Return to Video

(h) TROM - 1.3 Çevre

 • 0:12 - 0:19
  [Çevre]
 • 0:21 - 0:26
  "Şu yaşlı Siggy'ye bakalım. Sigmund Freud, ki, zamanında önemli bir adamdı.
 • 0:26 - 0:30
  Ona göre davranışı etkileyenler ebeveynler, rüyalar, şakalar ve seks,
 • 0:30 - 0:35
  ancak bu sırayla olmasına gerek yok. Peki, bu ne demek?
 • 0:35 - 0:38
  Bu kulağa çevre kampı gibi geliyor, değil mi?"
 • 0:38 - 0:43
  Pek çok bilimsel araştırma, bize çok bilinen bir gerçeği anlatıyor.
 • 0:43 - 0:46
  İnsanların davranışlarını çevre yaratır.
 • 0:47 - 0:52
  Eğer genler bir davranışı muhtemel kılıyorsa, ancak çevre bu davranışı desteklemiyorsa,
 • 0:52 - 1:00
  o zaman davranış ortaya çıkmaz. Bu durumda genler, önemli değildir.
 • 1:05 - 1:06
  Gerçekten çok etkileyici gelişmelerle dolu olan
 • 1:07 - 1:08
  genom çağında yaşıyoruz.
 • 1:10 - 1:13
  Genomun, sahip olduğun DNA dizgesinin tamamı.
 • 1:13 - 1:16
  Senin ve benim sahip olduğum dizgeler birbirinden biraz farklı.
 • 1:17 - 1:19
  Ondan farklı görünüyoruz.
 • 1:19 - 1:20
  Benim gözlerim kahverengi.
 • 1:20 - 1:22
  Seninkiler belki mavi, belki de gri.
 • 1:23 - 1:24
  Ancak farklılıklarımız sadece görünüşte değil.
 • 1:25 - 1:26
  Gazete manşetleri
 • 1:27 - 1:29
  genlerin korkunç hastalıklara yol açabileceğini
 • 1:30 - 1:33
  ve belki karakterimizi şekillendirebileceğini,
 • 1:33 - 1:35
  hatta bizi akıl hastası bile yapabileceğini yazıyor.
 • 1:36 - 1:37
  Genlerimiz kaderimizin üzerinde
 • 1:38 - 1:41
  dehşet verici bir güce sahip gibi görünüyor.
 • 1:43 - 1:46
  Fakat, şahsen genlerimden
 • 1:47 - 1:49
  fazlası olduğumu düşünmek istiyorum.
 • 1:58 - 2:00
  Beynimizdeki nöron kanalları da
 • 2:00 - 2:02
  zamanla değişiyor.
 • 2:04 - 2:05
  Ne tür değişiklikler oluyor?
 • 2:05 - 2:06
  Nöronlar, aynı ağaçlar gibi
 • 2:06 - 2:08
  yeni dallar çıkarabilirler
 • 2:09 - 2:11
  ya da eski dallarını kaybedebilirler.
 • 2:12 - 2:15
  Sinir kavşakları yaratılabilir
 • 2:15 - 2:18
  veya yok edilebilir.
 • 2:18 - 2:20
  Sinir kavşakları büyüyebilir
 • 2:20 - 2:22
  veya küçülebilir.
 • 2:23 - 2:25
  İkinci soru:
 • 2:25 - 2:26
  Bu değişikliklere ne sebep oluyor?
 • 2:28 - 2:29
  Genleriniz tarafından programlandığınız,
 • 2:30 - 2:33
  bir ölçüde doğru.
 • 2:33 - 2:34
  Ancak, hikayenin tamamı bu depil.
 • 2:35 - 2:37
  Nöron dalları üzerinde hareket eden
 • 2:38 - 2:39
  elektrik sinyalleri bulunuyor,
 • 2:39 - 2:40
  ve de daldan dala atlayan
 • 2:41 - 2:43
  kimyasal sinyaller mevcut.
 • 2:43 - 2:45
  Bu sinyallere nöral faaliyet deniyor.
