Return to Video

აბსტრაქტულობა

 • 0:00 - 0:11
  ჩემგან ხშირად გაიგებთ სიტყვა 'აბსტრაქტულს'
  ამიტომ ვეცდები ეს ცნება გავნმარტო
 • 0:11 - 0:15
  ეს სიტყვა შეიძლება ვიხმაროთ, როგორც
  ზედსართავი სახელი, მაგალითად
 • 0:15 - 0:16
  'აბსტრაქტული აზრი'
 • 0:16 - 0:22
  არსებობს 'აბსტრაქტული ხელოვნება' ან, ასევე
  შეიძლება მისი ზმნად გამოყენება
 • 0:22 - 0:25
  რაღაც იდეაის გააბსტრაქტულება
 • 0:25 - 0:38
  'აბსტრაქტს' ასევე იყენებენ, როგორც
  არსებით სახელს და 'შინაარსის' სინონიმია
 • 0:38 - 0:45
  თუმცა რა კონტექტსშიც არ უნდა გაიგოთ ეს
  სიტყვა, ძირითადად მის ქვეშ გულისხმობენ
 • 0:45 - 0:54
  რაიმე არსებული საგნის არსს, იქნება ეს
  ზმნის,არსებითი თუ ზედსართავი სახელის ფორმით
 • 0:54 - 1:05
  აქ იყოს ნამდვილი სამყარო, აქ კი მოვათავსოთ
  იდეების სამყარო
 • 1:05 - 1:14
  აბსტრაქცია ნიშნავს ნამდვილი სამყაროდან
  რაიმე საგნის აღებას და
 • 1:14 - 1:17
  იდეების სამყაროში გადატანას
 • 1:17 - 1:31
  ჩემთვის აბსტრაქტულობის კარგი მაგალითია
  გეომეტრიული ფიგურები
 • 1:31 - 1:37
  მაგალითად, შენთვის რომ მეთხოვა, კუბი
  მაჩვენეო, შენ ალბათ მიმითითებდი
 • 1:37 - 1:56
  რაიმე ყუთისკენ, ან კამათლისკენ, ასევე
  შეიძლება რუბიკის კუბიკიც გაგახსენდეს
 • 1:56 - 2:03
  შეიძლება რაიმე კუბის ფორმის შენობაც
  მაჩვენო
 • 2:03 - 2:09
  შენ გაქვს დაახლოებითი წარმოდგენა იმაზე, თუ
  რა არის კუბი
 • 2:09 - 2:31
  ყველა ეს ნივთი ერთმანეთისგან
  განსხვავებულია, გეომეტრიულადაც კი
 • 2:31 - 2:43
  თუმცა ყველას ეს კუბის ფორმა აერთიანებს
  ამ საგნების არსის დაყვანა კუბამდე შეიძლება
 • 2:43 - 2:52
  გეომეტრიულად, კუბი არის ასეთი ფიგურა,
  რომლის ყველა გვერდს თანაბარი სიგრძე აქვს
 • 2:52 - 3:04
  სამივე განზომილებაში ამ წიბოების
  სიგრძეები ტოლი იქნება
 • 3:04 - 3:11
  იმის თქმა მინდა, რომ არსებობს წარმოდგენა,
  თუ რა უნდა იყოს კუბი
 • 3:11 - 3:17
  და ჩვენს სამყაროში არ არსებობს ისეთი ნივთი
  რომელიც სრულყოფილი კუბია
 • 3:17 - 3:24
  ეს კამათლები ძალიან ზუსტად რომ გაგვეზომა
  ყველა გვერდი ზუსტად ტოლი არ იქნებოდა
 • 3:24 - 3:37
  იდეალური კუბის ყველა გვერდის სიგრძე
  კი ტოლი უნდა იყოს
 • 3:37 - 3:49
  ანუ კამათლის რეალური ფორმა დაგვყავს,
  ვამსგავსებთ კუბის იდეას
 • 3:49 - 3:54
  სიტყვა 'აბსტრაქტულს' ხელოვნების მიმართაც
  ხმარობენ ხოლმე, 'აბსტრაქტული ხელოვნება'
 • 3:54 - 4:01
  ეს არის ასეთი ხელოვნების მაგალითი და
  აქაც მსგავსი რამ ხდება
 • 4:01 - 4:11
  აბსტრაქტული ხელოვნება არ ცდილობს რეალობის
  ისე ასახვას, როგორც ის სინამდვილეშია
 • 4:11 - 4:16
  თუ გაიხსენებთ რენესანსს, ამ დროს
 • 4:16 - 4:18
  ხელოვნები ცდილობდნენ საგნების ზუსტად,
  რეალისტურად ასახვას
 • 4:18 - 4:22
  თუმცა აბსტრაქტული ხელოვნები ხშირად არც
  ცდილობენ ისეთი რამის დახატვას, რაც
 • 4:22 - 4:39
  ჩვენს სამყაროშია, ისინი იდეების ასახვას
  ცდილობენ
 • 4:39 - 4:46
  როგორც ამ ნახატზეც ხედავთ, მხატვარი
  არ ცდილობს, ვთქვათ,ცხენის ან კატის ასახვას
 • 4:46 - 4:54
  რაც მან დახატა, სრულიად გამოყოფილია
  იმისგან, რასაც სამაყროში ვხედავთ
 • 4:54 - 5:04
  'აბსტრაქცია' ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ
  ყველაფრის მიმართ, რასაც ვაკეთებთ
 • 5:04 - 5:15
  გარკვეულ საგნებზე საუბრისას ჩვენ ამ
  საგნების აბსტრაქციას ვახდენთ სიტყვებად
 • 5:15 - 5:28
  მაგალითად, როცა ვამბობ სიტყვა "ძაღლს"
  ამაში ვგულისხმობ იმ ყველა მახასიათებელს
 • 5:28 - 5:37
  რომლებიც ძაღლს შეესაბამება, მაგალითად:
  ოთხი ფეხი, ფართხუნა ყურები, ყეფა
 • 5:37 - 5:46
  ამ სიტყვის გაგონებისას თავში ძაღლი
  წარმოგიდგებათ, იმისდამიუხედავად, რომ
 • 5:46 - 5:53
  რეალურად, ბევრნაირი ძაღლი არსებობს და
  ყველანი ერთმანეთისგან განსხვავებულები
 • 5:53 - 5:58
  ვხვდებით, რომ მათ ამ "ძაღლის" არსი
  აერთიანებთ
 • 5:58 - 6:08
  იგივე შეეხებათ რიცხვებსაც, როცა ვწერ
  ციფრ 'ხუთს'
 • 6:08 - 6:14
  იმდენად ხშირად ვიყენებთ მას, რომ თითქოს
  რაღაც რეალური საგანია
 • 6:14 - 6:19
  თუმცა ის ძალიან აბსტრაქტულია, 'ხუთი'
  მხოლოდ რაოდენობაა
 • 6:19 - 6:27
  ეს ციფრი შემელო ასე, სხვადასხვანაირადაც
  გამომესახა
 • 6:27 - 6:32
  ყველა მათგანით ვგულისხმობ გარკვეულ
  ხუთ ცალ ნივთს
 • 6:32 - 7:00
  იმედია დაახლოებით მაინც მიხვდით, თუ რას
  ნიშნავს სიტყვა 'აბსტრაქტული'
Title:
აბსტრაქტულობა
Description:

სიტყვა 'აბსტრაქტულობის' მთავარი აზრი

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:00
Salome Tsilosani edited Georgian subtitles for Abstract-ness
EduCare Alexander Gachechiladze edited Georgian subtitles for Abstract-ness
EduCare Alexander Gachechiladze edited Georgian subtitles for Abstract-ness

Georgian subtitles

Revisions Compare revisions