Return to Video

აბსტრაქტულობა

 • 0:00 - 0:04
  ჩემგან ხშირად გაიგებთ
  სიტყვა 'აბსტრაქტულს',
 • 0:04 - 0:11
  ამიტომ ვეცდები ამ ცნების განმარტება, ან
  უფრ სწორად, ინტუიციური განმარტება მოგცეთ.
 • 0:11 - 0:15
  ეს სიტყვა შეიძლება ვიხმაროთ, როგორც
  ზედსართავი სახელი, მაგალითად
 • 0:15 - 0:16
  'აბსტრაქტული აზრი'.
 • 0:16 - 0:22
  არსებობს 'აბსტრაქტული ხელოვნება' ან, ასევე
  შეიძლება მისი ზმნად გამოყენება.
 • 0:22 - 0:25
  შესაძლებელია რაღაც იდეის გააბსტრაქტულება.
 • 0:25 - 0:38
  'აბსტრაქტს' ასევე იყენებენ, როგორც
  არსებით სახელს, ის 'შინაარსის' სინონიმია.
 • 0:38 - 0:45
  თუმცა რა კონტექტსშიც არ უნდა გაიგოთ ეს
  სიტყვა, ძირითადად მის ქვეშ გულისხმობენ
 • 0:45 - 0:51
  რაიმე არსებული საგნის არსს
 • 0:51 - 0:54
  იქნება ეს ზმნის, არსებითი სახელის
  თუ ზედსართავი სახელის ფორმით.
 • 0:54 - 1:05
  აქ იყოს ნამდვილი სამყარო,
  აქ კი მოვათავსოთ იდეების სამყარო.
 • 1:05 - 1:14
  აბსტრაგირება ნიშნავს ნამდვილი სამყაროდან
  რაიმე საგნის აღებას და
 • 1:14 - 1:17
  მის იდეების სამყაროში გადატანას.
 • 1:17 - 1:31
  ჩემთვის აბსტრაქტულობის კარგი მაგალითია
  გეომეტრიული ფიგურები.
 • 1:31 - 1:37
  მაგალითად, კუბის ჩვენება რომ მეთხოვა,
  ალბათ მიმითითებდით რაიმე ყუთზე,
 • 1:37 - 1:56
  ან კამათელზე, ასევე
  შეიძლება რუბიკის კუბიკიც გაგხსენებოდათ.
 • 1:56 - 2:03
  შეიძლება რაიმე კუბის ფორმის
  შენობა გეჩვენებინათ.
 • 2:03 - 2:09
  თქვენ გაქვთ დაახლოებითი წარმოდგენა
  იმაზე, თუ რა არის კუბი.
 • 2:09 - 2:31
  ყველა ეს ნივთი ერთმანეთისგან
  განსხვავებულია, გეომეტრიულადაც კი.
 • 2:31 - 2:43
  თუმცა ყველას ეს კუბის ფორმობა აერთიანებს,
  ამ საგნების არსის დაყვანა კუბამდე შეიძლება
 • 2:43 - 2:52
  გეომეტრიულად, კუბი არის ასეთი ფიგურა,
  რომლის ყველა გვერდს თანაბარი სიგრძე აქვს.
 • 2:52 - 3:04
  სამივე განზომილებაში ამ წიბოების
  სიგრძეები ტოლი იქნება.
 • 3:04 - 3:13
  იმის თქმა მინდა, რომ არსებობს წარმოდგენა,
  თუ რა უნდა იყოს კუბი.
 • 3:13 - 3:17
  ჩვენს სამყაროში არ არსებობს ისეთი ნივთი
  რომელიც სრულყოფილი კუბია.
 • 3:17 - 3:24
  ეს კამათლები ძალიან ზუსტად რომ გაგვეზომა,
  ყველა გვერდი ზუსტად ტოლი არ იქნებოდა.
 • 3:24 - 3:37
  იდეალური კუბის ყველა გვერდის სიგრძე
  კი ტოლი უნდა იყოს.
 • 3:37 - 3:49
  ანუ კამათლის რეალური ფორმა დაგვყავს,
  ვამსგავსებთ კუბის იდეას.
 • 3:49 - 3:54
  სიტყვა 'აბსტრაქტულს' ხელოვნების მიმართაც
  ხმარობენ ხოლმე, 'აბსტრაქტული ხელოვნება'
 • 3:54 - 4:01
  ეს არის ასეთი ხელოვნების მაგალითი და
  აქაც მსგავსი რამ ხდება.
 • 4:01 - 4:11
  აბსტრაქტული ხელოვნება არ ცდილობს რეალობის
  ისე ასახვას, როგორც ის სინამდვილეშია.
 • 4:11 - 4:14
  გაიხსენეთ რენესანსი,
 • 4:14 - 4:18
  ამ დროს მხატვრები ცდილობდნენ საგნები
  მაქსიმალურად ზუსტად, რეალისტურად აესახათ.
 • 4:18 - 4:22
  თუმცა აბსტრაქტული ხელოვნები ხშირად არც
  ცდილობენ ისეთი რამის დახატვას, რაც
 • 4:22 - 4:29
  ჩვენს სამყაროშია, ისინი
  იდეების ასახვას ცდილობენ.
 • 4:29 - 4:36
  ისინი ცდილობენ ფერებისა და
  ტექსტურის ექსპრესიის გამოსახვას.
 • 4:36 - 4:39
  ეს არის ჯექსონ პოლოკის ნახატი,
  რომელიც სტივენ ცუკერმა გადაიღო.
 • 4:39 - 4:46
  როგორც ამ ნახატზეც ხედავთ, მხატვარი
  არ ცდილობს, ვთქვათ,ცხენის ან კატის ასახვას
 • 4:46 - 4:54
  რაც მან დახატა, სრულიად გამოყოფილია
  იმისგან, რასაც სამაყროში ვხედავთ.
 • 4:54 - 5:04
  აბსტრაგირება ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ
  ყველაფრის მიმართ, რასაც ვაკეთებთ.
 • 5:04 - 5:15
  გარკვეულ საგნებზე საუბრისას ჩვენ ამ
  საგნების აბსტრაქციას ვახდენთ სიტყვებად.
 • 5:15 - 5:28
  მაგალითად, როდესაც ვამბობ სიტყვა "ძაღლს",
  ამაში ვგულისხმობ იმ ყველა მახასიათებელს,
 • 5:28 - 5:34
  რომლებიც ძაღლს შეესაბამება, მაგალითად:
  ოთხი ფეხი, ფართხუნა ყურები,
 • 5:34 - 5:37
  იმას, რომ ძაღლები ადამიანების
  საუკეთესო მეგობრები არიან და ა.შ.
 • 5:37 - 5:46
  ამ სიტყვის გაგონებისას თავში ძაღლი
  წარმოგიდგებათ, იმის მიუხედავად, რომ
 • 5:46 - 5:50
  რეალურად, ბევრნაირი ძაღლი არსებობს და
  ყველანი ერთმანეთისგან განსხვავებულები.
 • 5:50 - 5:53
  არსებობენ დოგები, პატარა პუდელები და ა.შ.
 • 5:53 - 5:58
  ვხვდებით, რომ მათ
  "ძაღლის" იდეა აერთიანებთ.
 • 5:58 - 6:03
  ასევე ხდება ასოების გამოყენებისასაც,
  რომლებიც მრავლადაა ამ გამოსახულებაზე.
 • 6:03 - 6:08
  იგივე შეეხებათ რიცხვებსაც,
  როდესაც ვწერ ციფრ 'ხუთს',
 • 6:08 - 6:14
  იმდენად ხშირად ვიყენებთ მას,
  რომ თითქოს რაღაც რეალური საგანია.
 • 6:14 - 6:18
  თუმცა ის ძალიან აბსტრაქტულია,
  'ხუთი' მხოლოდ რაოდენობაა,
 • 6:18 - 6:27
  ეს ციფრი შემელო ასე, ან ასე,
  ან კიდევ სხვანაირადაც გამომესახა.
 • 6:27 - 6:32
  ყველა მათგანით ვგულისხმობ
  გარკვეულ ხუთ ცალ ნივთს.
 • 6:31 - 6:38
  რომ მეთქვა: მაჩვენეთ ხუთი,
  ბევრი რაღაც ამდაგვარს მაჩვენებდა.
 • 6:38 - 6:45
  აქაც ხუთის სიმბოლოზე მივანიშნებთ,
  ეს მართლაც ძალიან აბსტრაქტული იდეაა.
 • 6:45 - 6:49
  იმედია დაახლოებით მაინც მიხვდით, თუ რას
  ნიშნავს სიტყვა 'აბსტრაქტული'.
 • 6:49 - 6:59
  ამ სიტყვის იდეაც
  საკმაოდ აბსტრაქტულია.
Title:
აბსტრაქტულობა
Description:

სიტყვა 'აბსტრაქტულობის' მთავარი აზრი

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:00
Salome Tsilosani edited Georgian subtitles for Abstract-ness
EduCare Alexander Gachechiladze edited Georgian subtitles for Abstract-ness
EduCare Alexander Gachechiladze edited Georgian subtitles for Abstract-ness

Georgian subtitles

Revisions