Return to Video

JINSI YA KUSHINDA MAUDHI KATIKA MAHUSIANO!

 • 0:00 - 0:05
  Jinsi ya Kushinda Maudhi
 • 0:07 - 0:11
  Neema na amani iwe kwenu nyote
  katika jina kuu la Yesu.
 • 0:11 - 0:19
  Karibuni nyote katika toleo lingine la 'Imani Ni Asili' hapa kwenye TV ya Moyo wa Mungu.
 • 0:19 - 0:27
  Sasa, leo, nataka kushiriki nanyi nyote ujumbe wenye somo muhimu
 • 0:27 - 0:35
  kuhusu jinsi ya kushinda maudhi
  katika mahusiano yetu.
 • 0:35 - 0:41
  Maana nimeona mara nyingi sana
 • 0:41 - 0:49
  jinsi mahusiano yanavyoweza kuharibika kwa urahisi kwa sababu ya maneno.
 • 0:49 - 0:58
  Mahusiano mengi siku hizi yanaisha mapema kwa sababu ya maneno.
 • 0:58 - 1:03
  Unaona ndoa zinaanguka kwenye talaka.
 • 1:03 - 1:06
  Unaona familia zinavunjika.
 • 1:06 - 1:18
  Unaona urafiki unafikia hatua ya kutengana kwa sababu ya maneno.
 • 1:18 - 1:26
  Kwa njia hiyo hiyo, nimeona ni mara ngapi masuala madogo ambayo yangeweza
 • 1:26 - 1:36
  kutatuliwa haraka, yanakuwa mbaya zaidi na kurefushwa kwa sababu ya maneno.
 • 1:36 - 1:48
  Maneno ya bila kujali, maneno ya ovyo, maneno ya uchungu, maneno ya kichokozi, maneno yenye sumu.
 • 1:48 - 1:54
  Lakini watu wa Mungu, ninawafafanulia leo
 • 1:54 - 2:05
  kwamba si sumu ya maneno
  bali ni uchafu wa mioyo
 • 2:05 - 2:12
  ambao hujenga maudhi
  na kuvunja mahusiano,
 • 2:12 - 2:17
  wakati mwingine hata kupitailiza juu ya suluhu.
 • 2:17 - 2:20
  Uchafuzi wa mioyo.
 • 2:20 - 2:30
  Unaona, maneno yanaweza kusemwa katika wakati wa kutokuwa na hadhari, kutojali,
 • 2:30 - 2:33
  uchochezi, maumivu au hasira.
 • 2:33 - 2:45
  Lakini maneno hayo yanaweza kuwekwa moyoni kwa siku, wiki, miezi, hata miaka -
 • 2:45 - 2:52
  muda mrefu baada ya hisia za wakati huo kufifia,
 • 2:52 - 3:03
  muda mrefu baada ya hali zilizozunguka majibishano hayo kubadilika.
 • 3:03 - 3:06
  Sasa, acha niseme wazi kabisa kwenu,
  watu wa Mungu.
 • 3:06 - 3:12
  Siungi mkono kwa njia yoyote au kuunga mkono matumizi ya maneno yenye sumu.
 • 3:12 - 3:14
  Hapana! Hapana kabisa.
 • 3:14 - 3:20
  Kwa hakika, Bwana wetu Yesu Kristo alisema
  katika Mathayo 12:36-37,
 • 3:20 - 3:28
  'Tutatoa hesabu kwa kila neno lisilo na maana linalosemwa.'
 • 3:28 - 3:36
  Kama Wakristo, ni lazima tutoe sala hiyo ambayo Daudi alitoa katika Zaburi 141:3,
 • 3:36 - 3:42
  'Ee Bwana, uweke mlinzi juu ya midomo yangu;
  uweke mlinzi mlangoni pa kinywa changu’,
 • 3:42 - 3:44
  ili tuepuke matatizo ya ulimi.
 • 3:44 - 3:51
  Kwa hivyo siungi mkono kwa njia yoyote matumizi ya maneno yenye sumu. Hapana!
 • 3:51 - 3:57
  Lakini katika ujumbe wa leo,
  Ninataka kuangazia mwitikio wetu
 • 3:57 - 4:03
  tunapokuwa kwenye upande wa kupokea.
 • 4:03 - 4:11
  Unaona, suala si
  kusikia maneno kama hayo.
 • 4:11 - 4:19
  Suala ni kuhifadhi maneno kama haya mioyoni mwetu.
 • 4:19 - 4:27
  Uhifadhi wa sumu ndio unaoleta uchafuzi.
 • 4:27 - 4:29
  Sasa, nataka kuwa wa vitendo.
 • 4:29 - 4:33
  Hebu tutoe mfano wa vitendo wa hili.
 • 4:33 - 4:38
  Hebu fikiria unakula, kunywa au kuchukua kitu kwenye mfumo wako
 • 4:38 - 4:44
  na ni kitu cha ajabu na mwili wako unatambua kuwa ni sumu,
 • 4:44 - 4:47
  kitu chenye sumu.
  Je, mwitikio wako wa kwanza ni upi?
 • 4:47 - 4:49
  Unatema mate.
 • 4:49 - 4:52
  Unakiondoa haraka iwezekanavyo.
