Return to Video

Zmienne, Wyrażenia i Równania

 • 0:01 - 0:02
  Gdy wykonujemy proste rachunki
 • 0:02 - 0:05
  widzimy konkretne liczby.
 • 0:05 - 0:08
  Na przykład 23 dodać 5
 • 0:08 - 0:09
  wiemy od razu co te liczby oznaczają
 • 0:09 - 0:10
  i potrafimy to obliczyć.
 • 0:10 - 0:12
  To będzie 28.
 • 0:12 - 0:14
  Możemy pomnożyć 2 razy 7.
 • 0:14 - 0:17
  Moglibyśmy także podzielić 3 przez 4.
 • 0:17 - 0:19
  i we wszystkich tych przypadkach wiemy dokładnie z jakimi
 • 0:19 - 0:21
  liczbami mamy do czynienia.
 • 0:21 - 0:24
  Gdy wchodzimy do świata algebry
 • 0:24 - 0:26
  a pewnie już co nieco z tego widzieliście.
 • 0:26 - 0:30
  zaczynamy posługiwać się zmiennymi.
 • 0:30 - 0:32
  A jeśli chodzi o zmiennie, to jest mnóstwo możliwości
 • 0:32 - 0:32
  postrzegania ich, ale w rzeczywistości
 • 0:32 - 0:35
  to tylko wartości i wyrażenia.
 • 0:35 - 0:36
  które po prostu mogą się zmieniać.
 • 0:36 - 0:38
  Wartości w tych wyrażeniach mogą się zmieniać.
 • 0:38 - 0:42
  więc na przykład, gdy napiszę,
 • 0:42 - 0:45
  x + 5
 • 0:45 - 0:47
  Jest to wyrażenie.
 • 0:47 - 0:48
  Może ono przyjąć pewną wartość w zależności od tego
 • 0:48 - 0:51
  jaka jest wartość x.
 • 0:51 - 0:57
  Jeżeli x jest równy 1,
 • 0:57 - 1:02
  wtedy x + 5 (nasze wyrażenie w tym wypadku)
 • 1:02 - 1:06
  będzie równe 1
 • 1:06 - 1:07
  ponieważ teraz x jest równy 1
 • 1:07 - 1:08
  więc będzie to 1+5
 • 1:08 - 1:11
  więc x + 5 będzie równe 6
 • 1:11 - 1:17
  jeśli x jest równy, dajmy na to, -7
 • 1:17 - 1:22
  wtedy x + 5 będzie równe
 • 1:22 - 1:24
  więc teraz x jest równe -7
 • 1:24 - 1:29
  dlatego będzie to -7+5
 • 1:29 - 1:29
  Więc zauważcie
 • 1:29 - 1:34
  x jest tutaj zmienną
 • 1:34 - 1:38
  i jego wartoś może się zmieniać w zależności od kontekstu
 • 1:38 - 1:40
  tutaj mamy kontekst wyrażenia
 • 1:40 - 1:42
  ale zobaczycie to także w kontekscie równania
 • 1:42 - 1:44
  To naprawdę ważne, aby zrozumieć
 • 1:44 - 1:47
  różnicę pomiędzy wyrażeniem,
 • 1:47 - 1:50
  Wyrażenie to po prostu pokazanie
 • 1:50 - 1:52
  wartości, określenie pewnego rodzaju liczności.
 • 1:52 - 1:54
  więc to jest wyrażenie
 • 1:54 - 1:57
  Wyrażeniem mogłoby być coś takiego jak,
 • 1:57 - 1:58
  powiedzmy, coś co widzieliśmy tutaj
 • 1:58 - 1:59
  x + 5
 • 1:59 - 2:01
  wartość tego wyrażenia będzie się zmieniać
 • 2:01 - 2:06
  w zależności od tego jaka jest wartość
 • 2:06 - 2:09
  i moglibyśmy to obliczyć dla różnych wartości
 • 2:09 - 2:11
  innym wyrażeniem mogłoby być coś takiego jak,
 • 2:11 - 2:13
  powiedzmy y+z
 • 2:13 - 2:14
  teraz wszystkie elementy są zmiennymi
 • 2:14 - 2:17
  Jeżeli y jest róne 1, a z jest równe 2
 • 2:17 - 2:19
  to wyrażenie zapiszemy jako 1+2
 • 2:19 - 2:21
  jeżeli y jest równe 0, a z jest równe -1
 • 2:21 - 2:24
  to wyrażenie zapiszemy jako 0+(-1)
 • 2:24 - 2:26
  oba mogą zostać obliczone i
 • 2:26 - 2:27
  w zasadzie oba wyznaczają wartość w zależności od
 • 2:27 - 2:31
  wartości każdej ze zmiennych
 • 2:31 - 2:32
  tworzących wyrażenie.
 • 2:32 - 2:34
  W równaniu, zwyczajnie zestawia się
 • 2:34 - 2:35
  wyrażenia tak, że są sobie równe
 • 2:35 - 2:38
  dlatego właśnie nazywane są równaniami.
 • 2:38 - 2:40
  Przyrównujesz dwie rzeczy.
 • 2:40 - 2:43
  W równaniu zauważysz jedno wyrażenie
 • 2:43 - 2:45
  będące równe innemu wyrażeniu.
 • 2:45 - 2:48
  Więc na przykład, możesz powiedzieć
 • 2:48 - 2:52
  x+3=1
 • 2:52 - 2:54
  i w tym wypadku, gdy masz równanie
 • 2:54 - 2:58
  gdy masz JEDNO równanie z tylko jedna
 • 2:58 - 2:59
  możesz określić ile musi wynosić x
 • 2:59 - 3:02
  w tym przypadku.
 • 3:02 - 3:03
  i możesz nawet obliczyć to w pamięci.
 • 3:03 - 3:05
  Ile dodać 3 jest równe 1?
 • 3:05 - 3:06
  Naprawde możesz to zrobić w pamięci.
 • 3:06 - 3:09
  jeśli -2+3 jest równe 1
 • 3:09 - 3:12
  więc w tym kontekście równanie zaczyna
 • 3:12 - 3:15
  ograniczać jaką wartość może przyjąć
 • 3:15 - 3:17
  ale jednocześnie wcale nie musi ograniczać tego wystarczająco.
 • 3:17 - 3:19
  Mogło by być na przykład:
 • 3:19 - 3:26
  x+y+z=5
 • 3:26 - 3:28
  teraz mamy wyrażenie, które jest
 • 3:28 - 3:29
  równe innemu wyrażeniu.
 • 3:29 - 3:32
  5 jest tak naprawde pewnym wyrażeniem
 • 3:32 - 3:33
  i mamy także pewne ograniczenia
 • 3:33 - 3:35
  jeśli ktoś powie ile wynoszą y i z, oraz
 • 3:35 - 3:36
  obliczymy x
 • 3:36 - 3:38
  jeśli ktoś powie nam ile wynosi x i y
 • 3:38 - 3:40
  to ograniczniem jest jednynie z.
 • 3:40 - 3:42
  ale zależy to od tego jakie są pozostałe
 • 3:42 - 3:44
  więc na przykład
 • 3:44 - 3:52
  jeśli powiemy, że y=3
 • 3:52 - 3:53
  to ile wynosi x w tym przypadku?
 • 3:53 - 3:58
  więc jeśli y=3
 • 3:58 - 3:59
  otrzymujemy
 • 3:59 - 4:00
  że wyrażenie po lewej stronie będzie
 • 4:00 - 4:02
  x+3+2
 • 4:02 - 4:05
  a to jest to samo, co x+5
 • 4:05 - 4:07
  a ta część tutaj wynosi 5
 • 4:07 - 4:09
  x+5=5
 • 4:09 - 4:11
  Więc ile dodać 5 jest równe 5?
 • 4:11 - 4:13
  więc teraz to ograniczamy
 • 4:13 - 4:14
  x powinno być
 • 4:14 - 4:17
  równe0
 • 4:17 - 4:18
  Ale najważniejsze w tym momencie jest to, że
 • 4:18 - 4:20
  prawdopodownie zauważyliście różnicę
 • 4:20 - 4:21
  pomiędzy wyrażeniem i równaniem
 • 4:21 - 4:22
  a równaniu w zasadzie
 • 4:22 - 4:24
  przyrównujemy dwa wyrażeni
 • 4:24 - 4:25
  i ważną rzeczą do zapamiętania w tym momencie
 • 4:25 - 4:28
  jest, że zmienna może przyjmować różne wartości
 • 4:28 - 4:31
  w zależności od kontekstu problemu
 • 4:31 - 4:33
  i aby dojść do celu, spóbujmy jeszcze
 • 4:33 - 4:35
  obliczyć kilka wyrażeń
 • 4:35 - 4:38
  gdy zmienne przyjmują różne wartości
 • 4:38 - 4:42
  więc na przykład, jeśli mamy wyrażenie
 • 4:42 - 4:43
  jeśli mamy wyrażenie
 • 4:43 - 4:48
  x do...x do potęgi y
 • 4:48 - 4:52
  jeśli x jest równe... jeśli x jest równe 5
 • 4:52 - 4:54
  a y jest równe 2
 • 4:54 - 4:56
  y jest równe 2
 • 4:56 - 4:59
  wtedy nasze wyrażenie będzie równe...
 • 4:59 - 5:02
  więc x jest teraz równe 5
 • 5:02 - 5:03
  x równe 5
 • 5:03 - 5:04
  y jest równe 2
 • 5:04 - 5:07
  więc będzie to 5 do drugiej potęgi
 • 5:07 - 5:08
  lub po obliczeniu
 • 5:08 - 5:10
  25
 • 5:10 - 5:12
  jeśli zmienimy wartości
 • 5:12 - 5:14
  na przykład x...dajmy na to
 • 5:14 - 5:16
  zrobie to w tym samym kolorze
 • 5:16 - 5:21
  jeśli powiemy, że x jest równe...
 • 5:21 - 5:25
  a y...a y jest równe 3
 • 5:25 - 5:28
  wtedy to wyrażenie będzie wynosić
 • 5:28 - 5:30
  będzie wynosić, zrobię to w kolorze
 • 5:30 - 5:32
  będzie to -2
 • 5:32 - 5:35
  to właśnie podstawimy za x
 • 5:35 - 5:37
  w tym kontekscie
 • 5:37 - 5:38
  a y jest teraz 3
 • 5:38 - 5:42
  -2 do trzeciej potęgi...
 • 5:42 - 5:45
  a to, to samo, co -2 razy -2 razy -2
 • 5:45 - 5:47
  a to się równa -8
 • 5:47 - 5:49
  -2 razy -2 równa się +4
 • 5:49 - 5:52
  razy -2 równa się -8
 • 5:52 - 5:53
  równa się -8
 • 5:53 - 5:56
  więc widać w zależności od tego jakie wartości
 • 5:56 - 5:58
  przyjmują, możemy nawet
 • 5:58 - 6:00
  możemy mieć wyrażenie:
 • 6:00 - 6:07
  pierwiastek z x+y a potem
 • 6:07 - 6:12
  jeśli x jest równe, powiedzmy 1
 • 6:12 - 6:16
  a y...y jest równe 8
 • 6:16 - 6:19
  wtedy to wyrażenie po obliczeniu...
 • 6:19 - 6:21
  za każdym razem gdy widzimy x chcemy
 • 6:21 - 6:23
  więc mielibyśmy 1 tutaj
 • 6:23 - 6:25
  i mielibyśmy 1 tutaj
 • 6:25 - 6:27
  i za każdym razem gdy widzimy y
 • 6:27 - 6:28
  podstawiamy w jego miejsce 8
 • 6:28 - 6:31
  i w tym wypadku, podstawiamy te zmienne
 • 6:31 - 6:32
  tak żeby zobaczyć 8
 • 6:32 - 6:35
  więc pod znakiem pierwiastka mamy
 • 6:35 - 6:38
  1+8, więc mamy pierwiastek drugiego stopnia z 9
 • 6:38 - 6:41
  więc całość się uprości w tej sytuacji
 • 6:41 - 6:43
  ustalamy te zmienne, aby były naszymi wartościami
 • 6:43 - 6:46
  całość upraszcza się do 3
 • 6:46 - 6:47
  1 dodać 8 to 9
 • 6:47 - 6:49
  pierwiastek drugiego stopnia z tego to 3
 • 6:49 - 6:51
  a wtedy mamy 3-1
 • 6:51 -
  co jest równe
 • Not Synced
  -2
 • Not Synced
  2
 • Not Synced
  a równaniem
 • Not Synced
  a to jest 3
 • Not Synced
  a z=2
 • Not Synced
  a z=2
 • Not Synced
  co daje -2
 • Not Synced
  dana zmienna
 • Not Synced
  minus x
 • Not Synced
  niewiadomą
 • Not Synced
  postawić 1 w jego miejsce
 • Not Synced
  tej zmiennej
 • Not Synced
  wykonywać bardziej złożone operacje.
 • Not Synced
  zmiennej x
Title:
Zmienne, Wyrażenia i Równania
Description:

Wprowadzenie i przykłady zmiennych, wyrażeń i równań

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:55

Polish subtitles

Revisions