Return to Video

Breuken

 • 0:01 - 0:03
  Welcome bij de presentatie van breuken delen.
 • 0:03 - 0:04
  Laten we beginnen
 • 0:04 - 0:07
  Voordat ik de intuitie erachter uitleg -- wacht, dat
 • 0:07 - 0:09
  doe ik in een andere module. Ik ga jullie gewoon laten zien
 • 0:09 - 0:12
  wat de methode is om een breuk te delen.
 • 0:12 - 0:14
  En het blijkt dat het eigenlijk niet veel
 • 0:14 - 0:16
  moeilijker is dat breuken vermenigvuldigen.
 • 0:16 - 0:21
  Als ik jou zou vragen, 1/2 gedeeld 1/2, altijd als je
 • 0:21 - 0:25
  deelt door een breuk, of eigenlijk, als je deelt bij
 • 0:25 - 0:30
  een willekeurig nummer, dan is dat hetzelfde als vermenigvuldigen met het omgekeerde.
 • 0:30 - 0:37
  Dus 1/2 gedeeld door 1/2 is hetzelfde als 1/2 maal 2/1.
 • 0:37 - 0:45
  We hebben gewoon de tweede 1/2 omgekeerd.
 • 0:45 - 0:48
  En uit de vermenigvuldigingsmodule weten we dat 1/2
 • 0:48 - 0:51
  maal 2/1 gewoon gelijk is aan 2/2,
 • 0:51 - 0:54
  oftewel gelijk is aan 1.
 • 0:54 - 0:56
  En dat is logisch want ieder nummer gedeeld
 • 0:56 - 0:59
  door zichzelf is gelijk aan 1.
 • 0:59 - 1:03
  1/2 gedeeld door 1/2 is 1, net zoals 5 gedeeld door 5 ook 1 is
 • 1:03 - 1:05
  en net zoals 100 gedeeld door 100 ook 1 is.
 • 1:05 - 1:07
  En dit principe is niet nieuw.
 • 1:07 - 1:09
  Eigenlijk deed je dit altijd al. Denk maar eens hieraan: wat is 2 gedeeld door 2? Je weet dat dat 1 is.
 • 1:16 - 1:21
  Maar is dit niet ook hetzelfde als 2 vermenigvuldigd met
 • 1:21 - 1:24
  het omgekeerde van 2, wat 1 is?
 • 1:24 - 1:25
  Ik zal het je laten zien.
 • 1:25 - 1:27
  Of laat me je eerst nog een paar voorbeelden geven om te laten zien
 • 1:27 - 1:31
  dat het delen van breuken helemaal geen nieuw concept is, dit
 • 1:31 - 1:35
  vermenigvuldigen met het omgekeerde.
 • 1:35 - 1:41
  Als ik jou zou vertellen wat 12 gedeeld door 4 is?
 • 1:41 - 1:43
  Ok, we weten het antwoord hierop, maar ik ga je laten zien
 • 1:43 - 1:51
  dat dit hetzelfde is als 12 maal 1/4 is.
 • 1:51 - 1:56
  12/1 vermenigvuldigd met 1/4 is 12/4, wat gelijk is aan 3.
 • 1:56 - 1:59
  En 12/4 is eigenlijk gewoon een andere manier van 12 gedeeld door 4 opschrijven,
 • 1:59 - 2:03
  dus het is een uitgebreide manier van hetzelfde laten zien.
 • 2:03 - 2:05
  Maar ik wil je laten zien dat wat we hier doen in deze
 • 2:05 - 2:08
  module niets nieuws is dan wat we altijd al hebben gedaan
 • 2:08 - 2:09
  wanneer we delen door een getal.
 • 2:09 - 2:11
  Delen is hetzelfde.
 • 2:11 - 2:14
  Delen door een getal is hetzelfde als vermenigvuldigen met
 • 2:14 - 2:16
  het omgekeerde van dat getal.
 • 2:16 - 2:20
  En voor de zekerheid, het omgekeerde, als ik een getal
 • 2:20 - 2:28
  A heb, het omgekeerde daarvan, is 1 gedeeld door A.
 • 2:28 - 2:36
  Dus het omgekeerde van 2/3 is 3/2 en het omgekeerde van 5, want 5
 • 2:36 - 2:40
  is hetzelfde als 5/1, is dan 1/5.
 • 2:43 - 2:46
  Dus laten we naar wat sommen kijken over breuken delen.
 • 2:46 - 2:49
  Wat is 2/3 gedeeld door 5/6?
 • 2:56 - 3:06
  Nou, we weten dat dit hetzelfde is als 2/3 maal 6/5,
 • 3:06 - 3:09
  en dat is gelijk aan 12/15.
 • 3:09 - 3:15
  We kunnen de noemer en de tellen delen door 3, dus dat is 4/5.
 • 3:15 - 3:23
  Wat is 7/8 gedeeld door 1/4?
 • 3:23 - 3:31
  Dat is hetzelfde als 7/8 maal 4/1.
 • 3:31 - 3:33
  Onthoud, ik heb gewoon 1/4 omgedraaid.
 • 3:33 - 3:37
  Delen door 1/4 is hetzelfde als vermenigvuldigen met 4/1.
 • 3:37 - 3:38
  Dat is alles wat je hoeft te doen.
 • 3:38 - 3:40
  En nu kunnen we een ezelsbruggetje gebruiken dat we hebben geleerd is
 • 3:40 - 3:41
  de vermenigvuldigen module.
 • 3:41 - 3:43
  8 gedeeld door 4 is 2.
 • 3:43 - 3:45
  4 gedeeld door 4 is 1.
 • 3:45 - 3:47
  Dus dat is gelijk aan 7/2.
 • 3:47 - 3:50
  Of, als je dat anders wilt schrijven, dit is
 • 3:50 - 3:51
  natuurlijk een onechte breuk.
 • 3:51 - 3:53
  Een onechte breuk heeft een noemer die groter is
 • 3:53 - 3:55
  dan de teller.
 • 3:55 - 3:59
  Als je dat anders wilt schrijven, 2 gaat
 • 3:59 - 4:04
  3 keer in 7 met een rest van 1, dus dat is 3 en een half.
 • 4:04 - 4:04
  Je kan het op allebei de manieren schrijven.
 • 4:04 - 4:06
  Ik houd het meestal zo omdat het
 • 4:06 - 4:08
  makkelijker is.
 • 4:08 - 4:10
  Laten we nog een heleboel sommen doen, of in ieder geval zoveel
 • 4:10 - 4:14
  als we kunnen in de komende vier of vijf minuten.
 • 4:14 - 4:24
  Wat is min 2/3 gedeeld door 5/2?
 • 4:24 - 4:29
  Nogmaals, dat is hetzelfde als min 2/3, oeps,
 • 4:29 - 4:35
  min 2/3 vermenigvuldigd met?
 • 4:35 - 4:40
  Maal het omgekeerde van 5/2, dus 2/5, en
 • 4:40 - 4:46
  dat is gelijk aan 4/15.
 • 4:46 - 4:52
  Wat is 3/2 gedeeld door 1/6?
 • 4:52 - 5:00
  Nou, dat is gewoon hetzelfde als 3/2 maal 6/1,
 • 5:10 - 5:11
  ik denk dat je het nu wel begrijpt.
 • 5:11 - 5:13
  Laten we er nog een paar meer doen.
 • 5:13 - 5:16
  En natuurlijk kan je altijd pauzeren en nog een keer
 • 5:16 - 5:19
  naar deze hele presentatie kijken, om nog een keer in de war te raken.
 • 5:19 - 5:27
  Ok, laten we min 5/7 delen door 10/3.
 • 5:27 - 5:34
  Dit is hetzelfde als min 5/7 maal 3/10.
 • 5:34 - 5:35
  Ik heb gewoon vermenigvuldigd met het omgekeerde.
 • 5:35 - 5:38
  Dat is eigenlijk alles wat ik doe.
 • 5:38 - 5:40
  Min 5 maal 3.
 • 5:40 - 5:43
  Min 15
 • 5:43 - 5:47
  7 maal 10 is 70.
 • 5:47 - 5:50
  Als we de noemer en de tellen delen door
 • 5:50 - 5:56
  5, krijgen we min 3/14.
 • 5:56 - 5:58
  We hadden het ook gewoon hier kunnen doen.
 • 5:58 - 6:00
  We hadden kunnen doen 5. 2 en dan hadden we ook
 • 6:00 - 6:03
  min 3/14 eruit gekregen.
 • 6:03 - 6:05
  Laten we nog een of twee sommen doen.
 • 6:05 - 6:07
  Ik denk dat je het al wel begrijpt.
 • 6:07 - 6:10
  Wat is 1/2 gedeeld door min 3.
 • 6:14 - 6:15
  Aha!
 • 6:15 - 6:18
  Dus wat gebeurd er als je een breuk hebt en deze deelt door
 • 6:18 - 6:20
  een geheel getal?
 • 6:20 - 6:23
  We weten dat een geheel getal geschreven kan worden als een breuk.
 • 6:23 - 6:29
  Dit is hetzelfde als 1/2 gedeeld door min 3/1.
 • 6:29 - 6:34
  En delen door een breuk is hetzelfde als vermenigvuldigen
 • 6:34 - 6:37
  met het omgekeerde.
 • 6:37 - 6:42
  Dus het omgekeerde van min 3/1 is min 1/3 en dat
 • 6:42 - 6:45
  is gelijk aan min 1/6.
 • 6:45 - 6:46
  Laten we het andersom doen.
 • 6:46 - 6:52
  Wat als ik min 3 deel door 1/2?
 • 6:52 - 6:52
  Precies hetzelfde.
 • 6:52 - 7:00
  Min 3 is hetzelfde als min 3/1, gedeeld door 1/2
 • 7:00 - 7:08
  is hetzelfde als 3/1 maal 2/1 en dat is gelijk aan
 • 7:08 - 7:12
  min 6/1 oftewel min 6.
 • 7:12 - 7:16
  Ik zal proberen een beetje uit te leggen
 • 7:17 - 7:20
  waarom dit zo werkt.
 • 7:20 - 7:24
  Neem 2 gedeeld door 1/3.
 • 7:24 - 7:28
  We weten dat dit gelijk is aan 2/1 maal
 • 7:28 - 7:30
  3/1 wat gelijk is aan 6.
 • 7:30 - 7:33
  Hoe zijn 2, 1/3 en 6 gerelateerd?
 • 7:33 - 7:34
  Bekijk het eens zo.
 • 7:34 - 7:37
  Als ik twee stukken pizza heb
 • 7:37 - 7:39
  Twee stukken pizza
 • 7:39 - 7:42
  Hier zie je de twee stukken pizza.
 • 7:42 - 7:43
  Twee hier
 • 7:43 - 7:45
  Dus ik heb twee stukken pizza en ik ga deze verdelen
 • 7:45 - 7:48
  in derden.
 • 7:48 - 7:51
  Dus ik ga iedere pizza verdelen in derden.
 • 7:51 - 7:53
  .
 • 7:53 - 7:57
  Dus ik verdeel iedere pizza in drie delen, ok?
 • 7:57 - 7:58
  Hoeveel delen heb ik nu?
 • 7:58 - 8:03
  Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 • 8:03 - 8:05
  Ik heb 6 stukken
 • 8:05 - 8:08
  Ga maar even achterover zitten om erover na te denken.
 • 8:08 - 8:13
  Maar ik denk dat je het wel begrijpt.
 • 8:13 - 8:17
  Laten we er nog eentje doen om je hersenen moe te maken.
 • 8:17 - 8:26
  Als ik min 7/2 deel door min 4/9
 • 8:26 - 8:31
  nou, dat is hetzelfde als min 7/2 maal
 • 8:31 - 8:34
  min 9/4 toch?
 • 8:34 - 8:38
  I heb gewoon vermenigvuldigd met het omgekeerde van min 4/9.
 • 8:38 - 8:41
  9 maal 7 is gelijk aan, min 7 maal min
 • 8:41 - 8:48
  9 is plus 63 en 2 maal 4 is 8.
 • 8:48 - 8:51
  Ik hoop dat je nu goed begrijpt hoe je moet delen door
 • 8:51 - 8:56
  een breuk en je kan alle breuken delen
 • 8:56 - 8:57
  modules uitproberen.
 • 8:57 - 8:59
  Veel plezier!
Title:
Breuken
Description:

Breuken delen

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:58
riannevdl added a translation

Dutch subtitles

Revisions