Return to Video

uttrykk og likninger med variable

 • 0:00 - 0:04
  I den grunnleggende aritmetikk regner vi med reelle tall.
 • 0:05 - 0:08
  Det kan for eksempel være 23 pluss 5.
 • 0:08 - 0:10
  Det er velkjente tall, og vi kan enkelt finne ut hva det gir.
 • 0:10 - 0:12
  Det gir 28.
 • 0:12 - 0:14
  Vi kan også beregne 2 ganger 7.
 • 0:14 - 0:17
  Vi kan si 3 delt på 4.
 • 0:17 - 0:21
  I alle disse tilfellene vet vi nøyaktig hvilke tall vi regner med.
 • 0:21 - 0:24
  Når vi flytter oss inn i den algebraiske verden,
 • 0:24 - 0:26
  som du kanskje allerede kjenner litt til,
 • 0:26 - 0:30
  skal du arbeide med variabler.
 • 0:30 - 0:32
  Det er flere måter å tenke på variabler på
 • 0:32 - 0:35
  men de er, faktisk, symboler,
 • 0:35 - 0:36
  som kan ha forskjellige verdier.
 • 0:36 - 0:38
  Verdiene for slike uttrykk kan endres.
 • 0:38 - 0:42
  Vi kan for eksempel skrive
 • 0:42 - 0:45
  x pluss 5.
 • 0:45 - 0:47
  Det er et algebraiske uttrykk,
 • 0:47 - 0:48
  som kan ha forskjellige verdier,
 • 0:48 - 0:51
  fordi det kommer an på verdien av x.
 • 0:51 - 0:57
  Hvis x er lik 1,
 • 0:57 - 1:02
  Hva er x pluss 5 lik?
 • 1:03 - 1:04
  Det er vårt uttrykk.
 • 1:04 - 1:07
  Når vi setter 1 inn på x sin plass, får vi
 • 1:07 - 1:08
  1 pluss 5.
 • 1:08 - 1:11
  I dette tilfellet er x pluss 5 lik 6.
 • 1:11 - 1:17
  Hvis x er lik minus 7.
 • 1:17 - 1:22
  så er x pluss 5 lik,
 • 1:22 - 1:24
  minus 7 pluss 5.
 • 1:24 - 1:29
  Det gir minus 2.
 • 1:29 - 1:32
  Legg merke til at x er en variabel.
 • 1:32 - 1:34
  x er en variabel,
 • 1:34 - 1:38
  og verdien kan endres.
 • 1:38 - 1:40
  Den inngår i et uttrykk.
 • 1:40 - 1:42
  Vi kommer også til å se variable i forbindelse med likninger.
 • 1:42 - 1:47
  Det er faktisk viktig å skille mellom uttrykk og likninger.
 • 1:47 - 1:52
  Et uttrykk er noen verdier, som kan beregnes.
 • 1:52 - 1:54
  Vi kan skrive noen uttrykk her.
 • 1:54 - 1:57
  Vi har allerede sett et eksempel på et algebraisk uttrykk i denne videoen.
 • 1:57 - 1:58
  Vi har sett på x pluss 5.
 • 1:58 - 1:59
  x pluss 5 er et uttrykk.
 • 1:59 - 2:04
  Verdien for uttrykket endres, når verdien av x endres,
 • 2:04 - 2:06
  fordi x er variabelen.
 • 2:06 - 2:09
  Vi kan beregne uttrykket for forskjellige verdier av x.
 • 2:09 - 2:11
  La oss se på et eksempel på et uttrykk.
 • 2:11 - 2:13
  y og z er også et uttrykk.
 • 2:13 - 2:14
  Nå er det bare variabler i uttrykket.
 • 2:14 - 2:17
  Hvis y er 1, og z er 2,
 • 2:17 - 2:19
  så er uttrykket lik 1 pluss 2.
 • 2:19 - 2:21
  Hvis y er 0, og z minus 1,
 • 2:21 - 2:24
  så er uttrykket lik 0 pluss minus 1.
 • 2:24 - 2:26
  Vi kan beregne alle,
 • 2:26 - 2:27
  og de gir en verdi,
 • 2:27 - 2:31
  som avhenger av verdiene for hver av de to variablene,
 • 2:31 - 2:32
  som inngår i uttrykket.
 • 2:32 - 2:35
  I en likning er to uttrykk satt lik hverandre.
 • 2:35 - 2:38
  Det er derfor de kalles ligninger.
 • 2:38 - 2:40
  Vi setter to uttrykk lik hverandre.
 • 2:40 - 2:45
  I en likning er et uttrykk altså lik med et annet uttrykk.
 • 2:45 - 2:52
  Vi kunne for eksempel ha likningen x pluss 3 er lik 1.
 • 2:52 - 2:54
  I dette tilfellet har vi en likning med bare én variabel.
 • 2:54 - 2:58
  Vi kan også si at det er en likning med en ukjent.
 • 2:58 - 2:59
  Vi kan faktisk finne ut av,
 • 2:59 - 3:02
  hva x må være for at ligningen er tilfredsstilt.
 • 3:02 - 3:03
  Vi kan gjette oss til svaret.
 • 3:03 - 3:05
  Et eller annet tall pluss 3 er lik 1?
 • 3:05 - 3:06
  Hva kan tallene være da?
 • 3:06 - 3:09
  Hvis vi har minus 2 og legger 3 til, er det lik 1.
 • 3:09 - 3:12
  Likningen setter altså noen begrensninger for,
 • 3:12 - 3:15
  hva verdien av variabelen kan være.
 • 3:15 - 3:17
  Det trenger ikke nødvendigvis bare være én verdi.
 • 3:17 - 3:19
  Vi kan ha et uttrykk som
 • 3:19 - 3:26
  x og y og z er 5.
 • 3:26 - 3:29
  I denne ligningen er et uttrykk satt lik et annet uttrykk.
 • 3:29 - 3:32
  5 kan betraktes som et uttrykk,
 • 3:32 - 3:33
  Det er noen begrensninger.
 • 3:33 - 3:35
  Hvis noen forteller oss hva y og z er,
 • 3:35 - 3:36
  kan vi beregne verdien av x.
 • 3:36 - 3:38
  Hvis noen forteller oss hva x og y er,
 • 3:38 - 3:40
  kan vi beregne verdien av z.
 • 3:40 - 3:43
  Svaret avhenger av hvilke verdier variablene har.
 • 3:43 - 3:52
  For eksempel kan vi si at y er 3, og z er 2.
 • 3:52 - 3:53
  Hva er x da?
 • 3:53 - 3:57
  Hvis y er 3 og z er 2,
 • 3:57 - 4:00
  så kan vi regne ut uttrykket til venstre:
 • 4:00 - 4:05
  x pluss 3 pluss 2. Det er det samme som x pluss 5.
 • 4:05 - 4:07
  Høyre side forblir bare 5.
 • 4:07 - 4:09
  x pluss 5 er derfor lik 5.
 • 4:09 - 4:11
  Et eller annet tall pluss 5 er lik 5?
 • 4:11 - 4:15
  Nå er x begrenset til en enkelt verdi.Hva kan x være?
 • 4:15 - 4:17
  x kan bare være 0.
 • 4:17 - 4:19
  Det viktigste er at vi innser,
 • 4:19 - 4:21
  hva forskjellen mellom et uttrykk og en likning er.
 • 4:21 - 4:24
  En likning er to uttrykk, som er satt lik hverandre.
 • 4:24 - 4:31
  Et viktig poeng er at en variabel kan ha forskjellige verdier.
 • 4:31 - 4:35
  For å gjøre det helt klart, la oss beregne noen uttrykk,
 • 4:35 - 4:38
  der variablene har forskjellige verdier.
 • 4:38 - 4:43
  Vi har uttrykket
 • 4:43 - 4:48
  x opphøyd i y.
 • 4:48 - 4:52
  Hvis x er lik 5,
 • 4:52 - 4:54
  og y er lik 2.
 • 4:54 - 4:56
  kan vi finne verdien av vårt uttrykk.
 • 4:56 - 4:59
  Hva er verdien av uttrykket?
 • 4:59 - 5:03
  x er 5.
 • 5:03 - 5:04
  y er 2.
 • 5:04 - 5:07
  Med andre ord, er det det samme som x i andre.
 • 5:07 - 5:08
  Det kan vi beregne.
 • 5:08 - 5:10
  Det gir 25.
 • 5:10 - 5:12
  La oss prøve å endre verdien av variablene.
 • 5:12 - 5:14
  Det bruker vi en annen farge til.
 • 5:14 - 5:16
  x er nå lik minus 2,
 • 5:16 - 5:21
  og y er lik 3.
 • 5:21 - 5:25
  Vi kan igjen beregne verdien
 • 5:25 - 5:30
  av vårt uttrykk.
 • 5:30 - 5:34
  Vi skriver minus 2 på x sin plass.
 • 5:34 - 5:37
  x er nå minus 2.
 • 5:37 - 5:38
  y er 3.
 • 5:38 - 5:42
  Vi har derfor minus 2 i tredje.
 • 5:42 - 5:45
  Det er det samme som minus 2 ganger minus 2 ganger minus 2.
 • 5:45 - 5:47
  Det er minus 8.
 • 5:47 - 5:49
  MInus 2 ganger minus 2 er pluss 4.
 • 5:49 - 5:52
  Pluss 4 ganger minus 2 tilsvarer minus 8.
 • 5:52 - 5:53
  Det hele er altså lik minus 8.
 • 5:53 - 5:56
  Uttrykkets verdi avhenger av de verdien til variablene.
 • 5:56 - 5:58
  Vi kan også regne noen enda vanskeligere uttrykk.
 • 5:58 - 6:00
  Vi kan ta dette uttrykket
 • 6:00 - 6:07
  kvadratroten av x pluss y, og deretter minus x.
 • 6:07 - 6:12
  Vi sier at x er lik 1,
 • 6:12 - 6:16
  og y er lik 8.
 • 6:16 - 6:19
  Vi kan nå regne uttrykket.
 • 6:19 - 6:21
  Hver gang vi ser en x, setter vi 1 i stedet for x,
 • 6:21 - 6:23
  Vi har et 1-tall der,
 • 6:23 - 6:25
  og vi har et 1-tall på slutten.
 • 6:25 - 6:27
  Hver gang vi har en y,
 • 6:27 - 6:28
  setter vi 8.
 • 6:28 - 6:31
  Vi kjenner verdiene av variablene, og setter de i uttrykket.
 • 6:31 - 6:32
  Vi setter inn 8 i stedet for y.
 • 6:32 - 6:35
  Under kvadratroten har vi 1 pluss 8.
 • 6:35 - 6:38
  Kvadratroten av 9 er 3,
 • 6:38 - 6:41
  så vi kan redusere i dette tilfellet.
 • 6:41 - 6:43
  Når vi setter inn verdiene for de to variablene,
 • 6:43 - 6:46
  reduseres kvadratroten til 3,
 • 6:46 - 6:47
  fordi 1 pluss 8 er 9,
 • 6:47 - 6:49
  og kvadratroten av 9 er 3.
 • 6:49 - 6:51
  Nå står det 3 minus 1.
 • 6:51 - 6:53
  Det er lik 2.
 • 6:53 - 6:54
  Vi er ferdig.
Title:
uttrykk og likninger med variable
Description:

Introduksjon til variable i uttrykk og likninger, og eksempler på utregning av uttrykk og løsning av likninger.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:55

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions