Return to Video

KAIP ĮVEIKTI ĮSISKAUDINIMĄ SANTYKIUOSE!

 • 0:00 - 0:06
  Kaip įveikti įžeidimą
 • 0:07 - 0:11
  Malonė ir ramybė jums visiems galingu Jėzaus vardu.
 • 0:11 - 0:19
  Sveiki atvykę į kitą „Tikėjimas Yra Natūralus“ laidą čia, "Dievo Širdies TV".
 • 0:19 - 0:27
  Dabar, šiandien, noriu pasidalinti su jumis svarbia pamoka
 • 0:27 - 0:36
  apie tai, kaip įveikti įžeidimą mūsų santykiuose.
 • 0:36 - 0:42
  Nes daug kartų mačiau,
 • 0:42 - 0:49
  kaip lengvai santykiai gali būti pažeisti dėl žodžių.
 • 0:49 - 0:59
  Daugelis santykių šiandien nutrūksta per anksti dėl žodžių.
 • 0:59 - 1:04
  Matome skyrybas santuokose.
 • 1:04 - 1:07
  Matome, kaip šeimos iširo.
 • 1:07 - 1:18
  Matome, kad draugystė nutrūko dėl žodžių.
 • 1:18 - 1:26
  Taip pat mačiau, kiek daug kartų dėl žodžių pablogėjo ir padidėjo mažos problemos, kurias
 • 1:26 - 1:37
  buvo galima išspręsti greitai.
 • 1:37 - 1:48
  Nejautrūs žodžiai, neatsargūs žodžiai, kartūs žodžiai, provokuojantys žodžiai, nuodingi žodžiai.
 • 1:48 - 1:54
  Bet, Dievo žmonės, aš jums tai sakau šiandien,
 • 1:54 - 2:06
  kad tai ne žodžių nuodai, o širdžių tarša,
 • 2:06 - 2:13
  kuri iš tikrųjų sukelia įžeidimą ir nutraukia santykius,
 • 2:13 - 2:18
  kartais net nepataisomai.
 • 2:18 - 2:21
  Širdies užterštumas.
 • 2:21 - 2:30
  Matote, žodžius galima ištarti neapdairumo, nejautrumo,
 • 2:30 - 2:34
  provokacijos, skausmo ar pykčio akimirką.
 • 2:34 - 2:45
  Bet tie žodžiai gali likti širdyje kelias dienas, savaites, mėnesius ar net metus, -
 • 2:45 - 2:52
  ilgai po to, kai tos akimirkos emocijos išblėso,
 • 2:52 - 3:03
  ilgai po to, kai pasikeitė aplinkybės, kuriomis vyko pokalbis.
 • 3:03 - 3:06
  Dabar leiskite man labai aiškiai pasakyti jums, Dievo žmonės.
 • 3:06 - 3:13
  Aš jokiu būdu nepateisinu, nepritariu nuodingų žodžių vartojimui.
 • 3:13 - 3:14
  Ne! Visai ne.
 • 3:14 - 3:21
  Tiesą sakant, mūsų Viešpats Jėzus Kristus pasakė Mato 12:36-37:
 • 3:21 - 3:28
  „Mes atsiskaitysime už kiekvieną tuščiai ištartą žodį“.
 • 3:28 - 3:36
  Mes, krikščionys, turime melstis Dovydo malda iš Psalmių 141:3:
 • 3:36 - 3:42
  "Viešpatie, prie mano burnos pastatyk sargybą, saugok mano lūpų duris“,
 • 3:42 - 3:44
  kad išvengtume liežuvio bėdų.
 • 3:44 - 3:52
  Taigi aš jokiu būdu nepateisinu nuodingų žodžių vartojimo. Ne!
 • 3:52 - 3:58
  Tačiau šios dienos pranešime noriu sutelkti dėmesį į mūsų reakciją,
 • 3:58 - 4:03
  kai esame priėmėjo pusėje.
 • 4:03 - 4:11
  Matote, problema yra ne tų žodžių girdėjimas.
 • 4:11 - 4:20
  Problema yra tokių žodžių išsaugojimas mūsų širdyse.
 • 4:20 - 4:28
  Tai yra nuodų saugojimas, kuris iš tikrųjų sukelia užteršimą.
 • 4:28 - 4:30
  Dabar noriu būti praktiškas.
 • 4:30 - 4:33
  Pateiksime praktinį pavyzdį.
 • 4:33 - 4:38
  Įsivaizduokite, kad valgote, geriate ar ką nors priimate į savo kūną
 • 4:38 - 4:44
  ir tai yra kažkas keisto ir jūsų kūnas atpažįsta tai, kaip kažką toksiško,
 • 4:44 - 4:48
  kažką nuodingo. Kokia jūsų pirmoji reakcija?
 • 4:48 - 4:49
  Jūs išspjausite.
 • 4:49 - 4:53
  Atsikratysite tuo kuo greičiau.
 • 4:53 - 4:57
  Dievas sukūrė mūsų kūną taip, kad mes atmetame
 • 4:57 - 5:04
  ir išstumiame tą dalyką, kurį pripažįstame pavojingu.
 • 5:04 - 5:07
  Lygiai taip pat, Dievo žmonės,
 • 5:07 - 5:18
  širdyje laikyti nuodingus žodžius yra pavojinga.
 • 5:18 - 5:31
  Nes tai, ko laikotės, gali lengvai užvaldyti jus.
 • 5:31 - 5:33
  Pagalvokite apie tai.
 • 5:33 - 5:36
  Leiskite man dar kartą pasakyti.
 • 5:36 - 5:46
  Tai, ko laikosi jūsų širdis, gali greitai jus užvaldyti.
 • 5:46 - 5:51
  Taigi, klausimas toks.
 • 5:51 - 6:03
  Kodėl šiandien taip dažnai slepiame kažką, kas kelią tokį pavojų?
 • 6:03 - 6:05
  Tai klausimas.
 • 6:05 - 6:10
  Ir tai mane veda prie pagrindinio dalyko, kurį noriu pabrėžti
 • 6:10 - 6:13
  šios dienos žinutėje, Dievo žmonės.
 • 6:13 - 6:23
  Manau, kad vienas iš pagrindinių veiksnių, prisidedančių prie šio nusikaltimo mūsų širdyse,
 • 6:23 - 6:31
  yra tai, kad registruojame žmogaus žodžius savo širdyse taip,
 • 6:31 - 6:37
  tarsi jie būtų Dievo Žodžiai.
 • 6:37 - 6:38
  Ką aš turiu galvoje?
 • 6:38 - 6:51
  Žmogiškiems žodžiams suteikiame vienodą vertės, svarbos, reikšmingumo laipsnį,
 • 6:51 - 6:54
  tarsi jie būtų Dievo Žodis.
 • 6:54 - 7:06
  Jėzus Kristus Luko 6:45 sako, kad mūsų širdis yra lobis.
 • 7:06 - 7:19
  Daugelis šiandien, deja, sumenkino arba nuvertino šį lobį
 • 7:19 - 7:22
  iki šiukšlyno lygio,
 • 7:22 - 7:28
  kuriame leidžiame įvairioms šiukšlėms
 • 7:28 - 7:37
  pūdyti žaizdas ir puoselėti melą mūsų širdyse.
 • 7:37 - 7:45
  Daugelis iš mūsų šiandien yra tokie greiti, per greiti, kad pigiai atiduotume savo širdis
 • 7:45 - 7:52
  žodžiams, kylantiems iš nepatikimo šaltinio.
 • 7:52 - 7:55
  Dažnas pavyzdys, Dievo žmonės.
 • 7:55 - 7:57
  Galbūt jūs su kuo nors susiginčijote.
 • 7:57 - 8:01
  Ir šio ginčo metu buvo naudojami neigiami žodžiai.
 • 8:01 - 8:09
  Ir vakare, kai einate miegoti, pradedate sukti tuos negiamus žodžius
 • 8:09 - 8:13
  vėl ir vėl savo širdyje.
 • 8:13 - 8:21
  Mintyse pradedate atsukti akimirkas, kai buvo ištarti tie žodžiai.
 • 8:21 - 8:29
  Tiesą sakant, daugelis iš mūsų netgi tęsia įsivaizduojamą dialogą su savo skriaudėju.
 • 8:29 - 8:32
  Kas vyksta?
 • 8:32 - 8:40
  Mes nuvertiname širdies vertę,
 • 8:40 - 8:47
  nes mes išaukštiname žmogaus žodžius.
 • 8:47 - 8:51
  Kas dėl to atsitiks, Dievo žmonės?
 • 8:51 - 9:05
  Įžeidimas lengvai įsitvirtina, o žodžiai tampa žaizdomis.
 • 9:05 - 9:12
  Ir jei nebus pasirūpinta, pažeistos širdys pažeis namus,
 • 9:12 - 9:16
  pažeis santykius, galimybes.
 • 9:16 - 9:28
  Nes mes traktavome žmonių žodžius taip, lyg tai būtų Dievo Žodžiai.
 • 9:28 - 9:34
  Dievo žmonės, norėdami įveikti įžeidimą,
 • 9:34 - 9:42
  privalote pripažinti, kad jūsų širdis yra per daug brangi,
 • 9:42 - 9:49
  kad joje liktų žodžiai, kurie neapibrėžia jūsų likimo.
 • 9:49 - 9:58
  Turite pripažinti, kad jūsų širdis yra tiesiog per brangi,
 • 9:58 - 10:06
  kad lakyti žodžius, kurie neapibrėžia jūsų likimo.
 • 10:06 - 10:13
  Dievo žmonės, leiskite man pasakyti jums šią gyvybiškai svarbią, ir gyvenimą keičiančią tiesą!
 • 10:13 - 10:20
  Vieninteliai žodžiai, verti jūsų širdžių, yra Gyvojo Dievo Žodžiai!
 • 10:20 - 10:26
  Vieninteliai žodžiai, kurie yra pakankamai patikimi, pakankamai patikimi,
