Return to Video

IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus

 • 0:03 - 0:07
  Batı medeniyetinin ve yazılı
  dilin şafağından önce,
 • 0:07 - 0:11
  bilim ve maneviyat birbirlerinden
  ayrı tutulmazlardı.
 • 0:14 - 0:17
  Kadim geleneklerin öğretilerinde,
 • 0:17 - 0:19
  bilgi ve belirlilik yolundaki
  dışsal arayış,
 • 0:19 - 0:22
  içsel bir gelip geçicilik hissiyle
  ve değişim sarmalına dair
 • 0:22 - 0:26
  içgüdüsel bir
  anlayışla dengelenmişti.
 • 0:27 - 0:32
  Bilimsel düşünüş daha baskın hale
  gelip, bilgi katlanarak arttıkça,
 • 0:32 - 0:35
  bilgi sistemlerimiz dahilinde
  bölünmeler ve parçalanmalar başladı.
 • 0:36 - 0:41
  Uzmanlaşmanın artması demek, büyük resmi
  görebilecek ve sistemin estetiğini,
 • 0:41 - 0:45
  bir bütün olarak sezebilecek kapasitedeki
  insan sayısının azalması demekti.
 • 0:45 - 0:51
  Hiç kimse, ''tüm bu düşünüşler bizim
  için faydalı mı?''diye sormuyordu.
 • 0:57 - 1:01
  Kadim bilgi, görünenin altında,
  burada içimizde saklı.
 • 1:02 - 1:06
  Fakat bizler, düşüncelerimizle o kadar
  meşgulüz ki, bunu fark edemiyoruz bile.
 • 1:07 - 1:10
  Unutulmuş bu bilgelik yoluyla,içerisi
  ve dışarısı arasındaki
 • 1:10 - 1:13
  denge yeniden sağlanabilir.
 • 1:13 - 1:21
  yin ve yang, değişim sarmalı ve
  özümüzdeki dinginlik arasındaki denge.
 • 1:41 - 1:48
  BÖLÜM III - YILAN VE LOTUS
 • 1:52 - 1:55
  Yunan Mitlerine göre,
  Apollon'un oğlu Asklepios,
 • 1:56 - 1:58
  şifa tanrısıydı.
 • 2:00 - 2:03
  Bilgeliği ve becerilerinin
  eşi benzeri yoktu.
 • 2:03 - 2:09
  Hatta ölüm ve yaşamın sırrını bile çözdüğü
  söyleniyordu.
 • 2:10 - 2:16
  Antik Yunan'da Asklepios'a ait şifa
  tapınakları, ilksel sarmalın farkındaydı
 • 2:16 - 2:20
  ve bunu, Asklepios'un
  asası ile sembolize ediyorlardı.
 • 2:24 - 2:26
  Hipokrat...Tıbbın babası...
 • 2:26 - 2:30
  Bugün bile tıp etiğinin dayandığı
  yeminde adı geçen kişinin,
 • 2:30 - 2:34
  eğitimini, Asklepios'a ait tapınaklardan
  birinde aldığı söylenmektedir.
 • 2:34 - 2:37
  Bugün bile Evrimsel
  enerjimizi simgeleyen bu sembol
 • 2:37 - 2:40
  Amerikan Sağlık Örgütü'nün
 • 2:41 - 2:46
  ve dünya çapında diğer sağlık kurumlarının
  logosu olarak kullanılmaktadır.
 • 2:48 - 2:50
  Mısır hiyerogliflerinde,
 • 2:51 - 2:58
  yılan ve kuş, insan doğasının
  ikiliğini veya kutupluluğunu temsil eder.
 • 3:02 - 3:10
  Aşağı yönlü yılan, açığa çıkmış
  sarmal dünyanın evrimsel enerjisidir.
 • 3:14 - 3:16
  Kuş ise yukarı yönlüdür.
 • 3:16 - 3:22
  yukarıya doğru, güneşe veya tek
  noktaya odaklı uyanmış bilince;
 • 3:22 - 3:26
  Akasha'nın boşluğuna yönelmiştir.
 • 3:34 - 3:36
  Firavunlar ve tanrılar, uyanmış
  enerji ile betimlenir.
 • 3:37 - 3:40
  Bu uyanmış enerji sayesinde Kundalini
  yılanı omurgadan yukarı doğru ilerler
 • 3:40 - 3:45
  ve iki gözün arasındaki
  ''Ajna çakra''dan dışarı çıkar.
