Return to Video

Tri mita o korupciji

 • 0:01 - 0:03
  OK, ovog jutra ću govoriti
 • 0:03 - 0:06
  o problemu korupcije.
 • 0:06 - 0:08
  A korupcija se definiše
 • 0:08 - 0:14
  kao zloupotreba poverenja
 • 0:14 - 0:17
  zbog sopstvene koristi -
  ili u našem kontekstu,
 • 0:17 - 0:20
  vaših prijatelja, porodice
  ili vaših ulagača.
 • 0:20 - 0:24
  U redu? Prijatelji, porodica, ulagači.
 • 0:24 - 0:28
  Ali moramo razumeti
  šta mi podrazumevamo pod korupcijom
 • 0:28 - 0:31
  i moramo razumeti
 • 0:31 - 0:35
  da smo pogrešno učeni o tome
  i moramo priznati to.
 • 0:35 - 0:37
  Moramo imati hrabrosti
  da priznamo to,
 • 0:37 - 0:39
  kako bismo počeli da menjamo
  naš pristup ka tome.
 • 0:39 - 0:42
  Prva stvar je zapravo veliki mit,
  pod jedan,
 • 0:42 - 0:44
  da to zapravo nije krivično delo.
 • 0:44 - 0:46
  Kada se okupimo
  sa prijateljima i porodicom
 • 0:46 - 0:48
  i raspravljamo o kriminalu u našoj zemlji,
 • 0:48 - 0:51
  kriminalu u Belmontu ili criminal
  u Dijegu ili kriminalu u Marabeli,
 • 0:51 - 0:53
  niko ne govori o korupciji.
 • 0:53 - 0:54
  To je prava istina.
 • 0:54 - 0:57
  Kada komesar policije na TV-u
  govori o kriminalu,
 • 0:57 - 0:59
  on ne priča o korupciji.
 • 0:59 - 1:02
  A zasigurno znamo
  da kada Ministar nacionalne sigurnosti
 • 1:02 - 1:05
  govori o kriminalu,
  takođe ne govori o korupciji.
 • 1:05 - 1:08
  Poenta jeste da je to
  zapravo krivično delo.
 • 1:08 - 1:11
  U pitanju je privredni kriminal,
  jer podrazumeva
 • 1:11 - 1:13
  pljačkanje poreskih obveznika.
 • 1:13 - 1:16
  Javna i privatna korupcija su realnost.
 • 1:16 - 1:18
  Kao neko ko dolazi iz privatnog sektora,
 • 1:18 - 1:21
  mogu vam reći da u privatnom sektoru
  postoji veliki stepen korupcije
 • 1:21 - 1:23
  koji nema nikakve veze sa vlašću.
 • 1:23 - 1:25
  Ista podmićivanja, mito
  i poslovanja ispod stola,
 • 1:25 - 1:28
  dešavaju se i u privatnom sektoru.
 • 1:28 - 1:32
  Danas ću se fokusirati
  na korupciju u javnom sektoru,
 • 1:32 - 1:35
  u kojem učestvuje i privatni sektor.
 • 1:35 - 1:37
  Drugi važan mit
  koji je potrebno razumeti -
 • 1:37 - 1:39
  jer moramo razbiti ove mitove,
 • 1:39 - 1:41
  razmontirati, uništiti ih i rugati im se -
 • 1:41 - 1:43
  drugi važan mit koji je potrebno razumeti
 • 1:43 - 1:46
  je onaj koji kaže
 • 1:46 - 1:49
  da je korupcija zapravo mali problem -
 • 1:49 - 1:51
  da ako je problem,
  u stvari je mali problem,
 • 1:51 - 1:55
  da zapravo čini samo
  malih 10 ili 15 posto,
 • 1:55 - 1:59
  da postoji od davnina i da će se verovatno
  nastaviti i u budućnosti
 • 1:59 - 2:03
  i da nema nikakvog smisla usvajati zakone,
  jer zapravo ne možemo mnogo šta učiniti.
 • 2:03 - 2:05
  I želim da demonstriram da je i to
 • 2:05 - 2:07
  opasan mit, veoma opasan.
 • 2:07 - 2:09
  To je lažno predstavljanje
  stvari u javnosti.
 • 2:09 - 2:12
  I želim da kažem nešto,
 • 2:12 - 2:14
  o periodu 30 godina unazad.
 • 2:14 - 2:16
  Mi smo danas Trinidad i Tobago,
 • 2:16 - 2:19
  mala karipska zemlja, bogata resursima
 • 2:19 - 2:24
  i početkom '70-ih došlo je
  do velikog porasta u bogatstvu zemlje,
 • 2:24 - 2:28
  što je prouzrokovano porastom
  svetske cene nafte.
 • 2:28 - 2:31
  Zovemo ih petrodolarima. Državna kasa
  je pucala od količine novca.
 • 2:31 - 2:35
  Što je ironično
 • 2:35 - 2:37
  jer se danas nalazimo u Centralnoj banci.
 • 2:37 - 2:39
  Vidite, istorija je bogata ironijom.
 • 2:39 - 2:41
  Danas se nalazimo u Centralnoj banci,
 • 2:41 - 2:44
  a Centralna banka je odgovorna
  za mnoge stvari o kojima ću danas pričati.
 • 2:44 - 2:47
  OK? Govorimo o neodgovornosti
  državne administracije.
 • 2:47 - 2:50
  Govorimo o činjenici
  da je preko puta terase
 • 2:50 - 2:52
  kula Ministarstva finansija,
 • 2:52 - 2:54
  i postoji velika veza sa nama danas,
 • 2:54 - 2:57
  pa pričamo unutar vašeg hrama danas. Ok?
 • 2:57 - 3:02
  (Aplauz)
 • 3:02 - 3:04
  Prva stvar o kojoj želim da govorim jeste
 • 3:04 - 3:08
  da kad se sav taj novac slio
  u našu zemlju pre oko 40 godina
 • 3:08 - 3:10
  upustili smo se,
  tadašnja vlada se upustila
 • 3:10 - 3:12
  u niz aranžmana sa drugim vladama
 • 3:12 - 3:14
  kako bi ubrzano razvili zemlju.
 • 3:14 - 3:16
  I neki od najvećih projekata u zemlji
 • 3:16 - 3:19
  su bili dogovoreni
  u saradnji sa drugim vladama,
 • 3:19 - 3:21
  sa nekim od vodećih zemalja na svetu,
 • 3:21 - 3:24
  Sjedinjenim državama, Britanijom,
  Francuskom i ostalim.
 • 3:24 - 3:27
  Kao što sam rekao, čak i ova zgrada -
  to je jedna od ironija -
 • 3:27 - 3:29
  ova zgrada je bila deo
  niza velikih kompleksa,
 • 3:29 - 3:33
  koji su zvali Kulama bliznakinjama.
 • 3:33 - 3:36
  Cela situacija je postala toliko sramna,
 • 3:36 - 3:38
  da je zapravo formirana istražna komisija,
 • 3:38 - 3:42
  koja je izvestila 1982,
  pre 30 godina je izvestila -
 • 3:42 - 3:45
  Balah izveštaj - pre 30 godina
 • 3:45 - 3:49
  i odmah su aranžmani saradnje
  sa drugim vladama stopirani.
 • 3:49 - 3:51
  Tadašnji premijer je otišao u Parlament
 • 3:51 - 3:55
  kako bi izvestio o budžetu i rekao je
  neke stvari koje nikad neću zaboraviti.
 • 3:55 - 3:57
  Zadržale su se ovde.
  Bio sam mladić u to vreme.
 • 3:57 - 3:59
  Reči su ušle pravo u moje srce.
 • 3:59 - 4:03
  I rekao je da u stvari -
  samo da vidim da li ovo radi.
 • 4:03 - 4:05
  Sve u redu?
 • 4:05 - 4:07
  Ovo nam je rekao.
 • 4:07 - 4:11
  Rekao nam je da su u stvari,
 • 4:11 - 4:14
  2 od svaka 3 naša petrodolara
 • 4:14 - 4:17
  koje smo potrošili,
  novac poreskih obveznika,
 • 4:17 - 4:19
  protraćena ili ukradena.
 • 4:19 - 4:23
  Tako da je tih 10 ili 15 posto prava laž.
 • 4:23 - 4:26
  Rekli smo, to je bajka. Zaboravi.
  To je za malu decu.
 • 4:26 - 4:27
  Mi smo odrasli ljudi
 • 4:27 - 4:30
  i pokušavamo da se nosimo
  sa ovim šta se dešava u našem društvu.
 • 4:30 - 4:31
  OK? To je veličina problema.
 • 4:31 - 4:34
  OK? Dve trećine novca
  je ukradeno ili protraćeno.
 • 4:34 - 4:38
  To je bilo pre 30 godina.
  1982. je bio Balah.
 • 4:38 - 4:40
  Šta se promenilo?
 • 4:40 - 4:42
  Ne volim da iznosim sramotne tajne
 • 4:42 - 4:44
  pred međunarodnom publikom,
  ali moram.
 • 4:44 - 4:48
  Pre četiri meseca pretrpeli smo
  ustavnu sramotu u ovoj zemlji.
 • 4:48 - 4:53
  Zovemo je fijasko Odeljka 34,
  fijasko Odeljka 34,
 • 4:53 - 4:55
  sumnjivi zakon i reći ću
  kako zapravo stoje stvari,
 • 4:55 - 4:57
  sumnjivi zakon
 • 4:57 - 4:59
  koji je usvojen u sumnjivo vreme
 • 4:59 - 5:01
  da bi se oslobodili
  određeni osumnjičeni. (Smeh)
 • 5:01 - 5:07
  I zvali su ih, ti ljudi se zovu
 • 5:07 - 5:09
  "optuženi Piarko aerodroma".
 • 5:09 - 5:12
  Imaću sopstveni rečnik ovde danas.
 • 5:12 - 5:14
  Oni su "optuženi Piarko aerodroma".
 • 5:14 - 5:17
  Bila je to ustavna sramota prvog stepena
 • 5:17 - 5:21
  i ja sam je označio kao zaveru
  da se izopači parlament.
 • 5:21 - 5:24
  Naša najviša institucija u zemlji
  bila je izopačena.
 • 5:24 - 5:26
  Radimo sa izopačenim ljudima ovde
 • 5:26 - 5:27
  ekonomske i finansijske prirode.
 • 5:27 - 5:29
  Shvatate koliko je ozbiljan problem?
 • 5:29 - 5:32
  Došlo je do masovnog protesta.
  Puno ljudi u ovoj prostoriji
 • 5:32 - 5:35
  je učestvovalo u tom protestu
  na različite načine.
 • 5:35 - 5:37
  A najvažnije, američka ambasada se žalila,
 • 5:37 - 5:39
  pa je parlament ponovo sazvan
 • 5:39 - 5:41
  i zakon je promenjen, bio je ukinut.
 • 5:41 - 5:44
  To je termin koji pravnici koriste.
  Bio je ukinut.
 • 5:44 - 5:46
  Ali poenta je
 • 5:46 - 5:50
  da je parlament nadmudren
  u celoj stvari,
 • 5:50 - 5:53
  jer ono što se u stvari desilo jeste,
 • 5:53 - 5:56
  zbog sumnjivog usvajanja zakona,
 • 5:56 - 5:58
  zakon je zapravo stupio na snagu
 • 5:58 - 6:01
  za vikend kad smo slavili
  50. godišnjicu nezavisnosti,
 • 6:01 - 6:03
  naš jubilej nezavisnosti.
 • 6:03 - 6:05
  To je zapravo sramota cele stvari.
 • 6:05 - 6:08
  Bio je to gnusan način da sazrimo,
  ali smo uspeli,
 • 6:08 - 6:10
  jer smo svi shvatili
 • 6:10 - 6:12
  i po prvi put od kad sam
  mogao da se setim,
 • 6:12 - 6:15
  došlo je do masovnih protesta
  protiv ove korupcije.
 • 6:15 - 6:17
  I to mi je dalo puno nade. OK?
 • 6:17 - 6:19
  Ponekad se osećaš
 • 6:19 - 6:23
  kao da si sam i da sve to radiš sam.
 • 6:23 - 6:26
  Usvajanje i kasnije ukidanje tog zakona
 • 6:26 - 6:30
  potvrdio je slučaj
  "optuženih Piarko aerodroma".
 • 6:30 - 6:35
  Tako da je to zapravo bio dupli blef,
  ta situacija do koje je došlo.
 • 6:35 - 6:37
  Ali zašto su oni bili optuženi?
 • 6:37 - 6:38
  Šta je to bilo da su bili optuženi?
 • 6:38 - 6:42
  Malo sam misteriozan za vas koji ste ovde.
  Zašto su bili optuženi?
 • 6:42 - 6:45
  Pokušali smo da izgradimo
  ili da u velikom delu rekonstruišemo
 • 6:45 - 6:46
  zastareli aerodrom.