 • 10:26 - 10:31
  pakankamai patikimi, ganėtinai nuoseklūs, pakankamai gryni,
 • 10:31 - 10:36
  kad vėl ir vėl suktusi mūsų širdyse
 • 10:36 - 10:41
  yra Gyvasis Dievo Žodis, Šventosios Dvasios Žodis.
 • 10:41 - 10:53
  Todėl, Dievo žmonės, privalome sustabdyti neteisėtų deklaracijų registravimą!
 • 10:53 - 10:54
  Ką aš turiu galvoje?
 • 10:54 - 11:01
  Net ir šiame pasaulyje pripažįstame, kad registracija yra kažkas oficialaus.
 • 11:01 - 11:04
  Tai yra kažkas, kas įrodoma kaip tikra.
 • 11:04 - 11:09
  Taigi, kai ateis laikas balsuoti, privalome užsiregistruoti.
 • 11:09 - 11:11
  Turime užsiregistruoti į universitetą.
 • 11:11 - 11:15
  Susituokę privalome užsiregistruoti.
 • 11:15 - 11:22
  Vyriausybės institucijos gali gauti daug paraiškų, tačiau jos jas filtruoja
 • 11:22 - 11:29
  ir užregistruoja, kai tik jos bus patvirtintos, kai tik jos bus įrodytos.
 • 11:29 - 11:32
  Tikiuosi, matote, kur aš lenkiu, Dievo žmonės.
 • 11:32 - 11:41
  Mūsų protas gali apdoroti daug dalykų, mūsų širdžiai jų neįsisavinant,
 • 11:41 - 11:44
  mūsų širdžiai jų neužregistravus.
 • 11:44 - 11:49
  Registracija skirta dalykams, kurie yra įrodyta tiesa.
 • 11:49 - 11:51
  Registracija nėra skirta melui.
 • 11:51 - 11:57
  Registracija skirta ne fantazijai. Ne!
 • 11:57 - 12:04
  Nustokite registruoti savo širdyje
 • 12:04 - 12:11
  neoficialias deklaracijas apie jūsų gyvenimą.
 • 12:11 - 12:18
  Neatiduokite savo širdies tokiems žodžiams, Dievo žmonės.
 • 12:18 - 12:24
  Vienintelės deklaracijos, kurios vertos jūsų dėmesio
 • 12:24 - 12:30
  yra tos, kurias patvirtina Šventasis Raštas, kurios suderintos su Šventuoju Raštu, kurios atitinka Šventąjį Raštą, tai –
 • 12:30 - 12:37
  tyri, teisingi, kilnūs, puikūs, žavūs, girtini dalykai, -
 • 12:37 - 12:40
  kaip sakoma Filipiečiams 4:8.
 • 12:40 - 12:43
  Tai vienintelis dalykas, kuris vertas.
 • 12:43 - 12:48
  Neverti žodžiai neverti jūsų širdies.
 • 12:48 - 12:53
  Jie neapibrėžia jūsų vertės. Ne!
 • 12:53 - 12:56
  Vienintelis, kuris vertas...
 • 12:56 - 12:59
  Vertas Avinėlis, kuris sėdi soste!
 • 12:59 - 13:09
  Vienintelis, kuris yra vertas, yra vienintelis, kuris turi galią apibrėžti jūsų vertę,
 • 13:09 - 13:12
  Dievo žmonės.
 • 13:12 - 13:24
  Pasaulyje, kuriame tiek daug prieštaringų požiūrių ir balsų,
 • 13:24 - 13:35
  vienintelė nuomonė, kuri iš tikrųjų yra svarbi, yra Dievo nuomonė.
 • 13:35 - 13:44
  Taigi, jei kas nors per jūsų gyvenimą pasakė neigiamus žodžius,
 • 13:44 - 13:47
  Dievo žmonės, nepriimkite jų į širdį.
 • 13:47 - 13:55
  Neduokite vietos velniui, kaip sakoma Efeziečiams 4:27.
 • 13:55 - 14:01
  Ištirkite juos tyroje Dievo Žodžio šviesoje.
 • 14:01 - 14:04
  Galite padaryti išvadą.
 • 14:04 - 14:12
  Aš atsisakau būti suteptas to, kas manęs neapibrėžia.
 • 14:12 - 14:16
  Aš atsisakau sudievinti žodžius, kurie yra beprasmiški.
 • 14:16 - 14:23
  Atsisakau būti suklaidintas velnio dezinformacijos!
 • 14:23 - 14:27
  Taip, jie gali mane įskaudinti, bet manęs neužvaldys.
 • 14:27 - 14:30
  Jie gali mane nuskriausti, bet jie man nepriklauso. Ne!
 • 14:30 - 14:34
  Galiu jaustis blogai, bet mano jausmai nėra mano širdies kapitonas.
 • 14:34 - 14:38
  Mano emocijos nėra mano sielos vairas.
 • 14:38 - 14:41
  Aš nesu savo pojūčių vergas.
 • 14:41 - 14:45
  Taip, aš galiu reaguoti kūne, bet manęs nevaldo kūnas.
 • 14:45 - 14:48
  Ačiū Tau, Jėzau!
 • 14:48 - 14:57
  Dievo tauta, kai Dievo Žodis yra mūsų širdyse,
 • 14:57 - 15:05
  kai laikomės to Žodžio, jis tampa mūsų tvirtove,
 • 15:05 - 15:08
  mūsų inkaru audrose,
 • 15:08 - 15:16
  mūsų prieglobsčiu nuo tamsos klastų ir jausmų svyravimų.
 • 15:16 - 15:19
  Taigi leiskite man tai jums pateikti šiandien.
 • 15:19 - 15:26
  Užduokite sau šį klausimą.
 • 15:26 - 15:34
  Ar yra kokių nors neigiamų žodžių, kurie buvo ištarti per jūsų gyvenimą,
 • 15:34 - 15:42
  kuriuos šiuo metu laikote savo širdyje?
 • 15:42 - 15:45
  Atkreipkite dėmesį į kai ką.
 • 15:45 - 15:53
  Kad laivas įplauktų į uostą, turi būti inkaras.
 • 15:53 - 16:02
  Tai, ką priglaudžiate, atspindi tai, kur prisirišate.
 • 16:02 - 16:04
  Taigi tegul ši žinutė jus padrąsina!
 • 16:04 - 16:14
  Tegul ši žinia paskatina jus įtvirtinti savo gyvenimą, viltį, širdį
 • 16:14 - 16:22
  nesikeičiančiame gyvojo Dievo Žodžio autoritete, o
 • 16:22 - 16:30
  ne bejėgiuose ir besikeičiančiuose žmogaus žodžiuose.
 • 16:30 - 16:38
  Tegul Dievas palaimina Savo Žodį tarp mūsų širdžių, Jėzaus vardu.
 • 16:38 - 16:40
  Dabar pat melskimės kartu.
 • 16:42 - 16:46
  Maldos metas
 • 16:48 - 16:56
  Kiekvienas velnio mele, užregistruotas jūsų širdyje,
 • 16:56 - 17:00
  sakau, - būk atšauktas!
 • 17:00 - 17:05
  Būk atšauktas, galingu Jėzaus Kristaus vardu!
 • 17:05 - 17:12
  Kiekvienas neigiamas pareiškime jūsų gyvenime, – būk panaikintas!
 • 17:12 - 17:15
  Būk panaikintas Jėzaus Kristaus vardu!
 • 17:15 - 17:23
  Kad ir kokie nuodai suteršė jūsų širdį, – dabar skelbiu apvalymą!
 • 17:23 - 17:26
  Būkite išgryninti!
 • 17:26 - 17:33
  Būkite apvalyti brangiu Jėzaus Kristaus Krauju!
 • 17:33 - 17:37
  Būkite apvalyti nuo tų kartėlio nuodų!
 • 17:37 - 17:42
  Būkite apvalyti nuo apmaudo nuodų!
 • 17:42 - 17:52
  Būkite apvalyti nuo įžeidimo nuodų, galingu Jėzaus Kristaus vardu.
 • 17:52 - 18:02
  Atminkite, kad įžeidimas iš tikrųjų yra nesaugumo
 • 18:02 - 18:07
  dėl savo tapatybės Kristuje atspindys.
 • 18:07 - 18:18
  Kai žodžiai tampa žaizdomis, tai rodo, kaip toli mes nutolome
 • 18:18 - 18:22
  nuo svarbiausios Dievo padėties supratimo.
 • 18:22 - 18:31
  Kad ir kas šiuo metu atakuoja įsitikinimą, į tai, kas jūs esate Kristuje,
 • 18:31 - 18:34
  sakau, - būk pašalintas!
 • 18:34 - 18:42
  Būk pašalintas, galingu Jėzaus Kristaus vardu!
 • 18:42 - 18:51
  Atsisakykite dabar pat būti velnio melo sąvartynu.
 • 18:51 - 18:57
  Atsisakykite dabar pat būti velnio propagandos sąvartynu.
 • 18:57 - 19:01
  Tikėjimu, Jėzaus Kristaus vardu, - vaikščiokite šviesoje!
 • 19:01 - 19:03
  Kalbėkite šviesoje.
 • 19:03 - 19:04
  Judėkite šviesoje.
 • 19:04 - 19:07
  Vaikščiokite laisvėje. Vaikščiokite tiesoje.
 • 19:07 - 19:14
  Vaikščiokite gyvojo Dievo Žodžio šviesoje ir įveikite jausmus,
 • 19:14 - 19:18
  galingu Jėzaus vardu.
 • 19:18 - 19:22
  Amen.
 • 19:22 - 19:24
  Ačiū Tau, Jėzau.
Title:
KAIP ĮVEIKTI ĮSISKAUDINIMĄ SANTYKIUOSE!
Description:

