Return to Video

Dividing fractions

 • 0:01 - 0:03
  Dobrodošli na predstavitvi deljenja ulomkov.
 • 0:03 - 0:04
  Začnimo.
 • 0:04 - 0:07
  Preden pridobimo intuicijo
 • 0:07 - 0:09
  vam bom pokazal samo
 • 0:09 - 0:12
  osnove deljenja ulomkov.
 • 0:12 - 0:14
  Izkaže se, da stvar ni nič
 • 0:14 - 0:16
  težja kot množenje ulomkov.
 • 0:16 - 0:21
  Če bi te vprašal, koliko je 1/2 deljeno s 1/2?
 • 0:21 - 0:25
  Kadar delimo ulomek oziroma, če delimo
 • 0:25 - 0:30
  s katerokoli številko je to enako, kot da bi pomnožili z obratno vrednostjo.
 • 0:30 - 0:37
  Torej 1/2 deljeno z 1/2 je enako kot 1/2 krat 2/1.
 • 0:37 - 0:45
  Samo obrnemo drugo 1/2.
 • 0:45 - 0:48
  In vemo, da je 1/2 krat
 • 0:48 - 0:51
  2/1 enako 2/2,
 • 0:51 - 0:54
  oziroma enako 1.
 • 0:54 - 0:56
  Kar je smiselno, say katerakoli številka deljena
 • 0:56 - 0:59
  s samo seboj je enaka 1.
 • 0:59 - 1:03
  1/2 deljeno z 1/2 je 1, 5 deljeno s 5 je 1
 • 1:03 - 1:05
  in tudi 100 deljeno s 100 je 1.
 • 1:05 - 1:07
  To ni novo pravilo.
 • 1:07 - 1:09
  Pravzaprav smo to vedno počeli.
 • 1:16 - 1:21
  Ali ni to enako kot 2 krat
 • 1:21 - 1:24
  obratna vrednost števila 2, kar je 1?
 • 1:24 - 1:25
  Pokazal ti bom.
 • 1:25 - 1:27
  Pravzaprav ti bom pokazal še nekaj primerov, da
 • 1:27 - 1:31
  vidiš, da deljenje ulomkov ni nekaj novega.
 • 1:35 - 1:41
  Koliko je 12 deljeno s 4?
 • 1:41 - 1:43
  Sicer poznamo odgovor ampak ti bom pokazal,
 • 1:43 - 1:51
  da je to enako kot 12 krat 1/4.
 • 1:51 - 1:56
  12/1 krat 1/4 je 12/4, kar je 3.
 • 1:56 - 1:59
  In 12/4 je samo drugačen zapis za izraz 12 deljeno s 4,
 • 1:59 - 2:03
  in je v bistvu samo daljši zapis iste stvari.
Title:
Dividing fractions
Description:

Dividing fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:58
Rok added a translation

Slovenian subtitles

Incomplete

Revisions