Return to Video

Paywall: The Business of Scholarship (CC BY 4.0)

 • 0:19 - 0:22
  Toto je stav věcí.
  Mé jméno je Frank Stasio.
 • 0:22 - 0:25
  Mnoho akademického výzkumu
  bylo financováno z veřejných zdrojů,
 • 0:25 - 0:30
  ale veřejný přístup často znemožňují
  drahé platební brány, tzv. paywally.
 • 0:30 - 0:32
  Některá akademická vydavatelství
  přitom mají vyšší ziskové marže,
 • 0:32 - 0:35
  jako například společnosti
  Walmart, Google a Apple.
 • 0:36 - 0:39
  Existuje však hnutí,
  které by to mohlo zvrátit a přinést změnu.
 • 0:45 - 0:46
  Paywall
  Obchod s vědou
 • 0:47 - 0:50
  Univerzity jsou o vzdělávání lidí,
 • 0:50 - 0:57
  a skutečně neexistuje žádný důvod
  bránit lidem v přístupu k informacím.
 • 0:57 - 1:03
  Není za tím nic jiného
  než peníze a moc,
 • 1:03 - 1:08
  a věci, proti kterým bychom se měli
  chtít jako lidé postavit.
 • 1:08 - 1:09
  Hodně peněz?
 • 1:09 - 1:11
  Hodně peněz!
 • 1:13 - 1:17
  Hodně peněz. Je to obrovský, obrovský trh.
  Miliardy dolárů.
 • 1:18 - 1:22
  V akademickém publikování
  je 25,2 miliard dolarů ročně.
 • 1:22 - 1:24
  Digitální předplatné tohoto časopisu, Biomateriály,
  od Elsevieru,
 • 1:24 - 1:29
  stojí v průměru 10 702 dolarů ročně.
 • 1:29 - 1:32
  Jsou to dobře vynaložené peníze?
  Těžko říct.
 • 1:33 - 1:38
  V roce 1995 časopis Forbes předpověděl,
  že vědecký výzkum bude první obětí internetu.
 • 1:38 - 1:41
  Akademici jsou progresivní
 • 1:41 - 1:43
  a časopisům určitě díky digitální distribuci klesnou příjmy.
 • 1:44 - 1:46
  O 23 let později není
  tato předpověď daleko od pravdy.
 • 1:47 - 1:50
  Myslím, že když se podíváme do historie,
  můžeme se ponaučit z jedné věci:
 • 1:50 - 1:52
  lidé jsou opravdu špatní
  při předpovídaní budoucnosti.
 • 1:52 - 1:55
  Tyto předpovědi, to je něco,
  co dělají ráda média,
 • 1:56 - 1:59
  a lidé, kteří konzumují média,
  předpovědi rádi čtou. Je to zábava, je to...
 • 1:59 - 2:00
  [error]
 • 2:00 - 2:01
  Omlouvám se.
 • 2:01 - 2:04
  Nemáte povolení pro přístup
  k tomuto dokumentárnímu filmu.
 • 2:04 - 2:07
  Vyberte si prosím z následujících možností platby.
 • 2:11 - 2:12
  ...
 • 2:12 - 2:17
  Vědecká vydavatelství mají
  ziskovou marži 35 až 40 procent.
 • 2:17 - 2:19
  A v různých letech,
  když jsem se na to podívala,
 • 2:19 - 2:21
  víte, Walmart měl kolem 3 %,
 • 2:22 - 2:25
  a mnozí lidé vnímají Walmart
  jako takého zlého obra.
 • 2:25 - 2:28
  Ale ten má 3 procenta v porovnání s 35 procenty.
 • 2:28 - 2:32
  Myslím, že nyní bych mohla změnit
  můj vlastní postoj.
 • 2:32 - 2:34
  Že Walmart není tak zlý...
 • 2:34 - 2:36
  ... v porovnání s některými
  jinými hráči v jiných odvětvích.
 • 2:36 - 2:40
  Profesionální správa majetku znamená zisky
  kolem 21 %, Toyota má asi 12 %.
 • 2:40 - 2:46
  Jak může být v pořádku pro celé takové odvětví,
  aby dosáhlo takového zisku,
 • 2:47 - 2:51
  když ve skutečnosti neexistují žádné
  vstupy, za které byste museli platit?
 • 2:51 - 2:54
  Jaké jsou korporace,
  které mají porovnatelné
 • 2:54 - 2:56
  zisky, také v rozsahu
  těch 32-35 procent?
 • 2:56 - 2:59
  Upřímně, nikdy jsem neslyšel
  o korporacích,
 • 2:59 - 3:01
  které mají takovou míru ziskovosti.
 • 3:02 - 3:05
  Ve většině ostatních druhů
  běžného podníkání,
 • 3:05 - 3:10
  jsou takové zisky znakem toho,
  že existuje nějaká forma monopolu.
 • 3:10 - 3:15
  I když lidé mimo akademickou sféru
  možná nečtou hodně takových článků,
 • 3:15 - 3:18
  a nemusí je považovat za užitečné,
  stále za ně platí.
 • 3:18 - 3:23
  Vaše daně směřují k vládám,
  které následně financují univerzity,
 • 3:23 - 3:28
  které pak poskytují finanční prostředky pro knihovny,
  které prostřednictvím poplatků za předplatné platí vydavatelstvím.
 • 3:28 - 3:32
  Časopisy a vydavatelé
  dostávají vaše peníze.
 • 3:32 - 3:35
  Ať už jste to vy nebo váš soused,
  každý platí tento systém.
 • 3:35 - 3:38
  A ti, kdo z toho mají největší prospěch,
  jsou vydavatelé.
 • 3:38 - 3:40
  Každý si zaslouží zisk.
 • 3:40 - 3:43
  Ale jak mohou mít časopisy - časopisy! -
 • 3:43 - 3:46
  větší zisky než některé z největších
  technologických společností?
 • 3:47 - 3:50
  No, publikovaní je tak ziskové,
  protože pracovníci nedostanou zaplaceno.
 • 3:50 - 3:54
  Jaké jiné odvětví existuje,
  žádné mě nenapadá nenapadá,
 • 3:54 - 3:56
  ve kterém primární pracovníci,
 • 3:56 - 3:59
  v tomto případě autoři, recenzenti,
  nedostanou zaplacené nic?
 • 3:59 - 4:04
  V publikovaní jsou ziskové marže
  v mnoha ohledech bezkonkurenční,
 • 4:04 - 4:09
  a před několika lety jsem je porovnal s Facebookem,
  a uvědomil jsem si, že jsou ekvivalentní
 • 4:09 - 4:13
  s nejúspěšnějšími společnostmi
  z oblasti softwaru.
 • 4:13 - 4:16
  A samozřejmě Facebook má
  prakticky nekonečnou škálu
 • 4:16 - 4:19
  a za posledních pět či deset roků
  tu pravděpodobně není úspěšnější firmy.
 • 4:19 - 4:23
  Takže publikovaní je obscénně ziskové
 • 4:23 - 4:28
  a kvůli tomu vydavatelé nemají
  důvod spěchat, aby se tento svět měnil.
 • 4:29 - 4:31
  Existuje skutečná otázka,
  proč jsou marže tak vysoké,
 • 4:31 - 4:35
  tedy o 35 procent vyšší než marže
  společnosti Google; co se tam děje?
 • 4:35 - 4:39
  No a to je jednoduché,
  kvůli síle určovat si ceny.
 • 4:39 - 4:43
  Dejme tomu, že vy jste Elsevier,
  nabízíte přístup k obsahu;
 • 4:43 - 4:47
  a prodáváte tento obsah
  univerzitám.
 • 4:47 - 4:50
  A to není, jako když jdete
  třeba do supermarketu
 • 4:50 - 4:54
  ve kterém, když vidíte, že nějaké
  pivo je příliš drahé, vyberete si jiné.
 • 4:54 - 4:56
  To není jako univerzitní knihovník,
  který nemůže říct,
 • 4:56 - 5:00
  "No, publikace Elsevieru jsou příliš drahé,
  tento rok nakupujeme u Wileyho."
 • 5:00 - 5:02
  Potřebujete je všechny.
 • 5:02 - 5:08
  Takže máte možnost zažádat si
  o jakoukoliv částku chcete,
 • 5:08 - 5:11
  a univerzity zřídka
  skutečně odmítnou.
 • 5:11 - 5:15
  Mohou předstírat, že odmítnou, ale
  učitelé ve skutečnosti musí mít přístup,
 • 5:15 - 5:18
  a to je velmi silná
  vyjednávací pozice pro vydavatele.
 • 5:18 - 5:20
  Na trhu je takový problém.
 • 5:20 - 5:24
  Na trhu je něco, co
  kdosi nazval morálním hazardem,
 • 5:24 - 5:28
  který nemá nic společného
  s morálkou, je to ekonomický pojem.
 • 5:28 - 5:30
  Morální hazard nastává,
  když kupující produktu
 • 5:30 - 5:33
  nejsou jeho spotřebiteli.
 • 5:33 - 5:36
  A co je ten produkt
  na tradičním vydavatelském trhu?
 • 5:36 - 5:39
  Je to přístup,
  čtenářský přístup.
 • 5:39 - 5:41
  Spotřebitelé jsou lidé jako já,
  kteří chtějí číst články,
 • 5:41 - 5:45
  kupující však nejsem já,
  obvykle si nepředplácím odběr časopisů.
 • 5:45 - 5:51
  Harvardská knihovna vynakládá obrovské množství
  financí na předplatné obrovského počtu časopisů.
 • 5:51 - 5:59
  Takže nejsem citlivý na cenu těchto časopisů,
  protože nemusím platiti účet.
 • 5:59 - 6:00
  Ale ty peníze jsou skutečné. Že ano?
 • 6:00 - 6:04
  Publikování vědeckých časopisů
  je odvětví, které produkuje
 • 6:04 - 6:06
  příjmy 10 miliard dolarů za rok.
 • 6:06 - 6:10
  To nejsou drobné.
  Jde o významný balík peněz.
 • 6:10 - 6:15
  Když přemýšlíte o ziskové marži
  30 až 40 procent z této sumy,
 • 6:15 - 6:18
  které by se mohly vrátit
  nazpět do výzkumu,
 • 6:18 - 6:20
  nebo na podporu další vědy,
 • 6:20 - 6:22
  nebo na podporu univerzit,
 • 6:22 - 6:25
  na zaměstnání dalších
  výzkumníků nebo učitelů,
 • 6:25 - 6:27
  na zvýšení dostupnosti vysokoškolského studia,
 • 6:27 - 6:31
  tento finanční aspekt je příznakem toho,
 • 6:31 - 6:34
  jak velký je nesoulad
  mezi komerčním modelem
 • 6:34 - 6:37
  a snahou zůstat relevantním
  v procesu výzkumu.
 • 6:38 - 6:43
  Obvykle nepřemýšlíme
  o vztahu
 • 6:44 - 6:49
  mezi ziskem
  těchto společností na jedné straně,
 • 6:50 - 6:58
  a stále se zvyšujícím
  školným na univerzitách,
 • 6:58 - 7:00
  ale i toto je součástí příběhu.
 • 7:00 - 7:04
  Nemluvíme o
  marginálním problému.
 • 7:04 - 7:10
  Nemluvíme o vnitřních
  otázkách vědců.
 • 7:10 - 7:14
  Hovoříme o úplně základních
  sociálních problémech.
 • 7:14 - 7:17
  Jaká bude budoucnost naší společnosti?
 • 7:17 - 7:21
  Ceny časopisů rostou daleko
  rychleji než inflace
 • 7:21 - 7:24
  a daleko rychleji
  než rozpočty knihoven.
 • 7:24 - 7:26
  Nejen roky,
  ale po celá desetiletí.
 • 7:26 - 7:29
  A je to katastrofa.
 • 7:29 - 7:31
  Jen před desíti hodinami
  zavřeli školu Anthem College.
 • 7:31 - 7:34
  Své dveře brzo zavře
  Saint Joseph College.
 • 7:34 - 7:37
  Hluboko v dluhu zavře
  Dowling College.
 • 7:37 - 7:40
  Náhlé uzavření nechá
  učitele bez práce
 • 7:40 - 7:43
  a tisíce studentů, kteří
  budou narychlo hledat jinou školu.
 • 7:43 - 7:47
  Akademie jako taková
  ve skutečnosti neprozkoumala
 • 7:47 - 7:51
  plné náklady
  vědecké komunikace.
 • 7:51 - 7:54
  Ve skutečnosti to odnesly
  rozpočty knihoven
 • 7:54 - 7:57
  a často jsme museli jít
  s prosbou k vedení,
 • 7:57 - 8:01
  aby zvýšilo rozpočet na časopisy,
 • 8:01 - 8:04
  konkrétně na vědu, technologii,
  lékařské časopisy,
 • 8:04 - 8:07
  kterým právě
  výrazně zvýšili cenu,
 • 8:07 - 8:10
  z jakýchkoliv důvodů
  si to vydavatelé vymysleli.
 • 8:10 - 8:14
  A aby se zisk zvyšoval,
  musí tu být nedostatek.
 • 8:14 - 8:17
  Vítejte ve světě paywallů
  a blokování přístupu k výzkumu.
 • 8:18 - 8:20
  - Narazili jste už někdy na paywall?
  - Rozhodně.
 • 8:20 - 8:22
  Jednoznačně ano.
 • 8:22 - 8:24
  Stává se mi to často.
 • 8:24 - 8:27
  - Už jste někdy narazili na paywall?
  - Och, pff, ano.
 • 8:27 - 8:28
  Narazila jsem na paywall.
 • 8:28 - 8:30
  Dost často najdu platební bránu, ano.
 • 8:30 - 8:33
  Když jsem byla studentkou,
  určitě jsem narazila na platební bránu.
 • 8:33 - 8:34
  Na paywally narážím často.
 • 8:35 - 8:38
  - Jak se u toho cítíte?
  - Hodně mě to vytáčí.
 • 8:38 - 8:42
  Studenti, absolventi,
  dostanou magisterský titul,
 • 8:42 - 8:44
  přejdou do
  spin-off společností,
 • 8:44 - 8:46
  a najednou zjistí,
 • 8:46 - 8:51
  že se nedostanou
  k výsledkům výzkumu,
 • 8:51 - 8:55
  které potřebují, protože už nejsou
  propojení univerzitou.
 • 8:55 - 9:02
  Přišli mi zaklepat na dveře.
  A musel jsem jim říct, že jako knihovník
 • 9:02 - 9:09
  jsem v této nepříjemné pozici, že musím
  zablokovat uživatele, se kterými už nejsme propojení
 • 9:09 - 9:13
  a zablokovat jim přístup k veřejně financovanému výzkumu.
 • 9:13 - 9:18
  A to je úplně v rozporu s posláním
  knihovny a knihovníka.
 • 9:18 - 9:20
  Takže toto otevírá oči.
 • 9:20 - 9:22
  Chcete nám říct
  něco o sobě?
 • 9:22 - 9:24
  Jmenuji se Dwight Parker,
 • 9:24 - 9:29
  jsem uprostřed doktorského
  studia v psychologii vzdělávání.
 • 9:29 - 9:32
  Rozhodl jsem se,
  že od toho potřebuji přestávku
 • 9:32 - 9:33
  a prodávám auta.
 • 9:33 - 9:37
  Během studia jsem měl
  přístup ke spoustě věcí,
 • 9:37 - 9:40
  ale jakmile jste mimo tento program,
 • 9:40 - 9:42
  tak ty zdroje nejsou
  jednoduše k dispozici;
 • 9:42 - 9:44
  teda alespoň nejsou pro mě.
 • 9:44 - 9:48
  Víte, můj obor je
  psychologie vzdělávání,
 • 9:48 - 9:50
  a většinu výzkumu
  financovala vláda,
 • 9:50 - 9:53
  takže výzkum financovaly
  peníze daňových poplatníků,
 • 9:53 - 9:56
  a za přístup k němu se musí
  někomu platit, to je absurdní.
 • 9:56 - 9:58
  - Podle mě je to absurdní.
  - Rozhodně.
 • 9:58 - 10:00
  Nemluvě o tom, že je to veřejné dobro.
 • 10:00 - 10:02
  Myslím určitý akademický výzkum.
 • 10:02 - 10:05
  Tak či tak k němu potřebujeme
  mít přístup.
 • 10:05 - 10:11
  Chci říct, nemám 79,99 dolarů,
  abych za něho zaplatil.
 • 10:11 - 10:13
  Ne z prodeje aut.
 • 10:14 - 10:16
  Ani z prodeje nejkrásnějšího auta, jaké existuje.
 • 10:19 - 10:23
  Když bych pracoval pro Elsevier,
  tak bych si to mohl dovolit.
 • 10:23 - 10:25
  Ano, nebo některé z těchto.
  Myslím, že je to tak...
 • 10:25 - 10:29
  Vždyť víte. Vy s tím pracujete,
  víte, jak to chodí...
 • 10:31 - 10:34
  Peníze pokazí
  všechno, víte?
 • 10:34 - 10:37
  Když máte peníze, máte přístup
  k vládě a všechno...
 • 10:37 - 10:40
  A je to jakoby se ztrácela věda.
  Skutečně, ztrácí se.
 • 10:40 - 10:43
  Moje žena měla
  plicní embolii.
 • 10:43 - 10:44
  A nejsou si jistí proč.
 • 10:44 - 10:48
  A nikdo si pořád není jistý,
  proč měla plicní embolii.
 • 10:48 - 10:51
  Mohlo to být spoustu různých věcí,
  a tak jsem začal dělat to, co dělám,
 • 10:51 - 10:54
  takže jsem se připojil na internet
  a začal jsem s výzkumem.
 • 10:54 - 10:56
  A narazíte na všechny tyto lékařské výzkumné paywally,
 • 10:56 - 10:58
  kde lidé dělají studie o plicní embolii
 • 10:58 - 11:02
  a já si nemůžu dovolit utratit peníze,
  abych si přečetl vědecký článek
 • 11:02 - 11:06
  a vzápětí jsem zjistil, že pro ni není relevantní.
  Relevantní pro naši situaci.
 • 11:06 - 11:08
  Možná bude. Ale možná ne.
 • 11:08 - 11:11
  Ale nemám dopředu dostatek informací,
  abych to věděl!
 • 11:11 - 11:14
  Ale mohlo by jí to zachránit život!
 • 11:14 - 11:17
  Důvod, proč máme výzkum,
  je snaha vyřešit
 • 11:17 - 11:20
  problémy světa.
  Snažíme se léčit choroby,
 • 11:20 - 11:23
  snažíme se zabezpečit čistou vodu,
 • 11:23 - 11:26
  snažíme se přijít na to,
  jak snížit chudobu na nulu.
 • 11:26 - 11:32
  Snažíme se jednou a navždy zničit
  jednotlivé chorobné stavy.
 • 11:32 - 11:36
  A pokud to chceme zabezpečit,
  musíme se ujistit, že každý má přístup.
 • 11:36 - 11:40
  Nejen bohaté krajiny,
  nejen lidé, kteří mají doktoráty,
 • 11:40 - 11:42
  ale všichni mají mít možnost
  přečíst si věděcký výzkum,
 • 11:43 - 11:46
  přemýšlet o něm a pak
  přispět svými nápady.
 • 11:46 - 11:49
  A pokud velká část populace
  nemá přístup k výzkumu,
 • 11:49 - 11:52
  pravděpodobnost, že vyřešíme velké problémy,
  je výrazně nižší.
 • 11:52 - 11:55
  Vydavatelé byli
  součástí učebního dialogu
 • 11:55 - 11:58
  po staletí.
  A v tomto ohledu jsou životně důležití.
 • 11:58 - 12:05
  Zároveň máme globální populaci,
  ze které drtivá většina
 • 12:05 - 12:09
  nemá přístup k výzkumu
  o současném dění
 • 12:09 - 12:16
  ve vědě, medicíně, kultuře,
  technologii, vědě o životním prostředí.
 • 12:16 - 12:22
  A čelí výzvě, jak chápat smysl
  světa bez toho, aby o něm měli
 • 12:22 - 12:26
  ty nejlepší poznatky.
  A v jistém smyslu to je tragické.
 • 12:26 - 12:31
  Západní univerzity mají
  opravdu velké finanční prostředky pro své knihovny,
 • 12:31 - 12:33
  takže jsou v...
 • 12:33 - 12:38
  mají kapacitu na zakoupení časopisů,
  poskytnout přístup svým studentům.
 • 12:38 - 12:42
  Ale v kontextu rozvojových zemí,
  knihovny jsou opravdu chudé.
 • 12:42 - 12:46
  Takže nakonec to skončí tak, že děláte
  všechno sami, bez podpory
 • 12:46 - 12:48
  z univerzity nebo školy.
 • 12:48 - 12:51
  A i když se snažíte oslovit
  učitele nebo profesory,
 • 12:51 - 12:54
  dostanete stejnou odpověď:
  "My jsme to taky dělali takto,
 • 12:54 - 12:56
  a budete to muset udělat
  stejně i vy."
 • 12:56 - 13:00
  Takže to jen pokračuje a není z toho
  žádný konkrétní výsledek.
 • 13:00 - 13:04
  Takže můj výzkum byl hlavně
  v úplné základní fyzice.
 • 13:04 - 13:06
  Speciální teorie relativity.
 • 13:06 - 13:09
  A za mnoho
  z vědeckých článků
 • 13:09 - 13:11
  bylo nutné zaplatit.
 • 13:11 - 13:14
  Řekl bych, že za vědecký článek
  bych nikdy neplatil,
 • 13:15 - 13:19
  zejména v ekonomice Venezuely,
  právě teď je to bohužel ještě horší.
 • 13:19 - 13:22
  Ale i když jsem tam byl student,
  nemůžete jen tak
 • 13:22 - 13:25
  vzít svou kreditní kartu
  a koupit něco z internetu.
 • 13:26 - 13:29
  Takže z nedostatku přístupu
  vzniklo hnutí.
 • 13:29 - 13:31
  A toto hnutí se nazývá otevřený přístup.
 • 13:33 - 13:36
  V nejjednoduší formě znamená
  otevřený přístup
 • 13:36 - 13:39
  bezplatný a neomezený
  přístup k informacím.
 • 13:40 - 13:43
  Velmi jednoduše řečeno, je to způsob,
  jak zdemokratizovat informace.
 • 13:43 - 13:46
  Je to snížení rozdílů
  a podpora rovnosti.
 • 13:46 - 13:50
  Je spousta akademiků,
  kteří mohou stavět na výzkumu,
 • 13:50 - 13:52
  který realizovali jiní vědci,
  když mají přístup k veškerému výzkumu.
 • 13:53 - 13:56
  Můžete mít nejlepší myslitele
  naší generace,
 • 13:56 - 13:59
  kteří žijí v Středoafrické republice
  a nemají přístup k žádnému obsahu.
 • 14:00 - 14:05
  Takže, jak mohou stavět na existujícím výzkumu?
  Jak mohou pomoct pohnout věcma rychleji dopředu?
 • 14:05 - 14:08
  A myslím si, že přesně o tomto
  je otevřený přístup.
 • 14:08 - 14:12
  Umožňuje lidem, kteří chtějí
  přístup k poznatkům,
 • 14:12 - 14:15
  aby se k nim dostali,
  a rozvinuli poznání dál.
 • 14:15 - 14:20
  Myslím, že je skvělé
  být vášnivým obhájcem otevřeného přístupu.
 • 14:21 - 14:24
  Mám ale obavy,
 • 14:23 - 14:26
  když někoho vášeň
  pro otevřený přístup
 • 14:26 - 14:30
  vede k tomu, že není ochotný
  myslet na náklady,
 • 14:30 - 14:32
  stejně jako na přínosy.
 • 14:32 - 14:36
  Znepokojuje mě, když se otevřený přístup
  stává náboženstvím,
 • 14:36 - 14:38
  nebo když se z něho stává svatozář,
 • 14:38 - 14:44
  která vyžaduje, abyste milovali
  cokoliv, nad co ji umístíte.
 • 14:44 - 14:51
  Když ztratíme naše schopnosti, nebo hůř,
  naši ochotu kriticky myslet,
 • 14:51 - 14:55
  uvažovat o otevřeném přístupu
  tak kriticky a analyticky,
 • 14:55 - 14:59
  jako o modelu s platbou za přístup,
  potom už nefungujeme
 • 14:59 - 15:04
  v oblasti rozumu a vědy;
  tehdy se pohybujeme v oblasti náboženství.
 • 15:04 - 15:09
  Nemám nic proti náboženství,
  i já sám jsem nábožensky založený,
 • 15:09 - 15:12
  ale je důležité,
  abychom si ho nepletli s vědou.
 • 15:13 - 15:16
  Vidím to,
  hlavně, pokud jste na druhé straně,
 • 15:16 - 15:19
  jak se to zdá být náboženské.
  Je tu určitě více víry, že?
 • 15:19 - 15:22
  Pro mnoho lidí je to
  hnutí založené na víře.
 • 15:22 - 15:29
  Ale mnoho z nejsilnějších částí
  hnutí pochází z biomedicínské literatury.
 • 15:29 - 15:33
  Rodiče, nebo členové rodiny,
  kteří nemají přístup.
 • 15:33 - 15:38
  A ti hovoří s prvkem svědectví,
  které je náboženské,
 • 15:38 - 15:40
  alespoň v hloubce, ne?
 • 15:40 - 15:46
  A ve svědectví je skutečná síla
  a ta je součástí evangelických hnutí.
 • 15:46 - 15:51
  Můžeme mít intelektuální rozhovor
  o inovacích,
 • 15:51 - 15:55
  nebo vám můžeme povídat emocionální příběh;
  co z toho osloví víc lidí?
 • 15:55 - 15:59
  Hnutí potřebují zahrnout všechny.
  Hnutí jsou větší než organizace;
 • 15:59 - 16:01
  jsou větší než lidé,
  když fungují, správně?
 • 16:01 - 16:05
  To je důvod, proč fungují:
  mají aspekt nabalující se laviny.
 • 16:06 - 16:09
  Pro mě, důvod,
  proč toto dělám,
 • 16:09 - 16:11
  jsou výhody pro efektivnost výzkumu.
 • 16:13 - 16:15
  Chci vidět celkové zvýšení
  efektivnosti výzkumu.
 • 16:15 - 16:16
  To je můj celkový cíl.
 • 16:16 - 16:20
  Když byste řekli, že ho dosáhnu přes
  uzavřenou vědu, podporoval bych uzavřenou vědu.
 • 16:20 - 16:24
  Ale tato efektivnost výzkumu
  přichází se zvyšováním kvality,
 • 16:24 - 16:29
  zvyšováním inkluzivity, růstem rozmanitosti,
  zlepšováním inovací.
 • 16:29 - 16:34
  Je výhodou, když je tu víc lidí,
  kteří mohou něco udělat.
 • 16:34 - 16:35
  Máme velké problémy, které je nutné řešit.
 • 16:35 - 16:37
  Byl jsem intenzivně
  zapojený, hluboko zapojený
 • 16:37 - 16:41
  v prvních dnech
  otevřeného přístupu ve vědách o životě.
 • 16:41 - 16:50
  A naše naděje byla, že otevřený přístup by byl
  nejen o velmi významné změně v přístupu;
 • 16:50 - 16:55
  zdálo se nám úplně šílené,
  že většina výzkumů není k dispozici
 • 16:55 - 16:57
  pro většinu lidí, kteří ji potřebují.
 • 16:58 - 17:01
  Před několika lety
  jsem navštivil Bělehradskou univerzitu
 • 17:01 - 17:04
  a před mou přednáškou
  jsem se potkal se studenty
 • 17:04 - 17:07
  a jeden po druhém
  mi v místnosti vyprávěli
 • 17:07 - 17:09
  o tom,
  jaký dělají výzkum
 • 17:09 - 17:11
  a čemu se věnují
  ve své závěrečné práci.
 • 17:11 - 17:16
  A téměř všichni v místnosti
  pracují na tématu implicitního poznání.
 • 17:16 - 17:18
  A bylo ohromující, že tam bylo
  tolik studentů,
 • 17:18 - 17:20
  kteří pracují na této konkrétní oblasti výzkumu,
  a tak jsem se zeptal:
 • 17:20 - 17:26
  "Proč to všichni děláte? Jak to,
  že se tato oblast stala tak populární?"
 • 17:26 - 17:32
  A okamžitá odpověď byla:
  "Máme přístup k literatuře v této oblasti."
 • 17:32 - 17:33
  "Co tím myslíte?" Nechápal jsem.
 • 17:33 - 17:37
  "No, existuje úzus, že všichni
  přední výzkumníci v této oblasti,
 • 17:37 - 17:41
  všichni dávají své články online.
  Takže je můžeme najít.
 • 17:41 - 17:43
  A můžeme vědět, co se dějě
  právě teď v této literatuře,
 • 17:43 - 17:47
  ke které nemůžeme získat přístup
  v jiných subdisciplínách."
 • 17:47 - 17:49
  Toto mě úplně šokovalo.
 • 17:49 - 17:54
  Že se rozhodli, co studovat, na základě toho,
  k čemu mohou mít přístup.
 • 17:56 - 18:00
  Když jsem byl
  ředitel knihovny
 • 18:00 - 18:06
  a dělali jsme
  výrazné škrty v našem předplatném
 • 18:06 - 18:11
  z důvodu rozpočtových omezení,
  tak jak to knihovny dělají,
 • 18:11 - 18:16
  zrealizovali jsme sérii fokusových skupin,
  abychom zjistili, jak se s tím lidé vyrovnávají.
 • 18:16 - 18:25
  A jeden z lidí, kteří mě skutečně oslovili,
  byl mladý student, který si dělal doktorát z medicíny.
 • 18:25 - 18:29
  Ten mluvil se svým školitelem.
  A školiteľ mu řekl:
 • 18:29 - 18:33
  "Jsou to zajímavé oblasti.
  Čtěte v nich zeširoka."
 • 18:33 - 18:41
  Student řekl: "Takže mám číst zeširoka, ale
  uvědomuju si, že moje schopnost číst zeširoka
 • 18:41 - 18:45
  je omezená tím, jakou literaturu mám k dispozici.
 • 18:45 - 18:55
  Proto bude téma mojí dizertace omezené tím,
  co si můžu dovolit zaplatit,
 • 18:55 - 19:01
  protože nedokážu číst materiály,
  ke kterým nemám přístup."
 • 19:01 - 19:04
  Některé z největších
  výzev na světě
 • 19:04 - 19:06
  v budoucnosti
  nevyřeší
 • 19:06 - 19:09
  jedna skupina
  výzkumných pracovníků.
 • 19:09 - 19:13
  A víme, že interdisciplinární
  výzkum a spolupráce
 • 19:13 - 19:16
  je způsob, jak se dostat
  k řešení rychleji.
 • 19:16 - 19:22
  A mnoho z těch výzev
  jsou tak rozšířené
 • 19:22 - 19:26
  - čistá voda, potravinová bezpečnost,
  globální oteplování, veřejné zdraví -
 • 19:26 - 19:29
  a je tolik problémů,
  které je potřeba vyřešit,
 • 19:29 - 19:32
  že není důvod, proč bychom
  neměli chtít udělat všechno, co můžeme,
 • 19:32 - 19:35
  abychom podporovali spolupráci
  a umožnili, aby se konala.
 • 19:35 - 19:43
  Lékařské vědomosti a neuvěřitelné zkušenosti
  můžeme najít v každém dalekém koutě světa;
 • 19:43 - 19:45
  akorát jich nevyužíváme příliš často.
 • 19:45 - 19:51
  Jeden můj přítel je dětský
  kardiochirurg na Stanfordě.
 • 19:51 - 19:56
  Během jeho návštěvy v Indii
  si všiml,
 • 19:56 - 19:59
  když šel do instituce,
  kde se teď léčí 10 krát
 • 19:59 - 20:03
  víc pacientů než u něho,
  že dosahují
 • 20:03 - 20:06
  téměř stejně dobrých výsledků
  jako on na Stanfordě,
 • 20:06 - 20:10
  a dokáží to udělat za
  5 až 10 procent nákladů.
 • 20:10 - 20:13
  A podle mě je to geniální!
  To je geniální!
 • 20:14 - 20:19
  A možná bychom my v západním světě
  mohli chtít porozumět tomu,
 • 20:19 - 20:23
  co se děje v Indii, stejně jako
  oni chtějí vědět,
 • 20:23 - 20:26
  co dokážeme udělat se všemi
  našimi technologickými zázraky.
 • 20:26 - 20:30
  Je jednoduché dospět k závěru,
  že věda musí být otevřená,
 • 20:30 - 20:32
  aby mohl probíhat výzkum.
 • 20:32 - 20:36
  A proto je zvláštní,
  že ještě není otevřená.
 • 20:36 - 20:41
  Ale tady jsme se skutečně dostali
  z historických důvodů.
 • 20:42 - 20:46
  Když byly založené nebo vytvořené
  vědecké časopisy v polovině 17. století,
 • 20:46 - 20:49
  autoři do nich psali bez nároku na mzdu,
 • 20:49 - 20:51
  a motivoval je dopad,
  ne finanční odměna.
 • 20:51 - 20:56
  Abychom lépe porozuměli výzkumnému procesu
  vycestovali jsme tam, kde vznikly vědecké časopisy:
 • 20:56 - 20:58
  Do Královské společnosti v Londýně.
 • 20:59 - 21:01
  Jmenuji se Stuart Taylor a jsem
  vedoucí vydavatelství tady v Královské společnosti.
 • 21:02 - 21:04
  Královská společnost je britská
  národní vědecká akademie.
 • 21:05 - 21:09
  Byla založená v roce 1660
  jako společnost prvních vědců,
 • 21:09 - 21:11
  jako například Robert Hook nebo Christopher Wren.
 • 21:11 - 21:15
  Několik roků po tom, v roce 1665,
  Henry Oldenburg na tomto obrazu,
 • 21:15 - 21:19
  kterýý byl prvním tajemníkem společnosti,
  založil první vědecký časopis na světě,
 • 21:19 - 21:20
  který se jmenoval Filozofické transakce.
 • 21:20 - 21:25
  A to bylo poprvé, kdy se
  vědecké úspěchy a objevy
 • 21:25 - 21:28
  prvních vědců
  formálně zaznamenanaly.
 • 21:28 - 21:31
  A ten časopis
  v podstatě nastavil model
 • 21:31 - 21:33
  toho, jak dnes
  chápeme vědecké časopisy.
 • 21:34 - 21:39
  Čtyři hlavní požadavky jsou archivace,
  registrace, šíření a ověřování.
 • 21:40 - 21:45
  Takže to znamená, že máte svůj objev
  spojený s vašim jménem a určitým datem,
 • 21:45 - 21:51
  ověřený vašimi kolegy,
  šířený mezi ostatními vědci
 • 21:51 - 21:53
  a archivovaný pro budoucnost.
 • 21:54 - 21:58
  Jakmile vznikly digitální sítě,
  vědci na nich začali šířit své objevy.
 • 21:58 - 22:01
  Od té doby, řekněme od začátku devadesátých let,
 • 22:01 - 22:04
  akademici začali vážně
  podporovat otevřený přístup.
 • 22:04 - 22:08
  Síť používali nejen na distribuci
  vědeckých výsledků a na výzkum,
 • 22:08 - 22:12
  ale na podporu vědy a na to,
  aby se do ní zapojili i ostatní.
 • 22:12 - 22:14
  Může to znít, že si to vymýšlím,
 • 22:14 - 22:18
  ale tehdy jsem opravdu cítil,
  že nejsem sám,
 • 22:18 - 22:22
  a že když máte
  skvělý nápad
 • 22:22 - 22:26
  nebo uděláte nějaký přelom,
  chcete mít pocit, že je to proto,
 • 22:26 - 22:36
  že jste měli inspiraci nebo že jste
  pracovali usilovněji než kdokoliv jiný,
 • 22:36 - 22:41
  ale nechcete myslet na to, že úspěch vám
  zabezpečil privilegovaný přístup k informacím.
 • 22:41 - 22:48
  A tak časť mojeho záměru v roce 1991
  bylo vyrovnání podmínek,
 • 22:48 - 22:52
  to znamená dát přístup
  ke stejným informacím ve stejném čase,
 • 22:52 - 22:55
  a nemít tyhle, víte,
  rozdíly v přístupu.
 • 22:56 - 23:00
  Čtyřicet procent všech zveřejněných článků
  v New England Journal of Medicine
 • 23:00 - 23:02
  - který je prokazatelně
 • 23:02 - 23:04
  časopis s největším impaktem na světě -
 • 23:04 - 23:10
  ale 40 procent autorů
  pochází z okruhu 150 mil od Bostonu,
 • 23:10 - 23:13
  kde má New England Journal of Medicine
  své sídlo.
 • 23:14 - 23:15
  Publikovaní je opravdu hrou pro zasvěcené.
 • 23:16 - 23:22
  Ti z nás, kteří jsou insideři, mají o mnoho větší
  přístup k publikování a dokonce i čtení,
 • 23:22 - 23:23
  protože přicházíme z bohatších institucí.
 • 23:24 - 23:28
  Výsledkem je,
  že spousta lidí trpí,
 • 23:28 - 23:31
  což je důsledek
  aktuálního systému v akademické oblasti.
 • 23:31 - 23:36
  Máme spoustu lékařů, kteří by měli mít prospěch
  z přístupu k nejnovějším informacím
 • 23:36 - 23:40
  o tom, jak poskytnout co nejlepší
  péči svým pacientům.
 • 23:41 - 23:43
  Existuje tolik výzkumu,
  který už byl realizovaný.
 • 23:43 - 23:49
  Je to někdy absurdní, když se pokoušíme získat
  přístup k článku, který byl napsaný v roce 1975.
 • 23:49 - 23:53
  A stále je za paywallem.
  Nedává to žádný smysl.
 • 23:53 - 23:56
  Vědecké časopisy prošly od roku 1665
  dlouhou cestu.
 • 23:56 - 24:00
  Dnes jsme schopni najednou oslovit
  mnoho lidí po celém světě,
 • 24:00 - 24:04
  téměř nic to nestojí
  a je to obrovský přínos pro vědce.
 • 24:04 - 24:08
  Spousta autorů si myslí, že když
  budou publikovat v běžném časopise,
 • 24:08 - 24:13
  především když je to důležitý běžný
  časopis, s vysokou prestiží a impaktem,
 • 24:13 - 24:16
  ve vysoce kvalitním běžném časopise,
  že se jejich výzkum dostane ke všem,
 • 24:16 - 24:19
  kteří se zajímají o jejich práci.
  To ale není pravda.
 • 24:19 - 24:23
  Dostane se k těm, kteří mají to štěstí,
  že pracují v instituci,
 • 24:23 - 24:26
  která má dost peněz na to,
  aby měla tento časopis předplacený.
 • 24:26 - 24:30
  A i když jsou tyto časopisy relativně
  nejprodávanější nebo když jsou tak potřebné,
 • 24:30 - 24:36
  že se je všechny knihovny pokoušejí předplatit,
  stále existují knihovny, které se k nim nedostanou.
 • 24:36 - 24:40
  A mnoho knihoven už dávno
  zrušilo předplatné časopisů, které jsou klíčové,
 • 24:40 - 24:41
  jen proto, že nemají peníze.
 • 24:41 - 24:44
  Takže autoři získají výhodu
  širšího publika
 • 24:44 - 24:49
  a získáním širšího publika
  mají výhodu většího vlivu,
 • 24:49 - 24:53
  protože vaše práce nemůže mít vliv
  a není možné na ní dále stavět,
 • 24:53 - 24:57
  nebo ji citovat či jinak použít,
  pokud o ní lidé nevědí.
 • 24:57 - 24:59
  A většina vědců píše kvůli tomu, že chce mít impakt.
 • 25:00 - 25:03
  Část toho, co dělají akademici,
  je studium otázek,
 • 25:03 - 25:07
  snaží se získat hlubší pochopení
  toho, co se dozvěděli o nějakém fenoménu,
 • 25:08 - 25:11
  a potom ho sdílet s ostatními,
  aby ti ostatní pak mohli říct:
 • 25:11 - 25:14
  "A co tak tato další věc,
  jsi si jistý?"
 • 25:14 - 25:17
  nebo "Ano, rád bych to použil
  nějakým novým způsobem."
 • 25:17 - 25:22
  Takže skutečně, věda je rozhovor
  a jediný způsob, jako mít rozhovor
 • 25:22 - 25:27
  je vědět, co kdo říká
  a jaký je základ pro to, co říká.
 • 25:27 - 25:32
  A tak je otevřenost základní podmínka,
  aby věda dělala to, co má dělat.
 • 25:33 - 25:36
  {\an1}Je tu jeden z původních
  mýtů o otevřeném přístupu.
 • 25:36 - 25:38
  Neexistuje tu žádné hodnocení,
  kvalita je nízká a tak dále.
 • 25:39 - 25:41
  A my víme,
 • 25:41 - 25:43
  že když dáte svoje věci ven,
 • 25:43 - 25:48
  lidé si všimnou,
  když píšete nesmysly,
 • 25:48 - 25:52
  velmi rychle si toho někdo všimne.
  Když přehlídnete něco opravdu důležité,
 • 25:52 - 25:56
  z hlediska důkazu,
  někdo vás na to upozorní.
 • 25:56 - 26:01
  Když nejste opatrní ve svých tvrzeních,
  nebo vynecháte kus důležité literatury,
 • 26:01 - 26:04
  někdo vám to řekne.
  A tak vy, jako výzkumník,
 • 26:04 - 26:09
  máte užitek z těchto postřehů
  a kritiky a jiných věcí,
 • 26:09 - 26:14
  takže váš výzkum proto bude
  lepší nikoliv horší!
 • 26:14 - 26:17
  Když se nepohybujete
  v tomto prostoru, nemáte žádné kontakty,
 • 26:17 - 26:20
  nemáte představu o tom,
  jaký dramatický vliv
 • 26:20 - 26:24
  mají tato napětí
  na každého člověka.
 • 26:24 - 26:25
  Když vidíte, jak EPA
  [Agentura na ochranu životního prostředí USA]
 • 26:25 - 26:29
  odstraní část webové stránky
  o klimatických změnách, existuje skutečný,
 • 26:29 - 26:33
  konkrétní důsledek toho,
  že nemáme informace.
 • 26:33 - 26:37
  Je tu spousta bezplatných informací,
  a všichni víme, jak problematické to může být.
 • 26:37 - 26:40
  Jen proto, že je to zadarmo, to ještě nemusí být dobré;
  jen proto, že je to placené, to ještě nemusí být zlé,
 • 26:40 - 26:45
  a myslím, že toto napětí
  bude muset komunita vždy řešit.
 • 26:46 - 26:49
  Samozřejmě, v prvních dnech
  hnutí otevřeného přístupu
 • 26:49 - 26:56
  a časopisů s otevřeným přístupem toto vnímání,
  že publikace s otevřeným přístupem nejsou kvalitní,
 • 26:56 - 26:59
  bylo velmi dominantní,
  ale to se už změnilo.
 • 26:59 - 27:01
  Otevřený přístup pro nás
 • 27:01 - 27:06
  vůbec neznamená zvažování
  úrovně recenzování.
 • 27:06 - 27:10
  Když už je reč o recenzovaní,
  toto bude ještě lepší.
 • 27:10 - 27:13
  Systém odměnování v mnohých
  krajinách, v mnohých rozvojových krajinách
 • 27:13 - 27:16
  stále odráží ten náš,
  ve Velké Británii a v USA.
 • 27:17 - 27:23
  Nedávno jsme dělali průzkum a ptali
  jsme se na to, jak naši výzkumníci
 • 27:23 - 27:26
  vnímají otevřený přístup,
  a mnoho z nich říkalo:
 • 27:26 - 27:28
  "Skvělé, otevřený přístup je přesně
  to, co, potřebujeme, potrřbujeme
 • 27:28 - 27:32
  říct celému světu o našem výzkumu.
  Každý potřebuje přístup. Toto je skvělé."
 • 27:32 - 27:38
  Avšak, když jsme se výzkumníků zeptali,
  jaké jsou jejich priority pro časopisy,
 • 27:38 - 27:42
  kde chtěli publikovat své výzkumy,
  nejdůležitější byl impakt faktor,
 • 27:42 - 27:46
  indexování a až na konci seznamu
  byl otevřený přístup.
 • 27:46 - 27:50
  Takže, ačkoliv říkají pěkné věci
  o otevřeném přístupu,
 • 27:50 - 27:56
  bohužel kvůli způsobu odměňování
  je otevřený přístup stále vespod,
 • 27:56 - 27:57
  protože stále je pro ně
  důležitý kariérní postup.
 • 27:57 - 28:01
  Otevřený přístup
  je tu s námi už nějaký čas.
 • 28:03 - 28:07
  Jeho vliv není
  tak rychlý, jak jsem očekával,
 • 28:07 - 28:17
  a trochu se obávám, jak rychle
  se posuneme vpřed během dalších pěti roků?
 • 28:18 - 28:24
  Existuje důvod,
  že vědecké časopisy jsou tak
 • 28:24 - 28:25
  letargické vůči změně?
 • 28:25 - 28:27
  No, mohli byste je
  nazvat houževnaté [smích].
 • 28:28 - 28:34
  Myslím, že existuje určitý stupeň
  letargie. Jak víte,
 • 28:35 - 28:38
  akademici jsou pravděpodobně nejvíc
  konzervativní lidé na světě.
 • 28:38 - 28:41
  Víte, jejich výzkum může
  být inovativní,
 • 28:41 - 28:46
  ale akademické struktury
  se mění velmi pomalu.
 • 28:46 - 28:48
  Akademická obec
  je velmi, velmi konzervativní.
 • 28:49 - 28:54
  Je velmi těžké měnit věci,
  udělat významné systémové změny
 • 28:54 - 28:57
  v akademické obci.
  Náš proces kariérního postupu
 • 28:57 - 29:00
  je stejný,
  jaký byl před 150 lety.
 • 29:00 - 29:04
  Autoři si velmi dobře uvědomují,
  že jejich šance na postup,
 • 29:04 - 29:07
  na možnost pokračovat v práci,
  získat finanční prostředky,
 • 29:07 - 29:11
  a celé aspekty jejich kariéry,
  závísí na tom, kde publikují.
 • 29:13 - 29:19
  A tato jejich potřeba vytvořila
  jistý druh vězení,
 • 29:19 - 29:23
  ve kterém autoři nemohou mít
  alternativní způsob publikování,
 • 29:23 - 29:26
  kromě těchto časopisů,
 • 29:26 - 29:28
  u kterých je největší pravděpodobnost,
  že jim pomohou v jejich kariéře.
 • 29:28 - 29:30
  Jedna z velkých překážek
  pro otevřený přístup
 • 29:30 - 29:35
  je současné hodnocení zdrojů,
  kariérní postup a všechny tyto věci.
 • 29:36 - 29:40
  Protože stále existuje
  tendence říkat:
 • 29:40 - 29:44
  když publikujete čtyři články
  v časopisech vyšší třídy,
 • 29:44 - 29:46
  děláte lepší výzkum.
 • 29:46 - 29:51
  Může být, že tyto články
  nebude nikdo citovat ani číst.
 • 29:51 - 29:56
  Ale impakt faktor časopisu se přijímá
  jako náhrada za kvalitu.
 • 29:56 - 30:02
  A my všichni víme, že ten podléhá
  manipulaci a podvodům.
 • 30:02 - 30:06
  Impakt faktor je ve skutečnosti
  průměrný počet citací,
 • 30:06 - 30:12
  které časopis získá,
  v dvouletém období.
 • 30:12 - 30:20
  Faktor dopadu je zarytá metrika,
  která se z nějaké důvodu hluboko zakořenila
 • 30:20 - 30:26
  v systému hodnocení a způsobu,
  jakým se hodnotí výzkumníci na celém světě.
 • 30:26 - 30:31
  Za kabelku Gucci si můžete
  účtovat mnohem víc,
 • 30:31 - 30:33
  než za kabelku,
  kterou jste právě koupili na ulici.
 • 30:33 - 30:36
  Impakt faktory
  pokazily celý systém
 • 30:36 - 30:38
  vědecké komunikace,
  a to pořádně.
 • 30:39 - 30:43
  Dokonce i jejich zakladatel, Eugene Garfield,
  říkal, že by se neměli používat tímto způsobem.
 • 30:43 - 30:46
  Potom sa musíte zamyslet,
  že něco není v pořádku.
 • 30:46 - 30:49
  A jejich klamná vědecká povaha,
  víte,
 • 30:49 - 30:51
  skutečnost, že jsou přesně
  na tři desetinná místa,
 • 30:52 - 30:59
  i když zjevně nejsou,
  vyvolává tento pseudovědecký pocit.
 • 30:59 - 31:02
  Královská společnost před pár lety
  podepsala něco, co se nazývalo
 • 31:02 - 31:05
  Sanfranciská deklarace o hodnocení vědy
  ve zkratce DORA,
 • 31:05 - 31:11
  která v podstatě vyzývá instituce
  a finančníky, aby hodnotili vědce
 • 31:11 - 31:14
  způsobem, který nepoužívá
  impakt faktor.
 • 31:14 - 31:18
  Takže daleko větší důraz na recenze (peer review),
  a skutečné hodnocení samotné práce
 • 31:18 - 31:20
  namísto toho, abyste se jednoduše spolehli na metriku,
 • 31:20 - 31:24
  o které si spousta lidí myslí,
  že je velmi chybná.
 • 31:25 - 31:27
  Způsob, jak
  řešit tento problém,
 • 31:27 - 31:30
  je začít oddělovat
  hodnocení vědců
 • 31:30 - 31:31
  od časopisů, ve kterých publikují.
 • 31:31 - 31:34
  A když jste schopní hodnotit
  vědce na základě samotného výzkumu,
 • 31:34 - 31:37
  namísto toho, v jakých časopisech
  byl tento výzkum uveřejněný,
 • 31:37 - 31:42
  myslím, že potom můžete dovolit
  vědcům, aby začali publikovat
 • 31:43 - 31:47
  v časopisech, které poskytují lepší služby,
  lepší přístup, nižší náklady, všechny tyto věci.
 • 31:47 - 31:53
  Časopisy, které jsou vysoce selektivní,
  odmítnou práci, která je uplně publikovatelná a úplně dobrá,
 • 31:53 - 31:56
  ale oni ji odmítají,
  protože nepředstavuje významný pokrok,
 • 31:56 - 32:02
  nebo nebudou mít takovou publicitu,
  jakou mají studie o nějaké nemoci nebo o kmenových buňkách.
 • 32:02 - 32:05
  Takže článek je odmítnutý
  a pak putuje do jiného časopisu,
 • 32:05 - 32:08
  projde dalším recenzním kolem,
 • 32:08 - 32:10
  a takhle to může projít
  i několik cyklů.
 • 32:10 - 32:18
  A důvod vytvoření časopisu PLOS One
  byla snaha zastavit přesně toto,
 • 32:18 - 32:26
  neustálý kolotoč plýtvání času vědců,
  recenzentů, redaktorů,
 • 32:26 - 32:29
  což je všechno
  na úkor vědy a společnosti.
 • 32:29 - 32:37
  Čas, který je potřebný na to, aby článek
  zhodnotily nejlepší časopisy a možná ho nevybraly,
 • 32:37 - 32:39
  a ten pak musí jít do jiného časopisu,
 • 32:39 - 32:43
  zablokuje daný kousek výzkumu
  v časové smyčce.
 • 32:44 - 32:47
  Je to v zájmu těch,
  kteří každoročně platí za výzkum
 • 32:47 - 32:49
  milióny či miliardy dolarů
  na financování výzkumu,
 • 32:49 - 32:51
  aby byl tento výzkum
  otevřeně k dispozici.
 • 32:51 - 32:53
  Bylo spousta
  různých způsobů, jak se k tomuto dopracovat,
 • 32:53 - 32:55
  a řada lidí řekla,
  pojďme to dělat krok za krokem,
 • 32:56 - 32:59
  nejprve vytvoříme,
  co se nazývá zelený otevřený přístup,
 • 32:59 - 33:03
  kde jednoduše poskytnete přístup k obsahu,
  ale žádná uživatelská práva, která jsou s tím spojená.
 • 33:04 - 33:08
  Gatesova nadace řekla:
  "To je jen poloviční přístup,
 • 33:08 - 33:12
  nám nestačí polovina -
  když už to děláme, dělejme to pořádně."
 • 33:12 - 33:16
  A opravdu je chválím,
  že to nedělali polovičatě.
 • 33:16 - 33:20
  Mají dost předvídavosti
  a upřímně řečeno, i dostatečný vliv,
 • 33:20 - 33:22
  aby požadovali,
  že se to udělá pořádně hned poprvé.
 • 33:23 - 33:26
  {\an1}Z pohledu naší nadace
  jsme byli schopní,
 • 33:26 - 33:28
  prostřednictvím našich finančních prostředků,
  pracovat s příjemci naši grantů a říct:
 • 33:29 - 33:32
  "Ano, dáme váme tyto peníze a ano,
  chceme, abyste realizovali
 • 33:32 - 33:37
  vědecký a technický výzkum
  a abyste přinesli konkrétní výsledek,
 • 33:37 - 33:39
  ale chceme, abyste to udělali
  konkrétním způsobem."
 • 33:39 - 33:43
  A jeden ze způsobů, kterým chceme,
  aby lidé pracovali, je zabezpečit,
 • 33:43 - 33:46
  že výsledky toho, čo dělají,
  budou široce otevřené a přístupné.
 • 33:46 - 33:52
  A společně s tím chceme zabezpečit,
  aby nejen peníze, které dáme
 • 33:52 - 33:56
  přímo na naše investice,
  na nový vědecký výzkum a technologie,
 • 33:56 - 34:00
  přinesly těm lidem hmatatelný přínos,
 • 34:00 - 34:03
  ale taky bychom chtěli vidět, že to má
  násobící efekt, aby se informace
 • 34:03 - 34:09
  a výsledky toho, co jsme financovali,
  dostaly ven pro širší využití vědeckou komunitou,
 • 34:09 - 34:13
  aby na tom mohla akademická komunita budovat
  a urychlit
 • 34:13 - 34:16
  a rozšířit výsledky,
  kterých dosahujeme.
 • 34:16 - 34:20
  - Co se vám vybaví,
  když slyšíte o firmě Elsevier?
 • 34:21 - 34:24
  O, panebože. He-he.
 • 34:27 - 34:33
  Elsevier je trn v patě
  pro nás v Africe,
 • 34:33 - 34:36
  protože jejich ceny
  jsou pro nás příliš vysoké,
 • 34:37 - 34:39
  nechtějí s nimi jít dolů.
 • 34:39 - 34:45
  Víte, myslím si,
  že se dá říct, že Elsevier
 • 34:45 - 34:48
  do komunity vydavatelů
  přispívá ve skutečnosti dobře.
 • 34:48 - 34:50
  - Elsevier. Co se vám vybaví?
 • 34:51 - 34:56
  No, úroveň zisku, která
 • 34:56 - 34:58
  je podle mě
  bohužel nechutná.
 • 34:58 - 35:02
  A není ji možné podporovat,
  protože z pohledu univerzity,
 • 35:02 - 35:04
  samozřejmě jde o veřejné prostředky.
 • 35:04 - 35:08
  Jejich licenční praktiky, které se
  určitě v průběhu času vyvíjí.
 • 35:08 - 35:13
  Víte, když se podíváme na opětovné použití Elsevieru
  nebo obchodní praktiky za posledních 10 let,
 • 35:13 - 35:16
  myslím, že udělali spoustu změn,
  které z tohoto vydavatele udělaly
 • 35:16 - 35:19
  víc přátelského vůči autorům
  nebo výzkumným pracovníkům.
 • 35:19 - 35:24
  Takže tu určitě existuje vývoj.
 • 35:26 - 35:29
  Tito vydavatelé, kdykoliv v nich
  něco publikujeme,
 • 35:28 - 35:33
  jsou financováni našimi ministerstvy.
  Jsou to v podstatě veřejné peníze.
 • 35:34 - 35:37
  Takže platíme peníze,
  ale publikace jsou uzavřené.
 • 35:37 - 35:40
  Nikdy bych je necharakterizoval
  jako zlého hráče.
 • 35:40 - 35:43
  Myslím, že dělají spoustu dobrého
  na podporu inovace
 • 35:43 - 35:46
  a meziodvětvových iniciativ.
 • 35:46 - 35:49
  Je spousta
  důvodů, proč se
 • 35:49 - 35:52
  lidé soustředí
  na Elsevier jako na zlou postavu.
 • 35:52 - 35:55
  Podívejte se na jejich výroční zprávu,
  je to všechno online.
 • 35:55 - 35:58
  Jejich zisky jdou nahoru; jejich dividendy jdou nahoru;
  velmi se jim daří;
 • 35:58 - 36:01
  minulý rok vydělali
  několik miliárd liber.
 • 36:01 - 36:08
  Stará se náš průmysl o výzkumníky
  ve všeobecnosti dobře?
 • 36:08 - 36:12
  Chováme se tak efektivně jako zodpovědná
  porodní asistentka pro tyto důležité
 • 36:12 - 36:18
  vědecké koncepty nebo nápady
  a zpřístupňujeme je světu
 • 36:19 - 36:23
  a rozšiřujeme je a vracíme investice
  do komunity? Řekl bych, že ano.
 • 36:24 - 36:27
  Osobně si myslím,
  že Elsevier
 • 36:27 - 36:30
  dostává
  spoustu kritiky;
 • 36:30 - 36:32
  a něco z toho si
  podle mě zaslouží.
 • 36:32 - 36:36
  Taky si myslím, že udělali spoustu
  inteligentních inovací v oblasti publikování,
 • 36:36 - 36:39
  ze kterých jsme se všichni hodně naučili.
  Vzpomínám si, když jsem přešla do UC Press,
 • 36:39 - 36:42
  po 20 letech v komerčním vydavatelství
  jsem přešla
 • 36:42 - 36:46
  do neziskového univerzitního nakladatelského světa a
  ukázalo se, že jedna z hlavních obav
 • 36:46 - 36:49
  některých zaměstnanců byla,
  že přeměním UC Press na Elsevier.
 • 36:51 - 36:56
  To se samozrejmě nestalo.
  Ale myslím... Teď vážně,
 • 36:56 - 37:00
  že ti z nás, kteří jsou v neziskovém vydavatelství,
  se mohou skutečně hodně naučit
 • 37:00 - 37:02
  od velkých konkurentů.
 • 37:02 - 37:06
  Dopředu upozorňuji,
  že jsem rok pracovala pro Elsevier;
 • 37:06 - 37:10
  Taky jsem pracovala 15 let
  pro neziskové vědecké společnosti.
 • 37:10 - 37:13
  Byla jsem vydavatelkou časopisu
  v obou těchto prostředích.
 • 37:14 - 37:19
  Jsou to různá prostředí. Můj pohled
  na komerční vydavatele tvarovaly
 • 37:19 - 37:22
  moje zkušenosti
  ve vědecké společnosti.
 • 37:22 - 37:26
  Pracovala jsem pro Americkou astronomickou
  společnost, kde bylo naše hlavní poslání
 • 37:26 - 37:29
  dostat vědu
  do rukou vědců
 • 37:29 - 37:31
  tehdy, kdy to chtěli,
  a tak, jak to chtěli.
 • 37:31 - 37:36
  Šla jsem pracovat pro komerčního vydavatele.
  Přijali mě do práce;
 • 37:36 - 37:41
  Myslela jsem, že budu dělat víceméně
  to stejné. Ale ta práce byla o něčem jiném.
 • 37:41 - 37:45
  Měla jsem na starosti řídit soubor časopisů
  tak, abychom dosáhli specifického zisku.
 • 37:45 - 37:48
  A to jednoduše nebylo pro mě
  a neodpovídalo to hodnotám, které mám.
 • 37:48 - 37:51
  Tak jsem se vrátila
  k neziskovému publikování.
 • 37:51 - 38:00
  Nemyslím si, že oni jsou
  zlí, ale jejich cíl
 • 38:00 - 38:05
  je vytvořit zisk svým akcionářům.
  Nejsou to organizace řízené misí.
 • 38:05 - 38:07
  A to je v pořádku;
  jsou to obchodní společnosti.
 • 38:07 - 38:13
  Moje otázka je: právě teď v 21. století,
  kdy máme tyto další mechanizmy,
 • 38:13 - 38:16
  které umožňují tok vědy,
  pomáhají nebo ubližují?
 • 38:16 - 38:19
  A ráda bych viděla,
  aby upravili svoje modely
 • 38:19 - 38:21
  tak, aby byly trochu více užitečné,
  než škodlivé.
 • 38:22 - 38:25
  Existují absolutní spravedlivé kritiky,
  které je možné směrovat vůči Elsevieru.
 • 38:25 - 38:28
  Existují spravedlivé kritiky,
  které je možné směrovat vůči PLOS.
 • 38:28 - 38:32
  Existují spravedlivé kritiky,
  které je možné smerovat na kohokoliv a cokoliv.
 • 38:32 - 38:38
  Nesnažím se posuzovat legitimnost
  kritiky podle toho, na koho směruje.
 • 38:38 - 38:42
  Snažím se posuzovat legitimnost
  kritiky podle jejího obsahu.
 • 38:44 - 38:47
  Ó ano, dobře, jen jsem se chtěl
  ujistit, že to někdo řekl.
 • 38:48 - 38:52
  Musím mluvit o tom, jaký druh
  společnosti Elsevier je.
 • 38:53 - 38:58
  Nepřátelství, které vůči nim někdy směřuje,
  není to jen o penězích;
 • 38:58 - 39:01
  důvodem je,
  jaká jsou firma...
 • 39:01 - 39:05
  Jsou to činy, které často dělají,
  které jsou proti-kolegiální.
 • 39:05 - 39:09
  Posílají žádosti
  o vymazání článků z academia.edu,
 • 39:09 - 39:12
  kde akademici zveřejnili
  PDF soubory s částí svého výzkumu,
 • 39:12 - 39:14
  a pak byli nuceni
  vymazat je.
 • 39:14 - 39:18
  A samozřejmě taky soudní spor
  proti Sci-Hubu z 2015.
 • 39:18 - 39:25
  A ano, obě tyto věci byly nezákonné,
  ale akademické komunitě na tom nezáleží;
 • 39:25 - 39:26
  ve skutečnosti je takovým způsobem nevnímá.
 • 39:27 - 39:29
  Když jsem dostal
  žádost o vymazání článku, nedostal jsem
 • 39:29 - 39:32
  toto upozornění
  přímo od společnosti Elsevier,
 • 39:32 - 39:35
  ale poslali ho
  zástupci Princetonu.
 • 39:35 - 39:43
  V samotném oznámení se zmiňuje pouze pár
  článků od dvou akademických pracovníků v Princetoně.
 • 39:44 - 39:49
  Když se podíváte na webové stránky Princetonu,
  jsou tam pravděpodobně stovky, jestli ne tisíce
 • 39:49 - 39:52
  článků v PDF, které byly publikované v Elsevieru.
 • 39:52 - 39:58
  Takže, proč se zaměřili jen na ten malý počet
  článků a jen na tyto dva výzkumníky?
 • 39:59 - 40:03
  Nevím to určitě, ale mám podezření,
  že zkouší, co jim projde.
 • 40:03 - 40:06
  Elsevieru nic nebrání,
  aby prohledali celý web,
 • 40:06 - 40:10
  našli všechny publikované PDF soubory
  a rozeslali obrovské množství žádostí o vymazání
 • 40:10 - 40:14
  každému, kdo porušuje jejich licenční
  smlouvu, ale nedělá to.
 • 40:14 - 40:17
  Myslím si, že důvodem je,
  že chtějí být opatrní.
 • 40:17 - 40:21
  Nechtějí vytvořit
  vlnu hněvu, která by úplně
 • 40:21 - 40:24
  odstránila zdroj bezplatné práce,
  na které jsou závislí.
 • 40:24 - 40:29
  Důležité je, že když se toto stalo,
  byl jsem vděčný Princetonu,
 • 40:29 - 40:34
  že zatlačil nazpět a Elsevier stáhl
  žádost o vymazání souborů.
 • 40:34 - 40:39
  Myslím si, že dostali ochutnávku
  toho, co by to znamenalo,
 • 40:39 - 40:44
  když by opravdu chtěli jít proti
  mase vědců jako celku.
 • 40:44 - 40:50
  Způsob, jakým Elsevier jako organizace
  uvažuje, je jednoduše protiklad
 • 40:50 - 40:56
  toho, jak podle mě mnoho akademiků
  uvažuje o podstatě své práce.
 • 40:56 - 41:00
  Poslali jsme žádosti na základě svobodného přístupu
  k informacím na každou univerzitu ve Spojeném království.
 • 41:00 - 41:07
  Takže v roce 2016 přijal Elsevier
  42 miliónů liber z britských univerzit.
 • 41:08 - 41:11
  Dalším největším vydavatelem byl
  Wiley; teď je to 19 miliónů.
 • 41:11 - 41:15
  Elsevier, Wiley, Springer,
  Taylor and Francis a Sage
 • 41:15 - 41:20
  společně vezmou přibližně
  polovinu penězí a zbytek si rozdělí ostatní.
 • 41:20 - 41:27
  Hlavně Elsevier je velkým lobbistou
  v Evropské unii a také ve Washingtonu.
 • 41:27 - 41:30
  Zaměstnávají spoustu zaměstnanců, kteří jsou
  v podstatě lobbisti na plný úvazek.
 • 41:30 - 41:35
  Mají pravidelná střetnutí
  s vládami na celém světě,
 • 41:35 - 41:37
  aby prezentovali svůj pohled na věc.
 • 41:37 - 41:42
  Vydavatelé mají
  také povědomí o tom,
 • 41:42 - 41:49
  že publikování musí být velmi nákladné
  a že publikování vyžaduje publicisty
 • 41:49 - 41:55
  a redaktory textu, PR agenty,
  šéfredaktory a další.
 • 41:56 - 41:59
  Proto se hodně akademických institucí,
  aby to finančně zvládly,
 • 41:59 - 42:03
  rozhodlo kupovat výzkumné časopisy
  v balících,
 • 42:03 - 42:05
  namísto jednotlivých titulů.
 • 42:06 - 42:09
  Praktcky každá
  instituce vyjednává,
 • 42:09 - 42:11
  a to s každým vydavatelem,
 • 42:12 - 42:15
  aby získala v podstatě
  veškerý výzkum od daného vydavatele,
 • 42:15 - 42:18
  nebo jeho velkou část
  ve velkoobchodním formátu.
 • 42:18 - 42:20
  Takže balíky s předplatným,
 • 42:20 - 42:22
  do kterých je zapojená
  většina knihoven,
 • 42:22 - 42:24
  protože takto můžeme
  ušetřit víc peněz,
 • 42:24 - 42:27
  jsou jednoznačně
  jako kabelová televize.
 • 42:27 - 42:30
  Dostanete spoustu obsahu; možná se vám
  vždy nelíbí všechny programy.
 • 42:30 - 42:34
  Ale když chcete platit jen
  jednotlivé tituly,
 • 42:34 - 42:37
  cena stoupá exponenciálně
  a nemůžete si to dovolit.
 • 42:37 - 42:41
  Takže jsme uvízli ve smlouvách s obsahem,
  který můžeme nebo nemusíme potřebovat,
 • 42:41 - 42:43
  abychom se pokusili udržet nižší cenu.
 • 42:43 - 42:47
  Vydavatel ale může z balíku
  odstránit obsah bez upozornění.
 • 42:47 - 42:51
  Takže když se vydavatel rozhodne,
  že nechce, aby měl někdo
 • 42:51 - 42:55
  určitý obsah ve svém balíku,
  může ho okamžitě odstranit.
 • 42:55 - 42:58
  To neznamená,
  že můžete zrušit smlouvu;
 • 42:58 - 43:01
  to jednoduše znamená, že už nemáte
  přístup ani žádnou kontrolu.
 • 43:01 - 43:07
  Ačkoliv institucionální přístup k běžnému
  výzkumu většinou funguje jako kabelové předplatné,
 • 43:07 - 43:11
  našli jsme jednu knihovnu, která
  se rozhodla, že bude mít jen hmotný obsah.
 • 43:11 - 43:18
  Hledali jsme způsob, jak být hodnocený
  pro výzkumnou komunitu.
 • 43:18 - 43:21
  Jak bychom mohli přidat hodnotu,
 • 43:21 - 43:24
  i když nemůžeme zvládat
 • 43:25 - 43:27
  rostoucí náklady na
  elektronické publikace?
 • 43:27 - 43:29
  A uvědomili jsme si,
  že bychom mohli přinést hodnotu
 • 43:29 - 43:31
  tím, že zůstanete
  knihovna založená na tiskové produkci.
 • 43:31 - 43:33
  - Nemohou vám vypnout přístup
  ke konkrétním časopisům.
 • 43:33 - 43:35
  - Ne. To opravdu ne.
 • 43:36 - 43:40
  A když vypnou elektřinu,
  stále máme přístup k obsahu baterkou.
 • 43:41 - 43:46
  Na využití služeb naší knihovny nepotřebujete
  přihlašovací jméno ani institucionální příslušnost.
 • 43:46 - 43:51
  Jsme otevření pro veřejnost; ačkoliv máme
  soukromé financovaní, jsme veřejně dostupní.
 • 43:52 - 43:54
  Nepotřebujete přihlášení; přístup má každý.
 • 43:54 - 43:58
  V moderním světě se taková knihovna
  zdá být celkem progresivní.
 • 43:58 - 44:03
  Možná tak polovina našich problémů pramení
  z toho, že jsme se zapletli do digitálního rokování.
 • 44:04 - 44:11
  Představte si trh s kabelovou televizí,
  kde nevíte a nemůžete zjistit,
 • 44:12 - 44:15
  kolik platí váš soused
  za stejný balík, jako máte vy.
 • 44:15 - 44:17
  - "Kolik platíte za HBO?"
  - "Nemůžu ti to říct,
 • 44:17 - 44:23
  podepsal jsem s Comcastem dohodu o mlčenlivosti."
  Knihovny a univerzity toto dělají neustále.
 • 44:23 - 44:28
  Komerční vydavatelé mohou zachytit
  všechno, co se nazývá spotřebitelský přebytek.
 • 44:28 - 44:32
  Nemusí stanovit jednotnou cenu,
  která maximalizuje jejich příjmy
 • 44:32 - 44:34
  nebo zisk, platnou na celém trhu.
 • 44:34 - 44:38
  Mohou o ceně rokovat
  s každou jednou institucí.
 • 44:39 - 44:42
  A to je důležité, protože je to jako
  kdybyste kupovali zdravotní péči
 • 44:42 - 44:48
  a lékař by se mohl podívat na vaše finanční prostředky
  a říct: "Dobře, když chcete tuto léčbu,"
 • 44:48 - 44:52
  a vy víte, že lékař si je vědom toho, že jste milionář,
  "tak teda cena je 500 000 dolarů."
 • 44:52 - 44:55
  A když jste někdo, kdo
  nemá tolik peněz,
 • 44:55 - 44:57
  mohou účtovat méně,
  ale stále dosahují dobrou návratovost.
 • 44:57 - 45:01
  Mám dojem, že v mnohých ohledech funguje
  vydavatelský trh nějak takto.
 • 45:01 - 45:05
  Vydavatelé se mohou podívat na základnu,
  na to, jak bohatá je instituce,
 • 45:05 - 45:08
  kolik zaplatili, víte,
  během předešlých desetiletí
 • 45:08 - 45:11
  a potom nastavit cenu na takovou úroveň,
  o které si myslí, že je ještě možná.
 • 45:11 - 45:14
  Knihovny mají
  velkou možnost volby.
 • 45:14 - 45:16
  Knihovny nemusí
  podepsat tyto smlouvy.
 • 45:16 - 45:20
  A veřejné univerzity, jako např.
  Michiganská univerzita
 • 45:20 - 45:24
  se snaží být o dost transparentnější
  v tom, jaké mají výdaje.
 • 45:24 - 45:27
  A Akademická aliancie Velké desítky,
  které jsme součástí,
 • 45:27 - 45:30
  dělají společně hodně
  transparentní práce.
 • 45:30 - 45:37
  Takže jsem se vydal na testovaní transparentnosti Velké desítky.
  Naneštěstí jsem se potkal s tím stejným.
 • 45:39 - 45:43
  Vždy jsem sympatizovala s knihovníky,
  kteří láteří proti Elsevieru,
 • 45:43 - 45:48
  a vždy jim říkám:
  "Zrušte smlouvu." A vy ji nezrušíte.
 • 45:48 - 45:51
  "Nemůžeme ji zrušit." Můžete ji zrušit,
  ale musíte udělat tuto volbu,
 • 45:51 - 45:54
  a nikdo tu volbu nedělá,
  a tak Elsevier zůstává silný.
 • 45:54 - 45:56
  Ano, a myslím,
  že jen, víte,
 • 45:56 - 45:57
  to všechno
  je jen proces rokování,
 • 45:58 - 46:01
  je to tradiční faktor
 • 46:01 - 46:03
  akvizice
  v knihovnách,
 • 46:03 - 46:09
  a je s tím spoustu problémů. Ale
  je to součást rokovacího procesu.
 • 46:09 - 46:11
  A nevidím, že by se to změnilo, protože...
 • 46:11 - 46:14
  - Mohla by univerzita jako Rutgers říct někomu,
  kolik za to zaplatili?
 • 46:14 - 46:18
  - Ne, nemůžeme. Ne.
  - Protože jste smluvně zavázaní?
 • 46:18 - 46:22
  - Ano, tak to funguje. Takže,
  znova není na mně, abych se vyjádřila
 • 46:22 - 46:25
  k tomuto konkrétnímu aspektu,
  ale toto je způsob, jak věcí fungují,
 • 46:25 - 46:29
  a takto to funguje u všech vydavatelů.
  Nejen u těch, o kterých slyšíte.
 • 46:29 - 46:35
  Ale je to, víte, nevím, s čím bych to mohla
  porovnat, ale takto věci fungují,
 • 46:35 - 46:39
  takže si nemyslím, že by brzy
  nastala nějaká změna.
 • 46:40 - 46:44
  Víte, rozumím, proč knihovna
  chce získat konkurenční výhodu,
 • 46:44 - 46:49
  chce prokázat,
  že získávají ekonomický přínos,
 • 46:49 - 46:51
  získavají větší skupinu obsahu.
 • 46:51 - 46:55
  A institucionální knihovny jsou
  od seba velmi odlišné
 • 46:55 - 46:59
  a někteér musí opravdu demonstrovat
  různé druhy hodnot,
 • 46:59 - 47:02
  ale je to volba. Knihovny nemusí
  podepisovat klauzule o důvěrnosti.
 • 47:02 - 47:08
  Často se to děje na oplátku za to,
  co vypadá jako konkurenční výhoda
 • 47:09 - 47:12
  z krátkodobého hlediska, ale z dlouhodobého hlediska
  to není konkurenční výhoda.
 • 47:12 - 47:16
  Sníží to transparentnost cen
  a zvyšuje riziko, že budete platit víc,
 • 47:16 - 47:18
  stejně jako potenciálně platit míň.
 • 47:18 - 47:23
  Je to fraktální tajemství, že?
  Všechno je obchodní tajemství na každé úrovni.
 • 47:23 - 47:28
  Jaká byla cena, kdo platil co,
  jaké jsou podmínky. A toto je záměrné.
 • 47:28 - 47:33
  Zabraňuje to kolektivnímu vyjednávání.
  A všechny tyto věci v podstatě udržují
 • 47:33 - 47:36
  opravdu radikálně nespravedlivý trh.
 • 47:36 - 47:39
  Někteří lidé věří,
  že v současnosti je dost financí
 • 47:39 - 47:44
  ve vědeckém publikování
  a že je stačí přeuspořádat;
 • 47:44 - 47:51
  nepotřebujeme najít víc peněz. Musíme
  len jen změnit způsob, jak se investují.
 • 47:51 - 47:55
  Existuje rostoucí skupina
  časopisů, které považují za výhodné
 • 47:55 - 47:57
  odklonit se od prospěšného paradigmatu.
 • 47:58 - 48:00
  Takže v případě časopisu
  Lingua / Glossa,
 • 48:00 - 48:01
  se stalo to, že
  tato komunita
 • 48:02 - 48:04
  výzkumných pracovníků
  se rozhodla, že už stačilo
 • 48:04 - 48:07
  a celá redakční rada rezignovala.
  A potom založila další časopis
 • 48:07 - 48:11
  na neziskové platformě,
  s otevřeným přístupem a tak dál.
 • 48:11 - 48:16
  Není moc podobných případů
  ale tento příkad ukazuje,
 • 48:16 - 48:20
  že to může skutečně fungovat. Takže celá
  komunita nebo vůdcové této komunity
 • 48:20 - 48:25
  - protože to je v podstatě redakční rada -
  vůdcové této komunity
 • 48:25 - 48:28
  se rozhodli odstoupit kolektivně;
  všichni zúčastnění rezignovali
 • 48:28 - 48:34
  a potom založili nový časopis s přesně
  stejným zaměřením
 • 48:34 - 48:39
  a s přesně stejnou kvalitou, protože
  z čeho pramení kvalita časopisu?
 • 48:39 - 48:42
  Není to razítko vydavatelů.
  Je to vlastně šéfredaktor
 • 48:42 - 48:46
  a redakční rada, kteří dělají
  všechna vědecká rozhodnutí.
 • 48:46 - 48:47
  Jmenuji se
  Johan Rooryck,
 • 48:47 - 48:49
  jsem profesor
  francouzské lingvistiky
 • 48:49 - 48:50
  na Univerzitě v Leidenu.
 • 48:51 - 48:55
  A jsem také
  redaktor časopisu.
 • 48:55 - 48:59
  Nejprve jsem byl 16 roků redaktorem
  časopisu Lingua v Elsevieru.
 • 48:59 - 49:07
  V roce 2015 jsme se rozhodli opustit Elsevier a
  založit open access časopis s názvem Glossa,
 • 49:07 - 49:12
  v podstatě je to jen řecký překlad
  latinského jména, abychom ukázali kontinuitu.
 • 49:12 - 49:18
  Takže organizace Linguy byla taková, že jsme
  měli spolu 5 redaktorů, malý redakční tým:
 • 49:19 - 49:21
  čtyři spolupracující redaktory
  a ja jsem byl výkonný redaktor.
 • 49:21 - 49:24
  A potom jsme měli redakční radu
  asi 30 lidí.
 • 49:24 - 49:28
  Všechno jsem připravil
  dva roky dopředu,
 • 49:28 - 49:32
  a Elsevier nevěděl nic,
  až když jsme to překlopili.
 • 49:32 - 49:37
  Takže dva roky, v období 2013-2015,
  jsem mluvil s více lidma
 • 49:37 - 49:41
  na redačkní radě, ale, samozřejmě
  všechno pod radarem.
 • 49:41 - 49:45
  A už jsem mluvil i se všemi členy
  mého redakčního týmu a řekl jsem:
 • 49:45 - 49:50
  "Podívejte se, připravuju tuto věc.
  Když to udělám, jste se mnou
 • 49:50 - 49:52
  nebo se mnou nejste?
  Protože to musím vědět.
 • 49:53 - 49:56
  Protože to buď všichni uděláme
  společně nebo ne."
 • 49:56 - 50:00
  A tak jsem se jim všem podíval do očí,
  a všichni řekli:
 • 50:00 - 50:03
  Ano, když se ti to podaří udělat,
  jdeme na to.
 • 50:03 - 50:08
  Redakční rada Elsevieru v Lingue, která se
  změnila na ekvivalent s otevřeným přístupem Glossa,
 • 50:08 - 50:12
  nastavila precedens o tom, jak úspešný a
  respektovaný časopis může změnit
 • 50:12 - 50:16
  svůj obchodní model a přesto zachovat
  důvěryhodnost pro specifickou oblast,
 • 50:16 - 50:20
  kvalitní recenzní řízení,
  a celkový impakt.
 • 50:20 - 50:24
  Žijeme v kultuře, která upřednostňuje
  startupy, inovace a podnikání.
 • 50:24 - 50:29
  A skutečností je, že přávě teď existuje
  doslova jedna společnost, kter dokáže inovovat
 • 50:30 - 50:32
  v oblasti vědecké literatury,
  a tou je Google.
 • 50:32 - 50:36
  A Google je skvělý; používám
  Google pro všechno, jako většina lidí,
 • 50:36 - 50:41
  ale líbilo by se mi, kdybychom měli
  stovku firem, které by soutěžily.
 • 50:41 - 50:45
  Celkem by se mi líbilo, kdyby s nimi mohly
  soutěžit neziskové organizace a pokusit se
 • 50:45 - 50:49
  vytvořit alternativy, které by říkaly:
  "Víte co, možná by to neměl být komerční produkt;
 • 50:49 - 50:50
  měla by to být veřejná služba."
 • 50:50 - 50:53
  Taková soutěž není možná
  bez otevřeného přístupu.
 • 50:53 - 50:56
  Taková soutěž je zabudovaná
  do principu otevřeného přístupu.
 • 50:57 - 51:00
  A vidíte to u velkých
  komerčních vydavatelů,
 • 51:00 - 51:03
  vidíte, že chápu, že toto je
  vlastně důležitý argument.
 • 51:03 - 51:09
  Strčí do obsahu malé slámky do nápojů
  a vytáhnou malé kousky obsahu,
 • 51:09 - 51:13
  na kterých můžete dělat textové dolování.
  Dnes ale vyrábíme auta, které dokáží jezdit samy.
 • 51:15 - 51:18
  Vy mi říkáte, že nedokážeme
  zpracovat literaturu lépe?
 • 51:18 - 51:23
  Jak se auto může řídit samo díky
  výpočetní síle, kterou máme k dispozici,
 • 51:23 - 51:27
  a existuje víc konkurenčních společností,
  které vyrábí samojezdící auta
 • 51:27 - 51:29
  než firem, které zpracovávají
  biomedicínskou literaturu,
 • 51:29 - 51:31
  a pomohou nám rozhodnout se,
  jaké léky máme užívat.
 • 51:31 - 51:34
  A toto je přímý důsledek toho,
  že literatura je zamknutá.
 • 51:34 - 51:37
  To je základní ***** problém.
 • 51:37 - 51:42
  Začali jsme oslovovat Kongres, aby daňoví poplatníci
  měli přístup k výsledkům výzkumu financovaného daňovými poplatníky.
 • 51:42 - 51:46
  Nejčastější reakce
  při našich úvodních návštěvách byla:
 • 51:46 - 51:49
  "Chcete říct, že veřejnost
  ještě nemá k těmto věcem přístup?"
 • 51:49 - 51:55
  Nechtěli tomu uvěřit ani politici.
  Toto bylo pro ně,
 • 51:55 - 51:57
  napadá mě slovo "samozřejmost".
 • 51:58 - 52:00
  Výzkumníci chtějí,
  aby se jejich práce četly.
 • 52:00 - 52:02
  Chtějí posouvat dál
  objevy a inovace.
 • 52:03 - 52:06
  A zatím, co já trávím
  spoustu času bojem za to,
 • 52:06 - 52:08
  proč by díla měla být
  otevřená versus uzavřená,
 • 52:08 - 52:14
  na konci dne je jádrem to, jestli chceme
  inovace nebo nechceme inovace?
 • 52:14 - 52:19
  A myslím, že existuje jasný argument
  za otevřenost na odemknutí inovací.
 • 52:19 - 52:28
  Vidíme spoustu vynalézavého odporu
  ze strany některých tradičních vydavatelů.
 • 52:28 - 52:32
  Ale myslím, že tu taky
  sehrává úlohu generační faktor.
 • 52:32 - 52:38
  Myslím si, že pro mladší generaci vědců,
  studentů, akademických pracovníků,
 • 52:38 - 52:43
  samotný starý model
  už nedává smysl.
 • 52:43 - 52:48
  Veřejnost by měla stydět za to,
  že dovolila, že takový model může existovat.
 • 52:48 - 52:55
  Dnes máme k dispozici soubor nástrojů
  na sdílení poznatků včetně akademického výzkumu
 • 52:55 - 52:58
  takovým způsobem,
  který neexistoval před 20 roky.
 • 52:58 - 53:02
  Víte, při našich vztazích
  s akademickým sektorem,
 • 53:02 - 53:06
  a tím mám na mysli
  konkrétně příjemce našich grantů,
 • 53:06 - 53:10
  protože poskytujeme granty akademickým
  institucím, ale práci
 • 53:10 - 53:12
  nakonec dělají akademici.
 • 53:12 - 53:19
  Vidím, že je tu o dost silnější ocenění
  úlohy otevřeného přístupu k výsledkům jejich výzkumu.
 • 53:19 - 53:23
  Víte, oni to vidí jako něco,
  co je pro nich přínosem,
 • 53:23 - 53:27
  aby měli přístup
  k informacím, údajům atd.,
 • 53:27 - 53:31
  které vytvořili jiní lidé,
  a vnímají pozitivně,
 • 53:31 - 53:36
  když jsou informace a data
  otvořené a přístupné.
 • 53:36 - 53:38
  Nejsem si jistá,
  jaké je správné řešení.
 • 53:39 - 53:41
  Vlastně, když
  mluvím s vydavateli, přemýšlím:
 • 53:41 - 53:44
  "Můžu udělat tuhle věc?
  Nebo ji nemůžu udělat?"
 • 53:44 - 53:49
  Víte, je tolik otázek
  týkajících se autorských práv;
 • 53:49 - 53:53
  existuje tolik otázek
  o duševním vlastnictví;
 • 53:53 - 53:58
  existuje spousta otázek o tom,
  co jednotliví autoři mohou a nemohou udělat,
 • 53:58 - 54:02
  když se rozhodnou publikovat
  v konkrétním časopise.
 • 54:02 - 54:08
  Mám pocit, že se objevuje spoustu otázek
  s každou interakcí.
 • 54:08 - 54:12
  SciHub je zdroj,
  který zjednodušil vědu.
 • 54:12 - 54:16
  Ten propojuje jednotlivce
  s vědeckými zdroji, které potřebují
 • 54:16 - 54:19
  tehdy, když je potřebují, a zadarmo.
 • 54:21 - 54:24
  Víte, ti z nás,
  kteří pracujeme ve vědecké komunikaci,
 • 54:24 - 54:28
  zjevně musíme
  vnímat Sci-Hub
 • 54:28 - 54:31
  jako pošťouchnutí do boku,
  které říkají:
 • 54:32 - 54:32
  "Dělejte to lepší."
 • 54:32 - 54:37
  Musíme se podívat na Sci-Hub a říct:
  "Co bychom měli udělat
 • 54:38 - 54:41
  jinak v oblasti infrastruktury,
  kterou jsme vyvinuli
 • 54:41 - 54:45
  na distribuci článků v časopisech
  a na šíření vědeckých výsledků?"
 • 54:45 - 54:49
  Protože Sci-Hub objevil to tajemství.
  A udělali to poměrně lehce.
 • 54:49 - 54:53
  A myslím si, že se musíme podívat
  na to, co se děje se s Sci-Hubem,
 • 54:53 - 54:56
  jak se vyvíjí, kdo ho používá,
  kdo na něho přistupuje,
 • 54:56 - 55:01
  a dovolit, aby byl pro nás lekcí,
  jak dělat věci jinak.
 • 55:46 - 55:53
  Lidé používají webové stránky jako Sci-Hub,
  který považují za akademický pirátsky zdroj.
 • 55:53 - 55:55
  Je to jako Napster pro vědecké články.
 • 55:56 - 56:01
  Vím, že bojovali se společností
  Elsevier, který dosáhl jejich zrušení,
 • 56:01 - 56:05
  oni se však prostě přesunuli na jinou webovou stránku.
  Stále fungují a jsou populárnější než kdykoliv předtím.
 • 56:05 - 56:10
  Takže, kdybych měl poradit studentům,
  nebo lidem, kteří nejsou členy institucí,
 • 56:10 - 56:13
  které poskytují přístup k mnohým z těchto
  časopisů, Sci-Hub je skvělým zdrojem,
 • 56:13 - 56:17
  a poskytuje je zdarma. Spoustu lidí nemá
  pocit viny z používaní těchto zdrojů,
 • 56:17 - 56:21
  jako když přišel Napster, protože
  průmysl v současnosti vydělává příliš hodně
 • 56:21 - 56:25
  na lidech, kteří dávají sami sebe
  a dělají skvělý výzkum,
 • 56:25 - 56:29
  a jsou takto využívaní. Takže, aby
  jste naopak využili vydavatelů
 • 56:29 - 56:34
  a zadarmo získali články, které
  se využívají na vzdělávání a rozvoj věcí,
 • 56:34 - 56:37
  které se využívají pro veřejné blaho,
  toto je krok, který je spousta lidí
 • 56:37 - 56:38
  ochotna udělat.
 • 56:38 - 56:40
  Ani já nejsem úplně proti.
 • 57:06 - 57:10
  Víte, líbí se mi takové činy, které
  považuji za občanskou neposlušnost.
 • 57:10 - 57:15
  Myslím, že jsou důležité.
  Myslím, že existuje moment,
 • 57:15 - 57:17
  kdy bychom o nich měli mít otevřenou diskuzi,
 • 57:17 - 57:23
  a obávám se, že v otevřenosti diskuze...
  neexistují tady žádné drobné rozdíly.
 • 57:23 - 57:28
  Je to buď, jako jsme slyšeli, Sci-Hub se rovná zlo.
  Prostě to tak musí být.
 • 57:28 - 57:34
  Sci-Hub je v podstatě nezákonný.
  Je to úplně kriminální činnost,
 • 57:34 - 57:40
  a proč si někdo myslí, že je v pořádku
  vzít něčí duševní vlastnictví
 • 57:41 - 57:44
  a v podstatě ho ukrást?
 • 57:45 - 57:46
  To mi vadí.
 • 57:46 - 57:48
  Není to jen o lidech,
  kteří nemají přístup.
 • 57:48 - 57:52
  Sci-Hub používají i lidé
  v institucích, které mají plný přístup,
 • 57:53 - 57:56
  protože funguje
  velmi jednoduše a efektivně.
 • 57:56 - 58:01
  Co Sci-Hub ukazuje, je úroveň
  frustrace mezi mnoha akademiky
 • 58:01 - 58:04
  z množství případů,
  kdy narazí na paywall.
 • 58:33 - 58:37
  Mám pocit, že jsme uprostřed
  jakéhosi přechodného období,
 • 58:37 - 58:39
  a každý chce, aby už toto období
  skončilo. A nikdo nechce říct:
 • 58:39 - 58:42
  "Víte co? Nikdo z nás opravdu
  netuší, co se stane
 • 58:42 - 58:44
  v následujících 15-20 letech."
 • 58:45 - 58:49
  Víme jen to, že jsme
  na okraji přesně té propasti,
 • 58:49 - 58:52
  do které spadla hudba s Napsterem.
  To mi ukazuje Sci-Hub.
 • 58:53 - 58:57
  Po Sci-Hubu by nebyla žádná poptávka,
  kdybychom poskytovali úspešné služby
 • 58:57 - 59:01
  nebo když by úspešné služby poskytl
  vydavatelský průmysl, že ano?
 • 59:02 - 59:07
  Zjevně jsme vytvořili
  předpoklady na obou stranách,
 • 59:07 - 59:09
  naší i na straně vydavatelů,
  které nás dovedly do tohoto okamžiku.
 • 59:09 - 59:14
  A tak teď vidíte,
  jaký potenciál má systém,
 • 59:14 - 59:19
  který vám umožní najít libovolný článek.
  Přes Sci-Hub jsem vyhledal články mého otce.
 • 59:19 - 59:24
  Můj otec zemřel začátkem tohoto roku, byl to nositel
  Nobelovy ceny za práci na klimatických změnách.
 • 59:24 - 59:29
  Snažil jsem se vytvořit archív všech jeho článků,
  abych je mohl dát mému synovi.
 • 59:29 - 59:33
  Nešlo to udělat! Stálo by to
  desítky tisíc dolarů.
 • 59:33 - 59:40
  Nejsem jediný člověk, který potřebuje články.
  Nejsem jediný človek, který to dělá tímto stylem.
 • 59:40 - 59:43
  Nesnažím se ty věci
  redistribuovat.
 • 59:43 - 59:48
  Doslova z nich dělám tištěnou knihu.
  Proste je svážu pro mého syna.
 • 59:48 - 59:52
  Aby poznal svého dědečka, co jeho
  dědeček udělal, protože si to nebude pamatovat.
 • 59:53 - 59:57
  Toto je selhání trhu.
  Toto je obrovské selhání trhu.
 • 59:58 - 60:00
  Priority se budou měnit.
 • 60:00 - 60:07
  A věřím, že Elsevier je firma plná inteligentních
  lidí, kteří chtějí, aby dělaly objevy,
 • 60:07 - 60:11
  ale nemají lepší nápad,
  jak při tom vydělat peníze.
 • 60:11 - 60:17
  A je pro nich smůla,, že internet
  je příběh o odstranění prostředníků.
 • 60:17 - 60:27
  Oni jsou prostředníky, v některých případech
  stojí mezi výzkumem a dalšími objevy.
 • 61:01 - 61:07
  Jak je něčí výzkum za paywallem,
  a brání mi, abych dělal výzkum
 • 61:07 - 61:12
  v této oblasti během mého života,
  kolik dalších životů musíme čekat,
 • 61:12 - 61:15
  aby tento evoluční krok udělal
  někdo jiný?
 • 61:15 - 61:21
  Inovace se někdy dějí, když je správný člověk
  na správném místě ve správný čas
 • 61:21 - 61:25
  a jediná věc, kterou paywall zajistí,
  že je o dost méně pravděpodobné, že správná osoba
 • 61:25 - 61:29
  bude na správném místě v ten správný čas
  na to, aby se něco stalo.
 • 62:18 - 62:22
  Přepis: Elena Milova, Joshua Conway,
  anonymní člen lifespan.io
 • 62:22 - 62:25
  Synchronizace: Giannis Tsakonas
  Překlad: Světlana Hrabinová
Title:
Paywall: The Business of Scholarship (CC BY 4.0)
Description:

Paywall: The Business of Scholarship, produced by Jason Schmitt, provides focus on the need for open access to research and science, questions the rationale behind the $25.2 billion a year that flows into for-profit academic publishers, examines the 35-40% profit margin associated with the top academic publisher Elsevier and looks at how that profit margin is often greater than some of the most profitable tech companies like Apple, Facebook and Google. This film is free to view both in personal and public venues.
For more information please visit: Paywallthemovie.com

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:04:49

Czech subtitles

Revisions Compare revisions