Ką jūs darote, kai žodžiai tampa žaizdomis? Išmokite sulaikyti nuodingus žodžius, kad jie nesuterštų jūsų širdies šioje praktinėje žinutėje iš Brolio Kriso, pavadinimu „Kaip įveikti įsiskaudinimą“.

„Tai, į ką laikotės įsikibę, gali jus lengvai užvaldyti“. - Brolis Krisas

„Tikėjimas yra natūralus,“ – tai laida per "Dievo Širdies TV" su trumpais įkvepiančiais ir padrąsinančiais žodžiais kasdieniam gyvenimui iš Gyvojo Dievo Žodžio, – Jo kūrinijos grožyje.

SKYRIAI:
00:00 – „Tikėjimas yra natūralus“ įvadas
00:36 – Žala, kurią gali padaryti žodžiai
01:55 – Problema ne nuodingi žodžiai, o užteršta širdis
04:03 – Problema yra ne ką išgirdote, bet ką sulaikote savyje
05:18 – Tai, už ko laikosi jūsų širdis, gali greitai jus užvaldyti
06:17 – Pagrindinis veiksnys, skatinantis įžeidimą mūsų širdyse
07:05 – Nenuvertinkite lobio iki šiukšlių dežės lygio
09:30 - Kaip įveikti įžeidimą
10:41 - Sustabdykite neteisėtų deklaracijų registravimą
12:43 – Neverti žodžiai yra neverti jūsų širdies
14:00 - Išnagrinėkite žodžius Dievo Žodžio šviesoje
15:53 – Tai, už ko laikotės, atspindi, prie ko esate prisirišę
16:47 - Malda už žiūrovus su Broliu Krisu

#TikėjimasYraNatūralus

➡️ Kasdien gaukite padrąsinimą per „WhatsApp“ - https://godsheart.tv/whatsapp/
➡️ Paremkite Dievo Širdies TV finansiškai – https://godsheart.tv/financial/
➡️ Informacija apie Interaktyvią Maldą - https://godsheart.tv/interactive-prayer/
➡️ Tapkite Dievo Širdies TV savanoriais-vertėjais – https://godsheart.tv/translate/
➡️ Pasidalinkite savo liudijimu – https://godsheart.tv/testimony
➡️ Prisijunkite prie mūsų Tiesioginio Maldos Tarnavimo kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį – https://www.youtube.com/godshearttv/live

more » « less
Video Language:
English
Team:
God's Heart TV
Duration:
19:46

Lithuanian subtitles

Revisions Compare revisions