< Return to Video

Mark Bradford: Paper | Art21 "Exclusive"

 • 0:07 - 0:09
  [Mark Bradford: Giấy]
 • 0:12 - 0:13
  Tôi hay nói, "Chà,"
 • 0:14 - 0:16
  "Cái tôi cần không có ở đây."
 • 0:17 - 0:20
  "Vì thế tôi đành phải tự tạo thôi."
 • 0:20 - 0:22
  Thế cho nên tôi đi vòng quanh,
 • 0:23 - 0:24
  kiếm tìm giấy,
 • 0:24 - 0:25
  loại phù hợp với tôi.
 • 0:26 - 0:27
  Tôi sẽ nhận ra khi tôi thấy nó.
 • 0:28 - 0:29
  Và khi bạn lật tờ giấy,
 • 0:29 - 0:31
  làm phơi bày mặt sau,
 • 0:32 - 0:33
  mọi ranh giới phai nhạt.
 • 0:33 - 0:35
  Mọi ngôn ngữ im lìm.
 • 0:35 - 0:37
  Và bất thình lình tôi đang ngồi với...
 • 0:38 - 0:41
  cái loại giấy này rất thân thuộc với tôi.
 • 0:44 - 0:44
  [CƯỜI NHẸ]
 • 0:45 - 0:46
  Tôi từng ở Bali,
 • 0:47 - 0:48
  và mỗi khi tôi đi đến một thành phố mới,
 • 0:48 - 0:50
  Tôi luôn luôn đi nhặt giấy
 • 0:51 - 0:55
  Cái bịch giấy này tôi nhặt trước trận sóng thần
 • 0:56 - 0:57
  Mới có 1 tháng trước thôi.
 • 0:59 - 1:01
  Loại giấy này tôi có cả đống,
 • 1:02 - 1:03
  và...
 • 1:07 - 1:09
  và khi người ta khám xét tôi,
 • 1:10 - 1:11
  một nhân viên hỏi,
 • 1:12 - 1:13
  "Sao anh lại mang đống giấy lộn này?"
 • 1:14 - 1:15
  Tôi nói, "Cái này không phải giấy lộn!"
 • 1:16 - 1:17
  "Cái này là nghê thuật."
 • 1:17 - 1:18
  Anh ta cãi, "Đó là rác."
 • 1:18 - 1:19
  Tôi cãi, "Đó là nghệ thuật!"
 • 1:19 - 1:20
  Và anh ta nói,"Thôi..."
 • 1:22 - 1:23
  "Vậy, tôi có thể mang về chứ?"
 • 1:23 - 1:24
  "Nếu đó là rác?"
 • 1:24 - 1:25
  Anh ta nói, "Anh có thể."
 • 1:25 - 1:26
  Và tôi nói,
 • 1:26 - 1:27
  "Chà, cái này là rác mà."
 • 1:27 - 1:27
  Cho nên...
 • 1:27 - 1:28
  [Haha]
Title:
Mark Bradford: Paper | Art21 "Exclusive"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
01:35

Vietnamese subtitles

Revisions