 • 3:49 - 3:52
  Buna,
  Horus'un gözü denilmiştir.
 • 3:53 - 3:57
  Hint geleneklerindeki bindi,
  ruhun kutsal bağlantısı olan
 • 3:58 - 4:02
  üçüncü gözün de temsilcisidir.
 • 4:08 - 4:13
  Kral Tutankamon'un maskesi,
  yılan ve kuş motiflerinin
 • 4:13 - 4:16
  bir arada gözlenebileceği
  klasik bir örnektir.
 • 4:19 - 4:24
  Maya ve Aztek gelenekleri, yılan ve kuş
  motifıni bir tanrıda birleştirmiştir.
 • 4:24 - 4:27
  Quetzalcoatl veya Kukulkan.
 • 4:27 - 4:34
  Kuş tüylü yılan tanrı, uyanış bilinci
  veya uyanmış Kundalini'yi temsil eder.
 • 4:35 - 4:38
  İçindeki Quetzalcoatl'ı
  uyandırmış olan kişi,
 • 4:38 - 4:42
  tanrısallığın yaşayan bir tezahürüdür.
 • 4:43 - 4:51
  Söylenceye göre; Quetzalcoatl veya yılan
  enerjisi, zamanın sonunda geri gelecektir.
 • 5:02 - 5:06
  Yılan ve kuş sembolleri Hristiyanlıkta
  da bulunmaktadır.
 • 5:06 - 5:09
  Gerçek anlamları daha
  derinlerde gömülü olabilir
 • 5:09 - 5:13
  ama yine de diğer antik
  medeniyetlerle aynı anlamı taşır.
 • 5:14 - 5:19
  Hristiyanlıkta kuş veya güvercin,
  İsa'nın başının üzerinde görülür.
 • 5:19 - 5:23
  Kutsal Ruh'u veya Kundalini
  Shakti'yi temsil eder.
 • 5:26 - 5:29
  Bunun nedeni altıncı çakra ve
  ötesine yükselebilmesidir.
 • 5:31 - 5:38
  Hristiyan gizemcileri Kundalini'ye başka
  bir isim daha vermişlerdir; Kutsal Ruh.
 • 5:39 - 5:41
  John 3:1 2'de şöyle der:
 • 5:42 - 5:45
  ''Musa'nın yabanda yaşayan yılanı
  tutup havaya kaldırdığı gibi,
 • 5:46 - 5:48
  insanoğlu'da yukarıya kaldırılmalıdır.
 • 5:51 - 5:55
  İsa ve Musa, içlerindeki
  Kundalini enerjisini uyandırarak,
 • 5:55 - 5:57
  insanın doymak bilmez
  arzularından güç alan
 • 5:57 - 6:01
  bilinçsiz sürüngen güçlere
  uyanmış, bir şuur getirmişlerdir.
 • 6:03 - 6:07
  İsa'nın kırk gün kırk geceyi çölde
  geçirdiği
 • 6:08 - 6:12
  ve bu süre boyunca Şeytan tarafından baştan
  çıkarıldığı söylenir.
 • 6:14 - 6:17
  Benzer şekilde Buda, "Mara" tarafından,
 • 6:17 - 6:20
  aydınlanmaya ulaşmak
  için oturduğu
 • 6:21 - 6:25
  Bodhi vaya bilgelik ağacının
  altında baştan çıkarılmıştır.
 • 6:27 - 6:35
  Hem İsa hem de Buda, duyusal hazların cazibesine ve
  dünyevi doyumsuzluğa sırt çevirmek zorunda kalmışlardır.
 • 6:38 - 6:45
  Hikayelerin her birinde şeytan, kişinin bağlı
  olduğu şeylerin kişileştirilmiş halidir.
 • 7:01 - 7:06
  Adem ile Havva'nın hikayesini, Hint
  ve Mısır geleneklerinin ışığında okursak,
 • 7:07 - 7:11
  hayat ağacını koruyan yılanın
  Kundalini olduğunu görürüz.
 • 7:11 - 7:25
  Elma, bizi içsel dünyanın bilgisine, içimizdeki
  bilgi ağacına odaklanmaktan alıkoyan,
  dışımızdaki duyusal dünyanın cazibesini ve
  baştan çıkarıcılığını sembolize eder.
 • 7:34 - 7:43
  Ağaç, basitçe, içimizdeki enerji meridyenlerinin
  ya da Nadis'in ağ örgüsüdür, ki bu gerçek
  anlamda, vücudumuzu baştan aşağıya ağaç
  benzeri yapılarla kaplar.
 • 7:45 - 7:52
  Dışsal zevklere doğru yaptığımız egosal arayışımızda,
  içsel dünyadan gelecek bilgilere kendimizi kapattık.
 • 7:53 - 8:00
  Akasha ve bilgelik kaynağı ile
  aramızdaki bağları koparttık.
 • 8:07 - 8:16
  Ejderhaların anlatıldığı dünyadaki tarihsel mitlerin çoğu, içlerinde gömülü oldukları kültürlerin içsel enerjilerine dair yapılmış benzetmeler olarak okunabilir.
 • 8:16 - 8:23
  Çin'de halen ejderha, mutluluğu
  temsil eden kutsal bir semboldür.
 • 8:24 - 8:30
  Tıpkı evrimsel enerjilerini uyandırmış olan Mısır
  fıravularının ve antik Çin imparatorlarının
 • 8:31 - 8:35
  kanatlı yılan veya ejderha
  ile temsil edilmeleri gibi.
 • 8:36 - 8:40
  Yeşim İmparator veya Çin
  İmparatoru'nun kraliyet totemi,
 • 8:41 - 8:45
  Ida ve Pingala arasındaki dengeye
  benzer bir dengeyi gösterir.
 • 8:46 - 8:48
  Taoizm'deki Ying Ve Yang,
 • 8:49 - 8:54
  epifiz merkezinin uyanışı, veya
  Taoizm'deki tabirle Üst Dantien.
 • 9:07 - 9:11
  Doğada çok çeşitli, ışığı algılama ve
  özdeşleşme (uyum) mekanizmaları vardır.
 • 9:11 - 9:19
  Örneğin, deniz kestanesi büyük tek bir göz gibi hareket
  eden dikenli bedeniyle gerçekten de görebilir.
 • 9:20 - 9:28
  Deniz kestaneleri, dikenlerine çarpan ışığı
  algılar ve çevreleri hakkında bir fıkir
  edinebilmek için bu ışınların yoğunluklarını
  karşılaştırır.
 • 9:37 - 9:43
  Yeşil iguanaların ve diğer sürüngenlerin başlarının
  tepesinde parietal bir göz veya epifiz bezi bulunur
 • 9:43 - 9:48
  ve bunu, yukarıdaki yırtıcıları
  fark edebilmek için kullanırlar.
 • 9:57 - 10:00
  İnsandaki epifiz bezi, küçük
  bir endokrin bezidir.
 • 10:01 - 10:04
  Uyuma ve uyanma döngüsünü
  düzenlemeye yardımcı olur.
 • 10:04 - 10:11
  Kafanın içinde derinlere gömülü olsa
  da epifız bezi ışığa duyarlıdır.
 • 10:12 - 10:16
  Filozof Descartes, epifiz bezi
  bölgesinin veya üçüncü gözün,
 • 10:17 - 10:20
  bilinç ve madde arasındaki
  arayüz olduğunu fark etmiştir.
 • 10:20 - 10:23
  İnsan vücudundaki neredeyse
  her şey simetriktir.
 • 10:23 - 10:30
  İki göz, iki kulak, iki burun deliği,
  hatta beyinde bile iki taraf vardır.
 • 10:31 - 10:34
  Fakat beyinde, ayna simetriği alınmamış
  olan bir bölüm de mevcuttur.
 • 10:34 - 10:40
  Burası, epifiz bezi bölgesi ve onu
  çevreleyen enerjik merkezdir.
 • 10:40 - 10:44
  Fiziksel bir düzeyde, DMT
  gibi kendine has moleküller,
 • 10:44 - 10:47
  epifiz bezi tarafından
  doğal olarak salgılanır.
 • 10:48 - 10:54
  Ayrıca DMT, ölüm ve doğum anında da vücutta
  doğal olarak salgılanır ve kelimenin
 • 10:54 - 10:59
  tam anlamıyla, yaşayanlar ve ölüler dünyası
  arasında eşsiz bir köprü görevi görür.
 • 11:02 - 11:06
  Derin meditasyon ve
  Samadhi halindeyken
 • 11:07 - 11:09
  veya enteojen kullanımı yoluyla
  da DMT doğal olarak üretilir.
 • 11:10 - 11:16
  Örneğin, Güney Amerika'daki şamanik
  geleneklerde, iç ve dış dünya
 • 11:16 - 11:22
  arasındaki perdenin kaldırılması
  için Ayahuasca kullanılır.
 • 11:23 - 11:33
  Epifız (pineal) sözcüğü, kozalak (pine-cone)
  ile aynı köke sahiptir, zira epifiz bezine
  bakıldığında, kozalak yapraklarının sarmal
  dizilimine benzeyen bir şablon görülür.
 • 11:33 - 11:41
  Hayat şablonunun çiçeği olarak da bilinen bu
  şablona, aydınlanmış veya uyanmış varlıkları
  betimleyen antik sanat eserlerinde sıkça rastlanır.
 • 11:41 - 11:55
  Kutsal sanat eserlerinde görülen kozalak imajı,
  uyanmış üçüncü gözü; evrimsel enerjinin akışını
  yönlendiren tek noktaya odaklı bilinci temsil eder.
 • 11:55 - 12:06
  Kozalak; Sushumna, Ajna çakraya ve
  ötesine yükseldikçe aktive olan üst
  çakraların çiçeklenmesini temsil eder.
 • 12:07 - 12:16
  Yunan mitolojisine gore; Dionysos'a tapınanlar,
  kozalak süslü bir değnek veya etrafı sarmaşık
  (asma) ile sarmallanmış ve tepesinde kozalak
  olan dev bir asa taşırlardı.
 • 12:16 - 12:28
  Ve yine bu, Dionysos'a ait enerjinin veya
  Kundalini Shakti'nin omurgadan yukarı doğru,
  altıncı çakradaki epifız denilen kozalaksı
  beze yaptığı yolculuğu temsil eder.
 • 12:31 - 12:40
  Vatikan'ın orta yerinde, İsa'nın veya
  Meryem'in dev bir heykelini görseniz
  şaşırmazsınız, ne var ki orada bizi
  bekleyen şey, dev bir kozalak heykelidir.
 • 12:40 - 12:48
  Bu da bizlere, Hristiyanlık tarihinde
  çakralara veya Kundalini'ye dair bilgilerin
  var olmuş olabileceğini, fakat herhangi bir
  sebepten bu bilgilerin geniş kitlelere
  yayılmasının engellendiğini gösterir.
 • 12:48 - 12:58
  Resmi kilisenin açıklamasına gore; kozalak,
  yenilenmenin ve yeniden doğmanın sembolüdür ve
  İsa'nın içindeki yeni hayatı temsil eder.
 • 13:11 - 13:15
  13. yüzyıl filozofu ve gizemci
  Meister Eckhart şöyle demiştir:
 • 13:16 - 13:23
  "Tanrı'yı gördüğüm göz ile Tanrı'nın
  beni gördüğü göz birdir ve aynıdır.''
 • 13:26 - 13:27
  Kral James İncili'nde İsa şöyle
  demiştir:
 • 13:28 - 13:36
  ''Bedenin ışığı gözdür, eğer gözün tek
  olursa, bütün bedenin ışıkla dolar.''
 • 13:47 - 13:51
  Buda ise, ''vücut bir gözdür''demiştir.
 • 13:52 - 13:58
  Samadhi halindeyken kişi, hem
  gören hem de görülendir.
 • 13:58 - 14:01
  Biz, kendinin farkında olan evreniz.
 • 14:14 - 14:19
  Kundalini'nin aktive olması, altıncı çakrayı
  ve epifiz merkezini harekete geçirir
 • 14:19 - 14:25
  ve bu bölge evrimsel fonksiyonlarından
  bazılarını geri kazanmaya başlar.
 • 14:27 - 14:34
  Epifız bezi bölgesindeki altıncı çakrayı
  aktive etmenin bir yolu olarak binlerce
  yıldır karanlık meditasyonu uygulanmaktadır.
 • 14:36 - 14:41
  Bu bölgenin harekete geçirilmesi, kişiye
  içsel ışığını görme imkanı verir.
 • 14:42 - 14:46
  Bu kişi, tanınmış bir yogi , veya
  mağarada inzivaya çekilmiş bir şaman,
 • 14:46 - 14:49
  bir Taoist veya Maya
  tapınağında bir çırak
 • 14:49 - 14:52
  yahut Tıbet rahibi de olsa,
  bütün geleneklerde,
 • 14:53 - 14:56
  karanlıkta geçirilen bir
  zaman dilimi kavramı vardır.
 • 14:57 - 15:04
  Epifız bezi, kişinin bilinç enerjisini doğrudan
  deneyimlemesine açılan bir giriş kapısıdır.
 • 15:05 - 15:09
  Filozof Nietzche şöyle demiştir:
  ''Yeterince uzun süre uçuruma bakarsanız,
 • 15:10 - 15:15
  en nihayetinde uçurumun da
  size baktığını görürsünüz.''
 • 15:18 - 15:21
  Taş gömütler veya antik anıt mezarlar,
 • 15:22 - 15:26
  dünya üzerinde sağlam kalmış
  en eski yapılar arasındadır.
 • 15:26 - 15:30
  Çoğunun geçmişi M.Ö. 3000-4000 yılları
  arasındaki Cilalı Taş Devri'ne kadar uzanır
 • 15:31 - 15:35
  ve Batı Avrupa'dakilerden
  bazıları ise yedi bin yaşındadır.
 • 15:36 - 15:39
  insanın, içsel ve dışsal dünya arasındaki
  köprüleri kurabilmesi için,
 • 15:40 - 15:45
  daimi bir meditasyon haline girmesinin
  yolu olarak bu taş gömütler kullanılırdı.
 • 15:47 - 15:50
  Kişi, tamamiyle karanlık bir ortamda
  meditasyon yapmaya devam ettikçe,
 • 15:51 - 15:57
  üçüncü göz aktif hale geldiğinden, içsel
  enerjiyi ve ışığı gözlemleyebilmeye başlar.
 • 16:00 - 16:04
  Güneş ve Ay kanalları tarafından yönetilen
  24 saatlik ritimler,
 • 16:04 - 16:07
  bedenin fonksiyonları üzerindeki
  kontrollerini yitirirler
 • 16:07 - 16:10
  ve böylece yeni bir ritim oluşur.
 • 16:17 - 16:22
  Yedinci çakra, binlerce yıl boyunca
  ''OM''sembolüyle temsil edilmiştir.
 • 16:22 - 16:28
  Ve bu sembol, elementleri temsil eden
  Sanskrit işaretlerinden oluşturulmuştur.
 • 16:29 - 16:34
  Kundalini, altıncı çakranın ötesine yükseldiğinde,
  bir enerji halesi oluşturmaya başlar.
 • 16:35 - 16:39
  Dünyanın pek çok farklı yerindeki farklı
  geleneklere ait dinsel resimlerde,
 • 16:39 - 16:43
  değişmez bir biçimde haleler görülür.
 • 17:31 - 17:36
  Uyanışını gerçekleştirmiş bir varlığın etrafında
  görülen hale, veya bir enerji imzasının tasviri,
 • 17:36 - 17:41
  dünyanın her yerindeki neredeyse tüm dinlerde
  kullanılan ve kanıksanmış bir olgudur.
 • 17:43 - 17:46
  Çakraları uyandırmanın bu evrimsel süreci
  hiçbir grup veya dinin tekelinde değildir.
 • 17:47 - 17:54
  Bu, dünya üzerindeki her insanın
  doğuştan sahip olduğu bir haktır.
 • 18:08 - 18:11
  Tepe çakra, ilahi olana
  bağlantı noktamızdır;
 • 18:12 - 18:19
  ki o ikilikten çok ötedir. İsim
  ve şekilden fazlasıdır.
 • 18:22 - 18:27
  Akhenaton, karısının adı
  Nefertiti olan bir fıravundu.
 • 18:28 - 18:32
  Güneşin oğlu olarak bilinirdi.
 • 18:32 - 18:36
  O, Kundalini ve bilinci
  bir araya getirerek,
 • 18:37 - 18:42
  içindeki ''Aten'ı, veya Tanrı
  sözcüğünü yeniden keşfetmiştir.
 • 18:47 - 18:53
  Mısır hiyeroglif yazısında, uyanmış
  bilinç bir kez daha tanrıların veya
 • 18:53 - 18:59
  uyanmış varlıkların başının üzerinde görülen,
  güneş diskleri ile temsil edilmektedir.
 • 19:04 - 19:12
  Hint ve Yogi geleneklerinde bu haleye
  ''Sahasrara'', bin-yapraklı lotus derler.
 • 19:18 - 19:22
  "Buda", lotus sembolüyle
  ilişkilendirilmiştir.
 • 19:24 - 19:29
  Yaprakların diziliş düzenleri, açmakta olan
  bir lotusta görülebilecek şablonun aynısıdır.
 • 19:29 - 19:31
  Bu, hayat şablonunun çiçeğidir.
 • 19:31 - 19:33
  Hayat tohumu.
 • 19:34 - 19:37
  Bu, içine tüm şekillerin
  sığabileceği esas şablondur.
 • 19:38 - 19:41
  Bu, uzayın şeklinin
  aynısıdır
 • 19:41 - 19:45
  veya Akasha'nın doğasında var olan
  bir özelliktir.
 • 19:54 - 20:01
  Tarihin bir zamanında, hayat çiçeği sembolü
  dünyanın her yerinde rastlanabilen bir şeydi.
 • 20:03 - 20:06
  Hayat çiçeğinin aslanlar
  tarafından korunduğu
 • 20:06 - 20:13
  Çin ve Asya'nın en kutsal
  bölgelerinde görülmüştür.
 • 20:16 - 20:22
  I-Ching'in 64 adet altı köşeli yıldızının sıklıkla
  yinyang sembolünü çember içine aldığını görürüz.
 • 20:22 - 20:27
  Zaten bu da hayat çiçeğini temsil
  etmenin bir başka yoludur.
 • 20:27 - 20:32
  Hayat çiçeği, bünyesinde
  tüm katı maddelere,
 • 20:33 - 20:36
  gerçekten var olabilecek tüm şekillere
  uyan geometrik bir temel barındırır
 • 20:37 - 20:41
  Bu kadim hayat çiçeği
  başlangıçta, Davud'un yıldızının
 • 20:42 - 20:44
  veya yukarı ve aşağı dönük iki
  üçgenin geometrisine sahiptir.
 • 20:45 - 20:49
  3 boyutlu olduklarını farz etsek
  bunlar dört yüzlü yapılar olurdu.
 • 20:49 - 20:54
  Bu sembol bir yantra'dır, evrende
  var olan bir tür program.
 • 20:55 - 21:00
  Bizim fraktal dünyamızı yaratan makina.
 • 21:01 - 21:05
  Bilinci uyandırma aracı olarak Yantra'lar
  binlerce yıl boyunca kullanılmıştır.
 • 21:06 - 21:16
  Yantra'nın görsel biçimi, içsel bir süreç
  olan ruhsal açılımın dışsal bir tasviridir.
 • 21:18 - 21:21
  O, evrenin gizli müziğinin görünür
  olmuş halidir.
 • 21:22 - 21:29
  birbiriyle kesişen geometrik şekillerden
  ve karşıt şablonlardan oluşmuştur.
 • 21:39 - 21:43
  Her çakra bir lotustur, bir yantra'dır,
 • 21:43 - 21:50
  psiko-fızyolojik bir merkezdir ve onun
  vasıtasıyla dünya deneyimlenebilir.
 • 22:16 - 22:21
  Tibet geleneklerinde bulunabilecek tarzda
  geleneksel bir yantra,
 • 22:22 - 22:24
  zengin anlam katmanlarıyla
  donatılmıştır
 • 22:24 - 22:28
  ve bazen de bünyelerinde eksiksiz bir
  kozmoloji ve dünya görüşü barındırırlar.
 • 22:30 - 22:32
  Yantra, sürekli olarak evrim
  geçiren bir şablondur.
 • 22:33 - 22:37
  Tekrar etmenin gücüyle veya bir döngünün
  tekrarlanması yolu ile çalışır.
 • 22:38 - 22:42
  Günümüz dünyasında yantra'nın gücü
  neredeyse tamamen kaybedilmiştir.
 • 22:42 - 22:45
  Zira anlam arayışımızı sadece
  dışsal şekiller üzerinden yapıyoruz
 • 22:45 - 22:50
  ve bunu, niyet ederek içsel
  enerjilerimize bağlamıyoruz.
 • 22:59 - 23:04
  Rahiplerin, keşişlerin ve yogilerin geleneksel olarak bekar
  ve cinsel ilişkiden uzak oluşlarının iyi bir sebebi vardır.
 • 23:05 - 23:12
  Günümüzde bunun sebebini bilen çok az insan
  vardır, çünkü gerçek anlamını yitirmiştir.
 • 23:12 - 23:16
  Basitçe; eğer enerjiniz daha fazla
  yumurta ve sperm üretimine harcanıyorsa,
 • 23:16 - 23:23
  üst çakraları aktive eden Kundalini'nin yükselmesini
  sağlayacak yeterli yakıt kalmayacaktır.
 • 23:24 - 23:31
  Kundalini hayat enerjisidir ve aynı
  zamanda da cinsel enerjidir.
 • 23:35 - 23:38
  Bilinç, hayvansal dürtülere daha
  az odaklanan bir hale gelirse
 • 23:38 - 23:42
  ve üst çakraları yansıtıcı
  nesnelerle çevrili olursa,
 • 23:45 - 23:48
  o enerji omurgadan yukarı doğru
  çakraların içine akar.
 • 23:50 - 23:54
  Tantrik uygulamaların çoğu, cinsel enerji
  üzerinde nasıl ustalık kazanılacağını öğretir,
 • 23:54 - 24:00
  bu sayede daha üst seviyedeki ruhsal evrim
  için de bu enerji kullanılabilecektir.
 • 24:07 - 24:13
  Bilinç durumunuz, enerjinizin büyüyebilmesini
  sağlayacak doğru şartları yaratır.
 • 24:13 - 24:16
  Bir bilinç durumuna girmek hiç vakit almaz.
 • 24:16 - 24:21
  Eckhart Tolle'nin dediği gibi: ''farkındalık
  (bilinç) ve varoluş her zaman şimdide olur.''
 • 24:22 - 24:27
  Eğer bir şeyi oldurmaya çalışıyorsanız, aslen
  ona karşı bir direnç yaratıyorsunuz demektir.
 • 24:27 - 24:35
  Evrimsel enerjinin ortaya çıkmasını sağlayan
  şey, tüm dirençlerden kurtulmaktır.
 • 24:38 - 24:45
  Kadim Yogi geleneklerinde, bedeni meditasyona
  hazırlamak için yoga duruşları kullanılırdı.
 • 24:45 - 24:49
  Hatha yogası, asla sadece bir egzersiz
  programı olarak tasarlanmamıştı.
 • 24:50 - 24:53
  Bilakis, kişinin iç ve dış dünyalarını
  birbirine bağlama yolu olarak kullanılıyordu.
 • 24:55 - 25:01
  Sanskritçe bir sözcük olan ''hatha''nın
  anlamı: güneş ''ha''ve ay''tha''dır.
 • 25:02 - 25:05
  Patanjali'nin original yoga sutra'sında,
 • 25:05 - 25:10
  yoganın sekiz kolu ile Buda'nın sekiz
  katlı yolu, aynı amacı güderler;
 • 25:10 - 25:13
  kişiyi ızdıraptan kurtarmak.
 • 25:15 - 25:21
  Çift yönlü dünyanın kutupları dengede
  olduğunda üçüncü bir şey doğar.
 • 25:21 - 25:28
  Doğanın evrimsel güçlerinin kilidini
  açan gizemli Altın Anahtarı buluruz.
 • 25:28 - 25:35
  Güneş ve ay kanallarının bu sentezi,
  bizim evrimsel enerjimizdir.
 • 25:44 - 25:47
  Günümüzde insanlar, neredeyse sadece düşünceleri
  ve dış dünya ile özdeşleştirildiklerinden,
 • 25:48 - 25:54
  Kundalini'nin doğal olarak uyanmasını
  sağlayan içsel ve dışsal güçlerin
 • 25:54 - 25:58
  dengelenmesi noktasına ulaşan bir
  insana nadir olarak rastlanır.
 • 26:00 - 26:02
  Sadece illüzyon ile
  özdeşleştirenler için
 • 26:03 - 26:06
  Kundalini, kişinin enerjisinin ve bilincinin
  doğrudan deneyimlenmesi olmak yerine,
 • 26:07 - 26:16
  her zaman bir metafor... bir
  fikirden ibaret kalacaktır.
Title:
IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
26:30

Turkish subtitles

Revisions