Return to Video

Nieuwe nanotechniek om kanker vroeg op te sporen

  • 0:04 - 0:05
    "Jij
  • 0:05 - 0:06
    hebt
  • 0:06 - 0:07
    kanker."
  • 0:09 - 0:13
    Ongeveer 40 procent van ons gaat
    dit te horen krijgen tijdens hun leven
  • 0:14 - 0:16
    en de helft ervan zal het niet overleven.
  • 0:17 - 0:21
    Dit betekent dat twee van de vijf
    van je beste vrienden en familie
  • 0:21 - 0:23
    wordt gediagnosticeerd
    met een vorm van kanker,
  • 0:23 - 0:25
    en één zal eraan sterven.
  • 0:27 - 0:29
    Afgezien van de fysieke problemen
  • 0:29 - 0:32
    zal ongeveer een derde
    van de kankeroverlevers hier in de USA
  • 0:32 - 0:34
    in de schulden geraken.
  • 0:34 - 0:37
    Ze maken meer dan dubbel
    kans op een faillissement
  • 0:37 - 0:39
    dan mensen zonder kanker.
  • 0:40 - 0:42
    Deze ziekte beheerst je hele leven.
  • 0:42 - 0:44
    Ze is emotioneel uitputtend
  • 0:44 - 0:45
    en voor velen
  • 0:45 - 0:46
    een financiële ramp.
  • 0:48 - 0:51
    Maar een diagnose van kanker
    hoeft geen doodvonnis te zijn.
  • 0:52 - 0:54
    De kanker vroeg opsporen,
  • 0:54 - 0:55
    dichter bij zijn ontstaan,
  • 0:55 - 0:59
    is een van de essentiële factoren
    voor betere behandelingsopties,
  • 0:59 - 1:01
    het verminderen van het emotionele impact
  • 1:01 - 1:03
    en het minimaliseren
    van de financiële lasten.
  • 1:03 - 1:04
    Nog belangrijker is
  • 1:04 - 1:06
    dat het vroeg vinden van kanker --
  • 1:06 - 1:09
    een van de belangrijkste doelstellingen
    van mijn onderzoek --
  • 1:09 - 1:11
    je kansen op overleving sterk verbetert.
  • 1:12 - 1:15
    Als we alleen al naar
    bijvoorbeeld borstkanker kijken,
  • 1:15 - 1:18
    dan zien we dat wie in de eerste fase
    is gediagnosticeerd en behandeld
  • 1:18 - 1:22
    over een periode van vijf jaar
    een overlevingskans van bijna 100% heeft.
  • 1:23 - 1:27
    Dat daalt tot slechts 22%
    als ze behandeld worden in fase vier.
  • 1:28 - 1:32
    Soortgelijke trends worden gevonden
    voor colorectale en eierstokkanker.
  • 1:34 - 1:39
    We weten dat een vroege accurate diagnose
  • 1:39 - 1:42
    van cruciaal belang is om te overleven.
  • 1:44 - 1:47
    Maar veel diagnostische methodes
    voor kanker zijn invasief,
  • 1:47 - 1:49
    duur,
  • 1:49 - 1:50
    vaak onnauwkeurig
  • 1:50 - 1:54
    en het kan erg lang duren
    voor je de resultaten krijgt.
  • 1:55 - 1:57
    Erger nog, voor sommige soorten kanker
  • 1:57 - 2:01
    zoals eierstokkanker,
    lever- en alvleesklierkanker,
  • 2:01 - 2:04
    bestaan simpelweg
    geen goede screeningmethoden,
  • 2:05 - 2:09
    wat betekent dat mensen vaak wachten
    tot er lichamelijke klachten opduiken,
  • 2:09 - 2:12
    die zelf al tekenen zijn
    van een latere fase.
  • 2:14 - 2:17
    Net zoals een tornado
    ergens onverwacht kan toeslaan,
  • 2:17 - 2:19
    bestaat er geen vroeg alarmsysteem.
  • 2:19 - 2:21
    Je krijgt pas een verwittiging
  • 2:21 - 2:22
    als het gevaar er al is,
  • 2:22 - 2:25
    wanneer je kansen op overleving
    sterk verminderd zijn.
  • 2:27 - 2:32
    Als er gemakkelijke en toegankelijke
    screeningopties zouden bestaan
  • 2:32 - 2:35
    en ze betaalbaar
    en niet-invasief zouden zijn,
  • 2:35 - 2:37
    zou dat veel sneller resultaten opleveren.
  • 2:37 - 2:41
    Dat zou ons een geducht wapen
    in de strijd tegen kanker geven.
  • 2:43 - 2:46
    Een vroege waarschuwing zou ons
    helpen om de ziekte voor te blijven
  • 2:46 - 2:49
    in plaats van door haar
    op sleeptouw te worden genomen.
  • 2:49 - 2:51
    Dat is precies wat ik heb gedaan.
  • 2:51 - 2:54
    In de afgelopen drie jaar
    heb ik technologieën ontwikkeld
  • 2:54 - 2:56
    die clinici uiteindelijk kunnen helpen
  • 2:56 - 2:58
    om kanker snel in een vroeg
    stadium te diagnosticeren.
  • 2:59 - 3:03
    Ik werd gemotiveerd door een diepgaande
    wetenschappelijke nieuwsgierigheid
  • 3:03 - 3:05
    en een passie om
    deze statistieken te wijzigen.
  • 3:07 - 3:08
    Vorig jaar echter
  • 3:09 - 3:11
    werd deze strijd veel persoonlijker
  • 3:12 - 3:15
    toen bij mijn vrouw borstkanker
    werd vastgesteld.
  • 3:16 - 3:20
    Het was een ervaring die een sterke
    en onverwachte emotionele dimensie
  • 3:20 - 3:21
    toevoegde aan deze inspanningen.
  • 3:23 - 3:25
    Ik weet nu uit de eerste hand
  • 3:25 - 3:28
    welke impact die behandeling
    op je leven kan hebben,
  • 3:28 - 3:30
    en ik ben me er scherp van bewust
    welke emotionele ravage
  • 3:30 - 3:33
    die kanker in een gezin kan aanrichten,
  • 3:33 - 3:35
    in ons geval ook
    voor onze twee jonge dochters.
  • 3:36 - 3:40
    Omdat we het vroeg ontdekten
    door een routine-mammogram,
  • 3:40 - 3:43
    konden we ons vooral richten
    op de behandelingopties
  • 3:43 - 3:45
    voor de gelokaliseerde tumor,
  • 3:45 - 3:49
    wat weer eens aantoonde
    hoe belangrijk een vroege diagnose is.
  • 3:51 - 3:53
    In tegenstelling tot
    andere vormen van kanker,
  • 3:53 - 3:57
    bieden mammogrammen een screeningoptie
    voor een vroeg stadium van borstkanker.
  • 3:57 - 3:59
    Toch doet niet iedereen dat
  • 3:59 - 4:01
    of ze kunnen borstkanker ontwikkelen
  • 4:01 - 4:04
    vóór de aanbeveling voor een mammogram
    in de middelbare leeftijd.
  • 4:06 - 4:08
    Er is dus nog veel ruimte
    voor verbetering,
  • 4:08 - 4:10
    zelfs voor kankers met screeningopties,
  • 4:10 - 4:13
    en natuurlijk met aanzienlijke voordelen
    voor die zonder die opties.
  • 4:14 - 4:16
    Een belangrijke uitdaging is
    dan voor kankeronderzoekers
  • 4:16 - 4:21
    om methoden te ontwikkelen die regelmatige
    screening op vele soorten kanker
  • 4:21 - 4:23
    veel toegankelijker maken.
  • 4:24 - 4:27
    Stelt u zich een scenario voor waar
    tijdens je regelmatige controle,
  • 4:27 - 4:31
    je arts een eenvoudig, niet-invasief
    urinemonster kan nemen,
  • 4:31 - 4:32
    of een andere vloeistofbiopsie,
  • 4:33 - 4:37
    en je de resultaten kan presenteren zelfs
    voordat je de spreekkamer verlaat.
  • 4:37 - 4:40
    Een dergelijke technologie kan drastisch
    het aantal mensen verminderen
  • 4:40 - 4:44
    die door het net van de diagnose
    van een vroeg stadium van kanker glippen.
  • 4:45 - 4:48
    Mijn onderzoeksteam
    van ingenieurs en biochemici
  • 4:48 - 4:50
    werkt aan precies deze uitdaging.
  • 4:50 - 4:52
    We werken aan manieren om regelmatig
  • 4:52 - 4:55
    een kankeralarm
    in een vroeg stadium te activeren
  • 4:55 - 5:00
    door regelmatige screenings
    terwijl men nog gezond is
  • 5:00 - 5:04
    zodat kanker in een vroeg stadium
    kan worden gestopt,
  • 5:04 - 5:07
    voordat hij uit de kinderschoenen is.
  • 5:09 - 5:12
    Het wondermiddel hiervoor
    zijn kleine blaasjes,
  • 5:12 - 5:15
    kleine pakketjes die constant
    door cellen worden afgegeven
  • 5:15 - 5:17
    en exosomen worden genoemd.
  • 5:17 - 5:19
    Exosomen zijn belangrijke biomarkers.
  • 5:19 - 5:22
    Ze vormen een vroegtijdig
    waarschuwingssysteem
  • 5:22 - 5:24
    voor de ontwikkeling van kanker.
  • 5:24 - 5:27
    Hun overvloedige aanwezigheid
    in zowat elke lichaamsvloeistof,
  • 5:27 - 5:30
    met inbegrip van bloed, urine en speeksel,
  • 5:30 - 5:34
    maakt ze zeer interessant
    voor niet-invasieve vloeibare biopsieën.
  • 5:35 - 5:37
    Er is maar één probleem.
  • 5:37 - 5:41
    Een geautomatiseerd systeem voor het snel
    sorteren van deze belangrijke biomarkers
  • 5:41 - 5:43
    is momenteel niet beschikbaar.
  • 5:44 - 5:47
    Wij hebben een technologie
    gecreëerd die we nano-DLD noemden
  • 5:47 - 5:49
    en die net dat kan doen:
  • 5:50 - 5:53
    geautomatiseerde exosoom-isolatie
  • 5:53 - 5:55
    voor een snelle diagnostiek van kanker.
  • 5:56 - 5:59
    Exosomen zijn het nieuwste
    vroegtijdig waarschuwingssysteem
  • 5:59 - 6:02
    op het front van de vloeistofbiopsie,
    zou je kunnen zeggen.
  • 6:02 - 6:04
    En ze zijn klein, heel klein.
  • 6:04 - 6:08
    Zij hebben een diameter van
    slechts 30 tot 150 nanometer.
  • 6:08 - 6:10
    Dat is klein,
  • 6:10 - 6:13
    ongeveer één miljoen keer kleiner
    dan een enkele rode bloedcel.
  • 6:14 - 6:16
    Dat is ongeveer het verschil
    tussen een golfbal
  • 6:16 - 6:18
    en een korreltje zand.
  • 6:19 - 6:23
    Ooit werden ze beschouwd als kleine
    pakjes ongewenst celafval.
  • 6:23 - 6:26
    Nu blijkt dat cellen
    daadwerkelijk communiceren
  • 6:26 - 6:29
    door het produceren
    en absorberen van deze exosomen.
  • 6:29 - 6:31
    Ze dragen oppervlaktereceptoren,
  • 6:31 - 6:35
    eiwitten en ander genetisch materiaal
    verzameld uit hun cel van herkomst.
  • 6:37 - 6:39
    Na absorptie door een naburige cel
  • 6:39 - 6:43
    geven exosomen hun inhoud
    af in de ontvangende cel
  • 6:43 - 6:46
    en brengen fundamentele veranderingen
    in genexpressie teweeg --
  • 6:46 - 6:47
    sommige goed,
  • 6:48 - 6:49
    maar bij kanker
  • 6:49 - 6:51
    ook slechte.
  • 6:51 - 6:55
    Omdat ze met het materiaal
    van de moedercel zijn bekleed,
  • 6:55 - 6:57
    en wat van haar omgeving meedragen,
  • 6:57 - 7:00
    bieden ze een genetische momentopname
  • 7:00 - 7:03
    van de gezondheid van die cel
    en de herkomst ervan.
  • 7:03 - 7:06
    Al deze eigenschappen maken exosomen
    tot waardevolle boodschappers
  • 7:06 - 7:08
    waardoor artsen
  • 7:08 - 7:11
    je gezondheid op cellulair niveau
    in de gaten zouden kunnen houden.
  • 7:12 - 7:14
    Om kanker vroeg te kunnen vangen,
  • 7:14 - 7:17
    moet je deze berichten
    echter vaak onderscheppen
  • 7:17 - 7:20
    om te bepalen wanneer kankerverwekkende
    onruststokers in je lichaam
  • 7:20 - 7:22
    een staatsgreep willen gaan plegen.
  • 7:22 - 7:25
    Daarom is regelmatige
    screening zo belangrijk
  • 7:25 - 7:28
    en waarom we technologieën
    ontwikkelen om dit mogelijk te maken.
  • 7:29 - 7:35
    Terwijl de eerste op exosomen gebaseerde
    diagnostiek dit jaar al op de markt kwam,
  • 7:35 - 7:38
    maakt het nog geen deel uit
    van de reguliere gezondheidszorg.
  • 7:39 - 7:41
    Naast hun recente opkomst,
  • 7:41 - 7:45
    beperkt nog een andere factor
    hun brede invoering,
  • 7:45 - 7:47
    namelijk dat momenteel
    geen geautomatiseerd systeem
  • 7:47 - 7:49
    voor exosoom-isolatie bestaat
  • 7:49 - 7:52
    om regelmatige screening
    economisch haalbaar te maken.
  • 7:53 - 7:56
    De huidige goudstandaard
    voor exosoom-isolatie
  • 7:56 - 7:57
    omvat ultracentrifugatie,
  • 7:58 - 8:01
    een proces dat
    dure laboratoriumapparatuur vereist,
  • 8:01 - 8:02
    alsook getrainde laboranten
  • 8:02 - 8:05
    en ongeveer 30 uur tijd
    om een monster te verwerken.
  • 8:07 - 8:11
    Wij hebben een andere aanpak gevonden
    voor geautomatiseerde exosoom-isolatie
  • 8:11 - 8:13
    uit bijvoorbeeld een urinemonster.
  • 8:14 - 8:18
    We maken gebruik van een chip-gebaseerde,
    continue-stroom-scheidingstechniek
  • 8:18 - 8:21
    die 'deterministische
    laterale verplaatsing' heet.
  • 8:21 - 8:22
    We deden het
  • 8:22 - 8:27
    zoals de halfgeleiderindustrie het
    de afgelopen 50 jaar zo succesvol deed.
  • 8:27 - 8:29
    We verkleinden de afmetingen
    van deze technologie
  • 8:29 - 8:31
    van microschaal tot echte nanoschaal.
  • 8:33 - 8:34
    Hoe werkt het nu?
  • 8:34 - 8:35
    In een notendop:
  • 8:35 - 8:39
    een verzameling van kleine pijlers
    gescheiden door nanoscopische spleten
  • 8:39 - 8:41
    zodanig aangebracht
  • 8:41 - 8:44
    dat het systeem de vloeistof
    in stroomlijnen verdeelt,
  • 8:44 - 8:47
    waarbij de grotere
    kankergerelateerde nanodeeltjes
  • 8:47 - 8:48
    door een proces van omleiding
  • 8:48 - 8:51
    van de kleinere,
    gezondere gescheiden worden.
  • 8:51 - 8:53
    Deze kunnen dan
  • 8:53 - 8:55
    in een soort zigzagbeweging
    rond de pijlers bewegen
  • 8:55 - 8:57
    in de richting van de vloeistofstroming.
  • 8:58 - 8:59
    Het nettoresultaat is
  • 8:59 - 9:03
    een volledige scheiding
    van deze twee deeltjespopulaties.
  • 9:03 - 9:07
    Je kunt dit scheidingsproces visualiseren
  • 9:07 - 9:11
    als verkeer op een weg
    die in twee wegen splitst,
  • 9:11 - 9:14
    met een weg die door een lage tunnel
    onder een berg loopt
  • 9:15 - 9:17
    en de andere die eromheen gaat.
  • 9:17 - 9:19
    Kleinere auto's kunnen door de tunnel gaan
  • 9:19 - 9:23
    terwijl de grotere vrachtwagens
    met potentieel gevaarlijk materiaal,
  • 9:23 - 9:25
    worden gedwongen
    om de omleidingsroute te nemen.
  • 9:26 - 9:30
    Het verkeer wordt effectief
    gescheiden naar omvang en inhoud
  • 9:30 - 9:32
    zonder de doorstroming te belemmeren.
  • 9:32 - 9:36
    Dit is precies hoe ons systeem
    werkt op een veel, veel kleinere schaal.
  • 9:38 - 9:41
    Het idee is dat het scheidingsproces
    voor screening
  • 9:41 - 9:46
    zo simpel kan zijn als het verwerken
    van een monster urine, bloed of speeksel.
  • 9:46 - 9:49
    Dat wordt mogelijk de komende jaren.
  • 9:49 - 9:51
    Uiteindelijk kan het worden gebruikt
  • 9:51 - 9:54
    voor het isoleren
    en detecteren van doel-exosomen
  • 9:54 - 9:56
    geassocieerd met een bepaald type kanker,
  • 9:56 - 9:59
    waardoor de aanwezigheid ervan
    binnen enkele minuten
  • 9:59 - 10:01
    kan worden vastgesteld en gerapporteerd.
  • 10:01 - 10:04
    Dit zou een snelle diagnose
    vrijwel pijnloos maken.
  • 10:04 - 10:06
    In grote lijnen opent de mogelijkheid
  • 10:06 - 10:09
    om biomarkers te scheiden en te verrijken
  • 10:09 - 10:11
    met nanoschaalprecisie
    op een geautomatiseerde manier,
  • 10:12 - 10:16
    de deur naar een beter begrip
    van ziekten zoals kanker,
  • 10:16 - 10:20
    met toepassingen variërend
    van monstervoorbereiding tot diagnostiek
  • 10:20 - 10:23
    en van het monitoren van
    geneesmiddelresistentie tot therapieën.
  • 10:23 - 10:25
    Nog voordat mijn vrouw vocht met kanker,
  • 10:25 - 10:29
    droomde ik ervan om de automatisering
    van dit proces te vergemakkelijken --
  • 10:30 - 10:33
    regelmatige screening
    toegankelijker te maken,
  • 10:33 - 10:36
    ongeveer zoals Henry Ford
    de auto toegankelijk maakte
  • 10:36 - 10:37
    voor Jan Modaal
  • 10:37 - 10:40
    door de ontwikkeling van de lopende band.
  • 10:40 - 10:42
    Automatisering is
    de sleutel tot toegankelijkheid.
  • 10:44 - 10:46
    In de geest van de droom van Hoover --
  • 10:46 - 10:49
    "Een kip in elke pot
    en een auto in elke garage" --
  • 10:49 - 10:50
    ontwikkelen we nu een technologie
  • 10:51 - 10:54
    die uiteindelijk een detectiesysteem
    voor vroegtijdige waarschuwing van kanker
  • 10:54 - 10:56
    in elk huis kan brengen.
  • 10:56 - 10:59
    Dit zou elke man, vrouw en kind
    de mogelijkheid geven
  • 10:59 - 11:02
    regelmatig te worden getest
    terwijl ze nog gezond zijn,
  • 11:02 - 11:05
    om kanker in een vroeg stadium
    op te sporen.
  • 11:05 - 11:07
    Het is mijn hoop en droom
  • 11:07 - 11:11
    om mensen over de hele wereld
    te helpen de hoge kosten te voorkomen --
  • 11:11 - 11:13
    fysiek, financieel en emotioneel --
  • 11:13 - 11:16
    waarmee de huidige kankerpatiënten
    te maken krijgen,
  • 11:16 - 11:18
    problemen die ik maar al te goed ken.
  • 11:19 - 11:21
    Ik ben ook blij te kunnen melden dat,
  • 11:21 - 11:24
    omdat we de kanker bij mijn vrouw
    vroeg konden opsporen,
  • 11:24 - 11:25
    haar behandeling succesvol was
  • 11:25 - 11:28
    en ze is nu, gelukkig, vrij van kanker.
  • 11:28 - 11:30
    (Applaus)
  • 11:36 - 11:38
    Het is een resultaat dat ik voor iedereen
  • 11:38 - 11:41
    met een diagnose van kanker
    zou willen zien.
  • 11:41 - 11:43
    Met het werk dat mijn team al heeft gedaan
  • 11:43 - 11:46
    over de scheiding
    van biomarkers op nanoschaal
  • 11:46 - 11:49
    voor een snelle diagnostiek
    van kanker in een vroeg stadium,
  • 11:49 - 11:52
    ben ik optimistisch
    dat binnen de komende tien jaar,
  • 11:52 - 11:54
    dit soort technologie beschikbaar zal zijn
  • 11:54 - 11:58
    om onze vrienden, onze familie
    en toekomstige generaties te beschermen.
  • 11:59 - 12:02
    Zelfs als we de pech hebben
    om te worden gediagnosticeerd met kanker
  • 12:02 - 12:06
    zal dat alarm in een vroeg stadium
    een sterk baken van hoop bieden.
  • 12:06 - 12:07
    Dank je.
  • 12:08 - 12:11
    (Applaus)
Title:
Nieuwe nanotechniek om kanker vroeg op te sporen
Speaker:
Joshua Smith
Description:

Wat als elk huis beschikte over een detectiesysteem voor het vroeg opsporen van kanker? Onderzoeker Joshua Smith ontwikkelt een nanobiotechnologisch 'kankeralarm' dat naar sporen van de ziekte scant met speciale biomarkers, exosomen genoemd. In deze vooruitstrevende talk deelt hij zijn droom mee over een methode die een revolutie zou kunnen betekenen voor de opsporing van kanker en uiteindelijk ook voor het redden van levens.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:26

Dutch subtitles

Revisions