Return to Video

Udtryk og Ligninger med Variable

 • 0:00 - 0:04
  I den grundlæggende aritmetik regner vi med reelle tal.
 • 0:05 - 0:08
  Det kan eksempelvis være 23 plus 5.
 • 0:08 - 0:10
  Det er velkendte tal, og vi kan let regne ud, hvad det giver.
 • 0:10 - 0:12
  Det giver 28.
 • 0:12 - 0:14
  Vi kan også udregne 2 gange 7.
 • 0:14 - 0:17
  Vi kan sige 3 divideret med 4.
 • 0:17 - 0:21
  I alle disse tilfælde ved vi præcis,
  hvilke tal vi regner med.
 • 0:21 - 0:24
  Når vi bevæger os ind i den algebraiske verden,
 • 0:24 - 0:26
  som man måske allerede så småt er introduceret til,
 • 0:26 - 0:30
  skal man arbejde med variable.
 • 0:30 - 0:32
  Der er flere måder at tænke på variable på,
 • 0:32 - 0:35
  men de er i virkeligheden symboler,
 • 0:35 - 0:36
  som kan have forskellige værdier.
 • 0:36 - 0:38
  Værdierne af sådanne udtryk kan ændres.
 • 0:38 - 0:42
  Vi kan eksempelvis skrive
 • 0:42 - 0:45
  x plus 5.
 • 0:45 - 0:47
  Det er et algebraisk udtryk,
 • 0:47 - 0:48
  som kan have forskellige værdier,
 • 0:48 - 0:51
  fordi det afhænger af værdien for x.
 • 0:51 - 0:57
  Hvis x er lig med 1,
 • 0:57 - 1:02
  hvad er x plus 5 så lig med?
 • 1:03 - 1:04
  Det er vores udtryk.
 • 1:04 - 1:07
  Når vi sætter 1 ind på x's plads, får vi
 • 1:07 - 1:08
  1 plus 5.
 • 1:08 - 1:11
  I det tilfælde er x plus 5 altså lig med 6.
 • 1:11 - 1:17
  Hvis x er lig med minus 7.
 • 1:17 - 1:22
  så er x plus 5 lig med,
 • 1:22 - 1:24
  minus 7 plus 5.
 • 1:24 - 1:29
  Det giver minus 2.
 • 1:29 - 1:32
  Læg mærke til, at x er en variabel.
 • 1:32 - 1:34
  x er en variabel,
 • 1:34 - 1:38
  og dens værdi kan ændres.
 • 1:38 - 1:40
  Den indgår i et udtryk.
 • 1:40 - 1:42
  Vi kommer også til at se variable i forbindelse med ligninger.
 • 1:42 - 1:47
  Det er faktisk vigtigt at skelne mellem udtryk og ligninger.
 • 1:47 - 1:52
  Et udtryk er nogle værdier,
  som kan udregnes.
 • 1:52 - 1:54
  Vi kan skrive nogle udtryk her.
 • 1:54 - 1:57
  Vi har allerede set et eksempel på et algebraisk udtryk i den her video.
 • 1:57 - 1:58
  Vi har set på x plus 5.
 • 1:58 - 1:59
  x plus 5 er et udtryk.
 • 1:59 - 2:04
  Værdien af dette udtryk ændres, når værdien af x ændres,
 • 2:04 - 2:06
  fordi x er den variable.
 • 2:06 - 2:09
  Vi kan udregnet udtrykket for forskellige værdier af x.
 • 2:09 - 2:11
  Lad os se på et andet eksempel på et udtryk.
 • 2:11 - 2:13
  y plus z er også et udtryk.
 • 2:13 - 2:14
  Nu er der kun variable i udtrykket.
 • 2:14 - 2:17
  Hvis y er 1, og z er 2,
 • 2:17 - 2:19
  så er udtrykket lig med 1 plus 2.
 • 2:19 - 2:21
  Hvis y er 0, og z er minus 1,
 • 2:21 - 2:24
  så er udtrykket lig med 0 plus minus 1.
 • 2:24 - 2:26
  Vi kan udregne dem alle,
 • 2:26 - 2:27
  og de giver en værdi,
 • 2:27 - 2:31
  der afhænger af værdierne for hver af de to variable,
 • 2:31 - 2:32
  som indgår i udtrykket.
 • 2:32 - 2:35
  I en ligning er to udtryk sat lig med hinanden.
 • 2:35 - 2:38
  Det er derfor de kaldes ligninger.
 • 2:38 - 2:40
  Vi sætter to udtryk lig med hinanden.
 • 2:40 - 2:45
  I en ligning er et udtryk altså lig med et andet udtryk.
 • 2:45 - 2:52
  Vi kunne eksempelvis have ligningen
  x plus 3 er lig med 1.
 • 2:52 - 2:54
  I dette tilfælde har vi en ligning med kun en variabel.
 • 2:54 - 2:58

  Vi siger også, at det er en ligning med en ukendt.
 • 2:58 - 2:59
  Vi kan faktisk finde ud af,
 • 2:59 - 3:02
  hvad x skal være for, at ligningen er opfyldt.
 • 3:02 - 3:03
  Vi kan gætte os til svaret.
 • 3:03 - 3:05
  Et eller andet tal plus 3 er lig med 1?
 • 3:05 - 3:06
  Hvad kan det tal mon være?
 • 3:06 - 3:09
  Hvis vi har minus 2 og lægger 3 til,
  er det lig med 1.
 • 3:09 - 3:12
  Ligningen sætter altså nogle begrænsninger for,
 • 3:12 - 3:15
  hvilken værdi den variable kan have.
 • 3:15 - 3:17
  Det behøver dog ikke nødvendigvis kun være en værdi.
 • 3:17 - 3:19
  Vi kan have et udtryk som,
 • 3:19 - 3:26
  x plus y plus z er lig med 5.
 • 3:26 - 3:29
  I den her ligning er et udtryk igen sat lig med et andet udtryk.
 • 3:29 - 3:32
  5 kan her opfattes som et udtryk,
 • 3:32 - 3:33
  og der er nogle begrænsninger.
 • 3:33 - 3:35
  Hvis nogen fortæller os, hvad y og z er,
 • 3:35 - 3:36
  kan vi udregne værdien af x.
 • 3:36 - 3:38
  Hvis nogen fortæller os, hvad x og y er,
 • 3:38 - 3:40
  kan vi udregne værdien af z.
 • 3:40 - 3:43
  Svaret afhænger dog af, hvilke værdier variablerne har.
 • 3:43 - 3:52
  Vi kan eksempelvis sige, at y er 3, og z er 2.
 • 3:52 - 3:53
  Hvad er x så?
 • 3:53 - 3:57
  Hvis y er 3, og z er 2,
 • 3:57 - 4:00
  så kan vi regne ud, at udtrykket til venstre bliver:
 • 4:00 - 4:05
  x plus 3 plus 2. Det er det samme som x plus 5.
 • 4:05 - 4:07
  Den højre side forbliver bare 5.
 • 4:07 - 4:09
  x plus 5 er altså lig med 5.
 • 4:09 - 4:11
  Et eller andet tal plus 5 er lig med 5?
 • 4:11 - 4:15
  Nu er x begrænset til en enkelt værdi.Hvad kan x være?
 • 4:15 - 4:17
  x kan kun være 0.
 • 4:17 - 4:19
  Det vigtigste er, at vi indser,
 • 4:19 - 4:21
  hvad forskellen mellem et udtryk og en ligning er.
 • 4:21 - 4:24
  En ligning er to udtryk, som er sat lig med hinanden.
 • 4:24 - 4:31
  En vigtig pointe er, at en variabel kan have forskellige værdier.
 • 4:31 - 4:35
  For at gøre det helt klart, så lad os udregne nogle udtryk,
 • 4:35 - 4:38
  hvor de variable har forskellige værdier.
 • 4:38 - 4:43
  Vi har udtrykket
 • 4:43 - 4:48
  x opløftet i y.
 • 4:48 - 4:52
  Hvis x er lig med 5,
 • 4:52 - 4:54
  og y er lig med 2.
 • 4:54 - 4:56
  kan vi finde værdien af vores udtryk.
 • 4:56 - 4:59
  Hvad er værdien af udtrykket?
 • 4:59 - 5:03
  x er 5.
 • 5:03 - 5:04
  y er 2.
 • 5:04 - 5:07
  Det er altså det samme som x i anden.
 • 5:07 - 5:08
  Det kan vi udregne.
 • 5:08 - 5:10
  Det giver 25.
 • 5:10 - 5:12
  Lad os prøve at ændre de variables værdier.
 • 5:12 - 5:14
  Det bruger vi en anden farve til.
 • 5:14 - 5:16
  x er nu lig med minus 2,
 • 5:16 - 5:21
  og y er lig med 3.
 • 5:21 - 5:25
  Vi kan igen udregne værdien
 • 5:25 - 5:30
  af vores udtryk.
 • 5:30 - 5:34
  Vi skriver minus 2 på x's plads.
 • 5:34 - 5:37
  x er nu lig med minuz 2.
 • 5:37 - 5:38
  y er 3.
 • 5:38 - 5:42
  Vi har derfor minus 2 i tredje.
 • 5:42 - 5:45
  Det er det samme som minus 2 gange minus 2
  gange minus 2.
 • 5:45 - 5:47
  Det er minus 8.
 • 5:47 - 5:49
  MInus 2 gange minus 2 er plus 4.
 • 5:49 - 5:52
  Plus 4 gange minus 2 er lig med minus 8.
 • 5:52 - 5:53
  Det hele er altså lig med minus 8.
 • 5:53 - 5:56
  Udtrykkets værdi afhænger af de variables værdier.
 • 5:56 - 5:58
  Vi kan også regne nogle endnu sværere udtryk.
 • 5:58 - 6:00
  Vi kan tage dette udtryk
 • 6:00 - 6:07
  kvadratroden af x plus y, og derefter minus x.
 • 6:07 - 6:12
  Vi siger, at x er lig med 1,
 • 6:12 - 6:16
  og y er lig med 8.
 • 6:16 - 6:19
  Vi kan nu udregne udtrykket.
 • 6:19 - 6:21
  Hver gang vi ser et x, indsætter vi 1 i stedet for x,
 • 6:21 - 6:23
  Vi har et 1-tal der,
 • 6:23 - 6:25
  og vi har et 1-tal til sidst.
 • 6:25 - 6:27
  Hver gang vi har et y,
 • 6:27 - 6:28
  indsætter vi 8.
 • 6:28 - 6:31
  Vi kender værdierne af de variable, og indsætter dem i udtrykket.
 • 6:31 - 6:32
  Vi indsætter 8 i stedet for y.
 • 6:32 - 6:35
  Under kvadratrodstegnet har vi 1 plus 8.
 • 6:35 - 6:38
  Kvadratroden af 9 er 3,
 • 6:38 - 6:41
  så vi kan reducere i det her tilfælde.
 • 6:41 - 6:43
  Når vi indsætter værdierne for de to variable,
 • 6:43 - 6:46
  reduceres kvadratroden til 3,
 • 6:46 - 6:47
  fordi 1 plus 8 er 9,
 • 6:47 - 6:49
  og kvadratroden af 9 er 3.
 • 6:49 - 6:51
  Nu står der 3 minus 1.
 • 6:51 - 6:53
  Det er lig med 2.
 • 6:53 - 6:54
  Vi er færdige.
Title:
Udtryk og Ligninger med Variable
Description:

Introduktion til variable i udtryk og ligninger og eksempler på udregning af udtryk og løsning af ligninger.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:55

Danish subtitles

Revisions