< Return to Video

Course 4 - Artist: Variables

 • 0:04 - 0:10
  Një variabël është një enë ku mund të ruani një vlerë. Kur përdorni atë variabël në një
 • 0:10 - 0:16
  algoritëm, ai hap enën dhe shikon vlerën brenda. Kjo ju lejon të shkruani
 • 0:16 - 0:22
  algoritme në mënyrë më të zgjuar që sillen ndryshe në varësi të vlerës së ruajtur në variabël.
 • 0:22 - 0:27
  nëse dëshironi të shkruani një algoritëm për të thënë Gëzuar ditëlindjen, ju jeni duke mbushur 10 vjeç! për vëllaun tim të vogël
 • 0:27 - 0:33
  kjo është shumë mirë tani, por kur ta ekzekutoj vitin e ardhshëm do të doja që ai të thoshte, Gëzuar ditëlindjen,
 • 0:33 - 0:39
  ti po mbush 11 vjeç! Unë mund të krijoj një variabël të quajtur mosha për të ruajtur moshën e vëllait tim dhe të shkruaj
 • 0:39 - 0:45
  algoritmin tim për të thënë Gëzuar ditëlindjen, ti po mbush 'mosha". Sepse ndryshorja mund
 • 0:45 - 0:53
  të ndryshojë, çdo vit mund ta përditësoj variablin 'moshë' në të barabartë 'moshë' plus 1. Në këtë enigmë,
 • 0:53 - 0:57
  ne do të përdorim një variabël që do të vendosë gjatësinë e vijës që artisti ynë tërheq.
 • 0:57 - 1:03
  Më vonë në kodin tonë, blloku i lëvizjes përpara do të shikojë atë variabël të gjatësisë për të parë se çfarë
 • 1:03 - 1:04
  vlere e keni vendosur.
Title:
Course 4 - Artist: Variables
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:07

Albanian subtitles

Incomplete

Revisions