< Return to Video

Unutar uma bivšeg radikalnog džihadiste | Manvar Ali | TEDxExeter

 • 0:10 - 0:14
  Danas stojim pred vama kao čovek
  koji živi život u celosti
 • 0:14 - 0:15
  ovde i sada.
 • 0:16 - 0:18
  Međutim, dugo vremena,
 • 0:18 - 0:19
  živeo sam za smrt.
 • 0:21 - 0:23
  Bio sam mladić koji je verovao
 • 0:23 - 0:27
  da džihad treba razumeti
  jezikom sile i nasilja.
 • 0:30 - 0:33
  Pokušao sam da ispravim nepravde
  kroz snagu i agresiju.
 • 0:37 - 0:42
  Duboko sam se brinuo zbog patnje drugih
 • 0:43 - 0:46
  i imao sam snažnu želju da pomognem
  i da im donesem olakšanje.
 • 0:49 - 0:53
  Mislio sam da je nasilni džihad
  plemenit, viteški
 • 0:53 - 0:55
  i najbolji način da se pomogne.
 • 0:57 - 0:59
  U vreme kada je toliko naših ljudi -
 • 0:59 - 1:00
  pogotovo mladih -
 • 1:01 - 1:02
  pod rizikom od radikalizacije
 • 1:03 - 1:05
  kroz grupe kao što je Al Kaida,
 • 1:05 - 1:07
  Islamska država i druge,
 • 1:08 - 1:09
  kada te grupe tvrde
 • 1:09 - 1:14
  da njihova stravična brutalnost
  i nasilje predstavljaju pravi džihad,
 • 1:14 - 1:18
  želim da kažem da je njihova predstava
  o džihadu pogrešna,
 • 1:18 - 1:20
  potpuno pogrešna,
 • 1:20 - 1:21
  kao što je bila i moja tada.
 • 1:23 - 1:25
  Džihad znači težiti ka svom maksimumu.
 • 1:26 - 1:29
  On podrazumeva
  ulaganje truda i spiritualnost,
 • 1:29 - 1:32
  samopročišćavanje i posvećenost.
 • 1:34 - 1:37
  Odnosi se na pozitivan preobražaj
 • 1:37 - 1:41
  kroz učenje, mudrost i podsećanje na boga.
 • 1:41 - 1:44
  Reč „džihad“ podrazumeva
  sva ta značenja ujedno.
 • 1:47 - 1:51
  Džihad povremeno može
  poprimiti oblik borbe,
 • 1:51 - 1:52
  ali samo ponekad,
 • 1:53 - 1:55
  pod strogim uslovima,
 • 1:56 - 1:58
  u okviru pravila i ograničenja.
 • 2:00 - 2:00
  U islamu,
 • 2:00 - 2:06
  mora biti više koristi nekog čina
  od štete i nedaća koje povlači sa sobom.
 • 2:07 - 2:09
  Što je još važnije,
 • 2:09 - 2:13
  stihovi iz Kurana koji su vezani
  za džihad ili borbu
 • 2:13 - 2:19
  ne isključuju stihove
  koji govore o opraštanju,
 • 2:19 - 2:21
  dobročinstvu ili strpljenju.
 • 2:25 - 2:30
  Međutim, danas smatram
  da ne postoje okolnosti na svetu
 • 2:30 - 2:32
  u kojima je nasilni džihad dopustiv,
 • 2:32 - 2:35
  jer će dovesti do veće štete.
 • 2:38 - 2:40
  Međutim, danas je ideja
  o džihadu zaplenjena.
 • 2:40 - 2:43
  Izopačena je tako da označava
  nasilnu borbu
 • 2:43 - 2:46
  gde god muslimani prolaze kroz teškoće
 • 2:46 - 2:48
  i preokrenuta u terorizam
 • 2:48 - 2:51
  od strane fašističkih islamista
  kao što je Al Kaida,
 • 2:51 - 2:53
  Islamska država i druge.
