Return to Video

(h) TROM - 1.3 Environment

 • 0:12 - 0:18
  [rodowisko]
 • 0:20 - 0:25
  "Spójrzmy na starego Zygiego, Zygmunta Freuda, który z pewnociš swój udział.
 • 0:26 - 0:30
  Twierdzi, że zachowanie jest zależne od rodziców, marzeń, żartów, i seksu;
 • 0:30 - 0:35
  niekoniecznie w tej kolejnoci. Dobrze, ale co to znaczy?
 • 0:35 - 0:37
  To jest wersja z obozu rodowiska po raz kolejny, prawda? "
 • 0:38 - 0:42
  Wiele badan naukowych wykazało oczywisty fakt,
 • 0:42 - 0:46
  że zachowanie człowieka jest tworzone przez rodowisko.
 • 0:46 - 0:51
  Jeli geny zwiększajš skłonnoć do okrelonych zachowań, ale rodowisko tego nie wspiera,
 • 0:51 - 1:00
  wtedy, takie zachowanie nie wystšpi, więc w tym przypadku geny nie sš ważne.
 • 1:04 - 1:06
  "Żyjemy w niezwykłym czasie
 • 1:06 - 1:08
  w epoce genomiki
 • 1:10 - 1:12
  Twój genom jest całš sekwencjš twojego DNA
 • 1:13 - 1:15
  Twoja sekwencja i moja sš nieco inne.
 • 1:16 - 1:18
  Dlatego też wyglšdamy inaczej.
 • 1:18 - 1:20
  Ja mam bršzowe oczy
 • 1:20 - 1:22
  Ty możesz mieć niebieskie lub szare;
 • 1:22 - 1:24
  ale to nie jest tylko powierzchowne.
 • 1:24 - 1:26
  Gazety mówiš nam
 • 1:26 - 1:29
  że geny mogš dać nam straszne choroby,
 • 1:30 - 1:32
  mogš nawet kształtować naszš osobowoć,
 • 1:33 - 1:34
  lub spowodować u nas zaburzenia psychiczne.
 • 1:35 - 1:37
  Nasze geny wydajš się mieć
 • 1:38 - 1:40
  niesamowitš moc nad naszymi losami;
 • 1:42 - 1:45
  A jednak chciałbym myleć, że
 • 1:46 - 1:49
  Jestem czym więcej niż moimi genami.
 • 1:58 - 1:59
  Tak samo jak każdy konektom
 • 2:00 - 2:02
  zmienia się z czasem.
 • 2:03 - 2:05
  Jakie zmiany zachodzš?
 • 2:05 - 2:06
  No cóż, neurony, jak drzewa,
 • 2:06 - 2:08
  mogš wypucić nowe gałęzie,
 • 2:08 - 2:10
  i mogš stracić stare.
 • 2:12 - 2:14
  Synapsy mogš być tworzone,
 • 2:15 - 2:17
  i mogš być eliminowane;
 • 2:18 - 2:19
  I synapsy mogš urosnšć większe,
 • 2:20 - 2:21
  a mogš rosnšć mniejsze.
 • 2:23 - 2:24
  Drugie pytanie:
 • 2:24 - 2:26
  Co powoduje te zmiany?
 • 2:27 - 2:29
  Cóż, prawdš jest;
 • 2:30 - 2:32
  że w pewnym stopniu sš one programowane przez geny.
 • 2:33 - 2:34
  Ale to nie koniec historii,
 • 2:34 - 2:37
  ponieważ istniejš sygnały: sygnały elektryczne,
 • 2:37 - 2:39
  które podróżujš wzdłuż gałęzi neuronów,
 • 2:39 - 2:40
  i sygnały chemiczne,
 • 2:40 - 2:42
  które przeskakujš z gałęzi na gałš.
 • 2:42 - 2:45
  Sygnały te nazywane sš aktywnociš neuronowš.
 • 2:46 - 2:47
  I istnieje wiele dowodów
 • 2:47 - 2:48
  że aktywnoć nerwowa
 • 2:50 - 2:54
  dekoduje nasze myli, uczucia i wrażenia,
 • 2:54 - 2:55
  nasze mentalne dowiadczenia.
 • 2:56 - 2:58
  I istnieje wiele dowodów na to, że aktywnoć neuronowa
 • 2:58 - 3:01
  może spowodować zmianę twoich połšczeń.
 • 3:02 - 3:04
  A jeli poskładasz te dwa fakty ze sobš,
 • 3:05 - 3:06
  okaże się , że twoje dowiadczenia
 • 3:07 - 3:09
  mogš zmienić twój konektom.
 • 3:09 - 3:11
  I dlatego każdy konektom jest wyjštkowy,
 • 3:12 - 3:14
  nawet te u genetycznie identycznych bliništ.
 • 3:15 - 3:18
  Konektom występuje gdy natura spotyka wychowanie.
 • 3:20 - 3:21
  I to może być prawda,
 • 3:21 - 3:23
  że tylko sam akt mylenia
 • 3:23 - 3:25
  może zmienić twój konektom;
 • 3:26 - 3:28
  Pomysł, który może cię zainspirować."
 • 3:30 - 3:32
  "Czy wszyscy słyszelicie to pytanie,
 • 3:32 - 3:39
  Kwestia płci jest tworzona przez społeczeństwo, kontra jest biologiczna i hormonalna?
 • 3:39 - 3:42
  Oczywicie, że sprowadzam to nieco bardziej w stronę biologicznš, oczywicie, ale ..
 • 3:42 - 3:49
  Teraz wierzę, po zatoczeniu pełnego koła, po studiowaniu biologii przez wiele lat,
 • 3:50 - 3:56
  i naprawdę wierzšc w pewien sposób że debata: natura-wychowanie, w wielu aspektach, mylę, że ... jest martwa,
 • 3:56 - 3:59
  w tym momencie, z następujšcego powodu:
 • 4:00 - 4:01
  Mózg jest bardzo, bardzo plastyczny;
 • 4:02 - 4:06
  Jestemy wszyscy urodzeni z predyspozycjami męskimi lub żeńskimi,
 • 4:06 - 4:10
  i wtedy dostajemy hormony, które rozbudowujš zespoły obwodów
 • 4:10 - 4:12
  dla zachowań, czyli to co hormony powinny robić.
 • 4:12 - 4:17
  Zadaniem hormonów jest stworzenie nam predyspozycji do pewnych zachowań.
 • 4:17 - 4:22
  Jednak sposób w jestemy wychowani, na przykład mali chłopcy:
 • 4:22 - 4:27
  Badania wykazały, że mali chłopcy, którym zakazuje się dotykania czego,
 • 4:27 - 4:34
  często łapiš to i dotykajš tego, podczas gdy małej dziewczynce wystarczy zakazać żeby tego nie dotykać.
 • 4:34 - 4:37
  Mali chłopcy na całym wiecie sš karani częciej za występki.
 • 4:37 - 4:45
  Chłopcom mówi się, żeby nie beczeli ... że powinni "Być twardzielami", prawda?
 • 4:45 - 4:51
  Nawet w młodym wieku, ojcowie czasem sš bardzo przerażeni, gdy ich synek jest ...
 • 4:51 - 4:54
  wykazuje jakie zniewieciałe .. zachowania.
 • 4:54 - 4:58
  Na przykład, pamiętam loty od wybrzeża do wybrzeża z facetem, który usiadł obok mnie.
 • 4:58 - 5:07
  .. Powiedział .. że jego 18-sto miesięczny syn, gdy zobaczył, jak jego siostra otworzyła prezent, tego tygodnia;
 • 5:07 - 5:09
  To była torebka, dostała torebkę.
 • 5:10 - 5:13
  Ona miała cztery lata. I powiedział: "Och, czy ja też mogę mieć torebkę?
 • 5:14 - 5:19
  I powiedział, że poczuł się, jakby kto kopnšł go w brzuch,
 • 5:19 - 5:24
  i tylko krzyknšł na swego osiemnasto miesięcznego syna: "Nie, chłopcy nie majš torebek!
 • 5:24 - 5:31
  I tłumaczył sie z tego, że czuł się zawstydzony i zakłopotany po tym zdarzeniu;
 • 5:31 - 5:38
  bo zrozumiał, że jego synek nie wyrażał nic .. wskazujšcym na to czy jest zniewieciały czy nie.
 • 5:38 - 5:42
  Tak więc, takie rzeczy: sposób w jaki wychowujemy chłopców i w jaki wychowujemy dziewczynki,
 • 5:42 - 5:48
  Nasze obwody mózgu sš tak plastyczne. Na przykład .. nie urodzilimy się nauczeni gry na fortepianie, prawda?
 • 5:48 - 5:50
  Ćwiczysz, ćwiczysz i ćwiczysz.
 • 5:50 - 5:55
  Możesz przekwalifikować obwody mózgowe, aby robiły różne rzeczy.
 • 5:55 - 6:01
  I. .. całe nasze życie,, jestemy szkoleni, przeszkoleni płciowo aby być bardziej w jednš lub drugš stronę.
 • 6:01 - 6:07
  Mężczyni: mimika twarzy na przykład, gdy przyłożymy do niej elektrody i zmierzymy jš,
 • 6:07 - 6:14
  i pokazać im zdjęcie niedwiedzia grizzly, która powinna sprawić że zacznš się bać i wzruszać,
 • 6:14 - 6:20
  ich wyraz twarzy, w porównaniu do kobiet, w rzeczywistoci pokazał bardziej emocjonalnš reakcję
 • 6:20 - 6:26
  w czasie, zanim zaczęli być wiadomi. Wtedy - zaraz po tej chwili - drugi poziom, gdy przechodzš w stan wiadomy,
 • 6:26 - 6:33
  zaczynajš sztywnieć ich mięnie twarzy, marszczšc brwi powodujšc umiech;
 • 6:33 - 6:37
  żeńskie mięnie twarzy, właciwie rosnš a męskie słabnš
 • 6:37 - 6:43
  Naukowcy stawiajš takš hipotezę, że mężczyni sš szkoleni do tłumienia swoich emocji i uczuć.
 • 6:43 - 6:48
  Tak więc, dziękuję za pytanie, jest to .. ruchomy cel dla dużej częci naszego życia.
 • 6:48 - 6:52
  I sposoby w jakie wychowujemy, i co nam pozwolono robić, co chłopcom, wolno, bšd nie - robić
 • 6:52 - 6:56
  ma wiele wspólnego z tym jakimi mężczyznami będš gdy dorosnš."
 • 6:57 - 7:01
  Pomyl o tym w jaki sposób zmienia się twój wyraz twarzy,
 • 7:01 - 7:05
  wartociach akceptowanych przez Ciebie, sposobie w jaki mówisz, o wszystkim,
 • 7:06 - 7:09
  i zapamiętaj, że sš one wynikiem twojego rodowiska.
 • 7:09 - 7:14
  Ludzki mózg nie ma mechanizmu rozpoznawania, co jest istotne, a co nie.
 • 7:19 - 7:24
  .
 • 8:52 - 8:59
  .
 • 9:27 - 9:29
  [ Maluję się
 • 9:30 - 9:33
  bo chcę zdobyć dziewczynę. ]
 • 9:37 - 9:43
  .
 • 10:57 - 10:59
  [Ten facet jest naprawdę przystojny. ]
 • 12:32 - 12:36
  [Gdy pijemy krew, to stajemy się twardzi. ]
 • 14:33 - 14:37
  [Plemię spotyka białego człowieka po raz pierwszy ... ]
 • 18:15 - 18:20
  .
 • 18:21 - 18:27
  Nie ma czego takiego jak: zły, przestępca, leniwy,
 • 18:27 - 18:32
  geniusze, złodzieje, ani rasici.
 • 18:32 - 18:35
  Tylko ludzie wystawieni na takie zachowania;
 • 18:36 - 18:39
  ale jeli otoczenie ich nie uruchamia
 • 18:39 - 18:41
  zachowanie takie nigdy się nie przejawia.
 • 18:51 - 18:52
  Zapamiętaj:
 • 18:52 - 18:57
  Ludzki mózg nie ma mechanizmu rozpoznawania, co jest istotne, a co nie.
 • 19:03 - 19:08
  .
 • 19:57 - 20:01
  Najbardziej skrajny przypadek reprezentujš dzikie dzieci.
 • 20:01 - 20:05
  Zdziczałe dziecko jest ludzkim dzieckiem, które żyło w izolacji
 • 20:05 - 20:08
  od kontaktu z ludmi od najmłodszych lat,
 • 20:08 - 20:12
  i nie dowiadczyły (lub tylko w niewielkim stopniu) ludzkiej opieki.
 • 20:12 - 20:18
  miłoci lub społecznego zachowania, a co najważniejsze: ludzkiego języka.
 • 20:18 - 20:21
  Dzikim dzieciom brakuje podstawowych umiejętnoci społecznych,
 • 20:21 - 20:25
  których normalnie uczy się w procesie wprowadzania do kultury.
 • 20:25 - 20:29
  Na przykład, mogš one nie być w stanie nauczyć się korzystać z toalety,
 • 20:29 - 20:32
  majš kłopoty z naukš chodzenia w pozycji pionowej
 • 20:32 - 20:37
  i wykazujš kompletny brak zainteresowania działalnociš człowieka wokół nich.
 • 20:43 - 20:47
  "Oxana Malaya rozpoczęła swoje życie żyjšc z psami
 • 20:47 - 20:51
  odrzucona przez matkę i ojca, jako przetrwał szeć lat,
 • 20:51 - 20:53
  żyjšcych dziko, przed wzięciem pod opiekę.
 • 20:54 - 20:57
  Istnieje kilka przypadków dzikich dzieci, które były w stanie w pełni wyrównać różnicę
 • 20:57 - 20:58
  wynikajšcš z zaniedbania jakiego dowiadczyły.
 • 20:58 - 21:00
  Oxana ma teraz 22 lata,
 • 21:00 - 21:03
  ale jej przyszłoć nadal wisi na włosku.
 • 21:03 - 21:07
  Czy naukowcy nauczyli się na tyle z poprzednich przypadków na rehabilitację?
 • 21:07 - 21:13
  Przez szeć lat, Oxana Malaya spędziła swoje życie, żyjšc w hodowli, z psami.
 • 21:14 - 21:16
  Całkowicie porzucona przez matkę i ojca,
 • 21:16 - 21:19
  została znaleziona, zachowujšcš się bardziej jak zwierzę,
 • 21:19 - 21:22
  niż ludzkie dziecko.
 • 21:22 - 21:26
  Przez dwa stulecia, dzikie dzieci były przedmiotem fascynujšcych badań.
 • 21:26 - 21:29
  Wychowane bez miłoci lub interakcji społecznych,
 • 21:29 - 21:31
  Dzikie (lub zdziczałe) dzieci tworzš pytanie:
 • 21:32 - 21:34
  Co czyni nas ludmi?
 • 21:34 - 21:36
  Oxana urodziła się w listopadzie 1983.
 • 21:37 - 21:39
  .
 • 21:39 - 21:45
  "Kiedy dziewczynka się urodziła, ważyła 3kg i nie miała żadnych nieprawidłowoci."
 • 22:02 - 22:05
  Genie spędziła 13 lat, odizolowana,
 • 22:05 - 22:09
  W niemal pustym w pokoju, pozbawiona jakichkolwiek kontaktów społecznych.
 • 22:10 - 22:14
  Chociaż, nie cierpiała na żadnš chorobę psychicznš,
 • 22:14 - 22:19
  z powodu tego rodowiska, zachowywała się ona jak osoba chora psychicznie.
 • 22:19 - 22:22
  Nie mogła stworzyć więzi społecznej
 • 22:22 - 22:27
  nie mogła mówić, nawet jej chodzenie było dziwne.
 • 22:29 - 22:33
  Po pewnym czasie, z powodu nacisków innych jej na rehabilitację,
 • 22:34 - 22:36
  Genie zaczęła wyrażać się poprzez język migowy
 • 22:36 - 22:38
  i zżywać się z ludmi.
 • 22:42 - 22:45
  "Wzięli też odpowiedzialnoć za leczenie Genie,
 • 22:45 - 22:49
  próbujšc pomóc jej zmagać się z grozš dzieciństwa.
 • 22:49 - 22:51
  "Dobrze kochanie, otwórz usta!"
 • 22:51 - 22:54
  "W tych prymitywnych ćwiczeniach w odgrywaniu ról,
 • 22:54 - 22:56
  Marilyn udaje, że jest matkš Genie.
 • 22:56 - 23:01
  "Popiesz się! Popiesz się, bo nie ma czasu.
 • 23:01 - 23:03
  Tata będzie zły. "
 • 23:03 - 23:07
  "Marilyn próbuje wydobyć wspomnienia z przeszłoci Genie".
 • 23:08 - 23:13
  (Marilyn) "Zastanawiam się, co mylisz." (Genie) Niejasna odpowied.
 • 23:25 - 23:29
  Genie jest wyjštkowym dowodem wpływu rodowiska.
 • 23:36 - 23:38
  "Pomimo tego wszystkiego co ona przeszła, kłopoty Genie się nie skończyły.
 • 23:40 - 23:44
  W swoim pierwszym domu zastępczym, Genie była surowo karana za wymiotowanie.
 • 23:45 - 23:51
  To dowiadczenie było tak traumatyczne, że Genie skończyła z powrotem w szpitalu dziecięcym,
 • 23:51 - 23:54
  gdzie Riglerowie zaoferowali pomoc.
 • 23:55 - 23:58
  "Nie mogła nic na to poradzić."
 • 24:00 - 24:05
  "Więc teraz trzymasz usta zamknięte, żeby nie wymiotować."
 • 24:05 - 24:07
  "Genie bała się otworzyć usta.
 • 24:08 - 24:11
  Odsunęła to nękanie w jedyny sposób jaki znała.
 • 24:11 - 24:14
  Całkowicie milczšc.
 • 24:23 - 24:26
  Jeli nie wystawiasz człowieka na morderstwo,
 • 24:26 - 24:32
  gwałt, pedofilię, zoofilię, nekrofilię, broń, rasizm,
 • 24:32 - 24:35
  wówczas nie będzie wiedział, co to jest.
 • 24:35 - 24:38
  To tak, jakby próbować wyobrazić sobie
 • 24:38 - 24:41
  kolor, którego nigdy nie widziałe.
Title:
(h) TROM - 1.3 Environment
Description:

http://tromsite.com - Full documentary, very well organized (download, youtube stream, subtitles, credits, share, get involved, and many more)

Documentary´s description :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (The Reality of Me) represents the biggest documentary ever created, it is also the only one that tries to analyse everything : from science to the monetary system as well as real solutions to improve everyone's life.

A new and ´real´ way to see the world.

"Before the Big-Bang, till present, and beyond."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
24:53

Polish subtitles

Revisions Compare revisions