצה שלמה
  של אקריות טורפות.
 • 9:46 - 9:49
  אתם רואים את המבחנה הזו?
  רואים אותה?
 • 9:49 - 9:53
  בתוכה יש לי גרם אחד
  של האקריות הטורפות הללו.
 • 9:53 - 9:56
  גרם אחד מכיל 80,000 פרטים,
 • 9:56 - 9:58
  80,000 פרטים.
 • 9:58 - 10:00
  ודי בהם
 • 10:00 - 10:04
  להדביר ב-4 דונם, 4,000 מ"ר,
 • 10:04 - 10:06
  של חלקת תותים
 • 10:06 - 10:09
  של אקריות הקורים המזיקות
  משך עונה שלמה,
 • 10:09 - 10:11
  או כמעט שנה אחת.
 • 10:11 - 10:14
  ואנו יכולים לייצר מאלה,
  תאמינו לי,
 • 10:15 - 10:19
  כמה תריסרי קילוגרמים מידי שנה.
 • 10:19 - 10:21
  אני קורא לכך
 • 10:21 - 10:23
  "הגברה של התופעה."
 • 10:23 - 10:27
  ולא, איננו מפרים את האיזון.
 • 10:27 - 10:29
  אדרבא,
 • 10:29 - 10:31
  היות שאנו מביאים זאת לשטח החקלאי
 • 10:31 - 10:35
  שבו האיזון כבר הופר
  בגלל הכימיקלים,
 • 10:35 - 10:37
  אנו באים עם האויבים הטבעיים האלה
 • 10:37 - 10:40
  כדי להחזיר מעט לאחור את הגלגל
 • 10:40 - 10:43
  וליצור קצת יותר איזון טבעי
 • 10:43 - 10:46
  בשטח החקלאי ע"י צמצום הכימיקלים.
 • 10:46 - 10:48
  זה כל הרעיון.
 • 10:48 - 10:49
  ומהי ההשפעה?
 • 10:49 - 10:52
  בטבלה זו אתם יכולים
  לראות מה ההשפעה
 • 10:52 - 10:57
  של הדברה ביולוגית מוצלחת
  בעזרת חרקים טובים.
 • 10:57 - 10:58
  למשל, בישראל,
 • 10:58 - 11:01
  שבה אנו מיישמים
 • 11:01 - 11:06
  ביותר מ-1,000 הקטרים,
  10,000 דונם במונחים ישראליים--
 • 11:06 - 11:09
  הדברת מזיקים ביולוגית בפלפל מתוק
 • 11:09 - 11:10
  בבתי צמיחה,
 • 11:10 - 11:14
  היתה ירידה של 75%
  בשימוש בחומרי ההדברה.
 • 11:14 - 11:16
  ובתותים הישראליים אפילו יותר--
 • 11:16 - 11:18
  80% מחומרי ההדברה נחסכו,
 • 11:18 - 11:23
  בפרט אלו שכוונו נגד
  אקריות הקורים המזיקות בתותים.
 • 11:23 - 11:25
  כך שההשפעה גדולה מאד.
 • 11:26 - 11:28
  ועולה השאלה,
 • 11:28 - 11:31
  בעיקר אם שואלים מגדלים וחקלאים:
 • 11:31 - 11:33
  לשם מה הדברה ביולוגית?
 • 11:33 - 11:35
  לשם מה חרקים טובים?
 • 11:35 - 11:37
  אגב, מספר התשובות
 • 11:37 - 11:40
  זהה למספר הנשאלים.
 • 11:41 - 11:44
  אבל אם נבוא למשל למקום הזה,
 • 11:44 - 11:46
  בדרום-מזרח ישראל,
 • 11:46 - 11:49
  בערבה, לאורך השבר הסורי-אפריקני,
 • 11:49 - 11:54
  היכן שנמצאת העידית שבעידית,
  פנינת החקלאות הישראלית,
 • 11:54 - 11:58
  בפרט בתנאי חממה או תחת רשתות--
 • 11:58 - 12:00
  אם אתם נוסעים לאילת,
 • 12:00 - 12:03
  רואים את זה
  ממש באמצע המדבר.
 • 12:03 - 12:04
  נבצע תקריב,
 • 12:04 - 12:06
  והנה אתם רואים בעצמכם:
 • 12:06 - 12:09
  סבים עם נכדים,
 • 12:09 - 12:11
  מפזרים את האויבים הטבעיים,
  את החרקים הטובים,
 • 12:11 - 12:17
  במקום ללבוש ביגוד מיוחד ומסכות גז
  כדי לפזר כימיקלים.
 • 12:17 - 12:19
  אם כן, בטיחות ביישום,
 • 12:19 - 12:25
  זו התשובה הראשונה של המגדלים לשאלה,
  לשם מה הדברה ביולוגית?
 • 12:26 - 12:30
  התשובה השניה, מגדלים רבים
  ממש מבוהלים
 • 12:30 - 12:37
  מרעיון העמידות שמזיקים יכולים לפתח
  כנגד כימיקלים,
 • 12:37 - 12:41
  למשל, כמו שחיידקים
  מפתחים עמידות לאנטיביוטיקה.
 • 12:41 - 12:44
  זה אותו הדבר,
  וזה עלול לקרות במהירות.
 • 12:45 - 12:49
  למרבה המזל, בהדברה ביולוגית
  או בהדברה טבעית,
 • 12:49 - 12:53
  העמידות נדירה ביותר.
 • 12:53 - 12:54
  זה כמעט ולא קורה.
 • 12:54 - 12:56
  כי מדובר כאן באבולוציה,
 • 12:56 - 12:58
  מדובר כאן בתופעות טבעיות,
 • 12:58 - 13:02
  שלא כמו בעמידות נגד כימיקלים.
 • 13:02 - 13:05
  ושלישית, הדרישה הציבורית.
 • 13:05 - 13:06
  הדרישה הציבורית--
 • 13:06 - 13:10
  ככל שהציבור יתבע
  לצמצם את השימוש בכימיקלים,
 • 13:10 - 13:13
  כך יותר מגדלים ייעשו ערים לעובדה
 • 13:13 - 13:16
  שהם צריכים,
  ככל יכולתם וככל שרק ניתן,
 • 13:16 - 13:20
  להחליף את ההדברה הכימית
  בהדברה ביולוגית.
 • 13:21 - 13:23
  והנה כאן, מגדלת נוספת,
 • 13:23 - 13:26
  אתם רואים שהיא מאד מתעניינת
  במזיקים ובמועילים,
 • 13:26 - 13:29
  היא חובשת לראשה
  את הזכוכית המגדלת,
 • 13:29 - 13:32
  ומסתובבת בבטחה בשטח הגידול שלה.
 • 13:32 - 13:35
  לסיכום, אני רוצה להגיע לחזון שלי,
 • 13:35 - 13:37
  או בעצם לחלומי.
 • 13:38 - 13:39
  הנה המציאות.
 • 13:39 - 13:41
  הביטו בפער.
 • 13:41 - 13:43
  אם ניקח את המחזור המסחרי הכולל
 • 13:43 - 13:45
  של תעשיית ההדברה הביולוגית בעולם,
 • 13:46 - 13:48
  מדובר ב-250 מיליון דולר.
 • 13:49 - 13:52
  מנגד, ראו את היקף
  תעשיית חומרי ההדברה
 • 13:52 - 13:54
  בכל הגידולים בעולם.
 • 13:54 - 13:57
  לדעתי זה פי 100 או משהו כזה.
 • 13:57 - 13:59
  25 מיליארד.
 • 13:59 - 14:02
  כך שיש פער עצום לגשר עליו.
 • 14:02 - 14:04
  איך בעצם נעשה זאת?
 • 14:04 - 14:09
  כיצד נגשר או נצמצם
  את הפער הזה בשנים הבאות?
 • 14:09 - 14:12
  ראשית, עלינו למצוא עוד
 • 14:12 - 14:15
  פתרונות ביולוגיים יציבים, טובים ואמינים,
 • 14:15 - 14:17
  עוד חרקים טובים
 • 14:17 - 14:20
  שנוכל לייצר בייצור המוני,
 • 14:20 - 14:23
  או לקיים בשדה.
 • 14:23 - 14:25
  שנית, לייצר ביתר שאת
 • 14:25 - 14:27
  דרישה ציבורית חזקה וחד-משמעית
 • 14:27 - 14:31
  לצמצום הכימיקלים
  בתוצרת החקלאית הטריה.
 • 14:32 - 14:36
  ושלישית, להגביר גם את המודעות
  אצל המגדלים
 • 14:36 - 14:38
  לפוטנציאל הטמון בתעשיה זו.
 • 14:38 - 14:41
  והפער הזה באמת מצטמצם.
 • 14:41 - 14:44
  צעד אחר צעד,
  הוא אכן מצטמצם.
 • 14:44 - 14:47
  אז נראה שלי
  שהשקופית האחרונה שלי היא:
 • 14:47 - 14:49
  כל שאנו אומרים הוא,
  ואפשר גם לשיר את זה:
 • 14:49 - 14:51
  תנו לטבע הזדמנות.
 • 14:51 - 14:55
  ואני אומר זאת בשם כל
  משתמשי ההדברה הביולוגית באשר הם,
 • 14:55 - 14:57
  בישראל ובעולם,
 • 14:57 - 15:00
  באמת, "תנו לטבע הזדמנות."
 • 15:00 - 15:01
  תודה רבה.
 • 15:01 - 15:03
  [מחיאות כפיים]
Title:
הדברת מזיקים טבעית... בעזרת חרקים!
Speaker:
שמעון שטיינברג
Description:

ב-TEDxתל-אביב בוחן שמעון שטיינברג את ההבדל בין מזיקים לחרקים-- וטוען בזכות השימוש בחרקים מועילים נגד חרקים מזיקים תוך הימנעות מהשימוש בחומרים כימיים, במאמצינו להשיג את היבול המושלם.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:03
Shlomo Adam edited Hebrew subtitles for Natural pest control ... using bugs!
Shlomo Adam added a translation

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions