Return to Video

Abstraktnost

 • 0:00 - 0:03
  Hodně mě slyšíte říkat slovo abstraktní.
 • 0:03 - 0:07
  Tak jsem si myslel, že se
  pokusím poskytnout vám definici.
 • 0:07 - 0:11
  nebo, to je ještě důležitější, intuitivní
  pochopení významu slova abstraktní.
 • 0:11 - 0:13
  Abstraktní může být přídavné jméno.
 • 0:13 - 0:19
  Můžete mít abstraktní nápad, myšlenku,
  můžete mít abstraktní umění.
 • 0:19 - 0:21
  Nebo to může být sloveso.
  Něco můžete abstrahovat.
 • 0:21 - 0:26
  Abstrahovat myšlenku z jiné myšlenky
  a dokonce to může být i podstatné jméno.
 • 0:26 - 0:28
  Můžete mít abstrakt, shrnutí.
 • 0:28 - 0:31
  Když toto slovo použijete
  jako podstatné jméno,
 • 0:31 - 0:33
  tak mě napadne asociace
  s abstraktem vědeckého článku,
 • 0:33 - 0:37
  což je něco jako výtah samotné
  podstaty vědeckého článku,
 • 0:37 - 0:38
  tedy něco jako shrnutí toho článku.
 • 0:38 - 0:44
  Všimnete si jedné věci: bez ohledu na to,
  jak použijete slovo abstraktní,
 • 0:44 - 0:50
  je zde jakási určitá představa
  samotné podstaty reálného objektu
 • 0:50 - 0:54
  Ať už to použijete jako podstatné jméno,
  přídavné jméno, nebo sloveso.
 • 0:54 - 0:58
  Takže tady máme náš
  skutečný svět, náš reálný svět,
 • 0:58 - 1:04
  A tady máme náš svět myšlenek a konceptů.
 • 1:04 - 1:10
  A obecný princip abstrakce,
  nebo abstrahování něčeho, je to,
 • 1:10 - 1:17
  že to přenášíte z konkrétního, skutečného
  světa směrem do světa konceptů a myšlenek
 • 1:17 - 1:22
  a pro mě pravděpodobně nejlépe uchopitelný
  způsob, jak uvažovat o abstrakci,
 • 1:22 - 1:28
  -- To je vlastně protimluv: uvažovat o
  abstrakci uchopitelným způsobem. --
 • 1:28 - 1:31
  jsou věci jako geometrické tvary.
 • 1:31 - 1:35
  Takže kdybych vás požádal,
  ať mi ukážete nějaké krychle,
 • 1:35 - 1:37
  tak byste mohli ukázat na
  loď Borgů se Star Treku.
 • 1:37 - 1:39
  Tady je vesmírná loď Borgů.
 • 1:39 - 1:46
  Můžete ukázat na pár hracích kostek,
  nakreslím pár kostek.
 • 1:46 - 1:51
  Pokud hledáte krychle,
  tak můžete ukázat hrací kostky.
 • 1:51 - 1:53
  Ty vypadají nějak takto.
 • 1:53 - 1:56
  Mohli byste ukázat na
  Rubikovu kostku, na cokoliv.
 • 1:56 - 1:58
  Třeba existuje budova,
  která vypadá jako krychle.
 • 1:58 - 2:00
  Může to být budova
  vypadající jako krychle,
 • 2:00 - 2:03
  nebo to může být krychlová
  krabice ve vašem domě.
 • 2:03 - 2:07
  Ale ve vaší mysli máte obecnou
  představu o tom, jak vypadá krychle.
 • 2:07 - 2:09
  Když jednu vidím, tak
  poznám, že je to krychle.
 • 2:09 - 2:15
  Je to obecná představa, která vystihuje
  podstatu toho, jak vypadá krychle.
 • 2:15 - 2:16
  Tyto příklady se dost liší.
 • 2:16 - 2:19
  Tohle je nějaká plastiková věc,
  kterou mohu uchopit
 • 2:19 - 2:23
  a tyhle bílé věci jsou geometricky
  dokonce daleko ideálnímu tvaru.
 • 2:23 - 2:26
  Mají po straně malé důlky.
 • 2:26 - 2:31
  Tohle je známá velká loď Borgů,
  co ještě ani neexistuje.
 • 2:31 - 2:35
  Je zcela fiktivní a tyhle
  všechny věci jsou krychlovité.
 • 2:35 - 2:37
  Jeden důvod, proč je
  geometrie zábavná je, je ten,
 • 2:37 - 2:42
  že popisuje samotnou podstatu
  tvaru těchto skutečných věcí.
 • 2:42 - 2:49
  V geometrii existuje definice,
  kde objekt jako je tento,
 • 2:49 - 2:52
  jehož každá strana má
  přesně stejnou délku.
 • 2:52 - 2:57
  Tato délka je 1, tahle je 1
  a tady je také délka 1. Ale nemusí být.
 • 2:57 - 3:01
  Ať má tato strana jakoukoli délku,
  pak tento rozměr bude mít stejnou délku
 • 3:01 - 3:03
  a ten rozměr bude
  také mít stejnou délku.
 • 3:03 - 3:07
  Toto není matematicky přesná definice,
  pouze vám chci ukázat,
 • 3:07 - 3:13
  že existuje jasná představa o tom,
  co to je krychle, jak vypadá krychle.
 • 3:13 - 3:17
  A ve skutečném světě, nic takového jako
  perfektní krychle vlastně neexistuje.
 • 3:17 - 3:22
  Pokud byste velmi zblízka zkoumali kostky,
  pokud byste přesně změřili jejich rozměry,
 • 3:22 - 3:24
  tak uvidíte, že nebudou přesně stejné.
 • 3:24 - 3:33
  Ale v abstraktní představě je přesně
  stejná tato délka a tato a tato,
 • 3:33 - 3:37
  a všechny hrany budou
  mít přesně stejnou délku.
 • 3:37 - 3:39
  Toto je tedy přechod
  od konkrétního specifického,
 • 3:39 - 3:43
  ze skutečného světa, tedy pokud svět 24.
  nebo 25. století považujete za skutečný,
 • 3:43 - 3:48
  k obecné představě, která je za tím.
 • 3:48 - 3:52
  Pravděpodobně jste také slyšeli slovo
  abstraktní v souvislosti s uměním,
 • 3:52 - 3:54
  jako abstraktní umění.
 • 3:54 - 3:57
  Takže toto je abstraktní umění.
  Jde o stejný princip.
 • 3:57 - 4:01
  Pokud se podíváte do slovníku, tak
  naleznete 20 definicí slova abstraktní.
 • 4:01 - 4:04
  Ale v podstatě to je všechno
  jedna a ta samá věc
 • 4:04 - 4:11
  Abstraktní umění se nesnaží
  ztvárnit realitu takovou, jaká přesně je.
 • 4:11 - 4:14
  Když se podíváte na
  většinu renesančního umění,
 • 4:14 - 4:18
  tak byli velmi zruční ve ztvárnění postav
  přesně tak, jak vypadaly ve skutečnosti.
 • 4:18 - 4:23
  Ale abstraktní umělci se někdy ani
  nesnaží zachytit něco z reálného světa.
 • 4:23 - 4:31
  Snaží se prezentovat hrubou představu
  nebo ztvárnění barvy, tvaru, textury.
 • 4:31 - 4:33
  Toto je obraz Jacksona Pollocka.
 • 4:33 - 4:39
  Dal jsem sem spoustu špatných snímků
  našeho historika umění, Stevena Zuckera.
 • 4:39 - 4:44
  A vidíte, že to je nejasné.
  Jackson Pollock nemaluje něco známého.
 • 4:44 - 4:48
  Psa, nebo koně nebo tak něco.
  Maluje něco, co nemá reálnou podstatu.
 • 4:48 - 4:55
  Co je zcela nezávislé na všem,
  co známe z naší fyzické reality.
 • 4:55 - 5:01
  Víte, slovo abstrakce neplatí
  jen v geometrii nebo umění.
 • 5:01 - 5:04
  Má smysl v našem každodenním konání.
 • 5:04 - 5:08
  Když o něčem mluvíme, když
  používáme slova nebo symboly,
 • 5:08 - 5:10
  tak v podstatě provádíme abstrakci.
 • 5:10 - 5:16
  Abstrahujeme podstatu
  něčeho, co skutečně existuje.
 • 5:16 - 5:21
  Když použiji slovo pes,
  tak jde o několik symbolů,
 • 5:21 - 5:25
  které v naší mysli reprezentují
  něco, co spojujeme se psem.
 • 5:25 - 5:29
  Máme představu o tom, co to je pes.
 • 5:29 - 5:37
  Má čtyři nohy a plandající uši, rádi je
  mazlíte a jsou nejlepším přítelem člověka.
 • 5:37 - 5:40
  Představíte si to, co nazýváme psem.
 • 5:40 - 5:43
  Má to v sobě podstatu psa
  a když se podíváte na opravdové psy,
 • 5:43 - 5:47
  tak vypadají každý velmi odlišně.
 • 5:47 - 5:52
  Jako když se podíváte na velkou dogu,
  nebo na super malého pudlíka.
 • 5:52 - 5:56
  My rozpoznáme určité podstatné znaky a
  na jejich základě můžeme udělat abstrakci
 • 5:56 - 5:58
  a říci: „Toto je pes.“.
 • 5:58 - 6:01
  Pak abstrahujeme ještě víc
  použitím symbolů pro písmena,
 • 6:01 - 6:02
  které nám vykouzlí představu psa.
 • 6:02 - 6:05
  Když napíšeme něco
  tak jednoduchého jako číslo…
 • 6:05 - 6:10
  Když napíši číslo 5,
  používáme je tak často,
 • 6:10 - 6:14
  takže nám číslo 5 připadá
  jako konkrétní věc,
 • 6:14 - 6:17
  ale přitom je tak abstraktní.
  Jde o počet několika věcí,
 • 6:17 - 6:22
  můžeme jej symbolizovat takto.
  Mohl bych 5 symbolizovat takto.
 • 6:22 - 6:25
  Mohl bych to symbolizovat
  římskými číslicemi.
 • 6:25 - 6:31
  Mohl bych to reprezentovat tak a všechny
  tyto příklady představují počet 5 věcí.
 • 6:31 - 6:35
  Mohli byste říct: „Ukažte mi pět.“.
 • 6:35 - 6:38
  A někdo by napsal, nebo
  vám ukázal, něco takového,
 • 6:38 - 6:41
  ale stále jen ukazují symbol pro pět.
 • 6:41 - 6:45
  Stále jde jen o abstraktní představu.
 • 6:45 - 6:48
  Snad vám tohle pomohlo pochopit,
  co znamená abstraktní.
 • 6:48 - 6:52
  Víte, můžete říct, že,
  je to tak trochu, nemaje lepší slovo,
 • 6:52 - 6:59
  je to tak trochu abstraktní představa.
Title:
Abstraktnost
Description:

Obecné vysvětlení pojmu "abstraktní"

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:00
Zuzana Procházková edited Czech subtitles for Abstract-ness
Zuzana Procházková edited Czech subtitles for Abstract-ness
Zuzana Procházková edited Czech subtitles for Abstract-ness
Radovan Krejčí added a translation

Czech subtitles

Revisions Compare revisions