Return to Video

Dzielenie ułamków

 • 0:01 - 0:03
  Witam w filmie na temat dzielenia ułamków.
 • 0:03 - 0:04
  Zaczynamy.
 • 0:04 - 0:07
  Zanim powiem Wam jak - a może zrobię inaczej -
 • 0:07 - 0:09
  najpierw pokażę Wam
 • 0:09 - 0:12
  jak działa dzielenie ułamków.
 • 0:12 - 0:14
  Okazuje się że to nie jest nic
 • 0:14 - 0:16
  trudnego, zupełnie jak mnożenie ułamków.
 • 0:16 - 0:21
  Jeśli poproszę Was o podzielenie 1/2 prze 1/2,
 • 0:21 - 0:25
  jeśli dzielicie przez ułamek, a dokładniej jeśli dzielicie
 • 0:25 - 0:30
  przez dowolną liczbę, to jest dokładnie to samo co mnożenie przez jej odwrotność.
 • 0:30 - 0:37
  A więc 1/2 podzielić przez 1/2 równa się 1/2 razy 2/1.
 • 0:37 - 0:45
  Tutaj odwróciliśmy - znaleźliśmy odwrotność - tej 1/2.
 • 0:45 - 0:48
  Umiemy już mnożyć ułamki, więc łatwo policzymy, że
 • 0:48 - 0:51
  1/2 razy 2/1 równa się po prostu 2/2.
 • 0:51 - 0:54
  Czyli 1.
 • 0:54 - 0:56
  Bo przecież każda liczba podzielona przez siebie
 • 0:56 - 0:59
  daje w wyniku 1.
 • 0:59 - 1:03
  1/2 podzielić przez 1/2 jest 1, tak samo jak 5 podzielić przez 5 jest 1.
 • 1:03 - 1:05
  A 100 podzielić przez 100 też jest 1.
 • 1:05 - 1:07
  Więc to jest nic nowego.
 • 1:07 - 1:09
  Popatrzcie, ile to jest 2 podzielić przez dwa.
 • 1:16 - 1:21
  Czy nie jest to to samo, co 2 pomnożyć
 • 1:21 - 1:24
  przez odwrotność 2, czyli przez 1/2, a to się równa 1?
 • 1:24 - 1:25
  Pokażę Wam.
 • 1:25 - 1:27
  Pokażę jeszcze kilka przykładów, żeby Was przekonać,
 • 1:27 - 1:31
  że dzielenie ułamków to nic nowego, to całe
 • 1:31 - 1:35
  mnożenie przez odwrotność.
 • 1:35 - 1:41
  Policzmy ile to jest 12 podzielić przez 4?
 • 1:41 - 1:43
  Znacie odpowiedź, ale chcę pokazać
 • 1:43 - 1:51
  że to jest dokładnie tyle, ile 12 razy 1/4.
 • 1:51 - 1:56
  12/1 razy 1/4 równa się 12/4, a to jest 3.
 • 1:56 - 1:59
  12/4 to jest jeszcze jeden sposób, żeby zapisać 12 podzielić przez 4.
 • 1:59 - 2:03
  To jest tylko dłuższa droga, ale prowadzi nas do tego samego celu.
 • 2:03 - 2:05
  Chcę tylko przekonać Was, że to co robimy nie jest
 • 2:05 - 2:08
  niczym nowym i że wcześniej postępowaliśmy tak samo,
 • 2:08 - 2:09
  kiedy dzieliliśmy liczby przez siebie.
 • 2:09 - 2:11
  Dzielenie polega na tym.
 • 2:11 - 2:14
  Dzielenie przez liczbę to to samo, co mnożenie
 • 2:14 - 2:16
  przez odwrotność tej liczby.
 • 2:16 - 2:20
  Dla przypomnienia, odwrotność, jeśli mam liczbę
 • 2:20 - 2:28
  A różną od zera, to jej odwrotność równa się 1 nad A.
 • 2:28 - 2:36
  Odwrotność 2/3 równa się 3/2, a odwrotność 5, pomyślcie o 5
 • 2:36 - 2:40
  że to jest to samo co 5/1, a więc odwrotność 5 to 1/5.
 • 2:43 - 2:46
  Wróćmy teraz do dzielenia ułamków.
 • 2:46 - 2:49
  Ile to jest 2/3 podzielić przez 5/6?
 • 2:56 - 3:06
  To jest to samo co 2/3 razy 6/5,
 • 3:06 - 3:09
  a to równa się 12/15.
 • 3:09 - 3:15
  Możemy jeszcze podzielić licznik i mianownik prze 3, otrzymamy 4/5.
 • 3:15 - 3:23
  A ile to jest 7/8 podzielić przez 1/4?
 • 3:23 - 3:31
  To jest tyle samo co 7/8 razy 4/1.
 • 3:31 - 3:33
  Po prostu obliczyłem odwrotność 1/4.
 • 3:33 - 3:37
  Dzielenie przez 1/4 to to samo co mnożenie przez 4/1.
 • 3:37 - 3:38
  I to wszystko, co musimy zrobić.
 • 3:38 - 3:40
  Możemy uprościć sobie obliczenia, tak jak
 • 3:40 - 3:41
  nauczyliśmy się przy mnożeniu ułamków.
 • 3:41 - 3:43
  8 podzielić na 4 równa się 2.
 • 3:43 - 3:45
  4 podzielić przez 4 równa się 1.
 • 3:45 - 3:47
  A wiec wynik wynosi 7/2.
 • 3:47 - 3:50
  Możemy też zapisać wynik jako liczbę mieszaną,
 • 3:50 - 3:51
  bo to jest oczywiście ułamek niewłaściwy.
 • 3:51 - 3:53
  Ułamek niewłaściwy to taki, którego licznik jest większy
 • 3:53 - 3:55
  niż mianownik.
 • 3:55 - 3:59
  Jeśli chcemy zapisać to jako liczbę mieszaną, obliczamy jak 7 dzieli się przez 2.
 • 3:59 - 4:04
  To jest 3 reszty 1, a wiec mamy 3 i 1/2.
 • 4:04 - 4:04
  Możemy to zapisać na oba te sposoby.
 • 4:04 - 4:06
  Wolę to w tej postaci, bo
 • 4:06 - 4:08
  łatwiej ją przekształcać.
 • 4:08 - 4:10
  Zróbmy teraz jeszcze kilka przykładów, tyle
 • 4:10 - 4:14
  ile nam się uda zrobić w ciągu 5 pięciu minut.
 • 4:14 - 4:24
  Ile to jest minus 2/3 podzielić przez 5/2?
 • 4:24 - 4:29
  Znowu, to się równa minus 2/3 - ups,
 • 4:29 - 4:35
  minus 2.3 razy ile?
 • 4:35 - 4:40
  Razy odwrotność 5/2, czyli 2/5.
 • 4:40 - 4:46
  Równa się 4/15.
 • 4:46 - 4:52
  Ile to jest 3/2 podzielić przez 1/6?
 • 4:52 - 5:00
  Tyle, ile 3/2 razy 6/1.
 • 5:10 - 5:11
  Sądzę, że łapiecie już, jak to działa.
 • 5:11 - 5:13
  Jeszcze kilka przykładów.
 • 5:13 - 5:16
  Zawsze możecie zatrzymać film i obejrzeć go
 • 5:16 - 5:19
  od początku.
 • 5:19 - 5:27
  Ile to jest mus 5/7 podzielić przez 10/3.
 • 5:27 - 5:34
  Tyle samo, ile minus 5/7 razy 3/10.
 • 5:34 - 5:35
  Po prostu mnożymy przez odwrotność.
 • 5:35 - 5:38
  Tak zrobiliśmy we wszystkich tych przykładach.
 • 5:38 - 5:40
  Minus 5 razy 3.
 • 5:40 - 5:43
  Minus 15.
 • 5:43 - 5:47
  7 razy 10 jest 70.
 • 5:47 - 5:50
  Możemy uprościć licznik i mianownik przez
 • 5:50 - 5:56
  5 i dostaniemy minus 3/14.
 • 5:56 - 5:58
  Mogliśmy zrobić to już wcześniej.
 • 5:58 - 6:00
  Uprościć 5 z 10, tu będzie 2, i dostajemy
 • 6:00 - 6:03
  minus 3/14 jak poprzednio.
 • 6:03 - 6:05
  Jeszcze jeden albo dwa przykłady.
 • 6:05 - 6:07
  Myślę, że już wiecie jak to się robi.
 • 6:07 - 6:10
  1/2 podzielić przez minus 3.
 • 6:14 - 6:15
  Ah-ha!
 • 6:15 - 6:18
  Co zrobić, jeśli mamy podzielić ułamek przez liczbę
 • 6:18 - 6:20
  całkowitą albo naturalną?
 • 6:20 - 6:23
  Wiemy, że każdą liczbę całkowitą można zapisać jako ułamek.
 • 6:23 - 6:29
  To jest tyle, ile 1/2 podzielić przez 3/1.
 • 6:29 - 6:34
  A dzielenie przez ułamek to to samo co mnożenie
 • 6:34 - 6:37
  przez jego odwrotność.
 • 6:37 - 6:42
  Odwrotność minus 3/1 wynosi minus 1/3,
 • 6:42 - 6:45
  więc to się równa minus 1/6.
 • 6:45 - 6:46
  Zróbmy to jeszcze inaczej.
 • 6:46 - 6:52
  Co by było, gdybym miał podzielić minus 3 przez 1/2?
 • 6:52 - 6:52
  Dokładnie to samo.
 • 6:52 - 7:00
  Minus 3 to jest to samo co minus 3/1, podzielić przez 1/2,
 • 7:00 - 7:08
  a to jest tyle samo co minus 3/1 razy 2/1 czyli
 • 7:08 - 7:12
  minus 6/1, równa się minus 6.
 • 7:12 - 7:16
  A teraz spróbuję Wam pokazać
 • 7:17 - 7:20
  dlaczego tak robimy.
 • 7:20 - 7:24
  Powiedzmy, że mam podzielić 2 przez 1/3.
 • 7:24 - 7:28
  Wiemy, że to jest to samo co pomnożyć 2/1 przez
 • 7:28 - 7:30
  3/1, równa się 6.
 • 7:30 - 7:33
  Skąd się bierze ten wynik?
 • 7:33 - 7:34
  Spójrzmy na to w taki sposób.
 • 7:34 - 7:37
  Mam dwie pizzę.
 • 7:37 - 7:39
  Mam takie dwie pizze.
 • 7:39 - 7:42
  To są moje dwie pizze,
 • 7:42 - 7:43
  Te dwie tutaj.
 • 7:43 - 7:45
  Ma dwie pizze i chcę podzielić je
 • 7:45 - 7:48
  na trzecie części.
 • 7:48 - 7:51
  Muszę podzielić każdą pizzę na trzy równe części.
 • 7:51 - 7:53
  To wygląda jak znak firmowy Mercedesa.
 • 7:53 - 7:57
  Dzielę każdą pizzę na trzy równe części.
 • 7:57 - 7:58
  Ile mamy tych części?
 • 7:58 - 8:03
  Policzmy, 1,2,3,4,5,6.
 • 8:03 - 8:05
  Mam 6 części.
 • 8:05 - 8:08
  Zastanówcie się nad tym przez chwilę,
 • 8:08 - 8:13
  ale chyba już rozumiecie, skąd się wzięło tych 6 części.
 • 8:13 - 8:17
  Jeszcze jeden przykład, żeby potrenować mózg.
 • 8:17 - 8:26
  Mam minus 7/2 podzielić przez 4/9, niech będzie minus 4/9,
 • 8:26 - 8:31
  to jest tyle samo ile minus 7/2 razy
 • 8:31 - 8:34
  minus 9/4, zgadza się?
 • 8:34 - 8:38
  Pomnożyłem przez odwrotność minus 4/9.
 • 8:38 - 8:41
  9 razy 7 równa się - minus 7 razy minus 9
 • 8:41 - 8:48
  równa się plus 63, a 2 razy 4 równa się 8.
 • 8:48 - 8:51
  Mam nadzieję że wiecie już jak się dzieli przez
 • 8:51 - 8:56
  ułamek, i możecie
 • 8:56 - 8:57
  poćwiczyć sami.
 • 8:57 - 8:59
  Wesołej zabawy!
Title:
Dzielenie ułamków
Description:

Dividing fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:58
Lech Mankiewicz added a translation

Polish subtitles

Revisions