Return to Video

Biến, biểu thức và phương trình.

 • 0:00 - 0:03
  Khi bạn học đại số
 • 0:03 - 0:05
  bạn thấy những con số cụ thể
 • 0:05 - 0:08
  Khi bạn thấy 23 + 5
 • 0:08 - 0:10
  Bạn biết rằng những số đó ở ngay đấy
 • 0:10 - 0:11
  và bạn có thể tính toán dễ dàng.
 • 0:11 - 0:12
  Ví dụ, đáp án sẽ là 28
 • 0:12 - 0:14
  Hoặc là 2 x 7
 • 0:14 - 0:18
  Cũng có thể là 3 chia 4 (3/4)
 • 0:18 - 0:20
  Trong những trường hợp này, chúng ta biết được chính xác
 • 0:20 - 0:21
  những con số mà chúng ta tính toán
 • 0:21 - 0:23
  Khi mà bắt đầu học đại số -
 • 0:23 - 0:26
  (và có lẽ bạn đã biết một phần rồi)
 • 0:26 - 0:29
  - chúng ta bắt đầu học về số biến thiên.
 • 0:30 - 0:32
  Và với số biến thiên, bạn có thể nghĩ về chúng
 • 0:32 - 0:33
  bằng nhiều cách.
 • 0:33 - 0:35
  nhưng chúng chỉ là các giá trị và biểu thức
 • 0:35 - 0:36
  mà có thể thay đổi.
 • 0:36 - 0:39
  Những giá trị trong biểu thức có thể thay đổi.
 • 0:39 - 0:43
  Ví dụ nhé, nếu như tôi viết
 • 0:43 - 0:45
  'x + 5'
 • 0:45 - 0:47
  biểu thức của nó ở ngay đây
 • 0:47 - 0:49
  cái này có thể có một vài giá trị khác nhau
 • 0:49 - 0:52
  tùy thuộc xem x là gì
 • 0:52 - 0:57
  Nếu như x là 1
 • 0:57 - 1:02
  thì x + 5 - biểu thức ngay đây của chúng ta
 • 1:02 - 1:06
  sẽ bằng với cả 1
 • 1:06 - 1:08
  bởi vì bây giờ x = 1
 • 1:08 - 1:09
  và biểu thức sẽ thành 1 + 5
 • 1:09 - 1:12
  Cho nên x + 5 sẽ bằng 6. (x + 5 = 6)
 • 1:12 - 1:17
  Nếu như x là, tôi cũng chả biết nữa, -7 chẳng hạn (x = -7)
 • 1:17 - 1:22
  thì x + 5 sẽ bằng với cả -
 • 1:22 - 1:25
  Thì bây giờ x là -7
 • 1:25 - 1:28
  Cho bên biểu thức sẽ là -7 + 5, tức là -2
 • 1:28 - 1:30
  Chú ý nhé
 • 1:30 - 1:34
  x ở đây là một biến số
 • 1:34 - 1:38
  và giá trị của nó có thể thay đổi tùy vào các trường hợp
 • 1:38 - 1:40
  Và trong trường hợp này thì là biểu thức.
 • 1:40 - 1:43
  Bạn cũng có thể thấy điều ấy trong một phương trình
 • 1:43 - 1:46
  Sự khác biệt giữa một biểu thức và một phương trình
 • 1:46 - 1:47
  là rất quan trọng.
 • 1:47 - 1:50
  Một biểu thức chỉ là một cách bày tỏ giá trị -
 • 1:50 - 1:52
  một cách bày tỏ số lượng.
 • 1:52 - 1:55
  Cho nên đây là một biểu thức.
 • 1:55 - 1:57
  Một ví dụ cho biểu thức nhé
 • 1:57 - 1:58
  thì cái mà chúng ta vừa thấy này
 • 1:58 - 2:00
  x + 5
 • 2:00 - 2:01
  Giá trị biểu thức sẽ thay đổi
 • 2:01 - 2:04
  phụ thuộc vào giá trị biến.
 • 2:04 - 2:09
  và bạn có thể tính với các giá trị khác nhau của x
 • 2:09 - 2:12
  một biểu thức khác sẽ như
 • 2:12 - 2:13
  Tôi chả biết ... y + z nhé
 • 2:13 - 2:15
  Giờ thì tất cả là biến
 • 2:15 - 2:17
  Nếu y bằng 1 và z bằng 2
 • 2:17 - 2:19
  thì nó sẽ thành 1+2
 • 2:19 - 2:22
  Nếu y bằng 0 và z bằng -1
 • 2:22 - 2:24
  nó sẽ thành 0+-1
 • 2:24 - 2:26
  Những biểu thức thành có thể tính ra
 • 2:26 - 2:28
  thành những giá trị con số thật
 • 2:28 - 2:30
  phụ thuộc vào các biến
 • 2:30 - 2:32
  trong biểu thức
 • 2:32 - 2:34
  Trong một phương trình, bạn có các biểu thức được sắp
 • 2:34 - 2:36
  bằng nhau
 • 2:36 - 2:39
  vì vậy, đó gọi là phương trình
 • 2:39 - 2:41
  Bạn cho hai thứ bằng nhau
 • 2:41 - 2:43
  Trong một phương trình, bạn có thể thấy một biểu thức
 • 2:43 - 2:45
  bằng với một biểu thức khác.
 • 2:45 - 2:47
  Ví dụ, ta có thể nói
 • 2:47 - 2:52
  x + 3 = 1
 • 2:52 - 2:56
  Trong trương hợp này, ta có một phương trình
 • 2:56 - 2:58
  chỉ với một ẩn số,
 • 2:58 - 3:00
  mà ta có thể giải ra
 • 3:00 - 3:02
  xem x cần phải bằng mấy trong trường hợp này
 • 3:02 - 3:04
  có thể tính nhẩm luôn
 • 3:04 - 3:06
  số mấy cộng 3 sẽ bằng 1? ( __ + 3 = 1?)
 • 3:06 - 3:07
  Nếu như bạn thì nhẩm thì
 • 3:07 - 3:10
  x phải bằng -2, và -2+3 thì bằng -1
 • 3:10 - 3:12
  Trong trường hợp này, phương trình giới hạn
 • 3:12 - 3:15
  giá trị của biến số x
 • 3:15 - 3:18
  Nhưng không phải lúc nào cũng giới hạn như thế
 • 3:18 - 3:19
  bạn có thể có phương trình như
 • 3:19 - 3:26
  x + y + z = 5
 • 3:26 - 3:28
  Bây giờ - biểu thức này
 • 3:28 - 3:30
  bằng với biểu thức kia
 • 3:30 - 3:32
  5 là biểu thức bên này
 • 3:32 - 3:33
  Và có một vài giới hạn
 • 3:33 - 3:35
  nếu ta có sẵn y và z
 • 3:35 - 3:37
  thì giá trị của x sẽ được xác định
 • 3:37 - 3:38
  Nếu ta có x và y
 • 3:38 - 3:40
  thí cũng xác định được z
 • 3:40 - 3:42
  Nhưng nó phụ thuộc vào những biến khác
 • 3:42 - 3:44
  ví dụ
 • 3:44 - 3:51
  nếu có y = 3, z = 2
 • 3:51 - 3:54
  thì x bằng mấy?
 • 3:54 - 3:58
  nếu y = 3, z = 2
 • 3:58 - 3:59
  ta có
 • 3:59 - 4:01
  biểu thức bên trái sẽ thành
 • 4:01 - 4:03
  x + 3 + 2
 • 4:03 - 4:05
  túc là x + 5
 • 4:05 - 4:08
  bên phải thì có 5
 • 4:08 - 4:09
  x + 5 = 5
 • 4:09 - 4:11
  số mấy + 5 thì ra 5
 • 4:11 - 4:13
  X bị giới hạn lại và
 • 4:13 - 4:16
  trở thành
 • 4:16 - 4:17
  số 0
 • 4:17 - 4:19
  Điều quan trọng ở đây là
 • 4:19 - 4:20
  1) Hi vọng rằng bạn phân biệt được sự khác nhau
 • 4:20 - 4:21
  giữa biểu thức và phương trình
 • 4:21 - 4:23
  Trong một phương trình, cơ bản là,
 • 4:23 - 4:24
  bạn có hai biểu thức bằng nhau
 • 4:24 - 4:26
  Điều quan trọng ở đây
 • 4:26 - 4:28
  là một biến số có thể có nhiều giá trị khác nhau
 • 4:28 - 4:32
  phụ thuộc vào từng trường hợp nhất định.
 • 4:32 - 4:33
  Quay lại lúc ban đầu
 • 4:33 - 4:36
  Hãy cứ tính giá trị của biểu thức sau
 • 4:36 - 4:38
  khi mà các giá trị của biến khác nhau
 • 4:38 - 4:42
  Ví dụ, ta có biểu thức
 • 4:42 - 4:44
  nếu ta nói có biểu thức
 • 4:44 - 4:48
  x mũ y
 • 4:48 - 4:53
  nếu x = 5
 • 4:53 - 4:54
  và y bằng 2
 • 4:54 - 4:56
  y = 2
 • 4:56 - 5:00
  thì giá trị biểu thức là
 • 5:00 - 5:01
  ta có x =5
 • 5:01 - 5:03
  x sẽ bằng với 5
 • 5:03 - 5:05
  y sẽ bằng với 2
 • 5:05 - 5:07
  ta sẽ có 5 mũ 2
 • 5:07 - 5:09
  bằng với cả
 • 5:09 - 5:10
  25
 • 5:10 - 5:12
  nếu ta thay giá trị
 • 5:12 - 5:15
  ta cho x
 • 5:15 - 5:17
  (làm cái này chung một màu luôn)
 • 5:17 - 5:22
  bây giờ x = -2
 • 5:22 - 5:25
  và y = 3
 • 5:25 - 5:30
  thì giá trị của biểu thức này sẽ bằng
 • 5:30 - 5:31
  (để tôi viết với màu này)
 • 5:31 - 5:34
  sẽ bằng với -2
 • 5:34 - 5:35
  Đấy là cái mà ta sẽ thay vào x
 • 5:35 - 5:37
  trong trường hợp này
 • 5:37 - 5:38
  y = 3
 • 5:38 - 5:43
  -2 mũ 3
 • 5:43 - 5:45
  tương đương với -2 nhân -2 nhân -2
 • 5:45 - 5:47
  là -8
 • 5:47 - 5:48
  -2 nhân -2 bằng 4 dương
 • 5:48 - 5:52
  nhân -2 nữa thì bằng -8
 • 5:52 - 5:54
  bằng -8
 • 5:54 - 5:56
  bạn có thể thấy, phụ tuộc vào các giá trị khác nhau của biến
 • 5:56 - 5:58
  Ta có thể làm các phép tính phức tạp hơn
 • 5:58 - 6:00
  Ta có biểu thức như
 • 6:00 - 6:07
  Căn x+y , trừ đi x
 • 6:07 - 6:12
  nếu x =1
 • 6:12 - 6:16
  và y=8
 • 6:16 - 6:19
  thì biểu thức này sẽ bằng
 • 6:19 - 6:22
  Cứ khi nào thấy x thì ta thay số 1 vào
 • 6:22 - 6:24
  ta có 1 ở đây
 • 6:24 - 6:25
  và 1 chỗ này
 • 6:25 - 6:27
  Và cứ khi nào thấy y thì
 • 6:27 - 6:29
  ta thế 8 vào
 • 6:29 - 6:31
  Trong trường hợp này ta đang cho các biến này giá trị cụ thể
 • 6:31 - 6:33
  cho nên đây là 8
 • 6:33 - 6:34
  dưới dấu căn, ta có 1+8
 • 6:34 - 6:38
  căn bậc hai của 9, tức là 3
 • 6:38 - 6:40
  Cả chỗ này sẽ được rút gọn đi.
 • 6:40 - 6:43
  Trong trường hợp này, khi mà ta cho biến bằng với những số này
 • 6:43 - 6:46
  biểu thức rút gọn lại thành 3
 • 6:46 - 6:47
  1 + 8 = 9
 • 6:47 - 6:49
  căn bậc hai của 9 là 3
 • 6:49 - 6:50
  sau đó, lấy 3-1
 • 6:50 - 6:54
  bằng 2
Title:
Biến, biểu thức và phương trình.
Description:

Giới thiệu và các ví dụ về biến, biểu thức và phương trình.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:55

Vietnamese subtitles

Revisions