 • 2:54 - 2:56
  Ipak, shvatio sam
 • 2:56 - 3:00
  da istinski džihad znači
  težiti ka maksimumu
 • 3:00 - 3:03
  da bismo ojačali i oživeli
  one osobine koje bog voli:
 • 3:04 - 3:07
  iskrenost, poverenje,
 • 3:07 - 3:08
  saosećanje, dobronamernost,
 • 3:09 - 3:10
  pouzdanost, poštovanje,
 • 3:10 - 3:12
  istinoljubivost -
 • 3:12 - 3:15
  ljudske vrednosti koje dele mnogi od nas.
 • 3:18 - 3:20
  Rođen sam u Bangladešu,
 • 3:20 - 3:22
  ali sam uglavnom odrastao u Engleskoj.
 • 3:22 - 3:24
  Išao sam u školu ovde.
 • 3:24 - 3:27
  Moj otac je bio naučnik
 • 3:27 - 3:29
  i bili smo u Ujedinjenom Kraljevstvu
  preko njegovog rada.
 • 3:30 - 3:35
  Godine 1971, bili smo u Bangladešu
  kada se sve promenilo.
 • 3:36 - 3:39
  Rat za nezavisnost
  se užasno odrazio na nas,
 • 3:39 - 3:41
  suprotstavljajući porodicu
  protiv porodice,
 • 3:41 - 3:43
  komšiju protiv komšije.
 • 3:43 - 3:46
  U 12. godini sam doživeo rat,
 • 3:46 - 3:48
  siromaštvo u svojoj porodici,
 • 3:49 - 3:52
  smrt 22 rođaka na užasne načine,
 • 3:53 - 3:56
  kao i ubistvo svog starijeg brata.
 • 3:59 - 4:01
  Bio sam svedok ubijanja,
 • 4:03 - 4:06
  životinja koje se hrane
  leševima po ulicama,
 • 4:06 - 4:07
  gladovanja svuda oko mene,
 • 4:07 - 4:10
  bezobzirnog, stravičnog nasilja -
 • 4:10 - 4:11
  besmislenog nasilja.
 • 4:14 - 4:16
  Bio sam mlad,
 • 4:16 - 4:19
  tinejdžer, fasciniran idejama.
 • 4:19 - 4:21
  Želeo sam da učim,
 • 4:21 - 4:23
  ali nisam mogao da idem u školu
  tokom četiri godine.
 • 4:24 - 4:26
  Nakon rata za nezavisnost,
 • 4:26 - 4:29
  mog oca su smestili u zatvor
  na dve i po godine,
 • 4:30 - 4:32
  a ja sam ga posećivao
  u zatvoru svake nedelje
 • 4:33 - 4:34
  i podučavao sam sebe kod kuće.
 • 4:36 - 4:38
  Moj otac je pušten na slobodu 1973. godine
 • 4:39 - 4:42
  i pobegao je u Englesku kao izbeglica,
 • 4:42 - 4:43
  a mi smo uskoro krenuli za njim.
 • 4:44 - 4:46
  Imao sam 17 godina.
 • 4:46 - 4:49
  Ova iskustva su mi pružila
 • 4:49 - 4:52
  izrazitu svesnost o svirepostima
  i nepravdama u svetu.
 • 4:54 - 4:56
  Imao sam snažnu želju,
 • 4:56 - 4:58
  veoma žestoku, duboku želju,
 • 4:58 - 5:01
  da ispravim nepravde
  i pomognem žrtvama ugnjetavanja.
 • 5:02 - 5:05
  Dok sam studirao na fakultetu
  u Ujedinjenom Kraljevstvu,
 • 5:05 - 5:10
  sretao sam druge koji su mi pokazali
  kako da kanališem tu želju
 • 5:10 - 5:12
  i da pomognem kroz svoju religiju.
 • 5:13 - 5:15
  Bio sam radikalizovan,
 • 5:15 - 5:18
  dovoljno da smatram nasilje ispravnim,
 • 5:19 - 5:22
  čak i vrlinom pod određenim okolnostima.
 • 5:24 - 5:27
  Tako sam se priključio
  džihadu u Avganistanu.
 • 5:27 - 5:30
  Hteo sam da zaštitim
  muslimansko stanovništvo Avganistana
 • 5:30 - 5:32
  od sovjetske vojske.
 • 5:33 - 5:35
  Mislio sam da je to džihad,
 • 5:35 - 5:36
  moja sveta dužnost,
 • 5:37 - 5:38
  koju će bog nagraditi.
 • 5:44 - 5:46
  Postao sam propovednik.
 • 5:48 - 5:53
  Bio sam jedan od pionira nasilnog džihada
  u Ujedinjenom Kraljevstvu.
 • 5:53 - 5:54
  Regrutovao sam,
 • 5:54 - 5:56
  prikupljao sredstva, obučavao sam.
 • 5:57 - 6:01
  Pomešao sam pravi džihad
  sa ovom izopačenošću
 • 6:01 - 6:04
  kako su je predstavili
  fašistički islamisti -
 • 6:05 - 6:09
  ti ljudi koji koriste ideju o džihadu
 • 6:09 - 6:12
  da bi opravdali svoju žudnju za moći,
  autoritetom i kontrolom na zemlji,
 • 6:13 - 6:18
  sa izopačenošću koju danas održavaju
  fašističke islamističke grupe
 • 6:18 - 6:21
  kao što su Al Kaida,
  Islamska država i druge.
 • 6:22 - 6:24
  Tokom perioda od oko 15 godina,
 • 6:24 - 6:28
  borio sam se na kraće vreme
 • 6:28 - 6:29
  u Kašmiru i Burmi,
 • 6:29 - 6:31
  pored Avganistana.
 • 6:31 - 6:34
  Naš cilj je bio da uklonimo okupatore,
 • 6:35 - 6:38
  da donesemo olakšanje potlačenim žrtvama
 • 6:39 - 6:42
  i, naravno, da uspostavimo
  Islamsku državu,
 • 6:42 - 6:44
  kalifat za božju vladavinu.
 • 6:45 - 6:46
  Radio sam ovo otvoreno.
 • 6:47 - 6:49
  Nisam prekršio nijedan zakon.
 • 6:49 - 6:52
  Bio sam ponosan i zahvalan
  što sam Britanac -
 • 6:52 - 6:54
  i još uvek sam.
 • 6:54 - 6:58
  Nisam gajio nikakvo neprijateljstvo
  protiv ove, moje zemlje,
 • 6:59 - 7:02
  niti mržnju prema nemuslimanima,
 • 7:02 - 7:04
  i ne gajim ih ni danas.
 • 7:07 - 7:09
  Za vreme jedne bitke u Avganistanu,
 • 7:09 - 7:12
  neki muškarci iz Britanije
  i ja smo se naročito povezali
 • 7:13 - 7:16
  sa avganistanskim dečakom od 15 godina,
 • 7:16 - 7:17
  Abdulahom,
 • 7:18 - 7:20
  nevinim i simpatičnim detetom
  sa puno ljubavi
 • 7:20 - 7:22
  koje je uvek bilo željno da udovolji.
 • 7:24 - 7:25
  Bio je siromašan.
 • 7:26 - 7:28
  Dečaci poput njega su obavljali
  fizičke poslove u kampu.
 • 7:29 - 7:31
  Delovao je sasvim srećno,
 • 7:31 - 7:33
  ali nisam mogao da se ne zapitam -
 • 7:33 - 7:35
  mora da je jako nedostajao
  svojim roditeljima.
 • 7:37 - 7:40
  Mora da su maštali
  o boljoj budućnosti za njega.
 • 7:43 - 7:45
  Žrtva okolnosti obuhvaćena ratom
 • 7:45 - 7:47
  koji su nemilosrdno bacile na njega
 • 7:48 - 7:50
  okrutne okolnosti tog vremena.
 • 7:54 - 7:58
  Jednog dana sam podigao
  neeksplodiranu granatu u rovu
 • 7:59 - 8:03
  i položio sam je u improvizovanu
  laboratoriju od blata.
 • 8:04 - 8:07
  Otišao sam u kratki, besmisleni okršaj,
 • 8:07 - 8:09
  uvek besmislen,
 • 8:10 - 8:13
  i vratio sam se nekoliko sati kasnije
  da bih otkrio da je mrtav.
 • 8:14 - 8:17
  Pokušao je da izvuče
  eksplozive iz te granate.
 • 8:17 - 8:20
  Eksplodirala je i umro je nasilnom smrću,
 • 8:21 - 8:22
  tako što ga je raznela na komade
 • 8:22 - 8:25
  ista naprava koja se kod mene
  pokazala kao bezopasna.
 • 8:26 - 8:28
  Počeo sam da postavljam pitanja.
 • 8:30 - 8:33
  Kako je njegova smrt poslužila
  bilo kojoj svrsi?
 • 8:35 - 8:37
  Zašto je on umro, a ja sam preživeo?
 • 8:39 - 8:40
  Nastavio sam dalje.
 • 8:40 - 8:42
  Borio sam se u Kašmiru.
 • 8:42 - 8:44
  Takođe sam regrutovao za Filipine,
 • 8:44 - 8:46
  Bosnu i Čečeniju.
 • 8:48 - 8:49
  Pitanja je bilo sve više.
 • 8:51 - 8:53
  Kasnije, u Burmi,
 • 8:53 - 8:55
  naišao sam na ratnike Rohindža
 • 8:55 - 8:57
  koji jedva da su bili tinejdžeri,
 • 8:57 - 8:59
  rođeni i odgajani u džungli,
 • 8:59 - 9:01
  noseći mitraljeze i minobacače.
 • 9:05 - 9:10
  Upoznao sam dva trinaestogodišnjaka
  sa finim manirima i nežnim glasovima.
 • 9:12 - 9:13
  Gledajući me,
 • 9:13 - 9:15
  molili su me da ih odvedem u Englesku.
 • 9:22 - 9:24
  Jednostavno su želeli da idu u školu;
 • 9:25 - 9:26
  to je bio njihov san.
 • 9:29 - 9:30
  Moja porodica -
 • 9:30 - 9:32
  moja deca istog uzrasta,
 • 9:32 - 9:34
  živela su kod kuće
  u Ujedinjenom Kraljevstvu,
 • 9:35 - 9:36
  išla u školu
 • 9:36 - 9:37
  i vodila bezbedan život.
 • 9:39 - 9:40
  Nisam mogao da se ne zapitam
 • 9:40 - 9:44
  koliko mora da su ti dečaci
  međusobno razgovarali
 • 9:44 - 9:46
  o svojim snovima o takvom životu.
 • 9:48 - 9:50
  Žrtve okolnosti,
 • 9:51 - 9:53
  ova dva dečaka
 • 9:53 - 9:56
  koja spavaju na gruboj zemlji,
  gledaju u zvezde,
 • 9:56 - 9:59
  cinično eksploatisani od svojih lidera
 • 9:59 - 10:02
  zarad njihove lične pohlepe
  za slavom i moći.
 • 10:03 - 10:06
  Uskoro sam prisustvovao kada su se dečaci
  poput njih ubijali međusobno
 • 10:06 - 10:08
  u konfliktima suprotstavljenih grupa.
 • 10:10 - 10:13
  Svuda je bilo isto -
 • 10:14 - 10:17
  u Avganistanu, Kašmiru, Burmi,
 • 10:17 - 10:18
  Filipinima, Čečeniji -
 • 10:19 - 10:24
  sitni gospodari rata su navodili
  mlade i ranjive da ubijaju jedni druge
 • 10:24 - 10:25
  u ime džihada.
 • 10:27 - 10:29
  Muslimani protiv muslimana.
 • 10:31 - 10:35
  Nisu štitili nikoga
  od napadača ili okupatora,
 • 10:35 - 10:37
  niti su donosili olakšanje potlačenima.
 • 10:39 - 10:41
  Deca su iskorišćavana,
 • 10:41 - 10:42
  cinično izrabljivana;
 • 10:42 - 10:44
  ljudi su umirali u konfliktima
 • 10:44 - 10:47
  koje sam podržavao u ime džihada.
 • 10:50 - 10:52
  To se i dalje danas nastavlja.
 • 10:57 - 11:01
  Shvativiši da je nasilni džihad
 • 11:01 - 11:05
  u kome sam bio uključen u inostranstvu
 • 11:06 - 11:08
  bio toliko drugačiji -
 • 11:10 - 11:15
  takav jaz između onoga što sam doživeo
 • 11:15 - 11:17
  i što sam smatrao da je sveta dužnost -
 • 11:18 - 11:20
  morao sam da se osvrnem
  na svoje aktivnosti
 • 11:20 - 11:21
  ovde, u Ujedinjenom Kraljevstvu.
 • 11:23 - 11:25
  Morao sam da razmotrim svoje propovedanje,
 • 11:25 - 11:27
  regrutovanje, prikupljanje sredstava,
 • 11:27 - 11:29
  obučavanje,
 • 11:29 - 11:31
  ali najvažnije, radikalizaciju -
 • 11:32 - 11:34
  slanje mladih ljudi da se bore i umiru
 • 11:34 - 11:35
  kao što sam činio -
 • 11:35 - 11:37
  sve potpuno pogrešno.
 • 11:41 - 11:44
  Uključio sam se u nasilni džihad
  sredinom '80-ih godina
 • 11:45 - 11:46
  počevši od Avganistana.
 • 11:47 - 11:50
  Kada sam završio, bila je 2000. godina.
 • 11:51 - 11:53
  Potpuno sam bio unesen u njega.
 • 11:53 - 11:56
  Svuda oko mene
  ljudi su podržavali, aplaudirali,
 • 11:56 - 11:58
  čak i slavili ono što smo činili
  u njihovo ime.
 • 12:00 - 12:02
  Međutim, onda kada sam spoznao
  da treba da izađem,
 • 12:02 - 12:05
  potpuno razbijenih iluzija 2000. godine,
 • 12:05 - 12:06
  15 godina je prošlo.
 • 12:09 - 12:10
  Dakle, šta krene naopako?
 • 12:13 - 12:15
  Bili smo tako zauzeti govoreći o vrlini
 • 12:17 - 12:20
  i bili smo zaslepljeni ciljem.
 • 12:24 - 12:29
  Nismo dali sebi priliku
  da razvijemo čestitu ličnost.
 • 12:30 - 12:34
  Govorili smo sebi
  da se borimo za ugnjetavane,
 • 12:34 - 12:36
  ali to su bili ratovi
  koji se nisu mogli izvojevati.
 • 12:38 - 12:41
  Postali smo upravo oruđe
  kroz koje je dolazilo do više smrti,
 • 12:41 - 12:45
  saučesnici u izazivanju dalje bede
 • 12:45 - 12:48
  zarad sebične koristi okrutne nekolicine.
 • 12:49 - 12:50
  Tako sam vremenom,
 • 12:50 - 12:51
  nakon vrlo dužeg vremena,
 • 12:53 - 12:54
  otvorio oči.
 • 12:56 - 12:58
  Postepeno sam se osmelio
 • 13:00 - 13:01
  da se suočim sa istinom,
 • 13:01 - 13:02
  da razmislim,
 • 13:04 - 13:06
  da se suočim sa teškim pitanjima.
 • 13:06 - 13:08
  Stupio sam u kontakt sa svojom dušom.
 • 13:19 - 13:20
  Šta sam naučio?
 • 13:21 - 13:26
  Da ljudi koji se angažuju
  u nasilnom džihadu,
 • 13:27 - 13:30
  ti ljudi koje privlači
  takva vrsta ekstremizma,
 • 13:31 - 13:33
  nisu toliko drugačiji od bilo koga drugog.
 • 13:34 - 13:37
  Ipak, verujem da se takvi ljudi
  mogu promeniti.
 • 13:38 - 13:41
  Mogu da povrate svoje srce i oporave ga
 • 13:41 - 13:43
  ispunivši ga ljudskim vrednostima
 • 13:43 - 13:45
  koje isceljuju.
 • 13:49 - 13:51
  Kada ignorišemo stvarnost,
 • 13:51 - 13:57
  otkrijemo da prihvatamo šta nam se kaže
  bez kritičkog osvrtanja.
 • 14:00 - 14:04
  Ignorišemo darove i prilike
  koje bi mnogi od nas cenili
 • 14:04 - 14:06
  čak i samo na jedan trenutak u životu.
 • 14:11 - 14:14
  Angažovao sam se u akcijama
  za koje sam smatrao da su ispravne.
 • 14:16 - 14:20
  Međutim, sada počinjem da preispitujem
  kako sam znao ono što sam znao.
 • 14:22 - 14:26
  Beskrajno sam govorio drugima
  da prihvate istinu,
 • 14:26 - 14:29
  ali nisam uspeo da dam sumnji
  mesto koje joj s pravom pripada.
 • 14:32 - 14:36
  Ovo ubeđenje da se ljudi mogu promeniti
  ukorenjeno je u mom iskustvu,
 • 14:37 - 14:38
  mom sopstvenom putovanju.
 • 14:39 - 14:41
  Kroz mnogo čitanja,
 • 14:41 - 14:42
  kroz razmišljanje,
 • 14:43 - 14:45
  duboko razmatranje, samosaznavanje,
 • 14:45 - 14:46
  otkrio sam,
 • 14:46 - 14:52
  shvatio sam da je islamistički svet
  nas i njih lažan i nepravedan.
 • 14:56 - 14:59
  Kroz razmatranje neizvesnosti
  u svemu tome što smo tvrdili
 • 15:00 - 15:02
  da su neprikosnovene istine,
 • 15:02 - 15:03
  neosporne istine,
 • 15:06 - 15:09
  razvio sam prefinjenije razumevanje.
 • 15:15 - 15:20
  Shvatio sam da u svetu
  prepunom odstupanja i protivrečnosti,
 • 15:21 - 15:22
  budalasti propovednici,
 • 15:22 - 15:25
  samo budalasti propovednici
  kakav sam i ja nekad bio,
 • 15:25 - 15:28
  ne vide paradoks u mitovima
  i izmišljotinama koje koriste
 • 15:28 - 15:30
  da bi tvrdili autentičnost.
 • 15:32 - 15:37
  Stoga sam razumeo
  presudan značaj samosaznavanja,
 • 15:37 - 15:38
  političke svesnosti
 • 15:39 - 15:44
  i nužnosti za dubokim
  i širokim razumevanjem
 • 15:44 - 15:46
  naše posvećenosti i akcija,
 • 15:46 - 15:48
  načina na koji utiču na druge.
 • 15:49 - 15:51
  Moja današnja molba za sve,
 • 15:51 - 15:55
  naročito one koji iskreno veruju
  u islamistički džihadizam -
 • 15:57 - 16:00
  odbacite dogmatski autoritet;
 • 16:01 - 16:05
  otpustite bes, mržnju i nasilje;
 • 16:06 - 16:08
  naučite da ispravite nepravde
 • 16:08 - 16:13
  bez ikakvog pokušaja da opravdate surovo,
  nepravedno i uzaludno ponašanje.
 • 16:16 - 16:20
  Umesto toga, stvorite nekoliko lepih
  i korisnih stvari koje će nas nadživeti.
 • 16:24 - 16:26
  Pristupite svetu i životu
 • 16:26 - 16:27
  sa ljubavlju.
 • 16:29 - 16:30
  Naučite da razvijate
 • 16:30 - 16:31
  ili negujete svoje srce
 • 16:31 - 16:35
  tako da vidi dobrotu, lepotu i istinu
  u drugima i u svetu.
 • 16:36 - 16:38
  Na taj način zaista pridajemo
  više značaja sebi,
 • 16:40 - 16:41
  jedni drugima,
 • 16:42 - 16:43
  svojim zajednicama,
 • 16:43 - 16:45
  i, što se mene tiče, bogu.
 • 16:46 - 16:48
  To je džihad,
 • 16:48 - 16:49
  moj pravi džihad.
 • 16:50 - 16:51
  Hvala.
 • 16:51 - 16:53
  (Aplauz)
Title:
Unutar uma bivšeg radikalnog džihadiste | Manvar Ali | TEDxExeter
Description:

„Dugo vremena živeo sam za smrt“, kaže Manvar Ali, bivši radikalni džihadista koji je učestvovao u nasilnim, naoružanim kampanjama po Srednjem Istoku i Aziji '80-ih godina. U ovom dirljivom govoru, osvrće se na svoje iskustvo sa radikalizacijom i upućuje snažni, direktni poziv za bilo koga ko je uvučen u islamističke grupe koje tvrde da su nasilje i brutalnost plemeniti i moralni - otpustite bes i mržnju, kaže on, i umesto toga negujte svoje srce tako da vidite dobrotu, lepotu i istinu u drugima.

Ovaj govor održan je na lokalnom TEDx događaju, organizovanom nezavisno od TED konferencija.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
17:04

Serbian subtitles

Revisions