 • 2:46 - 2:47
  Nöral faaliyetlerin
 • 2:48 - 2:49
  düşüncelerimizi, duygularımızı, ve gözlemleri
 • 2:50 - 2:54
  kısacası zihinsel deneyimlerimizi
 • 2:54 - 2:55
  düzenlediğini destekleyen pek çok kanıt var.
 • 2:56 - 2:58
  Nöral faaliyetlerin bağlantılarının
 • 2:59 - 3:01
  değişmesine yol açabileceğini destekleyen de pek çok kanıt var.
 • 3:02 - 3:04
  Ve bu iki gerçeği bir arada düşününce,
 • 3:05 - 3:07
  deneyimlerinin sinir düğümlerini
 • 3:07 - 3:09
  değiştirebileceği ortaya çıkıyor.
 • 3:10 - 3:12
  Bu sebeptep ötürü her sinir düğümü eşsizdir,
 • 3:12 - 3:15
  genetik olarak bir birine tıpatıp benzeyen ikizlerde bile.
 • 3:16 - 3:19
  Sinir düğümü, doğayla çevrenin buluştuğu yer.
 • 3:20 - 3:22
  Ve de sadece düşünerek
 • 3:22 - 3:24
  sinir düğümlerini değiştirebileceğin fikri de
 • 3:24 - 3:26
  doğru olabilir,
 • 3:26 - 3:29
  bu fikir, seni daha güçlü hissettirebilir.
 • 3:30 - 3:32
  "İnsanın cinsel kimliğinin sosyal yollarla mı şekillendiği
 • 3:33 - 3:39
  yoksa biyolojik veya hormonal mı olduğu meselesini biliyor musunuz?
 • 3:40 - 3:42
  Tabii ki, ben bu meselenin biraz biyoloji tarafındayım ancak
 • 3:43 - 3:50
  yıllarca biyoloji alanında çalıştıktan sonra başa geldiğime inanıyorum.
 • 3:50 - 3:57
  Ve de bu noktada doğa-çevre tartışmasının pek çok anlamda
 • 3:57 - 4:00
  artık sona erdiğini düşünüyorum. Sebebi de şu:
 • 4:00 - 4:02
  Beyni işlemek gerçekten çok kolay;
 • 4:02 - 4:07
  Hepimiz erkek veya dişi eğilimlerle doğuyoruz,
 • 4:07 - 4:10
  ve de sinir devrelerini güçlendiren, davranışlarımızı etkileyen hormonlara sahibiz.
 • 4:10 - 4:13
  Hormonların işi de bu zaten.
 • 4:13 - 4:18
  Hormonların işi, bizi belli davranışlara eğilimli kılmak.
 • 4:18 - 4:22
  Örneğin, küçük erkek çocukları olarak nasıl yetiştirildiğimizi düşünün:
 • 4:23 - 4:27
  Araştırmalar gösteriyor ki erkek çocuklarına bir şeye dokunmamaları söylendiğinde
 • 4:27 - 4:34
  genel olarak o şeye dokunurlar, ancak kız çocukları bir şeye dokunmamak konusundaki sözlü talepleri dinlerler.
 • 4:34 - 4:38
  Tüm dünyada, erkek çocukları, yaramazlıkları için daha sık cezalandırılırlar.
 • 4:38 - 4:45
  Erkek çocuklarına ağlamamaları söylenir... "Erkek gibi" davranmaları gerekir, değil mi?
 • 4:45 - 4:51
  Oğulları küçük yaşlarda herhangi bir efemine davranış gösterirse
 • 4:51 - 4:55
  babalar bazen çok, hem de çok korkarlar.
 • 4:55 - 4:58
  Örneğin, bir gün ülkenin bir kıyısından öteki kıyısına uçarken yanımda bir adamın oturduğunu hatırlıyorum.
 • 4:59 - 5:07
  Dedi ki, 18 aylık oğlu, bir kaç gün önce kız kardeşinin bir hediyeyi açtığını görmüş.
 • 5:08 - 5:10
  Hediye bir kadın çantasıydı.