 • 4:52 - 4:56
  Mungu ameunda miili yetu
  kwa njia ambayo sisi tunakikataa
 • 4:56 - 5:03
  na kutupilia mbali kile ambacho
  tunatambua kuwa ni hatari.
 • 5:03 - 5:07
  Vivyo hivyo watu wa Mungu,
 • 5:07 - 5:18
  kuwa na maneno yenye sumu
  moyoni mwako ni hatari.
 • 5:18 - 5:31
  Kwa sababu kile unachoshikilia
  kinaweza kukushika kwa urahisi.
 • 5:31 - 5:33
  Fikiria kuhusu hilo.
 • 5:33 - 5:36
  Ngoja niseme tena.
 • 5:36 - 5:46
  Kile ambacho moyo wako unakishikilia
  kinaweza kukushika haraka.
 • 5:46 - 5:50
  Kwa hiyo, swali ni hili.
 • 5:50 - 6:02
  Kwa nini basi ni jambo la kawaida sana leo kwetu kuweka kitu ambacho ni hatari sana?
 • 6:02 - 6:05
  Ni swali.
 • 6:05 - 6:10
  Na hii inanileta kwenye jambo kuu
  Ninataka kusisitiza
 • 6:10 - 6:13
  katika ujumbe wa leo, watu wa Mungu.
 • 6:13 - 6:23
  Ninaamini moja ya sababu kuu zinazochangia kosa hili katika mioyo yetu
 • 6:23 - 6:31
  ni kwa sababu tunaandika maneno ya mwanadamu
  mioyoni mwetu
 • 6:31 - 6:36
  kana kwamba ni Maneno ya Mungu.
 • 6:36 - 6:38
  Namaanisha nini?
 • 6:38 - 6:50
  Tunatoa kiwango sawa cha thamani, umuhimu, umuhimu kwa maneno ya kibinadamu,
 • 6:50 - 6:54
  kana kwamba yalikuwa Neno la Mungu.
 • 6:54 - 7:06
  Sasa, Yesu Kristo anasema katika Luka 6:45
  kwamba mioyo yetu ni hazina.
 • 7:06 - 7:19
  Wengi leo wamepunguza au kushusha thamani ya hazina hii
 • 7:19 - 7:22
  mpaka katika nafasi ya pipa la taka
 • 7:22 - 7:28
  ambapo tunaruhusu kila aina ya uchafu,
  kila aina ya takataka
 • 7:28 - 7:36
  kuongeza majeraha na kustawisha uongo
  mioyoni mwetu.
 • 7:36 - 7:45
  Wengi wetu leo ​​ni wepesi sana, wepesi sana wa kutoa mioyo yetu kwa bei nafuu
 • 7:45 - 7:51
  kwa maneno yanayotoka
  katika chanzo kisichoaminika.
 • 7:51 - 7:54
  Mfano wa kawaida, watu wa Mungu.
 • 7:54 - 7:56
  Labda umegombana na mtu.
 • 7:56 - 8:01
  Na katika mwenendo wa ugomvi huo, maneno hasi yametumika.
 • 8:01 - 8:08
  Na usiku huo unapoenda kulala,
  unaanza kugeuza maneno hayo hasi
 • 8:08 - 8:13
  tena na tena moyoni mwako.
 • 8:13 - 8:21
  Unaanza kurudisha nyuma akilini mwako wakati maneno kama hayo yalisemwa.
 • 8:21 - 8:29
  Kwa kweli, wengi wetu hata tunaendelea na mazungumzo ya kufikiria na mkosaji wetu.
 • 8:29 - 8:32
  Nini kinaendelea?
 • 8:32 - 8:39
  Tunashusha thamani ya moyo
 • 8:39 - 8:46
  kwa sababu tunainua maneno ya mwanadamu.
 • 8:46 - 8:51
  Nini kinatokea kwa sababu hili,
  watu wa Mungu?
 • 8:51 - 9:05
  Maudhi hukita mizizi kwa urahisi na
  maneno kuwa majeraha.
 • 9:05 - 9:11
  Na ikiwa umakini hautachukuliwa, mioyo iliyoharibika itasababisha nyumba zilizoharibika.
 • 9:11 - 9:16
  mahusiano yaliyoharibika,
  fursa zilizoharibika.
 • 9:16 - 9:28
  Kwa sababu tumeyachukulia maneno ya mwanadamu kana kwamba ni Maneno ya Mungu.
 • 9:28 - 9:33
  Watu wa Mungu, kushinda dhambi,
 • 9:33 - 9:42
  lazima utambue kwamba moyo wako
  ni wa thamani sana
 • 9:42 - 9:49
  kuweka maneno ambayo
  hayahusiani na hatima yako.
 • 9:49 - 9:58
  Lazima utambue kwamba moyo wako ni wa thamani sana
 • 9:58 - 10:05
  kuweka maneno ambayo
  hayahusiani na hatima yako.
 • 10:05 - 10:12
  Watu wa Mungu, wacha niwaambie ukweli huu mkubwa, muhimu na unaobadilisha maisha!
 • 10:12 - 10:19
  Maneno pekee yanayostahili mioyo yenu ni Maneno ya Mungu Aliye Hai!
