Return to Video

Omvandlar decimaler till procent (uppgift 2)

 • 0:01 - 0:06
  Låt oss se om vi kan skriva
  1,501 som ett procenttal.
 • 0:06 - 0:11
  Vi vill egentligen bara skriva denna
  kvantitet som något delat med 100.
 • 0:11 - 0:16
  Vad vi kan göra är att säga att det här
  är samma sak som 1,501 delat med 1.
 • 0:16 - 0:22
  Vi har inte ändrat dess värde. Låt oss nu
  multiplicera det med 100 delat med 100.
 • 0:22 - 0:25
  När vi räknar ut denna produkt --
  jag har inte ändrat på värdet --
 • 0:25 - 0:27
  det här är att multiplicera något med 1.
 • 0:27 - 0:30
  När vi gör det kommer vi att ändra
  sättet vi representerar det på.
 • 0:30 - 0:35
  Nämnaren kommer att bli 1 gånger 100,
  så det är ganska rättframt.
 • 0:35 - 0:37
  Det blir 100.
 • 0:37 - 0:42
  I täljaren kommer vi vilja
  multiplicera 1,501 med 100.
 • 0:42 - 0:44
  Och så, det här kommer...
 • 0:44 - 0:46
  Om vi gångrar det här med 10,
 • 0:46 - 0:47
  så skulle vi flytta kommat en åt höger,
 • 0:47 - 0:49
  vill vi multiplicera det med 100,
 • 0:49 - 0:50
  så vi måste multiplicera med 10 igen.
 • 0:50 - 0:53
  Så vi ska flytta kommatecknet
  till höger två gånger.
 • 0:53 - 0:56
  Vi multiplicerar det med 10, två gånger.
 • Not Synced
  Eller så multiplicerar du det med 100.
 • Not Synced
  Det här är multiplikation med 10,
 • Not Synced
  och det här är multiplikation med 100.
 • Not Synced
  Så det här är vart decimalerna kommer att vara.
 • Not Synced
  Så vi kommer att få 150,1.
 • Not Synced
  Och det är så vi har skrivit
  1.501 som 150.1 delat med 100,
 • Not Synced
  eller 150.1 genom 100.
 • Not Synced
  Låt mig skriva ned det,
  150.1 genom... genom 100.
Title:
Omvandlar decimaler till procent (uppgift 2)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:48

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions