Return to Video

Абстрактност

 • 0:01 - 0:04
  Ще ме чуеш да използвам думата абстракция често.
 • 0:04 - 0:07
  Ето защо реших да се опитам да ти дам
 • 0:07 - 0:09
  дефиниция, или което е по-важно
 • 0:09 - 0:12
  представа за нейното значение.
 • 0:12 - 0:14
  Може да имаме прилагателни като:
 • 0:14 - 0:16
  абстрактна идея,
 • 0:16 - 0:19
  абстрактно изкуство.
 • 0:19 - 0:21
  Или да имаш глагол.
 • 0:21 - 0:22
  Можеш да се абстрахираш от нещо,
 • 0:22 - 0:25
  да абстрахираш идея от друга идея.
 • 0:25 - 0:27
  Дори да имаш съществително.
 • 0:27 - 0:28
  Може да използваш абстракция
 • 0:28 - 0:30
  като съществително.
 • 0:30 - 0:32
  Аз свързвам думата и с
 • 0:32 - 0:34
  с резюме на научна статия (abstract of research paper),
 • 0:34 - 0:37
  което всъщност е най-важната част от една научна статия.
 • 0:37 - 0:39
  Нещо като есенция на цялото проучване.
 • 0:39 - 0:41
  Когато използваш думата абстракция,
 • 0:41 - 0:44
  независимо от контекста,
 • 0:44 - 0:47
  тази дума предполага максимално извличане на
 • 0:47 - 0:51
  най-важната информация за определен обект,
 • 0:51 - 0:54
  независимо дали е съществително, прилагателно или глагол.
 • 0:54 - 0:58
  Ако тук имаме светът, който ни заобикаля,
 • 0:58 - 1:01
  и след това имаме твоя собствен свят на
 • 1:01 - 1:05
  идеи и представи.
 • 1:05 - 1:08
  Главната идея, която стои зад абстракцията
 • 1:08 - 1:10
  или абстрахирането от нещо,
 • 1:10 - 1:11
  е, че го отделяш
 • 1:11 - 1:13
  от конкретния реален свят
 • 1:13 - 1:18
  и го насочваш към идеите и представите.
 • 1:18 - 1:22
  За мен може би едни от най-осезаемите неща
 • 1:22 - 1:26
  свързани с абстракцията, което само по себе си е противоречие,
 • 1:26 - 1:28
  е да се мисли за абстракцията като за нещо осезаемо.
 • 1:28 - 1:32
  Да вземем нещо като геометрично тяло например.
 • 1:32 - 1:35
  Ако ти кажа да ми намериш няколко куба,
 • 1:35 - 1:38
  може да посочиш това нещо от Стар Трек
 • 1:38 - 1:39
  ето тук.
 • 1:39 - 1:45
  Може да посочиш чифт зарчета за игра.
 • 1:45 - 1:47
  Нека нарисувам зарчета.
 • 1:47 - 1:49
  Ако търсиш кубове,
 • 1:49 - 1:52
  можете да посочиш зарчета,
 • 1:52 - 1:54
  които изглеждат ето така.
 • 1:54 - 1:55
  Може и да избереш кубче на Рубик.
 • 1:55 - 1:56
  Всичко, което намериш.
 • 1:56 - 2:00
  Може да е сграда, която прилича на куб,
 • 2:00 - 2:03
  или кутия в дома ти, която е куб.
 • 2:03 - 2:08
  В съзнанието си имаш обща представа какво е куб,
 • 2:08 - 2:10
  всички разпознаваме куб, когато го видим.
 • 2:10 - 2:13
  Главната идея е разпознаването на
 • 2:13 - 2:16
  представата какво е куб.
 • 2:16 - 2:17
  Всички тези представи са много различни:
 • 2:17 - 2:19
  Може да е някакъв пластмасов предмет, които мога да държа в ръката си,
 • 2:19 - 2:21
  това са тези бели неща, които
 • 2:21 - 2:23
  не са дори геометрически близо до перфектност.
 • 2:23 - 2:26
  Виждаш, че имат малки дефекти ето тук отстрани.
 • 2:26 - 2:29
  А това е голям космически кораб,
 • 2:29 - 2:31
  който все още не съществува,
 • 2:31 - 2:33
  просто е измислица.
 • 2:33 - 2:35
  Всички те имат тази кубична форма.
 • 2:35 - 2:38
  Това е едно от забавните неща на геометрията.
 • 2:38 - 2:42
  Взимаш същината на тези форми от реалния свят
 • 2:42 - 2:45
  и получаваш тази дефиниция в геометрията.
 • 2:45 - 2:50
  А именно: обект като този, където
 • 2:50 - 2:53
  всички страни имат една и съща дължина
 • 2:53 - 2:55
  тази страна е с дължина едно, тази също е с дължина едно,
 • 2:55 - 2:57
  тази също е едно.
 • 2:57 - 2:58
  Не е нужно да е едно.
 • 2:58 - 3:00
  Може дължината на тази страна да е произволна
 • 3:00 - 3:01
  в тази посока.
 • 3:01 - 3:02
  И в другата посока ще е същата дължина,
 • 3:02 - 3:04
  и това също.
 • 3:04 - 3:06
  Не ти давам строгата дефиниция.
 • 3:06 - 3:08
  Само се опитвам да подчертая че има
 • 3:08 - 3:14
  ясна идея какво е куб.
 • 3:14 - 3:17
  И в реалния свят всъщност не съществува нещо,
 • 3:17 - 3:19
  което да е перфектен куб.
 • 3:19 - 3:20
  Ако се доближиш наистина много близо до заровете
 • 3:20 - 3:23
  и премериш точните им размери,
 • 3:23 - 3:25
  те няма да са абсолютно еднакви.
 • 3:25 - 3:32
  Но в абстрактната идея за куб това е с абсолютно същата дължина като това,
 • 3:32 - 3:35
  и това, и това. Всички ръбове
 • 3:35 - 3:37
  са с еднаква дължина.
 • 3:37 - 3:39
  Това произлиза от конкретността,
 • 3:39 - 3:41
  от знанията, които имаме за истинският свят.
 • 3:41 - 3:44
  Ако обмислим представите ни за 24-ти или 25-ти век,
 • 3:44 - 3:49
  реалният свят тогава ще е отвъд идеята за еднаквост.
 • 3:49 - 3:52
  И вероятно думата абстрактен в определения за изкуство,
 • 3:52 - 3:54
  като абстрактно изкуство – то ще е много различно от днешните представи.
 • 3:54 - 3:56
  Това е абстрактно изкуство.
 • 3:56 - 3:58
  И има същия смисъл.
 • 3:58 - 3:59
  Ако погледнем в речника за думата абстрактност,
 • 3:59 - 4:01
  ще открием 20 различни значения.
 • 4:01 - 4:04
  Всички те се опитват да кажат едно и също нещо:
 • 4:04 - 4:08
  Абстрактното изкуство е изкуство, което не се фокусира върху
 • 4:08 - 4:12
  създаване на перфектно изображение на света, такъв какъвто е той в реалността.
 • 4:12 - 4:15
  Ако погледнем картини от Ренесансовия период,
 • 4:15 - 4:17
  ще видим, че те са пълни с предмети и хора,
 • 4:17 - 4:19
  изглеждащи точно като в истинския свят.
 • 4:19 - 4:20
  Но абстрактните художници
 • 4:20 - 4:22
  понякога дори не се опитват
 • 4:22 - 4:24
  да представят нещо реално, от истинският свят.
 • 4:24 - 4:27
  Те представят сурова идея или
 • 4:27 - 4:31
  сурова представа за цвят, форма и състав.
 • 4:31 - 4:33
  Това тук е картина на Джаксън Полък.
 • 4:33 - 4:36
  Май му произнесох името грешно.
 • 4:36 - 4:39
  Картината на Полък е снимана от Стивън Зукър-изкуствовед,
 • 4:39 - 4:42
  и можете да видите, че картината не е много ясна.
 • 4:42 - 4:44
  Джаксън Полък не е нарисувал
 • 4:44 - 4:47
  куче, кон или нещо познато.
 • 4:47 - 4:49
  Той е нарисувал нещо, лишено от познатото,
 • 4:49 - 4:51
  нещо напълно независимо от всичко, което
 • 4:51 - 4:56
  сме виждали във физическата реалност.
 • 4:56 - 4:58
  Думата абстрактност не приляга точно
 • 4:58 - 5:02
  на идеята за "чиста" геометрия и изкуство.
 • 5:02 - 5:05
  Тя приляга на почти всичко, което правим в ежедневието си.
 • 5:05 - 5:06
  Когато говорим за неща,
 • 5:06 - 5:09
  когато използваме думи или символи,
 • 5:09 - 5:11
  ние подчертаваме най-важното по абстрактен начин.
 • 5:11 - 5:16
  Показваме същността на нещо, което съществува в действителност, в истинския свят.
 • 5:16 - 5:20
  Така че, ако аз използвам думата "куче"
 • 5:20 - 5:24
  в комбинация от символи, това предизвиква в умовете ни
 • 5:24 - 5:26
  асоциация с образ на куче.
 • 5:26 - 5:27
  Всички знаем
 • 5:27 - 5:30
  какво е куче.
 • 5:30 - 5:32
  Четири крака ...
 • 5:32 - 5:35
  Отпуснати уши и обича да играе със стопаните си.
 • 5:35 - 5:37
  Най-добрият приятел на човека.
 • 5:37 - 5:40
  Представяме си това нещо, наречено "куче",
 • 5:40 - 5:42
  и то има най-важните характеристики на куче.
 • 5:42 - 5:44
  Когато видим кучета в истинският свят,
 • 5:44 - 5:47
  те изглеждат много различно.
 • 5:47 - 5:48
  Има различни породи кучета – огромни хрътки
 • 5:48 - 5:52
  или малки пудели.
 • 5:52 - 5:55
  Всички разпознаваме същността на това, че
 • 5:55 - 5:58
  това тук е куче и това е абстрактно куче.
 • 5:58 - 6:01
  И го правим дори по-абстрактно, като го представяме чрез тези букви,
 • 6:01 - 6:03
  извикващи в съзнанието ни образа на животното.
 • 6:03 - 6:05
  Дори когато напишем нещо просто като число,
 • 6:05 - 6:09
  например, написвам числото 5 (пет),
 • 6:09 - 6:12
  всички ние използваме толкова често числото 5,
 • 6:12 - 6:14
  че ни се струва като нещо точно определено.
 • 6:14 - 6:16
  Но то също е абстрактно.
 • 6:16 - 6:17
  Числото значи количество неща.
 • 6:17 - 6:19
  Мога да означа числото пет така - с число,
 • 6:19 - 6:22
  или така – с чертички,
 • 6:22 - 6:25
  или с римски цифри,
 • 6:25 - 6:27
  или да го напиша с думи.
 • 6:27 - 6:29
  И във всички тези случаи
 • 6:29 - 6:32
  това е абстрактната идея за пет неща.
 • 6:32 - 6:36
  5, сещате се, винаги можете да кажете "покажи ми 5",
 • 6:36 - 6:38
  Някой може да те нарисува или покаже нещо такова
 • 6:38 - 6:41
  но те отново ще те насочат към символа 5.
 • 6:41 - 6:45
  Това е още една абстрактна идея.
 • 6:45 - 6:47
  Надявам се, че това ти дава представата
 • 6:47 - 6:49
  какво означава абстракция.
 • 6:49 - 6:53
  Това е един вид... всъщност ни липсва по-добра дума...
 • 6:53 - 6:56
  това е един вид абстрактна идея,
 • 6:56 - 6:59
  за да не издребняваме.
Title:
Абстрактност
Description:

Значението на думата абстрактност

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:00
Sevdalina Peeva edited Bulgarian subtitles for Abstract-ness
Sevdalina Peeva edited Bulgarian subtitles for Abstract-ness
dhbot edited Bulgarian subtitles for Abstract-ness
khanacademy.bg edited Bulgarian subtitles for Abstract-ness
khanacademy.bg edited Bulgarian subtitles for Abstract-ness
Jasmina Kostadinova edited Bulgarian subtitles for Abstract-ness
Jasmina Kostadinova edited Bulgarian subtitles for Abstract-ness
Jasmina Kostadinova edited Bulgarian subtitles for Abstract-ness
Show all

Bulgarian subtitles

Revisions