 • 6:46 - 6:50
  Ceo projekat je koštao
  1,6 milijardi dolara,
 • 6:50 - 6:52
  Trinidad i Tobago dolara,
 • 6:52 - 6:56
  i u stvari imali smo dosta
  nameštanja ponuda,
 • 6:56 - 6:59
  sumnjivih aktivnosti,
  koruptivnih aktivnosti.
 • 6:59 - 7:03
  I da biste dobili celu sliku,
 • 7:03 - 7:06
  i sve to stavili u kontekst i vezu
 • 7:06 - 7:08
  sa drugim mitom da to nije velika stvar,
 • 7:08 - 7:11
  možemo da pogledamo drugi slajd ovde.
 • 7:11 - 7:15
  I šta imamo ovde - to ne kažem ja,
 • 7:15 - 7:19
  ovo su reči direktora Javnog tužilaštva
  u njegovom izveštaju. On je tako rekao.
 • 7:19 - 7:24
  I kaže nam da je od projekta
  vrednog 1,6 milijardi dolara
 • 7:24 - 7:26
  jedna milijarda pronađena
 • 7:26 - 7:28
  na računima ofšor banaka.
 • 7:28 - 7:30
  Jedna milijarda novca poreskih obveznika
 • 7:30 - 7:33
  je pronađena na računima ofšor banaka.
 • 7:33 - 7:36
  Kako sam inače sumnjičava osoba,
 • 7:36 - 7:38
  zgrožen sam time, i napraviću pauzu ovde,
 • 7:38 - 7:41
  napraviću pauzu s vremena na vreme
  i istaknuti različite stvari.
 • 7:41 - 7:44
  Napraviću pauzu ovde
  i podeliti nešto što sam video
 • 7:44 - 7:46
  novembra prošle godine na Vol stritu.
 • 7:46 - 7:47
  Bio sam u Zukoti parku.
 • 7:47 - 7:51
  Bila je jesen i bilo je hladno.
  Vlažno je bilo i padao je mrak.
 • 7:51 - 7:53
  Šetao sam sa ljudima koji su protestovali
 • 7:53 - 7:57
  posmatrajući One Wall Street,
  Occupy Wall Street pokret.
 • 7:57 - 7:59
  I video sam gospođu
  sa natpisom, jednostavnim,
 • 7:59 - 8:02
  nekako izmučena plava gospođa,
 • 8:02 - 8:04
  natpis je bio od kartona
 • 8:04 - 8:06
  i bio je ispisan markerom.
 • 8:06 - 8:09
  I ono što je bilo napisano
  me je pogodilo do srži.
 • 8:09 - 8:13
  Pisalo je: ''Ako nisi zaprepašćen,
  nisi obraćao pažnju.''
 • 8:13 - 8:16
  Ako te sve ovo nije zaprepastilo,
  nisi obraćao pažnju.
 • 8:16 - 8:20
  Slušajte sad, jer ulazimo u dublje vode.
 • 8:20 - 8:23
  Moj mozak je počeo da razmišlja.
 • 8:23 - 8:25
  Šta ako -
 • 8:25 - 8:29
  jer sam sumnijičav inače.
  Čitam dosta špijunskih romana.
 • 8:29 - 8:30
  Šta ako -
  (Smeh)
 • 8:30 - 8:33
  Ali da biste uspeli u ovom zlodelu,
 • 8:33 - 8:35
  morate da čitate dosta takvih romana,
 • 8:35 - 8:37
  i ispratite neke od tih stvari,
  zar ne? (Smeh)
 • 8:37 - 8:42
  Ali šta ako ovo nije bilo prvi put?
 • 8:42 - 8:44
  Šta ako je to samo prvi put
 • 8:44 - 8:46
  da su taj i taj uhvaćeni?
 • 8:46 - 8:52
  Šta ako se desilo ranije?
  Kako bih inače to saznao?
 • 8:52 - 8:54
  Prethodna dva primera koja sam dao
 • 8:54 - 8:58
  su se odnosila na korupciju
  u građevinskom sektoru, OK?
 • 8:58 - 9:00
  Ja sad imam privilegiju
 • 9:00 - 9:04
  da vodim neprofitnu organizaciju zvanu
  Savet zajedničke inicijative.
 • 9:04 - 9:07
  Naš sajt je jcc.org.tt, i mi smo lideri
 • 9:07 - 9:10
  u borbi za izgradnju
  novog sistema javnih nabavki
 • 9:10 - 9:13
  i toga kako se
  javni novac koristi.
 • 9:13 - 9:15
  Za one od vas koji su zainteresovani
  da saznaju više o tome
 • 9:15 - 9:18
  ili da nam se pridruže ili potpišu
  neku od naših peticija,
 • 9:18 - 9:20
  molim vas da se uključite.
 • 9:20 - 9:21
  Ali preći ću na drugu sličnu temu,
 • 9:21 - 9:24
  zbog jedne od mojih privatnih kampanja,
 • 9:24 - 9:26
  koju vodim već više od tri i po godine
 • 9:26 - 9:29
  i koja se odnosi na transparentnost
  i odgovornost
 • 9:29 - 9:32
  vezane za spasavanje od bankrota
  kompanije CL Fajnenšl.
 • 9:32 - 9:37
  CL Fajnenšel je najveći karipski
  konglomerat svih vremena, ok?
 • 9:37 - 9:40
  I bez ulaženja u sve detalje,
 • 9:40 - 9:43
  navodno je propao -
  biram svoje reči vrlo pažljivo -
 • 9:43 - 9:46
  navodno je propao
  u januaru 2009. godine,
 • 9:46 - 9:49
  što je sada već skoro četiri godine.
 • 9:49 - 9:52
  U nezapamćenom izlivu velikodušnosti -
 • 9:52 - 9:55
  a morate biti veoma sumnjičavi
  kad su ovi ljudi u pitanju -
 • 9:55 - 9:57
  u nezapamćenom -
  koristim pažljivo ovu reč -
 • 9:57 - 10:01
  nezapamćenom izlivu velikodušnosti,
  tadašnja vlada je potpisala,
 • 10:01 - 10:05
  pismeno se obavezala
  da vrati sve dugove poveriocima.
 • 10:05 - 10:07
  I mogu vam reći bez straha
  da budem kontradiktoran,
 • 10:07 - 10:10
  ovo se nije desilo nigde na planeti.
 • 10:10 - 10:13
  Da probamo da razumemo,
  nedostaje nam kontekst.
 • 10:13 - 10:16
  Ljudi nam govore da je isto
  kao na Vol Stritu. Nije kao Vol Strit.
 • 10:16 - 10:20
  Trinidad i Tobago je izgleda mesto sa
  drugačijim zakonima fizike ili biologije.
 • 10:20 - 10:25
  Nije kao u ostalim delovima sveta.
  (Aplauz)
 • 10:25 - 10:30
  Nije kao na drugim mestima sveta.
  Prosto nije.
 • 10:30 - 10:33
  Ovo je ovde, a tamo je tamo. OK?
 • 10:33 - 10:34
  Ozbiljan sam sad.
 • 10:34 - 10:37
  Slušajte. Imali su finansijska spašavanja
  i na Vol Stritu.
 • 10:37 - 10:39
  Imali su ih i u Londonu.
 • 10:39 - 10:41
  Bilo ih je u Evropi.
 • 10:41 - 10:44
  U Africi, bilo je finansijskih spašavanja.
 • 10:44 - 10:47
  U Nigeriji šest najvećih banaka
  je doživelo kolaps u isto vreme, zar ne?
 • 10:47 - 10:50
  Interesantno je napraviti paralelu
  sa nigerijskim iskustvom
 • 10:50 - 10:52
  i kako su oni to sredili, mnogo bolje
 • 10:52 - 10:53
  u poređenju sa nama.
 • 10:53 - 10:55
  Nigde na planeti
 • 10:55 - 10:57
  nisu svi poverioci isplaćeni
 • 10:57 - 11:00
  više od onog što im je zakonski pripadalo.
 • 11:00 - 11:03
  Samo ovde. Pa šta je bio razlog
  za ovu velikodušnu isplatu?
 • 11:03 - 11:06
  Je li naša vlada toliko darežljiva?
  Možda i jeste.
 • 11:06 - 11:08
  Hajde da vidimo.
 • 11:08 - 11:11
  Počeo da istažujem i da pišem
 • 11:11 - 11:13
  i taj ceo posao možete naći
 • 11:13 - 11:16
  na sajtu AfraRaymond.com, što je moje ime.
 • 11:16 - 11:19
  Neprofitni blog koji pišem.
 • 11:19 - 11:22
  Nije tako popularan kao od nekih ljudi,
  ali šta da radim.
 • 11:22 - 11:24
  (Smeh)
 • 11:24 - 11:28
  Ali poenta je da me je
  to gorko iskustvo Odeljka 34,
 • 11:28 - 11:31
  zavere da se opstruira Parlament,
  to gorko iskustvo
 • 11:31 - 11:34
  koje se dogodilo u avgustu,
 • 11:34 - 11:37
  kada smo trebali da proslavimo
  našu nezavisnost,
 • 11:37 - 11:41
  nateralo da u septembru promislim,
 • 11:41 - 11:43
  da revidiram moj stav,
 • 11:43 - 11:46
  i vratim se na stvari koje sam napisao,
 • 11:46 - 11:48
  i razmenu koju sam imao sa zvaničnicima
 • 11:48 - 11:50
  i da vidim o čemu se zapravo radi.
 • 11:50 - 11:54
  Kako kažemo kod nas,
  da vidim ko je ko i šta je šta?
 • 11:54 - 11:56
  OK? Želimo da se preračunamo.
 • 11:56 - 11:59
  I podneo sam zahtev u skladu
  sa Zakonom o slobodi informacija
 • 11:59 - 12:02
  Ministarstvu finansija, u maju ove godine.
 • 12:02 - 12:04
  Ministarstvo finansija
  je sledeća kula pored.
 • 12:04 - 12:06
  To je drugi kontekst.
 • 12:06 - 12:08
  Kako nam je rečeno,
  Ministarstvo finansija
 • 12:08 - 12:12
  podleže odredbama Zakona
  o slobodnom pristupu informacijama.
 • 12:12 - 12:15
  Provešću vas kroz primer
  da li je to zapravo tako.
 • 12:15 - 12:18
  Centralna banka u kojoj se jutros nalazimo
 • 12:18 - 12:22
  je izuzeta od odredbi Zakona
  o slobodnom pristupu informacijama.
 • 12:22 - 12:24
  Tako da ih možete pitati bilo šta,
 • 12:24 - 12:25
  a oni ne moraju da vam odgovore.
 • 12:25 - 12:28
  Ovaj zakon je na snazi od 1999. godine.
 • 12:28 - 12:32
  Ipak sam ušao u borbu
  i postavio četiri pitanja.
 • 12:32 - 12:36
  Predstaviću vam pitanja ukratko,
  zajedno sa odgovorom,
 • 12:36 - 12:39
  kako biste mogli razumeti,
  kao što sam rekao, gde se nalazimo.
 • 12:39 - 12:40
  Ovde nije kao na drugim mestima.
 • 12:40 - 12:43
  Prvo pitanje:
 • 12:43 - 12:45
  tražio sam da vidim
  račune firme CL Fajnenšel,
 • 12:45 - 12:48
  a ako ne možete da mi pokažete račune -
 • 12:48 - 12:50
  ministar finansija daje izjave,
 • 12:50 - 12:52
  usvaja zakone, drži govore, itd.
 • 12:52 - 12:55
  Na koje se brojke on zapravo oslanja?
 • 12:55 - 12:57
  To je kao onaj vic: uzeću ono što on pije.
 • 12:57 - 12:59
  I odgovorili su mi,
 • 12:59 - 13:01
  na šta zapravo mislite?
 • 13:01 - 13:03
  Odgovorili su na moje pitanje, pitanjem.
 • 13:03 - 13:06
  Druga tačka: želim da vidim
 • 13:06 - 13:10
  ko su poverioci
  grupe koja je bila isplaćena?
 • 13:10 - 13:12
  Napraviću pauzu da bih vam rekao
 • 13:12 - 13:15
  da je 24 milijarde dolara našeg novca
  bilo potrošeno na ovo.
 • 13:15 - 13:18
  To je otprilike oko tri i po milijarde
  američkih dolara
 • 13:18 - 13:21
  male karipske zemlje,
  nekad bogate resursima.
 • 13:21 - 13:24
  OK?
 • 13:24 - 13:25
  I postavio sam pitanje,
 • 13:25 - 13:29
  ko dobija te tri i po milijarde dolara?
 • 13:29 - 13:32
  Želim opet da napravim pauzu
  da stavim stvari u kontekst,
 • 13:32 - 13:35
  jer nam on pomaže
  da jasnije razumemo stvari.
 • 13:35 - 13:38
  Postoji jedna osoba
  koja je trenutno u vladi.
 • 13:38 - 13:39
  Ime te osobe nije bitno.
 • 13:39 - 13:42
  I ta osoba je napravila karijeru
 • 13:42 - 13:44
  koristeći Zakon o slobodnom
  pristupu informacijama,
 • 13:44 - 13:46
  kako bi politčki napredovao.
 • 13:46 - 13:50
  OK? Njegovo ime nije bitno.
 • 13:50 - 13:52
  Ne zaslužuje da se imenuje.
  Želim da napravim poentu.
 • 13:52 - 13:55
  Poenta jeste, da je ta osoba
  napravila karijeru koristeći
 • 13:55 - 13:58
  Zakon o slobodnom pristupu informacijama
  radi sopstvenog napretka.
 • 13:58 - 14:00
  I najpoznatiji slučaj
 • 14:00 - 14:03
  je bio kad smo razotkrili
  skandal skivenih školarina,
 • 14:03 - 14:05
  gde se zapravo oko 60 miliona dolara
  državnog novca
 • 14:05 - 14:08
  delilo na različite školarine,
 • 14:08 - 14:11
  koje nisu ni bile javno objavljene, itd.
 • 14:11 - 14:14
  I on je uspeo da dođe do suda,
  koristeći taj zakon,
 • 14:14 - 14:16
  Zakon o slobodnom pristupu informacijama,
 • 14:16 - 14:18
  da objavi sve te informacije
 • 14:18 - 14:21
  i ja sam pomislio kako je to odlično.
 • 14:21 - 14:24
  Fantastično.
 • 14:24 - 14:26
  Ali vidite, pitanje je ovo:
 • 14:26 - 14:30
  ako mi možemo da se pozivamo na Zakon
  o slobodnom pristupu informacijama
 • 14:30 - 14:34
  i da koristimo sud
 • 14:34 - 14:39
  kako bi se razotkrilo korišćenje
  oko 60 miliona državnog novca,
 • 14:39 - 14:40
  trebalo bi da možemo
 • 14:40 - 14:45
  da razotkrijemo korišćenje
  te 24 milijarde dolara.
 • 14:45 - 14:47
  Vidite?
  Ali Ministarstvo finansija,
 • 14:47 - 14:49
  Stalni sekretar Ministarstva finansija,
 • 14:49 - 14:52
  mi je odgovorio da je ta informacija
  takođe izuzeta od objavljivanja.
 • 14:52 - 14:55
  Vidite? Sa ovim imamo posla, ok?
 • 14:55 - 14:57
  Treća stvar koju ću vam reći
 • 14:57 - 15:00
  jeste da sam takođe pitao
 • 15:00 - 15:03
  za direktore CL Fajnenšela,
 • 15:03 - 15:05
  da li su u stvari davali izveštaje
 • 15:05 - 15:08
  u skladu sa Zakonom
  o integritetu u javnom životu.
 • 15:08 - 15:10
  Imamo Zakon o integritetu u javnom životu,
 • 15:10 - 15:14
  kao deo zakonskog okvira
  koji treba da štiti nacionalni interes.
 • 15:14 - 15:16
  I zvaničnici su u obavezi da podnose
 • 15:16 - 15:22
  izveštaj o ličnoj imovini.
 • 15:22 - 15:25
  Naravno, tad sam otkrio da to ne rade,
 • 15:25 - 15:28
  pa čak i da Ministar finansija
  nije to tražio od njih.
 • 15:28 - 15:33
  Tu smo. Imamo situaciju gde se
 • 15:33 - 15:38
  osnovne garancije
  integriteta i odgovornosti
 • 15:38 - 15:40
  i transparentnosti ne poštuju.
 • 15:40 - 15:42
  Postavio sam pitanje
  na zakonski i ispravan način.
 • 15:42 - 15:44
  Ignorisano je.
 • 15:44 - 15:47
  Ono što nas je motivisalo
  u vezi sa Odeljkom 34,
 • 15:47 - 15:49
  moramo da nastavimo sa tim.
 • 15:49 - 15:50
  Ne smemo da zaboravimo.
 • 15:50 - 15:54
  Podveo sam ovo pod najveći trošak
  u istoriji zemlje.
 • 15:54 - 15:56
  Takođe je prema ovoj jednačini,
  najveći primer
 • 15:56 - 16:01
  javne korupcije.
 • 16:01 - 16:04
  A ovo je moje otvaranje očiju.
 • 16:04 - 16:07
  Gde god da imate trošenje državnog novca
 • 16:07 - 16:10
  bez ikakve odgovornosti
 • 16:10 - 16:11
  na netransparentan način,
 • 16:11 - 16:13
  biće uvek jednako korupciji,
 • 16:13 - 16:17
  bez obzira da li živite u Rusiji,
  Nigeriji ili na Aljasci,
 • 16:17 - 16:21
  uvek će biti jednako korupciji
  i to je ono sa čim se mi ovde nosimo.
 • 16:21 - 16:23
  Nastaviću da radim,
 • 16:23 - 16:27
  da vršim pritisak,
  kako bih dobio neke odgovore
 • 16:27 - 16:30
  na ova pitanja od Ministarstva finansija.
 • 16:30 - 16:32
  Ako moram ja lično da idem na sud, ići ću.
 • 16:32 - 16:33
  Nastavićemo da vršimo pritisak.
 • 16:33 - 16:36
  Nastavićemo da radimo
  u okviru Saveta zajedničke inicijative.
 • 16:36 - 16:39
  Ali želim malo da izađem
  iz konteksta Trinidad i Tobaga
 • 16:39 - 16:40
  i nešto novo izložim,
 • 16:40 - 16:42
  u vidu međunarodnog primera.
 • 16:42 - 16:44
  Bila je novinarka
  Heder Bruk, koja je govorila
 • 16:44 - 16:47
  o svojoj borbi protiv državne korupcije
 • 16:47 - 16:52
  i ona me je upoznala sa sajtom,
  Alaveteli.com.
 • 16:52 - 16:57
  Alaveteli.com je način
  da imamo otvorenu bazu
 • 16:57 - 17:00
  za podnošenje zahteva po osnovu Zakona
  o slobodnom pristupu informacijama
 • 17:00 - 17:02
  i da pričamo jedni sa drugima.
 • 17:02 - 17:04
  Mogu da vidim kakve zahteve podnosite.
 • 17:04 - 17:07
  Vi možete da vidite šta sam ja podneo
  i koje odgovore sam dobio.
 • 17:07 - 17:09
  Možemo da radimo zajedno na tome.
 • 17:09 - 17:11
  Moramo da napravimo zajedničku bazu
 • 17:11 - 17:14
  i da imamo zajednički stav gde smo
  i šta nam je sledeći korak.
 • 17:14 - 17:15
  Moramo da podignemo svest.
 • 17:15 - 17:19
  Zadnja stvar koju želim da kažem
  je u vezi sa ovim sajtom,
 • 17:19 - 17:21
  jednim simpatičnim indijskim sajtom,
 • 17:21 - 17:23
  koji se zove IPaidABribe.com.
 • 17:23 - 17:25
  Imaju međunarodnu mrežu,
 • 17:25 - 17:28
  i važno je za nas da se uključimo u ovo.
 • 17:28 - 17:30
  IPaidABribe.com (dao sam mito)
  je vrlo važan sajt,
 • 17:30 - 17:33
  toliko da odete i proverite.
 • 17:33 - 17:35
  Napraviću pauzu ovde.
  Tražiću od vas malo hrabrosti.
 • 17:35 - 17:37
  Odbacite prvi mit; to jeste krivično delo.
 • 17:37 - 17:40
  Odbacite drugi mit; to jeste velika stvar.
 • 17:40 - 17:42
  To je veliki problem.
  U pitanju je privredni kriminal.
 • 17:42 - 17:44
  I hajde da zajedno radimo,
 • 17:44 - 17:46
  da doprinesmo
 • 17:46 - 17:50
  stabilnosti i održivosti našeg društva.
  Hvala vam.
Title:
Tri mita o korupciji
Speaker:
Afra Rejmond (Afra Raymond)
Description:

Trinidad i Tobago je '70-ih godina došao do ogromnog bogatstva zahvaljujući nafti. Ali, 1982. godine otkrivena je šokantna činjenica - da su 2 od 3 dolara namenjena razvoju protraćena ili ukradena. Ova činjenica proganja Afru Rejmonda već 30 godina. Bacajući svetlo na neprestanu državnu korupciju, Rejmond nam redefiniše privredni kriminal. (Snimljeno na TEDxPortofSpain.)

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:09

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions