Return to Video

Dividing fractions

 • 0:01 - 0:03
  Velkommen til en presentasjon
  om å dele brøker.
 • 0:03 - 0:04
  La oss begynne.
 • 0:04 - 0:06
  Så før jeg gir deg intuisjonen--
 • 0:06 - 0:09
  Det kan jeg gjøre i en annen modul.
 • 0:09 - 0:12
  Skal jeg vise deg mekanikken
  i hvordan du deler brøker.
 • 0:12 - 0:14
  Og det viser seg at det ikke er så mye
 • 0:14 - 0:16
  vanskeligere enn å multiplisere brøker.
 • 0:16 - 0:21
  Hvis jeg spurte deg, 1/2 delt på 1/2.
 • 0:21 - 0:24
  Når du deler på en brøk
 • 0:24 - 0:26
  eller faktisk, når du deler på
  et hvilket som helst tall.
 • 0:26 - 0:30
  Er det det samme som å gange
  med den inverse brøken.
 • 0:30 - 0:37
  Så 1/2 delt på 1/2 er det
  samme som 1/2 ganger 2/1.
 • 0:37 - 0:45
  Vi bare snudde den andre 1/2 på hodet.
 • 0:45 - 0:47
  Og vi husker fra
  multiplikasjonsmodulen,
 • 0:47 - 0:51
  at 1/2 ganger 2/1 er lik 2/2,
 • 0:51 - 0:54
  eller det er lik 1.
 • 0:54 - 0:59
  Og det gir mening, fordi ethvert
  tall delt på seg selv er lik 1.
 • 0:59 - 1:03
  1/2 delt på 1/2 er 1,
  akkurat som 5 delt på 5 er 1,
 • 1:03 - 1:05
  og som 100 delt på 100 er 1.
 • 1:05 - 1:07
  Og dette er ikke et nytt prinsipp.
 • 1:07 - 1:09
  Du gjør det faktisk hele tiden.
 • 1:09 - 1:15
  Tenk på det som dette:
  Hva er 2 delt på 2?
 • 1:15 - 1:17
  Vel, du vet at det er 1.
 • 1:17 - 1:22
  Men er ikke dette også det samme
  som 2 ganger den inverse av 2,
 • 1:22 - 1:24
  som er 1.
 • 1:24 - 1:25
  Jeg skal vise deg.
 • 1:25 - 1:27
  La meg gi deg noen flere
  eksempler for å vise at
 • 1:27 - 1:31
  å dele brøker ikke er et nytt konsept,
 • 1:31 - 1:35
  hele forestillingen om
  multiplisering av den inverse.
 • 1:35 - 1:41
  Hva er 12 delt på 4?
 • 1:41 - 1:43
  Vi vet svaret på dette,
  men jeg skal vise deg
 • 1:43 - 1:51
  at det er det samme som 12 ganger 1/4.
 • 1:51 - 1:56
  12/1 ganger 1/4 er 12/4 som er 3.
 • 1:56 - 1:59
  Og 12/4 er bare en annen
  måte å skrive 12 delt på 4,
 • 1:59 - 2:03
  så det er en litt lang omvei
  for å komme til samme punkt.
 • 2:03 - 2:05
  Men jeg ville bare vise deg
  at det vi gjør i denne modulen
 • 2:05 - 2:08
  ikke er noe annet enn
  det vi alltid har gjort
 • 2:08 - 2:09
  når vi deler på et tall.
 • 2:09 - 2:11
  Divisjon er det samme.
 • 2:11 - 2:16
  Å dele på et tall er det samme som å
  gange med det omvendte av det tallet.
 • 2:16 - 2:21
  Og bare som en gjennomgang,
  en invers, om jeg har et tall A,
 • 2:21 - 2:28
  er inversen-- inv, kort
  for inverse-- 1 over A.
 • 2:28 - 2:34
  Så inversen av 2/3 is 3/2.
 • 2:34 - 2:36
  Eller inversen av 5--
 • 2:36 - 2:40
  fordi 5 er er det samme
  som 5/1, så inversen er 1/5.
 • 2:40 - 2:43
  Vi bare snur den opp ned.
  Vi bytter om teller og nevner.
 • 2:43 - 2:47
  Så la oss gjøre noen
  problemer med deling av brøk.
 • 2:50 - 2:56
  Hva er 2/3 delt på 5/6?
 • 2:56 - 3:05
  Vel, vi vet at dette er det
  samme som 2/3 ganger 6/5,
 • 3:05 - 3:09
  og det er lik 12/15.
 • 3:09 - 3:15
  Vi kan dele telleren og
  nevneren på 3, det er 4/5.
 • 3:15 - 3:23
  Hva er 7/8 delt på 1/4?
 • 3:23 - 3:31
  Vel, det er det samme
  som 7/8 ganger 4/1.
 • 3:31 - 3:33
  Husk, jeg bare snudde denne 1/4 opp ned.
 • 3:33 - 3:37
  Å dele på 1/4 er det samme
  som å gange med 4/1.
 • 3:37 - 3:38
  Det er alt du trenger å gjøre.
 • 3:38 - 3:40
  Og så kan vi bruke en snarvei vi
 • 3:40 - 3:41
  lærte i multiplikasjonsmodulen.
 • 3:41 - 3:43
  8 delt på 4 er 2.
 • 3:43 - 3:45
  4 delt på 4 er 1.
 • 3:45 - 3:47
  Så det er lik 7/2.
 • 3:47 - 3:50
  Eller om du vil skrive
  det som et blandet tall,
 • 3:50 - 3:51
  dette er såklart en uekte brøk.
 • 3:51 - 3:55
  Uekte brøker har en
  større teller enn nevner.
 • 3:55 - 3:59
  Om du vil skrive det som
  et blanda tall, 2 går opp i 7
 • 3:59 - 4:03
  tre ganger, med en rest
  på 1, så det er 3 og en halv.
 • 4:03 - 4:04
  Du kan skrive på begge måtene.
 • 4:04 - 4:06
  Jeg pleier å skrive det på denne måten,
 • 4:06 - 4:08
  fordi det er enklere å forholde seg til.
 • 4:08 - 4:09
  La oss gjøre en haug med problemer.
 • 4:09 - 4:14
  Eller ihvertfall så mange vi rekker
  på de neste fire eller fem minuttene.
 • 4:14 - 4:24
  Hva er -2/3 delt på 5/2?
 • 4:24 - 4:29
  Igjen, det er det samme
  som minus 2/3-- ops--
 • 4:29 - 4:35
  som minus 2/3 ganger hva?
 • 4:35 - 4:40
  Ganger inversen av 5/2, som er 2/5, og
 • 4:40 - 4:46
  og det er lik -4/15.
 • 4:46 - 4:52
  Hva er 3/2 delt på 1/6?
 • 4:52 - 5:00
  Vel, det er det samme
  som 3/2 ganger 6/1,
 • 5:00 - 5:03
  som er lik--
  La meg se, 3 og 1,
 • 5:03 - 5:09
  Vi delte bare 6-eren på 2 og
  2-eren på 2, så det blir 9.
 • 5:09 - 5:13
  Jeg tror du begynner å forstå
  det nå. La oss gjøre et par til.
 • 5:13 - 5:17
  Og selvsagt kan du alltids pause, og se
  på hele denne presentasjonen igjen
 • 5:17 - 5:19
  så du kan bli forvirret igjen.
 • 5:19 - 5:27
  La oss ta minus 5/7 delt på 10/3.
 • 5:27 - 5:34
  Vel, dette er det samme
  som minus 5/7 ganger 3/10.
 • 5:34 - 5:35
  Jeg bare ganger med inversen.
 • 5:35 - 5:38
  Det er alt jeg gjør, om og om igjen.
 • 5:38 - 5:40
  -5 ganger 3.
 • 5:40 - 5:43
  -15
 • 5:43 - 5:47
  7 ganger 10 er 70.
 • 5:47 - 5:51
  Om vi deler telleren og nevneren på 5
 • 5:51 - 5:56
  får vi minus 3/14
 • 5:56 - 5:58
  Vi kunne også gjort det her.
 • 5:58 - 6:03
  Vi kunne gjort 5, 2, og
  også fått minus 3/14.
 • 6:03 - 6:05
  La oss gjøre ett eller to problemer til.
 • 6:05 - 6:07
  Selv om jeg tror du forstår det.
 • 6:10 - 6:14
  La oss si, 1/2 delt på minus 3.
 • 6:14 - 6:15
  Aha!
 • 6:15 - 6:20
  Så hva skjer når du
  deler en brøk på et heltall?
 • 6:20 - 6:23
  Vel, vi vet at alle heltall
  kan skrives som en brøk.
 • 6:23 - 6:29
  Dette er det samme
  som 1/2 delt på minus 3/1.
 • 6:29 - 6:34
  Og å dele på en brøk er
  det samme som å gange
 • 6:34 - 6:37
  med dens inverse brøk.
 • 6:37 - 6:42
  Så inversen til -3/1 er -1/3.
 • 6:42 - 6:45
  Og dette er lik -1/6.
 • 6:45 - 6:46
  La oss gjøre det den andre veien.
 • 6:46 - 6:52
  Hva om jeg hadde -3 delt på 1/2?
 • 6:52 - 6:52
  Samme sak.
 • 6:52 - 7:00
  -3 er det samme som -3/1, delt på 1/2,
 • 7:00 - 7:08
  som er det samme som
  -3/1 ganger 2/1, som er lik
 • 7:08 - 7:12
  -6/1, som er lik -6.
 • 7:16 - 7:20
  Nå, la meg gi deg litt intuisjon
  for hvorfor dette fungerer.
 • 7:20 - 7:24
  La oss si at jeg sier 2 delt på 1/3.
 • 7:24 - 7:29
  Vel, vi vet at dette
  er lik 2/1 ganger 3/1,
 • 7:29 - 7:30
  som er lik 6.
 • 7:30 - 7:33
  Så, hvordan forholder 2,
  1/3 og 6 seg til hverandre?
 • 7:33 - 7:34
  La oss se på det på denne måten.
 • 7:34 - 7:37
  Hvis jeg hadde to pizzastykker.
 • 7:37 - 7:39
  Jeg har to pizzastykker.
 • 7:39 - 7:42
  Her er de to pizzastykkene mine.
 • 7:42 - 7:43
  To stykk her.
 • 7:43 - 7:48
  Så jeg har to stykker pizza,
  og jeg vil dele dem i tredeler.
 • 7:48 - 7:51
  Så jeg skal dele hver pizza i tre deler.
 • 7:51 - 7:53
  Jeg tegner ei Mercedes-stjerne.
 • 7:53 - 7:57
  Så jeg deler hver
  pizza i tre deler, sant?
 • 7:57 - 7:58
  Hvor mange biter har jeg?
 • 7:58 - 8:03
  La oss se, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 • 8:03 - 8:05
  Jeg har 6 deler.
 • 8:05 - 8:08
  Du vil kansje sitte å tenke på det litt,
 • 8:08 - 8:13
  men jeg tror det
  gir litt mening for deg.
 • 8:13 - 8:17
  La oss gjøre én til,
  bare for å slite ut hodet ditt.
 • 8:17 - 8:26
  Om jeg har -7/2 delt på 4/9--
  La oss si en negativ 4/9.
 • 8:26 - 8:31
  Det er det samme
  som minus 7/2 ganger
 • 8:31 - 8:34
  minus 9/4, sant?
 • 8:34 - 8:38
  Jeg bare ganget
  med inversen av -4/9.
 • 8:38 - 8:42
  9 ganger 7 er lik--
  negativ 7 ganger negativ 9
 • 8:42 - 8:48
  er positiv 63, og 2 ganger 4 er 8.
 • 8:48 - 8:52
  Jeg håper du nå har en god idé
  om hvordan å dele på en brøk.
 • 8:52 - 8:57
  Og du kan prøve deg på
  modulen for deling av brøk.
 • 8:57 - 8:59
  Ha det gøy!
Title:
Dividing fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:58

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions