< Return to Video

Julie Mehretu: Politizirani Krajolici | Art21 "Extended Play"

 • 0:14 - 0:20
  [Julie Mehretu: Politizirani Krajolici]
 • 0:20 - 0:23
  Ne postoji "krajolik"
 • 0:27 - 0:30
  Stvarni krajolik je politiziran kroz
 • 0:30 - 0:31
  događaje koji su se zbili na njemu.
 • 0:33 - 0:36
  I mislim da za mene nije moguće
  općenito gledajući
 • 0:36 - 0:37
  ikada pomisliti na američke kraojolike
 • 0:39 - 0:40
  bez razmišljanja o
  kolonijalnoj povijesti
 • 0:41 - 0:44
  i kolonijalnom nasilju
  te naracije.
 • 0:50 - 0:51
  Abolicionizam.
 • 0:52 - 0:53
  Građanski rat.
 • 0:53 - 0:55
  Pokret za emancipaciju.
 • 0:57 - 1:00
  Sve te društvene dinamike
  dio su naracije,
 • 1:00 - 1:04
  o kojima ne govorimo u odnosu
  na američko krajobrazno slikarstvo.
 • 1:05 - 1:08
  I što znači slikati krajolik
 • 1:08 - 1:11
  i pokušati biti umjetnik
  u ovom političkom trenutku?
 • 1:17 - 1:20
  Boja u ovim slikama
  zapravo izvire od
 • 1:20 - 1:24
  zamagljenih fotografija koje su
  umetnute unutar podslika.
 • 1:25 - 1:28
  Sirene i plamenovi rasnih pobuna
 • 1:28 - 1:31
  način su na koji su se uklopile
  slike sa DNA
 • 1:31 - 1:34
  kako bi mogla reagirati sa dublje pozicije.
 • 1:38 - 1:40
  Uspeti ću se i pogledati.
 • 1:45 - 1:46
  Da, uzbuđena sam.
 • 1:46 - 1:47
  [SMIJEH]
 • 1:57 - 1:59
  Kontaktirao me Marian Goodman
 • 1:59 - 2:03
  i rekao mi je da je SFMOMA
  zainteresirana za ovo djelo
 • 2:03 - 2:05
  prije nego što je muzej otvoren.
 • 2:07 - 2:11
  Otišla sam nekoliko puta u San Francisco
  posjetiti muzej.
 • 2:12 - 2:15
  Bila sam tamo, zureći u ovaj
  golem, otvoren prostor,
 • 2:15 - 2:17
  na ova dva zida.
 • 2:17 - 2:20
  I počela sam razmišljati o
  nacionalnim parkovima
 • 2:20 - 2:23
  i djelima američkog krajobraznog slikarstva
 • 2:23 - 2:25
  I posebice kada se sjetim
 • 2:25 - 2:28
  počinjem razmišljati o
  Školi rijeke Hudson, o umjetnicima
 • 2:28 - 2:30
  kao što su Edwin Church,
 • 2:30 - 2:32
  Thomas Cole,
  Bierstadt,
 • 2:32 - 2:36
  zato što su uistinu obuhvatili ideju
  pokreta prema zapadu.
 • 2:37 - 2:43
  Počela sam umetati zamagljenu fotografiju
  u ove povijesne krajobraze slike.
 • 2:47 - 2:50
  Baš
 • 2:50 - 2:53
 • 2:53 - 2:57
 • 2:58 - 3:01
 • 3:01 - 3:04
 • 3:04 - 3:07
 • 3:10 - 3:12
 • 3:12 - 3:18
 • 3:25 - 3:28
 • 3:29 - 3:30
 • 3:30 - 3:33
 • 3:33 - 3:35
 • 3:37 - 3:38
 • 3:42 - 3:45
 • 3:45 - 3:48
 • 3:52 - 3:55
 • 3:57 - 4:00
 • 4:00 - 4:03
 • 4:03 - 4:06
 • 4:06 - 4:09
 • 4:10 - 4:13
 • 4:14 - 4:17
 • 4:28 - 4:31
 • 4:31 - 4:33
 • 4:35 - 4:37
 • 4:38 - 4:40
 • 4:41 - 4:45
 • 4:46 - 4:50
 • 4:50 - 4:52
 • 4:55 - 5:00
 • 5:00 - 5:03
 • 5:04 - 5:08
 • 5:26 - 5:29
 • 5:29 - 5:31
 • 5:33 - 5:35
 • 5:36 - 5:39
 • 5:45 - 5:47
 • 5:47 - 5:49
 • 5:49 - 5:52
 • 5:54 - 5:56
 • 5:56 - 5:59
 • 5:59 - 6:03
 • 6:07 - 6:10
 • 6:10 - 6:11
 • 6:11 - 6:16
 • 6:18 - 6:18
 • 6:18 - 6:22
 • 6:22 - 6:24
 • 6:24 - 6:25
 • 6:25 - 6:27
 • 6:27 - 6:31
 • 6:31 - 6:35
 • 6:35 - 6:38
 • 6:39 - 6:41
 • 6:41 - 6:43
 • 6:46 - 6:48
 • 6:48 - 6:49
 • 6:49 - 6:51
 • 6:56 - 7:00
 • 7:00 - 7:02
 • 7:02 - 7:05
 • 7:06 - 7:10
 • 7:12 - 7:15
 • 7:19 - 7:21
 • 7:21 - 7:23
 • 7:38 - 7:42
 • 7:42 - 7:46
 • 7:51 - 7:54
 • 7:56 - 8:00
 • 8:00 - 8:03
 • 8:04 - 8:06
 • 8:06 - 8:09
 • 8:13 - 8:16
 • 8:23 - 8:25
 • 8:27 - 8:32
 • 8:32 - 8:36
 • 8:37 - 8:40
 • 8:54 - 8:56
 • 8:56 - 9:00
 • 9:04 - 9:08
 • 9:08 - 9:13
 • 9:21 - 9:25
 • 9:28 - 9:31
 • 9:31 - 9:33
Title:
Julie Mehretu: Politizirani Krajolici | Art21 "Extended Play"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
09:55

Croatian subtitles

Revisions Compare revisions