Return to Video

Abstraktnosť

 • 0:01 - 0:04
  Veľa tu používam slovo "abstraktný",
 • 0:04 - 0:08
  tak by som vám mal poskytnúť jeho definíciu,
 • 0:08 - 0:09
  alebo, a to je možno ešte dôležitejšie,
 • 0:09 - 0:12
  intuitívny zmysel významu slova "abstraktný".
 • 0:12 - 0:14
  Abstraktný môže byť prídavné meno:
 • 0:14 - 0:16
  môžete mať abstraktný nápad, myšlienku
 • 0:16 - 0:19
  môžete mať abstraktné umenie
 • 0:19 - 0:21
  alebo to môže byť sloveso:
 • 0:21 - 0:22
  môžete niečo abstrahovať...
 • 0:22 - 0:25
  abstrahovať myšlienku z inej myšlienky
 • 0:25 - 0:27
  alebo dokonca to môže byť aj podstatné meno:
 • 0:27 - 0:28
  môžete mať abstrakt, zhrnutie.
 • 0:28 - 0:30
  Keď toto slovo použijete ako podstatné meno,
 • 0:30 - 0:32
  napadne ma asociácia
 • 0:32 - 0:34
  s abstraktom vedeckého článku, čo je niečo ako
 • 0:34 - 0:37
  výcuc samotnej podstaty vedeckého článku,
 • 0:37 - 0:39
  čiže niečo ako jeho zhrnutie.
 • 0:39 - 0:40
  A všimnite si to, že
 • 0:40 - 0:41
  bez ohľadu na to,
 • 0:41 - 0:44
  v akom kontexte použijete slovo abstraktný,
 • 0:44 - 0:47
  vždy je tu akási predstava samotnej podstaty
 • 0:47 - 0:51
  reálneho objektu.
 • 0:51 - 0:54
  Či už to použijete ako podstatné meno, prídavné meno alebo sloveso.
 • 0:54 - 0:56
  Takže tu máme náš skutočný svet,
 • 0:56 - 0:58
  náš reálny svet,
 • 0:58 - 1:01
  a tu máme náš svet
 • 1:01 - 1:05
  myšlienok a konceptov
 • 1:05 - 1:08
  a všeobecný princíp abstrakcie
 • 1:08 - 1:10
  alebo abstrahovania niečoho
 • 1:10 - 1:11
  je, že to prenášate
 • 1:11 - 1:13
  z konkrétneho, skutočného sveta
 • 1:13 - 1:18
  smerom do sveta konceptov a myšlienok
 • 1:18 - 1:22
  a pre mna pravdepodobe najlepšie uchopiteľný spôsob
 • 1:22 - 1:26
  ako uvažovať o abstrakcii... tu si vlastne protirečím,
 • 1:26 - 1:28
  keď chcem hovoriť o abstrakcii uchopiteľným spôsobom...
 • 1:28 - 1:32
  ale najuchopiteľnejším prejavom sú veci ako geometrické tvary.
 • 1:32 - 1:35
  Takže ak by som vás požiadal, aby ste mi ukázali nejaké kocky
 • 1:35 - 1:38
  mohli by ste ukázať tuto na loď Borgov zo Star Treku,
 • 1:38 - 1:39
  vesmírna loď Borgov,
 • 1:39 - 1:45
  môžete ukázať na pár hracích kociek,
 • 1:45 - 1:47
  nakreslím pár kociek,
 • 1:47 - 1:49
  ak hľadáte kocky,
 • 1:49 - 1:52
  mohli by ste ukázať na hracie kocky,
 • 1:52 - 1:54
  ktoré vyzerajú asi takto.
 • 1:54 - 1:56
  Mohli by ste ukázať na Rubikovu kocku,
 • 1:56 - 1:57
  alebo niečo podobné.
 • 1:57 - 1:59
  možno existuje budova, ktorá vyzerá ako kocka,
 • 1:59 - 2:01
  môže to byť budova, ktorá vyzerá ako kocka,
 • 2:01 - 2:03
  alebo to môže byť krabica v tvare kocky vo vašom dome,
 • 2:03 - 2:08
  ale v hlave máte všeobecnú predstavu o tom, ako vyzerá kocka
 • 2:08 - 2:10
  a ked jednu vidím, viem, že je to kocka.
 • 2:10 - 2:13
  Je to všeobecná predstava, ktorá vystihuje podstatu
 • 2:13 - 2:16
  toho ako vyzerá kocka.
 • 2:16 - 2:17
  Tieto príklady kociek sa môžu dosť líšiť,
 • 2:17 - 2:19
  toto je nejaká plastiková vec, ktorú môžeme uchopiť
 • 2:19 - 2:21
  a tieto biele veci
 • 2:21 - 2:23
  geometricky sú dokonca ďaleko k ideálnemu tvaru,
 • 2:23 - 2:26
  majú po stranách malé preliačiny
 • 2:26 - 2:29
  toto je známa veľká loď Borgov,
 • 2:29 - 2:31
  ktorá vlastne ani neexistuje,
 • 2:31 - 2:33
  je vymyslená.
 • 2:33 - 2:35
  Ale všetky tieto veci su kockaté,
 • 2:35 - 2:38
  a to je jeden z dôvodov, prečo je geometria zábavná:
 • 2:38 - 2:42
  popisuje samotnú podstatu tvaru týchto reálnych vecí.
 • 2:42 - 2:45
  V geometrii existuje definícia,
 • 2:45 - 2:50
  že pri objekte ako je tento,
 • 2:50 - 2:53
  má každá jeho strana presne rovnakú dĺžku.
 • 2:53 - 2:55
  Takže táto dĺžka je jedna, táto je jedna
 • 2:55 - 2:57
  a táto dĺžka je tiež jedna.
 • 2:57 - 2:58
  Ale nemusí to byť jedna,
 • 2:58 - 3:00
  nech už má táto strana akúkoľvek dĺžku,
 • 3:00 - 3:01
  tento rozmer
 • 3:01 - 3:02
  bude mať vždy rovnakú dĺžku
 • 3:02 - 3:04
  a tu tento rozmer bude mať tiež rovnakú dĺžku.
 • 3:04 - 3:06
  Toto nie je matematicky presná definícia
 • 3:06 - 3:08
  len som vám chcel ukázať, že existuje
 • 3:08 - 3:12
  jasná predstava, čo je to kocka
 • 3:12 - 3:14
  ako vyzerá
 • 3:14 - 3:17
  ale v skutočnom svete nič takého ako perfektná kocka
 • 3:17 - 3:19
  vlastne neexistuje.
 • 3:19 - 3:20
  Ak by ste veľmi zblízka skúmali kocky
 • 3:20 - 3:23
  a veľmi presne merali ich rozmery
 • 3:23 - 3:25
  uvidíte, že nebudú úplne presne rovnaké,
 • 3:25 - 3:32
  ale v abstraktnej predstave je tá dĺžka úplne rovnaká
 • 3:32 - 3:35
  a táto a táto a všetky hrany budú
 • 3:35 - 3:37
  mať presne rovnakú dĺžku.
 • 3:37 - 3:39
  Toto je teda prechod od konkrétneho,
 • 3:39 - 3:41
  špecifického, zo skutočného sveta
 • 3:41 - 3:44
  teda ak svet 24. alebo 25. storočia považujete za skutočný
 • 3:44 - 3:49
  k všeobecnej predstave, ktorá je za tým.
 • 3:49 - 3:52
  A pravdepodobne ste tiež počuli slovo "abstraktný"
 • 3:52 - 3:54
  v súvislosti s umením, ako abstraktné umenie.
 • 3:54 - 3:56
  Takže toto je abstraktné umenie.
 • 3:56 - 3:58
  Ide o rovnaký princíp,
 • 3:58 - 3:59
  ak sa pozriete do slovníku,
 • 3:59 - 4:01
  nájdete 20 definícií slova abstraktný.
 • 4:01 - 4:04
  Ale v podstate je to všetko tá istá vec.
 • 4:04 - 4:09
  Abstraktné umenie je umenie, ktoré sa nesnaží stvárniť
 • 4:09 - 4:12
  realitu takú aká naozaj je.
 • 4:12 - 4:15
  Keď sa pozriete na väčšinu renesančného umenia,
 • 4:15 - 4:17
  boli veľmi zruční v stvárnení postáv
 • 4:17 - 4:19
  tak ako v skutočnosti vyzerali.
 • 4:19 - 4:20
  Ale abstraktní umelci
 • 4:20 - 4:22
  sa niekedy ani nesnažia
 • 4:22 - 4:24
  zachytiť niečo z reálneho sveta.
 • 4:24 - 4:27
  Snažia sa prezentovať hrubú predstavu alebo
 • 4:27 - 4:31
  stvárnenie farby, tvaru, textúry.
 • 4:31 - 4:33
  Toto je obraz Jacksona Pollocka.
 • 4:33 - 4:36
  Tu som vyrezal snímok
 • 4:36 - 4:39
  nášho historika umenia, Stevena Zuckera,
 • 4:39 - 4:42
  a vidíte, že je to nejasné.
 • 4:42 - 4:44
  Jackson Pollock nemaľuje niečo známe:
 • 4:44 - 4:47
  psa, alebo koňa alebo také dačo.
 • 4:47 - 4:49
  Maľuje niečo, čo nemá reálnu podstatu,
 • 4:49 - 4:51
  čo je úplne nezávislé na všetkom
 • 4:51 - 4:56
  čo poznáme z našej fyzickej reality.
 • 4:56 - 4:58
  A, viete, slovo abstrakcia
 • 4:58 - 5:02
  neplatí iba v geometrii alebo umení,
 • 5:02 - 5:05
  má zmysel v našom každodennom konaní,
 • 5:05 - 5:06
  keď o niečom hovoríme,
 • 5:06 - 5:09
  keď používame slová alebo symboly,
 • 5:09 - 5:11
  tak v podstate robíme abstrakciu.
 • 5:11 - 5:16
  Abstrahujeme podstatu niečoho, čo skutočne existuje,
 • 5:16 - 5:20
  takže keď použijem slovo pes,
 • 5:20 - 5:24
  ide o niekoľko symbolov, ktoré reprezentujú niečo v našej mysli,
 • 5:24 - 5:26
  čo spájame so psom.
 • 5:26 - 5:27
  Máme predstavu o tom,
 • 5:27 - 5:30
  čo to je pes.
 • 5:30 - 5:32
  Má štyri nohy
 • 5:32 - 5:35
  a plandajúce uši a radi ich hladkáte
 • 5:35 - 5:37
  a sú najlepším priateľom človeka.
 • 5:37 - 5:40
  Predstavíte si to, čo nazývame psom.
 • 5:40 - 5:42
  Má to v sebe podstatu psa
 • 5:42 - 5:44
  a keď sa pozrieme na skutočné psy,
 • 5:44 - 5:47
  vyzerá každý veľmi veľmi odlišne.
 • 5:47 - 5:48
  Napríklad, keď sa pozriete na veľkú dogu
 • 5:48 - 5:52
  alebo na super malého pudlíka.
 • 5:52 - 5:55
  Ale my rozoznáme určité podstatné znaky,
 • 5:55 - 5:58
  na základe ktorých môžeme spraviť abstrakciu a povedať, že toto je pes.
 • 5:58 - 6:01
  A potom abstrahujeme ešte viac použitím symbolov pre písmená,
 • 6:01 - 6:03
  ktoré nám výkúzlia predstavu psa.
 • 6:03 - 6:05
  Dokonca keď napíšeme niečo tak jednoduché ako číslo,
 • 6:05 - 6:09
  Takže keď napíšem číslo päť.
 • 6:09 - 6:12
  Používame ho tak často, že nám
 • 6:12 - 6:14
  číslo päť pripadá ako konkrétna vec.
 • 6:14 - 6:16
  Ale pritom je tak abstraktné!
 • 6:16 - 6:17
  Ide o počet niekoľkých vecí.
 • 6:17 - 6:19
  Môžeme ho symbolizovať takto,
 • 6:19 - 6:22
  mohol by som päť symbolizovať takto,
 • 6:22 - 6:25
  mohol by som to symbolizovať rímskymi číslicami takto,
 • 6:25 - 6:27
  mohol by som to reprezentovať tak,
 • 6:27 - 6:29
  a všetky tieto príklady
 • 6:29 - 6:32
  predstavujú počet päť vecí.
 • 6:32 - 6:36
  Päť, mohli by ste povedať, ukážte mi päť.
 • 6:36 - 6:38
  A niekto by to napísal alebo vám ukázal niečo takéto,
 • 6:38 - 6:41
  ale stále len ukazujú na symbol pre päť.
 • 6:41 - 6:45
  Stále však ide len o abstraktnú predstavu.
 • 6:45 - 6:47
  Takže snáď ste týmto trochu pochopili,
 • 6:47 - 6:49
  čo to znamená abstraktný.
 • 6:49 - 6:50
  Viete, môžete povedať, že
 • 6:50 - 6:53
  je to tak trochu, keďže ma nenapadá lepšie slovo,
 • 6:53 - 6:56
  tak trochu abstraktná predstava.
 • 6:56 - 6:59
  Nie že by som to myslel úplne presne.
Title:
Abstraktnosť
Description:

Všeobecné vysvetlenie pojmu "abstraktný"

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:00
dana.retova edited Slovak subtitles for Abstract-ness
dana.retova edited Slovak subtitles for Abstract-ness

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions