Return to Video

Minecraft: Voyage Aquatic Conditionals

 • 0:01 - 0:02
  او!
 • 0:02 - 0:03
  سه پازل دیگر حل شد!
 • 0:03 - 0:06
  و ما یک ... ماهی قزل آلا گرفتیم.
 • 0:06 - 0:11
  به اندازه انبوه طلا هیجان انگیز نیست،
  اما آنچه را که می توانیم به دست آوریم، خواهیم گرفت.
 • 0:11 - 0:14
  و من این احساس را دارم که
  پوسته ناتیلوس بعداً مفید خواهد بود.
 • 0:14 - 0:17
  نمی دانم چه چیزی در این خرابه ها نهفته است.
 • 0:17 - 0:19
  شاید اشاره ای دیگر!
 • 0:19 - 0:22
  بیایید نگاهی به داخل بیاندازیم.
 • 0:22 - 0:25
  نام من نتی است و به خرابه های من خوش آمدید.
 • 0:25 - 0:28
  ما همیشه بر اساس شرایط تصمیم می گیریم.
 • 0:28 - 0:32
  اگر هوا به نظر بارانی بیاید،
  پس ما یک چتر برمی داریم.
 • 0:32 - 0:34
  اگر گرسنه باشیم، یک میان وعده می خوریم.
 • 0:34 - 0:38
  اگر یک خزنده ببینیم، در جهت مخالف می دویم.
 • 0:38 - 0:41
  کامپیوترها نیز این نوع تصمیمات را می گیرند.
 • 0:41 - 0:44
  آنها در واقع می توانند با استفاده از کد به شرایط پاسخ دهند.
 • 0:44 - 0:51
  برای برنامه دهی به پاسخی مانند این با استفاده از
  دستورات کد خود، یک بلوک if path را انتخاب کنید.
 • 0:51 - 0:53
  برای ایجاد دستور، منوی کشویی را انتخاب کنید.
 • 0:53 - 0:59
  به عنوان مثال، اگر دستور "اگر مسیری به سمت راست هست"
  را بنویسید و بپیچید به راست را
 • 0:59 - 1:04
  داخل شرطی قراردهید، وقتی استیو با مسیر بازی
  در سمت راست مواجه می شود
 • 1:04 - 1:06
  همیشه به راست می پیچد.
 • 1:06 - 1:10
  اگر مسیر بازی به سمت راست نباشد،
  به راست نخواهد پیچید.
 • 1:10 - 1:14
  این دستورات شرطی در شرایطی که
  در موقعیتهای پیش بینی ناپذیر کد را اجرا می کنید مفیدند
 • 1:14 - 1:18
  مانند خرابه های مرموز در غارهای زیر آب.
 • 1:18 - 1:21
  سعی کنید از بلوک های شرطی استفاده کنید
  و از کد خود برای گردش استفاده کنید.
 • 1:21 - 1:22
  واو!
 • 1:22 - 1:24
  ویرانه های نتی عالی بود.
 • 1:24 - 1:27
  من واقعاً باید از خانه پدر و مادرم نقل مکان کنم.
 • 1:27 - 1:28
  خوب شما چه فکر می کنی؟
 • 1:28 - 1:31
  آیا شرایط برای تکمیل پازل های پایانی برای ما مناسب است؟
 • 1:31 - 1:32
  بیایید امتحانش کنیم.
 • 1:32 - 1:34
  زیرنویس توسط انجمن Amara.org
Title:
Minecraft: Voyage Aquatic Conditionals
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:34

Persian subtitles

Revisions