Return to Video

Променливи, изрази и уравнения

 • 0:01 - 0:02
  Когато си имаме работа с основна аритметика
 • 0:02 - 0:05
  говорим за конкретни числа.
 • 0:05 - 0:08
  Да разгледаме 23+5
 • 0:08 - 0:09
  Знаем, че тези числа са ето тук и можем
 • 0:09 - 0:10
  можем да ги сметнем
 • 0:10 - 0:12
  Това ще е 28
 • 0:12 - 0:14
  Или например 2 по7
 • 0:14 - 0:17
  или 3 делено на 4
 • 0:17 - 0:19
  Във всички тези случаи знаем точно, с какви
 • 0:19 - 0:21
  числа си имаме работа
 • 0:21 - 0:24
  Когато навлизаме в света на Алгебрата
 • 0:24 - 0:26
  и може би сте видели това вече някъде
 • 0:26 - 0:30
  Започваме да си служим с променливите
 • 0:30 - 0:32
  А променливите, има много начини
 • 0:32 - 0:32
  да мислим за тях, но те всъщност са
 • 0:32 - 0:35
  просто стойности и изрази
 • 0:35 - 0:36
  където могат да се променят
 • 0:36 - 0:38
  Стойностите в тези изрази могат да се променят
 • 0:38 - 0:42
  Например, ако напиша
 • 0:42 - 0:45
  х + 5
 • 0:45 - 0:47
  това тук е израз
 • 0:47 - 0:48
  Стойността му ще зависи от това
 • 0:48 - 0:51
  каква е стойността на х.
 • 0:51 - 0:57
  Ако х е равно на 1
 • 0:57 - 1:02
  тогава в нашия израз х + 5 ето тук
 • 1:02 - 1:06
  ще бъде равен на 1
 • 1:06 - 1:07
  защото х вече е 1
 • 1:07 - 1:08
  Изразът ставав 1 + 5
 • 1:08 - 1:11
  Значи х+5 ще е равен на 6
 • 1:11 - 1:17
  Ако х е равен, да кажем на минус 7
 • 1:17 - 1:22
  тогава х плюс 5 ще бъде равно на
 • 1:22 - 1:24
  сега х е -7...
 • 1:24 - 1:29
  ще бъде равно на -7 + 5
 • 1:29 - 1:29
  Забележете:
 • 1:29 - 1:34
  хикс тук е променлива, хикс тук е променливата
 • 1:34 - 1:38
  и стойността й се променя в зависимост от контекста
 • 1:38 - 1:40
  И контекстът тук е израз
 • 1:40 - 1:42
  Ще забележите също, че в контекста на уравнение,
 • 1:42 - 1:44
  всъщност е важно да разберете
 • 1:44 - 1:47
  тази разлика между израз
 • 1:47 - 1:50
  Изразът е наистина просто излагане
 • 1:50 - 1:52
  на стойности, излагане на някакъв вид количество
 • 1:52 - 1:54
  Ето това е израз.
 • 1:54 - 1:57
  Израз би било нещо от сорта на...
 • 1:57 - 1:58
  ами това, което видяхме тук:
 • 1:58 - 1:59
  х+5
 • 1:59 - 2:01
  стойността на този израз ще се променя
 • 2:01 - 2:06
  в зависимост от това каква е стойността
 • 2:06 - 2:09
  И можете просто да изчислявате за различни стойности
 • 2:09 - 2:11
  Друг израз би бил нещо от сорта на
 • 2:11 - 2:13
  да кажем y + z
 • 2:13 - 2:14
  Сега целият израз се състои от променливи
 • 2:14 - 2:17
  Ако y e 1 и z е 2
 • 2:17 - 2:19
  изразът ще бъде 1 + 2
 • 2:19 - 2:21
  ако y = 0 и z = -1
 • 2:21 - 2:24
  ще бъде равно на 0 + (-1)
 • 2:24 - 2:26
  Можем да ги изчислим и
 • 2:26 - 2:27
  ще ни дадат стойност в зависимост от
 • 2:27 - 2:31
  стойностите на всяка от промеливите,
 • 2:31 - 2:32
  които съставят израза.
 • 2:32 - 2:34
  При уравнението просто имате
 • 2:34 - 2:35
  изрази, които са равни един на друг
 • 2:35 - 2:38
  затова ги наричаме "уравнения"
 • 2:38 - 2:40
  изравнявате две неща.
 • 2:40 - 2:43
  В уравнението ще видите един израз,
 • 2:43 - 2:45
  които е равен на друг израз.
 • 2:45 - 2:48
  Например, бихме могли да опитаме с нещо такова:
 • 2:48 - 2:52
  х + 3 = 1
 • 2:52 - 2:54
  и в такава ситуация, щом имате един израз
 • 2:54 - 2:58
  един израз със само едно
 • 2:58 - 2:59
  Можете да разберете какво трябва да е х
 • 2:59 - 3:02
  в този сценарий
 • 3:02 - 3:03
  това дори можете да направите на ум.
 • 3:03 - 3:05
  Кое число плюс 3 е равно на 1?
 • 3:05 - 3:06
  можете да го сметнете на ум.
 • 3:06 - 3:09
  -2 + 3 е равно на 1
 • 3:09 - 3:12
  и така в този контекст, уравнението започва
 • 3:12 - 3:15
  да ограничава стойността, което тази променлива
 • 3:15 - 3:17
  но не е задължително да я ограничава достатъчно
 • 3:17 - 3:19
  Ако имаме нещо такова:
 • 3:19 - 3:26
  х + у + z = 5
 • 3:26 - 3:28
  сега имате израз, който е
 • 3:28 - 3:29
  равен на този друг израз
 • 3:29 - 3:32
  петицата е наистина просто израз ето тук
 • 3:32 - 3:33
  и имаме някои ограничения
 • 3:33 - 3:35
  ако някой ви каже колко е y и колко е z,
 • 3:35 - 3:36
  ще разберете колко е х.
 • 3:36 - 3:38
  Ако някой ви каже колко е х и колко е у
 • 3:38 - 3:40
  това ограничава колко може да бъде z
 • 3:40 - 3:42
  Зависи от другите променливи
 • 3:42 - 3:44
  Значи например:
 • 3:44 - 3:52
  ако кажем, че у е равно на 3
 • 3:52 - 3:53
  тогава колко ще бъде х в тази ситуация?
 • 3:53 - 3:58
  ако у е равно на 3
 • 3:58 - 3:59
  тогава
 • 3:59 - 4:00
  лявият израз ще бъде
 • 4:00 - 4:02
  х плюс 3 плюс 2
 • 4:02 - 4:05
  това ще бъде х + 5
 • 4:05 - 4:07
  тази част ето тук ще бъде равна на 5
 • 4:07 - 4:09
  хикс + 5 е равно на 5
 • 4:09 - 4:11
  и така кое число плюс 5 е равно на 5?
 • 4:11 - 4:13
  сега успяхме да ограничим
 • 4:13 - 4:14
  и х ще бъде...
 • 4:14 - 4:17
  равно на нула.
 • 4:17 - 4:18
  Но важното тук е,
 • 4:18 - 4:20
  че да се надяваме, сте разбрали разликата
 • 4:20 - 4:21
  между израз и уравнение.
 • 4:21 - 4:22
  Когато имаме уравнение, в общи линии
 • 4:22 - 4:24
  изравняваме два израза.
 • 4:24 - 4:25
  Важното, което можете да запомните от тук е,
 • 4:25 - 4:28
  че променливата може да приеме различни стойности
 • 4:28 - 4:31
  в зависимост от контекста на проблема.
 • 4:31 - 4:33
  и за да покажем това на практика,
 • 4:33 - 4:35
  нека изчислим няколко израза,
 • 4:35 - 4:38
  когато променливите имат различни стойности
 • 4:38 - 4:42
  Например, ако имахме израза
 • 4:42 - 4:43
  ако имахме израза...
 • 4:43 - 4:48
  х на... х на степен y
 • 4:48 - 4:52
  ако х е равно на.... ако х е равно на 5
 • 4:52 - 4:54
  и y e равно на 2
 • 4:54 - 4:56
  y е равно на 2...
 • 4:56 - 4:59
  товага нашият израз ще бъде равен на...
 • 4:59 - 5:02
  ами х ще бъде 5
 • 5:02 - 5:03
  х ще бъде 5....
 • 5:03 - 5:04
  y ще бъде 2
 • 5:04 - 5:07
  всичко това е пет на втора степен
 • 5:07 - 5:08
  и ще бъде равно на
 • 5:08 - 5:10
  25.
 • 5:10 - 5:12
  ако променим стойностите
 • 5:12 - 5:14
  ако, да кажем, х ...
 • 5:14 - 5:16
  нека го напиша в същия цвят...
 • 5:16 - 5:21
  ако х е равно на
 • 5:21 - 5:25
  и y е равно на 3
 • 5:25 - 5:28
  тогава този израз би бил равен на
 • 5:28 - 5:30
  ... да оправя цвета...
 • 5:30 - 5:32
  би бил равен на -2
 • 5:32 - 5:35
  с това ще заместим х сега
 • 5:35 - 5:37
  в този контекст
 • 5:37 - 5:38
  и y вече е 3
 • 5:38 - 5:42
  минус 2 на трета степен
 • 5:42 - 5:45
  което е -2 умножено по -2 , умножено по -2
 • 5:45 - 5:47
  което е -8
 • 5:47 - 5:49
  минус 2 по минус 2 е равно на плюс 4
 • 5:49 - 5:52
  умножено още веднъж по минус две е равно на минус 8
 • 5:52 - 5:53
  ...е равно на -8
 • 5:53 - 5:56
  и така, виждате, че в зависимост от това какви са сойностите
 • 5:56 - 5:58
  на тези променливи, можете да решавате и
 • 5:58 - 6:00
  Ако имаме следния израз:
 • 6:00 - 6:07
  корен квадратен от х + у и още
 • 6:07 - 6:12
  ако х е равно на, да кажем, че х е равно на 1
 • 6:12 - 6:16
  и y... y e равно на 8
 • 6:16 - 6:19
  тогава този израз ще бъде равен на,
 • 6:19 - 6:21
  всеки път като виждаме х,
 • 6:21 - 6:23
  значи слагаме 1 тук
 • 6:23 - 6:25
  и още веднъж тук...
 • 6:25 - 6:27
  и всеки път като видим y
 • 6:27 - 6:28
  ще сложим 8 на мястото му.
 • 6:28 - 6:31
  и в този контекст, заместваме тези променливи
 • 6:31 - 6:32
  и вече ще виждате 8
 • 6:32 - 6:35
  значи под знака за корен ще имате
 • 6:35 - 6:38
  1 + 8, значи ще ви имаме корен квадратен от 9
 • 6:38 - 6:41
  и така, цялото това нещо се опростява в този контект
 • 6:41 - 6:43
  заместваме променливите да бъдат тези числа
 • 6:43 - 6:46
  цялото това се опростява до 3
 • 6:46 - 6:47
  1 плюс 8 е 9
 • 6:47 - 6:49
  корен от 9 е 3
 • 6:49 - 6:51
  и ви остава само 3 минус 1
 • 6:51 -
  което е равно на...
 • Not Synced
  2.
 • Not Synced
  и z е равно на 2
 • Not Synced
  и z е равно на 2
 • Not Synced
  и уравнение
 • Not Synced
  което е 3
 • Not Synced
  което е минус 2
 • Not Synced
  минус 2
 • Not Synced
  минус х , ето така.
 • Not Synced
  може да приеме
 • Not Synced
  на тази променлива.
 • Not Synced
  на х.
 • Not Synced
  неизвестно
 • Not Synced
  по-сложни примери.
 • Not Synced
  ще слагаме 1 на мястото му
Title:
Променливи, изрази и уравнения
Description:

Описание: Въведение и примери с променливи, изрази и уравнения.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:55
Svilen Ivanov edited Bulgarian subtitles for Variables Expressions and Equations
Svilen Ivanov edited Bulgarian subtitles for Variables Expressions and Equations
ivan.gospodinov added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions