Return to Video

Omvandlar decimaler till procent (uppgift 2)

 • 0:01 - 0:06
  Låt oss se om vi kan skriva
  1,501 som ett procenttal.
 • 0:06 - 0:11
  Vi vill egentligen bara skriva denna
  kvantitet som något delat med 100.
 • 0:11 - 0:16
  Vad vi kan göra är att säga att det här
  är samma sak som 1,501 delat med 1.
 • Not Synced
  Vi har inte ändrat dess värde. Låt oss nu
  multiplicera det med 100 delat med 100.
 • Not Synced
  När vi räknar ut denna produkt --
  jag har inte ändrat på värdet --
 • Not Synced
  det här är att multiplicera något med 1.
 • Not Synced
  När vi gör det kommer vi att ändra
  sättet vi representerar det på.
 • Not Synced
  Nämnaren kommer att bli 1 gånger 100,
  så det är ganska rättframt.
 • Not Synced
  Det blir 100.
 • Not Synced
  I täljaren kommer vi vilja
  multiplicera 1,501 med 100.
Title:
Omvandlar decimaler till procent (uppgift 2)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:48

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions