Return to Video

Abstrakt-hed

 • 0:00 - 0:04
  Vi kommer til at bruge ordet abstrakt meget,
 • 0:04 - 0:08
  så lad os prøve at definere det
 • 0:08 - 0:12
  eller måske vigtigere give en fornemmelse af, hvad abstrakt betyder.
 • 0:12 - 0:14
  Abstrakt kan være et tillægsord.
 • 0:14 - 0:16
  Man kan have en abstrakt ide.
 • 0:16 - 0:19
  Der er abstrakt kunst.
 • 0:19 - 0:21
  Det kan også være et udsagnsord.
 • 0:21 - 0:22
  Man kan abstrahere fra noget,
 • 0:22 - 0:25
  abstrahere en ide fra en anden ide.
 • 0:25 - 0:27
  Man kan også bruge det som et navneord.
 • 0:27 - 0:28
  Man kan have et abstract,
 • 0:28 - 0:30
  og normalt, hvis man bruger det som navneord,
 • 0:30 - 0:34
  så er det et abstract af en forskningsartikel,
 • 0:34 - 0:37
  hvor det er en slags referat af artiklen.
 • 0:37 - 0:39
  De vigtigste pointer indgår.
 • 0:39 - 0:40
  En af de ting, vi kommer til at se,
 • 0:40 - 0:44
  uanset hvilken sammenhæng vi bruger ordet abstrakt i,
 • 0:44 - 0:51
  er, at det altid er noget med, at man tager essensen af en ting, som eksisterer i virkeligheden.
 • 0:51 - 0:54
  Det gælder uanset, om vi bruger det som navneord, tillægsord eller udsagnsord.
 • 0:54 - 0:56
  Her har vi den virkelige verden.
 • 0:56 - 0:58
  Her er vores virkelige verden,
 • 0:58 - 1:05
  og herovre har vi vores verden af ideer og begreber.
 • 1:05 - 1:08
  Den generelle ide bag det abstrakte
 • 1:08 - 1:10
  eller at abstrahere noget er,
 • 1:10 - 1:13
  at man tager det væk fra den konkrete virkelige verden,
 • 1:13 - 1:18
  og tager det i en retning af ideer og begreber.
 • 1:18 - 1:23
  Det lader til at være en de mest håndgribelige måder at tænke på abstraktion,.
 • 1:23 - 1:26
  En håndgribelig måde at forklare abstraktion
 • 1:26 - 1:28
  kan være ideen om
 • 1:28 - 1:32
  geometriske figurer.
 • 1:32 - 1:35
  Hvis man skulle finde nogle kuber,
 • 1:35 - 1:38
  ville man måske pege på det her borg-skib.
 • 1:38 - 1:39
  Det er et borg-rumskib fra star-trek.
 • 1:39 - 1:45
  Det kunne også være, man ville pege på et par rafle-terninger.
 • 1:45 - 1:47
  Lad os tegne et par terninger.
 • 1:47 - 1:49
  Hvis man leder efter kuber,
 • 1:49 - 1:52
  vil man måske komme med et par terninger.
 • 1:52 - 1:54
  De ser nogenlunde sådan ud.
 • 1:54 - 1:56
  Måske tænker man på Rubikskuben.
 • 1:56 - 1:57
  Det er også en kube.
 • 1:57 - 1:59
  Der er måske end bygning, som ligner en kube.
 • 1:59 - 2:01
  Der er måske et hus, som ligner en kube,
 • 2:01 - 2:03
  eller måske er der en kasse inde i huset, som er kubisk.
 • 2:03 - 2:08
  I din hjerne har man en generel ide om, hvad en kube er.
 • 2:08 - 2:10
  Man kan genkende en kube, når man ser en.
 • 2:10 - 2:13
  En generel ide er et destillat af ideen om,
 • 2:13 - 2:16
  hvad en kube er.
 • 2:16 - 2:17
  Alle disse fysiske genstande er meget forskellige:
 • 2:17 - 2:19
  Det her er en plastic-dims, som man kan have i hånden,
 • 2:19 - 2:21
  det her er nogle hvide dimser, som ikke engang er tæt på at være geometrisk perfekte.
 • 2:23 - 2:26
  De har lidt runde hjørner her.
 • 2:26 - 2:31
  Det her er et kæmpe borg-rumskib, som ikke engang eksisterer.
 • 2:31 - 2:35
  Det er fiktion. Alt dette er dog kubelignende.
 • 2:35 - 2:38
  En af de interessante ting ved geometri er,
 • 2:38 - 2:42
  at man samler essensen af virkelige genstande.
 • 2:42 - 2:45
  I geometrien defineres det ved at sige,
 • 2:45 - 2:50
  at en kubisk en genstand er en som denne,
 • 2:50 - 2:53
  hvor alle sider har præcis samme længde.
 • 2:53 - 2:56
  Alle siderne er lige lange.
 • 2:56 - 3:01
  Længden behøver ikke at være 1, men uanset hvad længden på siden er,
 • 3:01 - 3:04
  så er alle sidelængderne ens i en kube.
 • 3:04 - 3:06
  Det her er ikke en formel definition,
 • 3:06 - 3:08
  men et forsøg på at fremhæve den generelle ide om,
 • 3:08 - 3:14
  hvad en kube er.
 • 3:14 - 3:18
  I den virkelige verden, er der faktiske ikke nogle helt perfekte kuber.
 • 3:18 - 3:20
  Hvis vi kigger meget nøje efter på terningen,
 • 3:20 - 3:23
  hvis vi måler helt præcist dimensionerne,
 • 3:23 - 3:25
  så er sidelængderne ikke helt ens.
 • 3:25 - 3:33
  I den abstrakte ide har de derimod præcis den samme længde,
 • 3:33 - 3:37
  Alle sider har præcis den samme længde.
 • 3:37 - 3:41
  Så her går vi fra det konkrete, det håndgribelige i den virkelige verden, til det abstrakte.
 • 3:41 - 3:44
  Vi går fra det konkrete
 • 3:44 - 3:49
  til det abstrakte.
 • 3:49 - 3:54
  Ordet abstrakt om kunst har man sikkert hørt før.
 • 3:54 - 3:56
  Det her er et eksempel på abstrakt kunst.
 • 3:56 - 3:58
  Det er den samme generelle ide.
 • 3:58 - 4:01
  Hvis man slår det op i en ordbog, finder man måske 20 definitioner af ordet.
 • 4:01 - 4:04
  De betyder dog det samme:
 • 4:04 - 4:12
  Abstrakt kunst er kunst, som ikke fokuserer på at male virkeligheden, som den virkelig er.
 • 4:12 - 4:15
  Hvis man ser på kunstmalerier fra renæssancen,
 • 4:15 - 4:17
  så er det mesterværker udi at gengive
 • 4:17 - 4:19
  virkeligheden så eksakt som muligt.
 • 4:19 - 4:20
  Den abstrakte kunstner prøver derimod
 • 4:20 - 4:22
  ofte slet ikke
 • 4:22 - 4:24
  at gengive noget fra den virkelige verden.
 • 4:24 - 4:27
  Han eller hun prøver at afbilde en ide eller
 • 4:27 - 4:31
  et udtryk af farver, form og teksturer.
 • 4:31 - 4:35
  Det her er et maleri af Jackson Pollock.
 • 4:36 - 4:39
  Det er et foto taget af Steven Zucker - vores kunsthistoriker.
 • 4:39 - 4:42
  Det ikke tydeligt, hvad det forestiller.
 • 4:42 - 4:44
  Jackson Pollock prøvede ikke at male en
 • 4:44 - 4:47
  hund eller hest eller noget i den stil.
 • 4:47 - 4:49
  Han malede noget, som er helt frit for,
 • 4:49 - 4:51
  fuldstændig uafhængigt af noget,
 • 4:51 - 4:56
  som man kan finde i den fysiske virkelighed.
 • 4:56 - 5:02
  Ordet abstrakt bruges ikke kun i ren geometri og kunst.
 • 5:02 - 5:05
  Det kan bruges om næsten alting i dagligdagen.
 • 5:05 - 5:06
  Selv når vi taler om ting,
 • 5:06 - 5:09
  selv når vi bruger ord eller symboler,
 • 5:09 - 5:11
  abstraherer vi.
 • 5:11 - 5:16
  Vi abstraherer essensen af noget som faktisk eksisterer i den fysiske virkelighed.
 • 5:16 - 5:20
  Når vi bruger ordet hund,
 • 5:20 - 5:24
  så er det en række symboler, som betyder noget i vores hjerne:
 • 5:24 - 5:26
  Alt det vi forbinder med en hund.
 • 5:26 - 5:29
  Vi har en forståelse af, hvad en hund er:
 • 5:30 - 5:32
  Vi ved, den har fire ben
 • 5:32 - 5:35
  og bløde øre, og vi kan godt lide at kæle med den.
 • 5:35 - 5:37
  Den er menneskets bedste ven.
 • 5:37 - 5:40
  Vi forestiller os det, vi kalder en hund,
 • 5:40 - 5:42
  og den har essensen af en hund.
 • 5:42 - 5:44
  Når vi rent faktisk ser hunde i den virkelige verden,
 • 5:44 - 5:47
  så er de meget forskellige.
 • 5:47 - 5:48
  Hvis man ser en stor hund af som en doberman
 • 5:48 - 5:52
  og en meget lille puddel, er de vidt forskellige.
 • 5:52 - 5:55
  Der er dog en fælles essens af de to vidt forskellige dyr.
 • 5:55 - 5:58
  Vi abstraherer og siger, at de begge er hunde.
 • 5:58 - 6:01
  Vi abstraherer endnu, når vi skriver med bogstaver.
 • 6:01 - 6:03
  Bogstaver der danner ord.
 • 6:03 - 6:05
  Selv når vi skriver noget så simpelt som et tal:
 • 6:05 - 6:09
  Selv når vi skriver tallet 5.
 • 6:09 - 6:14
  Vi bruger det så ofte, at tallet 5 synes at være en konkret ting,
 • 6:14 - 6:16
  men det er meget abstrakt.
 • 6:16 - 6:17
  Det er bare et tal.
 • 6:17 - 6:19
  Vi kan symbolisere det sådan her.
 • 6:19 - 6:22
  Vi kan også symbolisere det sådan.
 • 6:22 - 6:25
  Vi kan symbolisere 5 med romertal sådan her.
 • 6:25 - 6:27
  Eller sådan.
 • 6:27 - 6:36
  I alle tilfældene er det ideen af tallet 5.
 • 6:36 - 6:38
  Hvis nogen spørger: peg på 5
 • 6:38 - 6:41
  ville man nok pege på 5-tallet, men det er kun et symbol på 5.
 • 6:41 - 6:45
  Det er stadig en meget abstrakt ide.
 • 6:45 - 6:47
  Det her giver forhåbentlig en bedre forståelse af,
 • 6:47 - 6:49
  hvad abstrakt betyder.
 • 6:49 - 6:53
  Det er i mangel på en bedre formulering:
 • 6:53 - 6:56
  En abstrakt ide.
 • 6:56 - 6:59
  Det er ikke kun for at lave sjov.
Title:
Abstrakt-hed
Description:

Introduktion til betydningen af ordet 'abstrakt' og dets anvendelse i matematik, kunst og sprog.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:00
Peter Severini edited Danish subtitles for Abstract-ness
Martin B edited Danish subtitles for Abstract-ness
Martin B added a translation

Danish subtitles

Revisions