Return to Video

Abstract-ness (นามธรรม)

 • 0:01 - 0:04
  เราคงเคยได้ยินคำว่านามธรรม
  (Abstract) มาบ้าง
 • 0:04 - 0:08
  ผมเลยคิดว่าจะลองอธิบาย
  ความหมายของมัน
 • 0:08 - 0:09
  หรือยิ่งกว่านั้น
 • 0:09 - 0:12
  คำว่า Abstract หมายความว่ายังไงกันแน่
 • 0:12 - 0:14
  abstract เป็นคำคุณศัพท์
 • 0:14 - 0:16
  เรามีความคิดแบบ abstract
 • 0:16 - 0:19
  เราวาดภาพแนว abstract
 • 0:19 - 0:21
  ถ้าเป็นกริยา
 • 0:21 - 0:22
  เรา abstract บางสิ่ง
 • 0:22 - 0:25
  abstract แนวคิดจากแนวคิดอี่นๆ
 • 0:25 - 0:27
  หรือเป็นคำนาม
 • 0:27 - 0:28
  เรามี abstract
 • 0:28 - 0:30
  ส่วนมาก ถ้าเป็นคำนาม
 • 0:30 - 0:32
  ผมมักจะนึกถึง
 • 0:32 - 0:34
  Abstract ของงานวิจัย
 • 0:34 - 0:37
  ซึ่งกรั่นกรองเฉพาะส่วนสำคัญของงาน
 • 0:37 - 0:39
  ซึ่งหมายถึงบทสรุปของงานวิจัยนั้นๆ
 • 0:39 - 0:40
  และอีกอย่างที่คุณจะเจอ
 • 0:40 - 0:41
  ไม่ว่าคุณจะใช้คำนี้
 • 0:41 - 0:44
  ในรูปแบบไหนก็ตาม
 • 0:44 - 0:47
  ก็บ่งบอกถึงการดึงส่วนสำคัญ
 • 0:47 - 0:51
  จากวัตถุชิ้นหนึ่ง
 • 0:51 - 0:54
  ไม่ว่าจะใช้ในรูปคำนาม คุณศัพท์ หรือ กริยา
 • 0:54 - 0:56
  ตรงนี้ให้เป็นโลกแห่งความจริง
 • 0:56 - 0:58
  นี่คือโลกแห่งความเป็นจริง
 • 0:58 - 1:01
  และตรงนี้ให้เป็นโลก
 • 1:01 - 1:05
  ของแนวคิดและหลักการ
 • 1:05 - 1:08
  วิธีการสำคัญของ abstraction
 • 1:08 - 1:10
  หรือ abstract บางอย่าง
 • 1:10 - 1:11
  คือการที่เราดึงอะไรออกมา
 • 1:11 - 1:13
  จากวัตถุหนึ่งในโลกแห่งความจริง
 • 1:13 - 1:18
  ไปยังเส้นทางของโลกแห่งแนวคิดและหลักการ
 • 1:18 - 1:22
  สำหรับผมนะ ความหมายที่เป็นรูปธรรมของ
 • 1:22 - 1:26
  คำว่า abstraction ซึ่งอาจจะฟังดูสับสน
 • 1:26 - 1:28
  เพราะเรากำลังคิด abstraction ในรูปธรรม
 • 1:28 - 1:32
  นั่นคือรูปทรงเลขาคณิต
 • 1:32 - 1:35
  ถ้าผมบอกว่าให้มองหาลูกบาศก์
 • 1:35 - 1:38
  คุณอาจจะชี้ไปยัง borg vessel (ยานอวกาศ
  ในเรื่อง Star Trek)
 • 1:38 - 1:39
  borg vessel
 • 1:39 - 1:45
  หรือคุณชี้ไปยังลูกเต๋า
 • 1:45 - 1:47
  เราวาดรูปลูกเต๋ากัน
 • 1:47 - 1:49
  ถ้าเรามองหาลูกบาศก์
 • 1:49 - 1:52
  คุณอาจจะชี้ไปยังลูกเต๋า
 • 1:52 - 1:54
  ที่คล้ายๆแบบนี้
 • 1:54 - 1:56
  คุณอาจชี้ไปยังร Rublik's cube
 • 1:56 - 1:57
  อะไรก็ได้ที่หาเจอ
 • 1:57 - 1:59
  อาจจะมีตึกที่มีทรงลูกบาศก์ก็ได้
 • 1:59 - 2:01
  ตึกที่มีทรงลูกบาศก์
 • 2:01 - 2:03
  หรือกล่องในบ้านอาจเป็นทรงลูกบาศก์
 • 2:03 - 2:08
  แต่ในหัวของคุณ คุณรู้ว่าลูกบาศก์เป็นยังไง
 • 2:08 - 2:10
  เหมือนรู้ว่านั่นคือลูกบาศก์เมื่อเราเห็นมัน
 • 2:10 - 2:13
  แนวคิดกว้างๆนี่เองที่ทำให้ความคิด
  นั่นกระจ่างขึ้น
 • 2:13 - 2:16
  อย่างเช่นการนิยามลูกบาศก์
 • 2:16 - 2:17
  และหลายความคิดก็แตกต่างกันไป
 • 2:17 - 2:19
  นี่คือวัตถุพลาสติกที่ถูกถืออยู่
 • 2:19 - 2:21
  นี่คือสิ่งๆหนึ่งที่มีสีขาว
 • 2:21 - 2:23
  พวกมันก็ไม่ได้เป็นลูกบาศก์เสียทีเดียว
 • 2:23 - 2:26
  เพราะว่ามีมุมเว้าๆตรงขอบ
 • 2:26 - 2:29
  และยาน borg vessel
 • 2:29 - 2:31
  มันไม่มีอยู่จริงนะ
 • 2:31 - 2:33
  เป็นของสมมุติขึ้นมา
 • 2:33 - 2:35
  ก็มีความเป็นลูกบาศก์อยู่ในตัวมันเอง
 • 2:35 - 2:38
  สิ่งที่น่าสนใจของเลขาคณิตก็คือ
 • 2:38 - 2:42
  มันพยายามจะนิยามวัตถุหลายๆอย่างบนโลกนี้
 • 2:42 - 2:45
  ดังนั้นเราจึงมีคำนิยามเหล่านี้ในเรขาคณิต
 • 2:45 - 2:50
  อย่างเช่นวัตถุอย่างนี้
 • 2:50 - 2:53
  ที่ทุกด้านมีความยาวเท่ากัน
 • 2:53 - 2:55
  ถ้าตรงนี้ยาวหนึ่งหน่วย อีกด้านก็ยาวเท่ากัน
 • 2:55 - 2:57
  คือยาวหนึ่งหน่วย
 • 2:57 - 2:58
  แต่ไม่จำเป็นว่า
 • 2:58 - 3:00
  ไม่ว่าด้านนี้จะยาวเท่าไหร่
 • 3:00 - 3:01
  ในแกนนี้
 • 3:01 - 3:02
  หรือยาวเท่าไหร่ในแกนนี้
 • 3:02 - 3:04
  หรือแกนนี้ก็ตาม
 • 3:04 - 3:06
  และเราจะไม่เจาะลึกถึงนิยาม
  ของลูกบาศก์
 • 3:06 - 3:08
  แต่ที่ผมอยากจะเน้นก็คือ
 • 3:08 - 3:12
  มันมีแนวคิดเกี่ยวกับลูกบาศก์
 • 3:12 - 3:14
  ที่นิยามมันไว้
 • 3:14 - 3:17
  และในโลกของความเป็นจริง
 • 3:17 - 3:19
  ไม่มีทรงรูปบาศก์ที่เพอร์เฟคหรอก
 • 3:19 - 3:20
  ถ้าเราจะพยายามวัดอย่างละเอียด
 • 3:20 - 3:23
  ถ้าจะวัดขนาดที่ละเอียดมากๆ
 • 3:23 - 3:25
  ทุกด้านไม่มีทางเท่ากันหรอก
 • 3:25 - 3:32
  แต่แนวคิดที่บอกว่าทุกด้านยาวเท่ากัน
 • 3:32 - 3:35
  ด้านนี้และด้านนี้ และทุกด้านต้อง
 • 3:35 - 3:37
  ยาวเท่ากัน
 • 3:37 - 3:39
  ดังนั้นเราพยายามคิดให้ออก
 • 3:39 - 3:41
  มาจากโลกแห่งความจริง
 • 3:41 - 3:44
  ถ้าเรานึกถึงศตวรรษที่ 24 หรือ 25
 • 3:44 - 3:49
  ไปยังแนวคิดที่ซ้อนอยู่ หลักการที่กว้างๆ
 • 3:49 - 3:52
  และคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่า abstract
 • 3:52 - 3:54
  จากงานศิลปะ อย่างเช่น abstract art
 • 3:54 - 3:56
  ดังนั้น abstract art
 • 3:56 - 3:58
  ก็ใช้หลักการเดียวกัน
 • 3:58 - 3:59
  ถ้าหาความหมายดู
 • 3:59 - 4:01
  เราจะเจออย่างน้อย 20 ความหมาย
  ของ abstract
 • 4:01 - 4:04
  แต่สุดท้าย ก็สื่อถึงสิ่งเดียวกัน
 • 4:04 - 4:09
  abstract art คือศิลปะที่ไม่พยายาม
 • 4:09 - 4:12
  วาดตามความเป็นจริง
 • 4:12 - 4:15
  ถ้าเรามองงานศิลปะยุค Renaissance
 • 4:15 - 4:17
  นักศิลปะเหล่านี้เก่งในการวาด
 • 4:17 - 4:19
  ที่เสมือนของจริง
 • 4:19 - 4:20
  แต่นักศิลปะแนว abstract
 • 4:20 - 4:22
  เขาไม่ได้พยายามจะ
 • 4:22 - 4:24
  แสดงจินตนาการของโลกความจริง
 • 4:24 - 4:27
  แต่เขาพยายามแสดงจินตนาการออก
 • 4:27 - 4:31
  มาในรูปสีสัน รูปทรง หรือ ลาย
 • 4:31 - 4:33
  นี่คือ ผลงานรูปวาดของ Jackson Pollock
 • 4:33 - 4:36
  อยู่ตรงนี้
 • 4:36 - 4:39
  เอามากจาก Steven Zucker
  นักประวัติศาสตร์ศิลปะ
 • 4:39 - 4:42
  จะเห็นว่ารูปนี้ไม่ชัดเจน
 • 4:42 - 4:44
  แจ๊คสัน โพลอค ไม่ได้พยายามจะวาด
 • 4:44 - 4:47
  รูปสุนัขหรือม้า
 • 4:47 - 4:49
  แต่เขาวาดรูปแบบอิสระ
 • 4:49 - 4:51
  ไม่มีต้นแบบจากที่ไหน
 • 4:51 - 4:56
  ไม่มีวัตถุในเหมือนในรูป
 • 4:56 - 4:58
  และคำว่า abstract
 • 4:58 - 5:02
  ไม่ได้ใช้เฉพาะในเลขาคณิตหรือศิลปะ
 • 5:02 - 5:05
  แต่ใช้กับทุกสิ่งที่เราเจอทุกๆวัน
 • 5:05 - 5:06
  เมื่อเราพูดถึงบางอย่าง
 • 5:06 - 5:09
  เราใช้คำศัพท์หรือสัญลักษณ์
 • 5:09 - 5:11
  จริงๆเราก็ abstracting บางอย่าง
 • 5:11 - 5:16
  เราดึงเนื้อหาจากวัตถุที่เราเห็น
 • 5:16 - 5:20
  ถ้าใช้คำว่าสุนัข
 • 5:20 - 5:24
  มันเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่อยู่ในสมองเรา
 • 5:24 - 5:26
  ที่เกี่ยวข้องกับสุนัข
 • 5:26 - 5:27
  ในสมองเราพอจะรู้ว่า
 • 5:27 - 5:30
  สุนัขมันเป็นยังไง
 • 5:30 - 5:32
  มันต้องมีสี่ขา
 • 5:32 - 5:35
  กระดิกหู และเราชอบลูบหัวมัน
 • 5:35 - 5:37
  มันเป็นเพื่อนสนิทของมนุษย์
 • 5:37 - 5:40
  เราก็คิดว่านี่แหละคือสุนัข
 • 5:40 - 5:42
  และนี่คืิอคุณสมบัติสำคัญของมัน
 • 5:42 - 5:44
  เมื่อเรามองดูสุนัขจริงๆ
 • 5:44 - 5:47
  สุนัขไม่ได้เหมือนกันหมด
 • 5:47 - 5:48
  ถ้ามองไปที่พันธุ์ great dane
 • 5:48 - 5:52
  หรือพันธุ์พุดเดิ้ลจิ๋ว
 • 5:52 - 5:55
  แต่เราจะตระหนักถึงคุณสมบัติของมัน
 • 5:55 - 5:58
  จุดนี้เราก็ได้ abstract สิ่งนี้และ
  เรียกว่าสุนัข
 • 5:58 - 6:01
  เรา abstract ออกมาในรูปของสัญลักษณ์
 • 6:01 - 6:03
  และเห็นออกมาเป็นภาพ
 • 6:03 - 6:05
  แม้แต่เราจะเขียนตัวเลข
 • 6:05 - 6:09
  ถ้าเขียนเลข 5
 • 6:09 - 6:12
  เราเขียนบ่อยมากจนกระทั่ง
 • 6:12 - 6:14
  เลข 5 เหมือนเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งๆเลย
 • 6:14 - 6:16
  แต่จริงๆมันคือนามธรรม
 • 6:16 - 6:17
  เป็นเพียงจำนวนของวัตถุ
 • 6:17 - 6:19
  และมีสัญลักษณ์แบบนี้
 • 6:19 - 6:22
  เราจะเขียนเลขห้าอีกแบบก็ได้
 • 6:22 - 6:25
  อย่างเลขห้าของโรมัน
 • 6:25 - 6:27
  จะเขียนแบบนี้ก็ได้
 • 6:27 - 6:29
  จะเขียนแบบไหนก็ตาม
 • 6:29 - 6:32
  ก็แสดงถึงจำนวนห้าอย่าง
 • 6:32 - 6:36
  เราอาจจะบอกว่า ห้าเป็นยังไง
 • 6:36 - 6:38
  เราก็อาจจะวาด หรือชี้ให้เห็นได้
 • 6:38 - 6:41
  แต่ว่าเราแสดงสัญลักษณ์ของห้า
 • 6:41 - 6:45
  นั่นก็เป็นเพียงนามธรรมนั่นเอง
 • 6:45 - 6:47
  หวังว่าคุณจะเข้าใจมากขึ้น
 • 6:47 - 6:49
  สำหรับคำว่า abstract
 • 6:49 - 6:50
  ก็อย่างที่ได้สอนมา
 • 6:50 - 6:53
  ไม่มีคำไหนแทนคำนี้ได้
 • 6:53 - 6:56
  เพราะมันเป็นนามธรรม
 • 6:56 - 6:59
  อาจจะดูสับสนนิดหน่อย
Title:
Abstract-ness (นามธรรม)
Description:

จริงๆแล้วคำว่า Abstract (นามธรรม) หมายถึงอะไร

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:00
Un (Suthee) Chaidaroon edited Thai subtitles for Abstract-ness
Un (Suthee) Chaidaroon edited Thai subtitles for Abstract-ness
Un (Suthee) Chaidaroon edited Thai subtitles for Abstract-ness
Un (Suthee) Chaidaroon edited Thai subtitles for Abstract-ness

Thai subtitles

Revisions Compare revisions