 • 10:19 - 10:25
  Maneno pekee ambayo ni ya kuaminika vya kutosha, ya kutegemewa vya kutosha,
 • 10:25 - 10:31
  kutumainika vya kutosha, thabiti vya kutosha,
  safi vya kutosha
 • 10:31 - 10:36
  kuyageuka tena na tena katika mioyo yetu
 • 10:36 - 10:40
  ni Neno Hai la Mungu,
  Neno la Roho Mtakatifu.
 • 10:40 - 10:52
  Kwa hiyo, watu wa Mungu, ni lazima tusitishe usajili wa matamko yasiyo halali!
 • 10:52 - 10:54
  Namaanisha nini?
 • 10:54 - 11:00
  Hata katika ulimwengu huu wa asili, tunatambua kwamba usajili ni kwa ajili ya kitu rasmi.
 • 11:00 - 11:04
  Ni kwa ajili ya kitu ambacho
  kimethibitishwa kuwa cha kweli.
 • 11:04 - 11:08
  Kwa hivyo, ni lazima tujiandikishe wakati wa kupiga kura ukifika.
 • 11:08 - 11:11
  Lazima tujiandikishe ili kuhudhuria chuo kikuu.
 • 11:11 - 11:15
  Ni lazima tujiandikishe tunapofunga ndoa.
 • 11:15 - 11:21
  Mashirika ya serikali yanaweza kupokea maombi mengi lakini wanayachuja
 • 11:21 - 11:28
  na kujiandikisha mara tu zikithibitishwa,
  zikishathibitishwa.
 • 11:28 - 11:32
  Natumaini mnaona ninakoenda,
  watu wa Mungu.
 • 11:32 - 11:40
  Akili zetu zinaweza kushughulikia mambo mengi bila moyo wetu kuyachukua,
 • 11:40 - 11:43
  bila mioyo yetu kuyasajili.
 • 11:43 - 11:48
  Usajili ni kwa vitu ambavyo vimethibitishwa kuwa kweli.
 • 11:48 - 11:51
  Usajili sio kwa uwongo.
 • 11:51 - 11:56
  Usajili si wa fantasia. Hapana!
 • 11:56 - 12:04
  Acha kujiandikisha moyoni mwako
 • 12:04 - 12:10
  matamko yasiyo rasmi juu ya maisha yako.
 • 12:10 - 12:18
  Usijitoe moyo wako kwa maneno kama haya, watu wa Mungu.
 • 12:18 - 12:23
  Matamko pekee ambayo
  yanafaa kuzingatiwa
 • 12:23 - 12:30
  ni yale yalioidhinishwa na Maandiko, kwa kupatana na Maandiko, kulingana na Maandiko -
 • 12:30 - 12:36
  mambo yapo safi, ya haki, ya adhimu, yaliyo bora, ya adili, ya kupendeza, yenye kusifiwa,
 • 12:36 - 12:39
  kama Wafilipi 4:8 inavyosema.
 • 12:39 - 12:42
  Hilo ndilo jambo pekee linalostahili.
 • 12:42 - 12:48
  Maneno yasiyofaa hayastahili moyo wako.
 • 12:48 - 12:53
  hayatafasiri thamani yako. Hapana!
 • 12:53 - 12:56
  Mtu pekee anayestahili anayestahili ...
 • 12:56 - 12:59
  Anastahili Mwana-Kondoo aketiye juu ya kiti cha enzi!
 • 12:59 - 13:09
  Yule pekee anayestahili ndiye pekee aliye na uwezo wa kufafanua thamani yako,
 • 13:09 - 13:11
  watu wa Mungu.
 • 13:11 - 13:23
  Katika ulimwengu ambao kuna maoni na sauti nyingi zinazokinzana,
 • 13:23 - 13:35
  maoni pekee ambayo ni muhimu sana,
  maoni pekee yenye tija ni maoni ya Mungu.
 • 13:35 - 13:43
  Kwa hivyo, ikiwa mtu amezungumza
  maneno mabaya juu ya maisha yako,
 • 13:43 - 13:47
  watu wa Mungu, msiyatie moyoni.
 • 13:47 - 13:55
  Usimpe ibilisi nafasi,
  kama Waefeso 4:27 inavyosema.
 • 13:55 - 14:00
  Yachunguze katika nuru safi ya
  Neno la Mungu.
 • 14:00 - 14:04
  Unaweza kufikia hitimisho kwamba -
 • 14:04 - 14:11
  Ninakataa kuchafuliwa na kile ambacho hakinifafanui.
 • 14:11 - 14:16
  Ninakataa kuabudu maneno ambayo hayafanyi kazi.
 • 14:16 - 14:23
  Ninakataa kupotoshwa na
  habari za uwongo za shetani!
 • 14:23 - 14:26
  Ndiyo, yanaweza kunidhuru lakini
  hayanishikilii.
 • 14:26 - 14:30
  Yanaweza kunidhulumu lakini
  haYanimiliki. Hapana!
 • 14:30 - 14:34
  Ninaweza kujisikia vibaya lakini hisia zangu sio nahodha wa moyo wangu.
 • 14:34 - 14:37
  Hisia zangu sio usukani wa roho yangu.
 • 14:37 - 14:40
  Mimi si mtumwa wa hisia zangu.
 • 14:40 - 14:45
  Naam, naweza kuitikia katika mwili
  lakini sitawaliwi na mwili.
 • 14:45 - 14:47
  Asante, Yesu!
 • 14:47 - 14:57
  Watu wa Mungu, Neno la Mungu linapokuwa mioyoni mwetu,
 • 14:57 - 15:05
  tunaposhika Neno hilo,
  huwa ngome yetu,
 • 15:05 - 15:07
  nanga yetu katika dhoruba,
 • 15:07 - 15:16
  kimbilio letu kutokana na udanganyifu wa giza na mabadiliko ya hisia zetu.
 • 15:16 - 15:18
  Basi ngoja nikueleze kwa namna hii leo.
 • 15:18 - 15:25
  Jiulize swali hili.
 • 15:25 - 15:33
  Je, kuna maneno mabaya ambayo yamesemwa juu ya maisha yako
 • 15:33 - 15:42
  ambayo unayahifadhi moyoni mwako
  wakati huu?
 • 15:42 - 15:45
  Zingatia kitu.
 • 15:45 - 15:52
  Ili meli itie nanga bandarini, lazima
  kuwe na nanga.
 • 15:52 - 16:01
  Unachohifadhi kinaonyesha
  mahali unapotia nanga.
 • 16:01 - 16:04
  Kwa hivyo acha ujumbe huu wa leo ukutie moyo!
 • 16:04 - 16:14
  Ruhusu ujumbe huu ukutie moyo kutia nanga maisha yako, tumaini lako, moyo wako
 • 16:14 - 16:21
  juu ya mamlaka isiyobadilika ya Neno la Mungu lililo hai,
 • 16:21 - 16:30
  si maneno ya mwanadamu yasiyo na nguvu na yanayobadilika.
 • 16:30 - 16:37
  Mungu na abariki Neno Lake katikati
  ya mioyo yetu, katika jina la Yesu.
 • 16:37 - 16:40
  Sasa hivi, tuombe pamoja.
 • 16:42 - 16:46
  Wakati wa Maombi
 • 16:47 - 16:55
  Kila uwongo wa shetani uliosajiliwa
  moyoni mwako -
 • 16:55 - 17:00
  Ninasema, ubatilishwe!
 • 17:00 - 17:05
  Ubatilishwe, katika jina kuu
  la Yesu Kristo!
 • 17:05 - 17:11
  Kila tamko hasi
  juu ya maisha yako - libatilishwe!
 • 17:11 - 17:15
  Ubatilishwe, katika jina la Yesu Kristo!
 • 17:15 - 17:22
  Sumu yoyote ambayo imechafua moyo wako -
  Natangaza utakaso sasa hivi!
 • 17:22 - 17:26
  Utakaswe!
 • 17:26 - 17:32
  Usafishwe na
  Damu ya Thamani ya Yesu Kristo!
 • 17:32 - 17:37
  Utakaswe na hiyo sumu ya uchungu!
 • 17:37 - 17:41
  Utakaswe na sumu hiyo ya chuki!
 • 17:41 - 17:51
  Utakaswe kutokana na sumu hiyo ya kosa,
  katika jina kuu la Yesu Kristo.
 • 17:51 - 18:02
  Kumbuka, kushikilia maudhi kwa kweli ni onyesho la ukosefu wa usalama
 • 18:02 - 18:07
  kuhusu utambulisho wetu katika Kristo.
 • 18:07 - 18:17
  Wakati maneno yanakuwa majeraha, ni kiashiria cha jinsi tulivyoanguka
 • 18:17 - 18:22
  kutoka kwenye ufahamu wa nafasi kuu ya Mungu.
 • 18:22 - 18:30
  Hivi sasa, chochote kinachoshambulia hakikisho hilo la wewe ni nani katika Kristo -
 • 18:30 - 18:34
  Ninasema, ondoshwa!
 • 18:34 - 18:41
  Ondolewa, katika jina kuu
  la Yesu Kristo!
 • 18:41 - 18:50
  Kataa sasa hivi kuwa dampo la uongo wa shetani.
 • 18:50 - 18:57
  Kataa kuwa dampo la propaganda za shetani.
 • 18:57 - 19:01
  Kwa imani katika jina la Yesu Kristo,
  enenda katika nuru!
 • 19:01 - 19:02
  Zungumza kwenye nuru.
 • 19:02 - 19:04
  Sogeza kwenye nuru.
 • 19:04 - 19:07
  Tembea kwa uhuru. Tembea katika ukweli.
 • 19:07 - 19:13
  Tembea katika nuru ya Neno lililo hai la Mungu na ushinde hisia,
 • 19:13 - 19:18
  katika jina kuu la Yesu.
 • 19:18 - 19:22
  Amina.
 • 19:22 - 19:24
  Asante, Yesu.
Title:
JINSI YA KUSHINDA MAUDHI KATIKA MAHUSIANO!
Description:

Unafanya nini pale maneno yanapokuwa majeraha? Jifunze kuzuia maneno yenye sumu yasichafue moyo wako katika ujumbe huu wa vitendo na Ndugu Chris unaoitwa, 'Jinsi ya Kushinda Maudhi'.

"Kile unachoshikilia kinaweza kukushika kwa urahisi." - Ndugu Chris

‘Imani Ni Asili’ ni kipindi kwenye TV ya Moyo Wa Mungu chenye maneno mafupi ya kutoa ari na kutia moyo katika maisha yako ya kila siku kutoka katika Neno Hai la Mungu – katika uzuri wa uumbaji Wake.

SURA:
00:00 - Utangulizi wa 'Imani ni Asili'
00:36 - Uharibifu unaoweza kuletwa na Maneno
01:55 - Suala si maneno yenye sumu bali ni moyo mchafu
04:03 - Shida sio kusikia lakini kuhifadhi
05:18 - Kile ambacho moyo wako unashikilia kinaweza kukushika si punde
06:17 - Sababu kuu inayochangia maudhi mioyoni mwetu
07:05 - Usiishushe hadhi ya hazina katika kiwango cha jalala.
09:30 - Jinsi ya kushinda kosa
10:41 - Komesha usajili wa matamko yasiyo halali
12:43 Maneno yasiyofaa hayastahili moyo wako
14:00 - Chunguza maneno katika nuru safi ya Neno la Mungu
15:53 ​​- Unachohifadhi kinaonyesha mahali unapotia nanga
16:47 - Maombi kwa ajili ya watazamaji pamoja na Ndugu Chris

#ImaniNiAsili

➡️ Pata Kutiwa Moyo Kila Siku kwenye WhatsApp - https://godsheart.tv/whatsapp/
➡️ Saidia TV ya Moyo wa Mungu kifedha - https://godsheart.tv/financial/
➡️ Habari kuhusu Maombi Shirikishi - https://godsheart.tv/interactive-prayer/
➡️ Jitolee kama Mtafsiri wa TV ya Moyo wa Mungu - https://godsheart.tv/translate/
➡️ Shirikisha ushuhuda wako - https://godsheart.tv/testimony
➡️ Jiunge na Ibada yetu ya Maombi ya Moja kwa Moja Jumamosi ya kwanza ya kila mwezi - https://www.youtube.com/godshearttv/live

more » « less
Video Language:
English
Team:
God's Heart TV
Duration:
19:46

Swahili subtitles

Revisions Compare revisions