Return to Video

Wer waren die Kelten? - Welt der Wunder

 • 0:04 - 0:07
  De 'moedigen en de strijdlustigen', zo noemden
 • 0:07 - 0:10
  de Romeinen, de Grieken en de Germanen hen
 • 0:10 - 0:11
  meer dan 2000 jaar geleden.
 • 0:13 - 0:17
  De kelten waren een bevolkingsgroep die uit verschillende stammen bestond:
 • 0:17 - 0:22
  Zenonen, Welshen of Galliërs.
 • 0:25 - 0:29
  Voor de kelten de oorlog introkken, vroegen ze raad bij hun druïden.
 • 0:30 - 0:35
  Maretakken en cultobjecten waren offers voor de goden
 • 0:36 - 0:40
  Dan pas wierp de druïde zijn loten uit hout of brons.
 • 0:46 - 0:51
  Uit het patroon van die takjes kon hij voorspellen of de 'veldtocht' goed of slecht zou aflopen.
 • 0:56 - 1:00
  Hoe rijker een krijger, hoe kwaliteitsvoller zijn wapens.
 • 1:01 - 1:07
  Adellijken droegen stootlansen, versierde schilden en helmen.
 • 1:10 - 1:13
  Alleen de rijksten konden zich ijzeren zwaarden veroorloven.
 • 1:15 - 1:22
  Voor de veldtocht smeerden de krijgers zich in met kalk om zo hun tegenstanders schrik aan te jagen.
 • 1:22 - 1:26
  De kelten begonnen het gevecht met een luid gebrul.
 • 1:26 - 1:32
  Het woord 'slogan' stamt uit deze tijd. Dit keltische woord betekende 'krijgsgeschreeuw'.
 • 1:34 - 1:39
  Omwille van oorlog en bevolkingsgroei breidden de kelten hun leefgebied uit.
 • 1:42 - 1:46
  800 v.Chr. wonen ze in Centraal-Europa.
 • 1:46 - 1:51
  300 jaar later vind je ze ook al terug tot in Spanje en Engeland.
 • 1:55 - 1:58
  In het noorden stootten ze op de Germanen.
 • 1:58 - 2:04
  De rijkdom van het zuiden laat hen de Po-vlakte binnendringen en Rome bezetten.
 • 2:08 - 2:12
  In de 3de eeuw v.Chr. veroveren ze ook stukken van Griekenland.
 • 2:12 - 2:16
  Je vindt zelfs keltische nederzettingen in Klein-Azië.
 • 2:18 - 2:21
  De kelten lieten niet veel bronnen na.
 • 2:21 - 2:25
  Lange tijd wisten we enkel iets over hun leefwijze omdat
 • 2:25 - 2:29
  Grieken en Romeinen hen vermelden op stenen inschriften en sculpturen.
 • 2:37 - 2:42
  De Romeinen hadden waarschijnlijk schrik van de kelten.
 • 2:47 - 2:52
  Hun sculpturen kunnen echter alleen een onvolledig beeld geven.
 • 2:59 - 3:06
  In het Oostenrijkse Bad Durnberg graven archeologen sinds meer dan 40 jaren op in de hoop meer over de kelten te weten te komen.
 • 3:06 - 3:10
  Hier is waarschijnlijk ooit een grote nederzetting geweest.
 • 3:10 - 3:16
  Bij elk onderdeel van de nederzetting hoort een klein grafveld.
 • 3:16 - 3:20
  Het geheel beslaat een oppervlakte van 2 km2
 • 3:20 - 3:25
  zodat we letterlijk van de ene zone in het andere lopen.
 • 3:25 - 3:28
  terwijl die verschillende zones niet noodzakelijk bij elkaar horen.
 • 3:29 - 3:31
  Dat maakt het werk moeilijk, maar ook spannend.
 • 3:31 - 3:37
  Met penselen en spatels werken de archeologen mm voor mm verder.
 • 3:38 - 3:43
  Ze weten dat er in de graven vaak metalen juwelen te vinden zijn.
 • 3:43 - 3:48
  De onderzoekers gebruiken dan ook een metaaldetector.
 • 3:54 - 3:58
  De kelten geloofden in een leven na de dood.
 • 3:58 - 4:04
  Daarom begroeven ze hun doden met juwelen en alledaagse gebruiksvoorwerpen
 • 4:04 - 4:08
  die nuttig waren voor hun reis in de onderwereld.
 • 4:14 - 4:19
  Als de metaaldetector aanslaat, weet nog niemand wat er onder de aarde ligt
 • 4:19 - 4:21
  een spannend moment.
 • 4:21 - 4:26
  De onderzoekers leggen het object voorzichtig bloot.
 • 4:32 - 4:37
  Dit keer komt een eenvoudige bronzen ring tevoorschijn.
 • 4:40 - 4:47
  Voor de onderzoekers een verdere steen in de mozaïek die een beter beeld van de kelten zal helpen vormen.
 • 4:47 - 4:51
  Elke vondst, elk detail wordt minutieus in het archeologisch rapport opgetekend.
 • 4:51 - 4:54
  Tijd, plaats en aardelaag.
 • 5:02 - 5:06
  Intussen hebben de archeologen hier veel geleerd over de keltische begrafenisrituelen.
 • 5:13 - 5:16
  Mannen kregen wapens mee.
 • 5:16 - 5:19
  Zwaarden, bijlen en dolken en speren.
 • 5:31 - 5:35
  Kookpotten en bestek vind je in graven voor mannen en vrouwen.
 • 5:37 - 5:41
  Juwelen, zoals armbanden uit brons of glasparels wijzen dan weer eerder op een graf voor vrouwen.
 • 5:46 - 5:51
  Vele keltische stammen moeten voor hun tijd zeer rijk geweest zijn.
 • 5:53 - 5:58
  Durnberg kan je vergelijken met Halhelm.
 • 5:58 - 6:06
  'Hall' betekent 'zout'. In deze regio was het zout erg belangrijk.
 • 6:06 - 6:14
  Zout was al belangrijk in de prehistorie. Misschien wel belangrijker dan nu.
 • 6:15 - 6:20
  Het witte goud was de sleutel van hun rijkdom.
 • 6:20 - 6:24
  Al in 1200 v. Chr. groeven de kelten al zout op.
 • 6:24 - 6:29
  Spaanders gemaakt uit harsrijk dennen- of larikshout verlichtten de duisternis maar spaarzaam.
 • 6:31 - 6:35
  Het werk in de mijn was erg inspannend en gevaarlijk.
 • 6:39 - 6:42
  Als werktuig gebruikten ze eenvoudige pikhouwelen.
 • 6:42 - 6:47
  Aan de voorkant van een stok bevestigden ze een stuk metaal.
 • 6:52 - 6:56
  De archeologen vonden groeven die tot meer dan 250m in de mijn leidden.
 • 6:58 - 7:02
  Het hele gangenstelsel is meer dan 5 km geweest.
 • 7:03 - 7:08
  De archeologen vermoedden dat werkploegen uit om en nabij 12 personen jarenlang hebben samengewerkt.
 • 7:11 - 7:16
  In gevlochten manden droegen de mannen het witte goud naar buiten.
 • 7:21 - 7:26
  Het meeste zout verkochten de kelten of ze verruilden het voor barnsteen, metaal of stof.
 • 7:27 - 7:31
  Een klein deel gebruikten ze om voorraden aan te leggen.
 • 7:31 - 7:34
  Ze kenden al de kunst van het pekelen.
 • 7:35 - 7:39
  Dankzij het zout bleef het vlees van de jacht of de slacht beter bewaard.
 • 7:44 - 7:49
  Stel je voor: je bent boer en je hebt in de herfst een grote veestapel
 • 7:49 - 7:58
  dankzij de geboorten in de zomer. Het is je taak ervoor te zorgen dat die veestapel de winter doorkomt.
 • 7:58 - 8:04
  Je moet dus slachten omdat je in de winter in de bergen te weinig gras hebt.
 • 8:04 - 8:07
  Je hebt bijgevolg een grote vleesberg.
 • 8:07 - 8:12
  Je kon deze vleesberg alleen maar bewaren als je zout had.
 • 8:12 - 8:20
  Dit zout onttrok het water aan het vlees. Dat is het geheim van het zout.
 • 8:23 - 8:26
  De archeologen vonden ook resten van stoffen.
 • 8:26 - 8:30
  Dankzij deze resten konden ze een idee krijgen over de kleren van de kelten.
 • 8:33 - 8:37
  De fijngewoven stoffen werden uit wol, linnen of hennep gemaakt.
 • 8:43 - 8:47
  Een soort veiligheidsspeld, een fibula, hield de stoffen te samen.
 • 8:49 - 8:53
  Juwelen, zoals deze, uit barnsteen waren alleen voor welstellende vrouwen.
 • 8:53 - 8:57
  De tussenstukken zijn uit been.
 • 9:05 - 9:09
  De kelten stonden bekend omwille van hun feesten.
 • 9:09 - 9:11
  De feesten waren een soort van ritueel.
 • 9:11 - 9:15
  Ze zorgden voor de samenhang tussen de verschillende stammen.
 • 9:15 - 9:18
  Men at vlees, bonen en brood.
 • 9:18 - 9:22
  De clanleiders boden ook veel alcohol aan.
 • 9:24 - 9:28
  Als teken van hun verbondenheid dronken de kelten samen uit één schotel.
 • 9:28 - 9:32
  Meestal dronken ze zelfgebrouwde mede (honingwijn).
 • 9:32 - 9:35
  Soms dronken ze ook geruilde wijn uit het zuiden.
 • 9:35 - 9:39
  Dat de kelten graag en veel dronken vind je bij vele antieke auteurs terug.
 • 9:39 - 9:44
  Soms duurden deze feesten meerdere dagen. Er is zelfs een verhaal bekend waarin
 • 9:44 - 9:49
  dat een rijke kelt in Klein-Azië zijn stamgenoten voor een heel jaar liet feestvieren.
 • 9:50 - 9:55
  De feesten hielden pas op als iedereen stomdronken was.
 • 9:59 - 10:03
  De druïden waren ook tot bijzondere dingen in staat.
 • 10:05 - 10:06
  Hier zie je chirurgische materialen.
 • 10:06 - 10:10
  Zij tonen wat een goede dokters de druïden al waren.
 • 10:11 - 10:15
  Als er een kopkwetsuur was met een onderliggende zwelling
 • 10:15 - 10:20
  zorgden de vensters in het schedeldak ervoor dat de druk op de hersenen verminderde.
 • 10:21 - 10:22
  Op die plekken, waar die druk was,
 • 10:22 - 10:28
  hebben ze de schedelhuid opengesneden
 • 10:28 - 10:30
  dat was waarschijnlijk het pijnlijkste.
 • 10:30 - 10:33
  want de schedel zelf heeft geen pijngevoel.
 • 10:33 - 10:36
  de druïde nam vervolgens een cirkelboor
 • 10:36 - 10:40
  hiermee markeerde hij het probleemgebied
 • 10:40 - 10:43
  dan boorde hij met een ander soort boor een gat in de schedel.
 • 10:43 - 10:46
  het schedelbeen nam hij dan eruit
 • 10:46 - 10:48
  en zo had hij toegang tot de hersenen.
 • 10:51 - 10:54
  Onderzoek van de schedels uit de graven
 • 10:54 - 10:58
  leert dat de helft van de geopereerden de operatie overleefde
 • 10:58 - 11:00
  ook al was het niet lang.
 • 11:00 - 11:03
  Dat is opmerkelijk voor die tijd.
 • 11:03 - 11:07
  De ingreep die uren of misschien wel dagen duurde, zullen zeker erg pijnlijk geweest zijn.
 • 11:07 - 11:11
  Waarschijnlijk gebruikten ze planten als verdovingsmiddel.
 • 11:11 - 11:16
  Papaver was al lang bekend.
 • 11:17 - 11:19
  De ondergang van de keltische cultuur
 • 11:19 - 11:22
  begon in de eerste eeuw n.C.
 • 11:22 - 11:26
  Historici gaan ervan uit dat de Romeinse troepen o.l.v. Julius Caesar
 • 11:26 - 11:29
  3 miljoen kelten gedood hebben.
 • 11:29 - 11:32
  Ondanks deze cijfers zijn ze nooit helemaal verdwenen.
 • 11:32 - 11:35
  In veel Europeanen vloeit er nog altijd keltisch bloed.
Title:
Wer waren die Kelten? - Welt der Wunder
Description:

more » « less
Video Language:
German
Duration:
11:38

Dutch subtitles

Revisions