Return to Video

(h) TROM - 1.3 Environment / Моята реалност - 1.3 Среда

 • 0:12 - 0:17
  Среда
 • 0:20 - 0:25
  Да погледнем Зигмунд Фройд,
  той определено е оставил своя отпечатък.
 • 0:26 - 0:30
  Според него поведението е повлияно от
  родителите, мечтите, шегите и секса,
 • 0:30 - 0:35
  не задължително в тази последователност.
  Но какво ни казва това?
 • 0:35 - 0:38
  Отново става въпрос за средата, нали?
 • 0:38 - 0:43
  Много научни изследвания са показали
  един очевиден факт -
 • 0:43 - 0:47
  че поведението на човека
  бива създадено от средата му.
 • 0:47 - 0:52
  Ако гените предразполагат към дадено
  поведение, но средата не го подкрепя,
 • 0:52 - 0:56
  то това поведение няма да се прояви.
 • 0:56 - 1:01
  Следователно в този случай гените
  не са от съществено значение.
 • 1:04 - 1:06
  Ние живеем в забележителен
  период от време,
 • 1:06 - 1:08
  ерата на геномиката.
 • 1:10 - 1:13
  Вашият геном е цялата последователност
  на вашата ДНК.
 • 1:13 - 1:16
  Вашата последователност и моята
  леко се различават.
 • 1:16 - 1:18
  Ето защо изглеждаме по различен начин.
 • 1:18 - 1:20
  Аз имам кафяви очи.
 • 1:20 - 1:22
  Вие може би имате сини или сиви...
 • 1:22 - 1:25
  но не е само това.
 • 1:25 - 1:27
  Вестниците ни казват,
 • 1:27 - 1:30
  че гените могат също да са причина
  за ужасни заболявания,
 • 1:30 - 1:33
  може би дори оформят характера ни
 • 1:33 - 1:35
  или причиняват психични разстройства.
 • 1:35 - 1:41
  Изглежда гените ни имат
  голяма власт над съдбата ни.
 • 1:42 - 1:46
  И въпреки това ми се ще да мисля,
 • 1:46 - 1:49
  че аз съм нещо повече от гените си.
 • 1:58 - 2:02
  По същия начин, всеки
  конектом се променя с времето.
 • 2:03 - 2:05
  Какви промени настъпват?
 • 2:05 - 2:07
  Невроните, също като дърветата,
 • 2:07 - 2:09
  могат да създават нови разклонения,
 • 2:09 - 2:11
  както могат и да губят старите.
 • 2:12 - 2:15
  Създават се синапси,
 • 2:15 - 2:18
  както и се премахват.
 • 2:18 - 2:20
  Синапсите могат да увеличават размера си,
 • 2:20 - 2:22
  както и да се смаляват.
 • 2:23 - 2:24
  Втори въпрос:
 • 2:24 - 2:27
  какво причинява тези промени?
 • 2:27 - 2:30
  До някаква степен е вярно,
 • 2:30 - 2:33
  че това е програмирано от гените.
 • 2:33 - 2:35
  Но това далеч не е всичко,
 • 2:35 - 2:37
  защото има и сигнали,
  електрически сигнали,
 • 2:37 - 2:39
  които пътуват по тези разклонения,
 • 2:39 - 2:43
  и химични сигнали, които прескачат
  от разклонение на разклонение.
 • 2:43 - 2:46
  Тези сигнали се наричат
  "неврална активност".
 • 2:46 - 2:50
  И има много доказателства,
  че невралната активност
 • 2:50 - 2:56
  кодира мислите ни, чувствата, възприятията,
  менталните ни преживявания.
 • 2:56 - 2:59
  Има много доказателства,
  че тази активност
 • 2:59 - 3:02
  може да причини
  промяна във вашите връзки.
 • 3:02 - 3:04
  И когато свържем тези два факта,
 • 3:04 - 3:09
  разбираме, че нашите преживявания
  могат да променят конектома ни.
 • 3:09 - 3:12
  Ето защо всеки
  конектом е уникален,
 • 3:12 - 3:15
  дори и тези на генетично
  идентичните близнаци.
 • 3:15 - 3:20
  При конектома природата (геномът)
  среща родителските грижи (средата).
 • 3:20 - 3:24
  И може да е вярно,
  че просто като разсъждаваме,
 • 3:24 - 3:26
  ние променяме своите връзки...
 • 3:26 - 3:29
  Идея, която може би
  ще намерите за окриляваща.
 • 3:30 - 3:35
  Чували ли сте за идеята,
  че принадлежността към даден пол
 • 3:35 - 3:39
  се определя от обществото,
  а не от природата или хормоните?
 • 3:39 - 3:45
  Естествено, аз съм пристрастна
  и разсъждавам от биологична гледна точка, но...
 • 3:45 - 3:51
  Вече, когато толкова много години
  съм изучавала биология, наистина смятам,
 • 3:52 - 3:57
  че дискусията относно природа или среда
  в много отношения е мъртва.
 • 3:57 - 4:00
  Поради следната причина:
 • 4:00 - 4:02
  мозъкът е много лесен за оформяне.
 • 4:02 - 4:06
  Родени сме, предразположени към
  мъжки или женски тип поведение,
 • 4:06 - 4:10
  и имаме хормоните, които усилват
  генетичната ни програмираност
 • 4:10 - 4:12
  в посока определено поведение.
 • 4:12 - 4:18
  Функцията на хормоните ни предразполага
  към определен тип поведение.
 • 4:18 - 4:23
  Същевременно начинът, по който сме отглеждани,
  например малките момченца.
 • 4:23 - 4:27
  Изследванията показват, че момченцата,
  на които не им позволяват
 • 4:27 - 4:30
  да пипат или хващат определени неща,
  те обикновено го правят,
 • 4:30 - 4:34
  докато на момиченцата
  се дават устни напътствия да не го правят.
 • 4:34 - 4:38
  В световен мащаб момченцата са наказвани
  много по-често за техните нарушения.
 • 4:38 - 4:42
  На момченцата им се казва
  да не плачат.
 • 4:42 - 4:46
  Казва им се, че трябва
  да бъдат по-мъжествени, нали?
 • 4:46 - 4:51
  Бащите се плашат, когато видят,
  че техният син, дори и в ранна възраст,
 • 4:51 - 4:54
  се държи по-женствено
  или нещо подобно.
 • 4:54 - 4:58
  Например аз помня, когато пътувах със самолет
  и до мен седеше мъж.
 • 4:59 - 5:07
  Той каза, че неговият син, който сега е на
  18 години, видял сестра си да отваря подарък -
 • 5:07 - 5:10
  дамска чанта, купили й чантичка.
 • 5:10 - 5:15
  Сестричката била на 4 години,
  а той казал: "Искам и аз дамска чанта!".
 • 5:15 - 5:19
  Мъжът призна, че се почувствал,
  все едно някой го е ритнал в стомаха
 • 5:19 - 5:25
  и просто се развикал на тригодишния си син,
  че момчетата не могат да имат женски чанти.
 • 5:25 - 5:31
  След като ми разказа това,
  се почувства доста засрамен,
 • 5:31 - 5:38
  защото осъзна, че момчето му не е изразявало
  нищо, което да е женствено или не.
 • 5:38 - 5:42
  Така че тези неща около отглеждането
  на момчета и момичета...
 • 5:42 - 5:46
  Нашите вериги от неврони в мозъка
  са толкова моделируеми.
 • 5:46 - 5:49
  Например не сме се родили
  готови да свирим на пиано, нали?
 • 5:49 - 5:51
  Постоянно се упражнявате.
 • 5:51 - 5:56
  Можете да промените невронните си мрежи,
  така че да правят всякакви неща.
 • 5:56 - 6:01
  През целия си живот ние сме тренирани
  да правим нещата по женски или мъжки маниер.
 • 6:01 - 6:07
  За сравнение, при мъжете, когато слагат електроди
  на лицето им и показват снимка на мечка,
 • 6:07 - 6:14
  с намерението да предизвикат
  някаква гримаса или реакция,
 • 6:14 - 6:21
  лицата им, спрямо тези на жените, първоначално
  показват по-голяма емоционална реакция
 • 6:21 - 6:26
  в периода от една секунда,
  преди реакцията да стане съзнателна,
 • 6:26 - 6:33
  и когато реакцията бъде осъзната,
  лицевите мускули започват да се отпускат.
 • 6:33 - 6:37
  При жените се усилват,
  а при мъжете намаляват.
 • 6:37 - 6:43
  Хипотезата, в която учените вярват, е, че мъжете са
  научени да потискат емоционалната реакция.
 • 6:43 - 6:48
  Така че благодаря за въпроса...
  това е отправна точка в голяма част от живота ни.
 • 6:48 - 6:52
  И това как сме отгледани и какво ни е позволено,
  и какво е позволено на момчетата или не е,
 • 6:52 - 6:57
  има много общо с начина, по който са отгледани,
  за да бъдат мъже.
 • 6:57 - 7:01
  Замислете се за поведението си,
  за гримасите, които правите,
 • 7:01 - 7:05
  за ценностите, които притежавате,
  как говорите, абсолютно всичко
 • 7:05 - 7:09
  и запомнете,
  че те са резултат от вашата среда.
 • 7:09 - 7:15
  Човешкият мозък няма механизъм,
  който да разпознава кое е съществено и кое не е.
 • 9:27 - 9:30
  Рисувам се...
 • 9:30 - 9:33
  защото искам да спечеля момиче.
 • 10:58 - 11:01
  Това момче е много красиво.
 • 12:33 - 12:37
  Когато пием кръв,
  това ни прави силни.
 • 14:33 - 14:37
  Племе среща
  за пръв път бял човек.
 • 18:22 - 18:29
  Няма такова нещо като: лоши хора,
  престъпници, мързеливи, гении,
 • 18:29 - 18:32
  измамници, крадци или расисти.
 • 18:32 - 18:35
  Само хора, които са предразположени
  към такова поведение,
 • 18:35 - 18:39
  но ако средата не го предизвика,
 • 18:39 - 18:42
  то няма да се прояви.
 • 18:51 - 18:52
  Запомнете:
 • 18:52 - 18:58
  човешкият мозък няма механизъм,
  с който да разпознае кое е съществено и кое не е.
 • 19:57 - 20:01
  Най-яркият пример са дивите деца,
  отгледани от животни.
 • 20:01 - 20:05
  Това са човешки деца, живели в изолация
 • 20:05 - 20:08
  от съприкосновение с хора
  в крехка възраст
 • 20:08 - 20:12
  и имат малко или никакъв
  опит в човешките грижи,
 • 20:12 - 20:18
  обичта или социалното поведение
  и жизненоважния човешки език.
 • 20:18 - 20:22
  При тях липсват елементарни социални умения,
 • 20:22 - 20:25
  които се учат в процеса
  на приобщаване към културата.
 • 20:25 - 20:29
  Например срещат трудности
  в използването на тоалетна,
 • 20:29 - 20:32
  имат проблеми в научаването
  да се движат изправени
 • 20:32 - 20:37
  и показват пълна незаинтересованост
  към човешките дейности, случващи се около тях.
 • 20:43 - 20:47
  Оксана Малая започва живота си сред кучета,
 • 20:47 - 20:51
  отхвърлена от родителите си,
  тя някак си оцелява в продължение на 6 години.
 • 20:51 - 20:53
  Живее диво,
  преди да започнат да се грижат за нея.
 • 20:54 - 20:57
  Има само няколко случая на деца,
  които са успели да се възстановят напълно
 • 20:57 - 21:00
  от периода на пренебрегване,
  който са преживели.
 • 21:00 - 21:04
  Сега Оксана е на 22г.,
  но бъдещето й все още е под въпрос.
 • 21:04 - 21:08
  Дали учените са научили достатъчно от подобни случаи
  в миналото, за да могат да й помогнат?
 • 21:08 - 21:13
  Оксана Малая прекарва шест години от живота си,
  живеейки в бърлога заедно с кучета.
 • 21:14 - 21:16
  Напълно изоставена от майка си и баща си,
 • 21:16 - 21:19
  открита, държаща се повече като животно,
 • 21:19 - 21:22
  отколкото като човешко същество.
 • 21:22 - 21:26
  Дивите деца са обект на изследвания
  в продължение на 2 века.
 • 21:26 - 21:29
  Отгледани без любов или социална интеграция,
 • 21:29 - 21:32
  дивите деца повдигат въпроса:
 • 21:32 - 21:34
  какво ни прави човеци?
 • 21:34 - 21:37
  Оксана е родена през ноември 1983г.
 • 21:39 - 21:45
  Когато бебето се роди, тежеше около 3 килограма
  и беше напълно нормално.
 • 22:02 - 22:05
  Джини е прекарала 13 години изолирана
 • 22:05 - 22:09
  в почти празна стая,
  без всякакъв социален контакт.
 • 22:10 - 22:14
  Въпреки че не страда
  от умствена изостаналост,
 • 22:14 - 22:19
  поради средата си
  тя се държи като такава.
 • 22:19 - 22:23
  Не можела да създаде
  никакви социални контакти,
 • 22:23 - 22:27
  не можела да говори,
  дори походката й била странна.
 • 22:29 - 22:34
  След известно време, поради
  помощта за рехабилитирането й,
 • 22:34 - 22:37
  Джини започнала да се изразява с жестове
 • 22:37 - 22:39
  и да се социализира с хората.
 • 22:42 - 22:45
  Поеха отговорността за терапията на Джини,
 • 22:45 - 22:49
  в опит да й помогнат да се справи
  с ужаса на детството си.
 • 22:49 - 22:51
  Хайде, бебче, отвори уста!
 • 22:51 - 22:54
  В това просто упражнение с роли,
 • 22:54 - 22:57
  Мерилин се преструва на нейна майка.
 • 22:57 - 23:01
  Хайде! Бързо, че няма време.
 • 23:01 - 23:03
  Татко ще се ядоса.
 • 23:03 - 23:07
  Мерилин кара Джини да си спомни някои неща.
 • 23:08 - 23:13
  Чудя се какво си мислиш.
 • 23:25 - 23:30
  Джини е най-силното доказателство
  за влиянието на средата.
 • 23:34 - 23:40
  Въпреки всичко, през което е преминала,
  премеждията на Джини не били към края си.
 • 23:40 - 23:45
  В първия си приемен дом Джини
  била строго наказвана заради повръщане.
 • 23:45 - 23:51
  Това било толкова травматизиращо,
  че Джини се оказала отново в детска болница,
 • 23:51 - 23:53
  където я лекували.
 • 23:55 - 24:00
  Не си могла да издържиш, нали?
 • 24:00 - 24:05
  Затова сега държиш устата си затворена,
  за да не повърнеш...
 • 24:05 - 24:08
  Джини се страхувала да отвори устата си.
 • 24:08 - 24:13
  Тя се върнала към единствения начин,
  който познавала - "под обсада", напълно тиха.
 • 24:23 - 24:29
  Ако човекът не е излаган
  на убийства, изнасилвания, педофилия,
 • 24:29 - 24:32
  зоофилия, некрофилия, оръжия, расизъм,
 • 24:32 - 24:35
  тогава той няма да знае какво са те.
 • 24:35 - 24:40
  Все едно да се опитате да си представите цвят,
  който никога не сте виждали преди.
Title:
(h) TROM - 1.3 Environment / Моята реалност - 1.3 Среда
Description:

http://tromsite.com - Пълнометражен документален филм, много добре организиран (даунлоуд, youtube стрийм, субтитри, участници, доброволци и още много)

Описание :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (Моята реалност) е най-всеобхватният документален филм правен някога, също така той е единственият, който се опитва да анализира всичко: от науката до монетарната система, както и да даде реални решения подобряващи живота на всички.

Нов и реален поглед върху света, какъвто го познаваме.

"Преди Големият взрив до настоящето и отвъд."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
24:53

Bulgarian subtitles

Revisions