 • 5:10 - 5:14
  Kız dört yaşındaydı. Oğlu da "Benim de bir çantam olabilir mi?" demiş.
 • 5:14 - 5:19
  Adam, sanki biri karnını tekmelemiş gibi hissettiğin söyledi.
 • 5:19 - 5:25
  18 aylık oğluna dönüp bağırmış, "Hayır, erkek çocuklarının çantaları olmaz."
 • 5:25 - 5:31
  Bana bu olayı anlattı...Sonradan çok utanmış;
 • 5:31 - 5:39
  çünkü çocuk hiçbir şey ifade etmeye çalışmıyormuş... ne efemine bir şey ne de başka bir şey.
 • 5:39 - 5:43
  Yani, bunlardan bahsediyorum: küçük erkek çocuklarını ve küçük kız çocukları yetiştirme tarzımız.
 • 5:43 - 5:49
  Beynimizdeki devreleri değiştirmek o kadar kolay ki. Örneğin, doğduğumuzda piyano çalmayı bilmiyorduk, değil mi?
 • 5:49 - 5:51
  Devamlı pratik yaparak öğreniyorsunuz.
 • 5:51 - 5:55
  Beyin devrelerini farklı pek çok şey yapmak üzere eğitebilirsiniz.
 • 5:55 - 6:01
  Ve hayatımız boyunca eğitiliyoruz...cinsiyete gelince de şu ya da bu şekilde eğitiliyoruz.
 • 6:02 - 6:08
  Erkekler: mesela, erkeklerin yüzlerine elektrotlar yerleştirip ifadelerini ölçtük.
 • 6:08 - 6:14
  Onlara korkmaları ve duygusal tepki vermeleri gereken bir ayı resmi gösterdiğimizde,
 • 6:14 - 6:20
  daha bilinçli olarak hareket etmeden gösterdikleri tepki, kadınlara daha duygusaldı.
 • 6:20 - 6:27
  Sonra, yüzlerini bilinçli olarak oynattıklarında ise ifadeleri donmaya başlıyor.
 • 6:27 - 6:33
  Sert veya gülümseyen bir ifade takınıyorlar.
 • 6:33 - 6:37
  Kadınların ifadeleri canlanırken erkeklerin ifadeleri donuk hale geliyor.
 • 6:37 - 6:43
  Bilim adamları, erkeklerin duygularını bastırmak için eğitildiğini savunuyor.
 • 6:43 - 6:48
  Evet, soru için teşekkür ederim. Bu, hayatımız boyunca hareket eden bir hedef.
 • 6:48 - 6:53
  Yetiştirilme şeklimize göre erkek çocuklarının yapmasına izin verilen ve verilmeyen şeyler
 • 6:53 - 6:57
  nasıl bir erkek olarak büyüdüklerini çok büyük ölçüde etkiliyor.
 • 6:58 - 7:01
  Davranış şekilleri, yüz ifadeleri
 • 7:02 - 7:06
  kabul edilen değerler, konuşma tarzı...herşey.
 • 7:06 - 7:09
  Bunların çevreden kaynaklandığını unutmayın.
 • 7:09 - 7:14
  İnsan beyninin önemli olan şeyleri önemsiz şeylerden ayırmak için bir mekanizması yok.
 • 7:20 - 7:24
  Arka planda ŞARKI başlıyor ve sesi git gide güçleniyor.
 • 8:53 - 9:00
  ŞARKI zayıflıyor ve orkestra hafifçe çalmaya başlıyor.
 • 9:28 - 9:30
  [Kendimi boyuyorum
 • 9:31 - 9:34
  çünkü bir kızın kalbini kazanmak istiyorum.]
 • 9:37 - 9:43
  Orkestra. MÜZİK sözsüz olarak devam ediyor.
 • 10:58 - 11:00
  [Şu adam gerçekten çok yakışıklı.]
 • 12:33 - 12:37
  [Kan içmek bizi güçlendirir.]
 • 14:33 - 14:38
  [Kabile ilk defa beyaz bir adamla tanışıyor...]
 • 18:15 - 18:21
  Orkestra. MÜZİK zayıflamaya başlıyor.
 • 18:22 - 18:27
  Kötü, suçlu, tembel, parlak insan, hırsız veya ırkçı
 • 18:27 - 18:32
  diye bir şey yoktur.
 • 18:33 - 18:36
  İnsanlar bu tür davranışlara eğilimli olabilir,
 • 18:36 - 18:39
  ancak çevre tetiklemediği sürece
 • 18:39 - 18:42
  davranış kendini göstermez.
 • 18:51 - 18:53
  Unutma:
 • 18:53 - 18:58
  İnsan beyninin önemli olan şeyleri önemsiz şeylerden ayırmak için bir mekanizması yok.
 • 19:04 - 19:08
  Orkestra. MÜZİK yeniden başlıyor.
 • 19:58 - 20:01
  Yabani çocuklar ise en uç örnekleri oluşturuyor.
 • 20:01 - 20:06
  Yabani çocuklar, küçük yaşlardan itibaren
 • 20:06 - 20:09
  insanlardan kopuk bir şekilde yaşamış
 • 20:09 - 20:13
  ve insanların bakımından ve sevgisinden, sosyal davranışlardan ve de en önemlisi
 • 20:13 - 20:18
  dilden habersiz bir şekilde büyümüş olan insan çocuklarıdır.
 • 20:19 - 20:22
  Yabani çocuklar, temel sosyal becerilerden yoksundur.
 • 20:22 - 20:25
  Bu beceriler, genelde yetişme sürecinde öğrenilir.
 • 20:25 - 20:30
  Örneğin, yabani çocuklar tuvaleti kullanamayabilirler,
 • 20:30 - 20:33
  dik yürümekte zorlanabilirler
 • 20:33 - 20:38
  ve etrafındaki insanların davranışlarına hiç ilgi göstermeyebilirler.
 • 20:44 - 20:47
  "Oxana Malaya, hayatına köpeklerin arasında başladı.
 • 20:47 - 20:51
  Anne ve babası tarafından reddedilen küçük kız, bakıma alınmadan önce
 • 20:51 - 20:54
  nasılsa altı yıl hayatta kalmıştı.
 • 20:54 - 20:58
  Nadir durumlarda yabani çocuklar, ilgi görmediklerinden ötürü ortaya çıkan
 • 20:58 - 20:59
  eksiklerini kapatabilirler.
 • 20:59 - 21:01
  Oxana şimdi 22 yaşında,
 • 21:01 - 21:03
  ancak geleceği hala belirsiz.
 • 21:03 - 21:08
  Bilim insanları önceki örneklerden onu yeniden topluma kazandırmaya yetecek kadarını öğrendiler mi?
 • 21:08 - 21:13
  Oxana Malaya altı yıl boyunca köpeklerle birlikte, bir köpek barınağında yaşadı.
 • 21:14 - 21:17
  Annesi ve babası tarafından tamamen terk edilen kız
 • 21:17 - 21:20
  bulunduğunda bir insan çocuğundan çok
 • 21:20 - 21:22
  bir hayvan gibi davranıyordu.
 • 21:22 - 21:26
  İki yüz yıldır yabancı çocuklarçok ilginç araştırmalar konu oldu.
 • 21:27 - 21:29
  Sevgiden ve sosyal etkileşimden yoksun bir şekilde büyüyen
 • 21:29 - 21:32
  yabani çocuklar bize şu soruyu soruyor:
 • 21:32 - 21:34
  Bizi insan yapan nedir?
 • 21:34 - 21:37
  Oxana, 1983'ün Kasım ayında doğdu.
 • 21:38 - 21:40
  (kadın sesi)
 • 21:40 - 21:45
  "Bebek doğduğunda, 2 kilo 570 gram ağırlığındaydı ve herhangi bir sorunu yoktu."
 • 22:02 - 22:06
  Genie, 13 yıl boyunca neredeyse boş bir odada,
 • 22:06 - 22:10
  her türlü sosyal etkileşimden uzak, tecrit halde yaşadı.
 • 22:10 - 22:14
  Herhangi bir akıl hastalığı olmamasına rağmen
 • 22:15 - 22:19
  çevreden ötürü bir akıl hastası gibi davranır hale gelmişti.
 • 22:20 - 22:23
  Sosyal bağ kuramıyordu
 • 22:23 - 22:28
  ve konuşamıyordu. Yürümesi bile garipti.
 • 22:29 - 22:34
  Onu topluma kazandırmaya niyetli kişilerin ısrarlı emeği sayesinde
 • 22:34 - 22:37
  Genie kendini işaret diliyle ifade etmeye
 • 22:37 - 22:39
  ve sosyalleşmeye başladı.
 • 22:42 - 22:45
  "Genie'nin terapisini de üstlendiler,
 • 22:46 - 22:49
  çocukluğunun korkunç anılarıyla yüzleşmesine yardımcı olmaya çalışacaklar.
 • 22:49 - 22:51
  "Haydi bebecik, aç ağzını!"
 • 22:52 - 22:54
  "Bu ilkel rol üstlenme oyununda
 • 22:54 - 22:57
  Marilyn Genie'nin annesiymiş gibi davranıyor."
 • 22:57 - 23:01
  "Haydi haydi, artık zaman bitti.
 • 23:01 - 23:03
  Baban kızacak."
 • 23:04 - 23:08
  "Marilyn, Genie'nin geçmişteki hatıralarını canlandırmaya çalışıyor."
 • 23:08 - 23:13
  (Marilyn) "Ne düşündüğünü merak ediyorum." (Genie) BELİRSİZ CEVAP.
 • 23:26 - 23:30
  Genie, çevrenin üzerimizde olan etkisinin uç bir örneği.
 • 23:37 - 23:39
  Yaşadığı her şeye rağmen Genie'nin sorunları henüz sona ermiş değil.
 • 23:40 - 23:44
  İlk koruyucu ailesi, kustuğu için Genie'yi fena halde cezalandırmışlardı.
 • 23:45 - 23:51
  Deneyim o kadar büyük bir travma yarattı ki Genie çocuk hastanesine yatırıldı.
 • 23:51 - 23:55
  Rigier ise ona yardım etmeyi teklif etti."
 • 23:56 - 23:58
  "Yapmamak olmazdı."
 • 24:00 - 24:05
  "Evet, kusmamak için ağzını kapalı tutuyorsun."
 • 24:06 - 24:08
  "Genie, ağzını açmaya korkuyordu.
 • 24:29 - 24:29
  Eğer bir insanı cinayete,
 • 24:30 - 24:32
  tecavüze, pedofiliye, zoofiliye, nekrofiliye, silahlara ve ırkçılığa maruz bırakmazsanız
 • 24:32 - 24:35
  o da bunların ne olduğunu bilmez.
 • 24:35 - 24:37
  Bu, hiç görmediğiniz bir rengi
 • 24:37 - 24:39
  hayal etmeye çalışmak gibidir.
Title:
(h) TROM - 1.3 Çevre
Description:

http://tromsite.com - Çok kapsamlı ve çok iyi organize edilmiş bir belgesel. (indir, youtube'dan izle, altyazılar, jenerik, paylaş, katkıda bulun, ve daha pek çok şey)

Belgeselin içeriği :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (Benim Gerçekliğim), şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı belgeseldir. Ayrıca, şimdiye kadar her şeyi analiz etmeye çalışan tek belgeseldir: bilimden parasal sisteme kadar herşeyi içeren TROM, herkesin hayatını iyileştirecek somut çözümler de sunuyor.

Dünyayı görmenin yeni ve 'gerçekçi' bir yolu.

"Büyük Patlamadan bugüne ve geleceğe."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
24:53
harunkucuk edited Turkish subtitles for (h) TROM - 1.3 Environment
harunkucuk edited Turkish subtitles for (h) TROM - 1.3 Environment
harunkucuk edited Turkish subtitles for (h) TROM - 1.3 Environment
harunkucuk added a translation

Turkish subtitles

Revisions