< Return to Video

Rafael Lozano-Hemmer: "A Crack in the Hourglass" | Art21 "Extended Play"

 • 0:13 - 0:16
  Tôi nghĩ rằng những công trình hấp dẫn
 • 0:18 - 0:20
  Là những thứ trường tồn theo thời gian,
 • 0:21 - 0:23
  mang vẻ đẹp bí ẩn,
 • 0:23 - 0:25
  chúng làm phức tạp thêm những câu chuyện
 • 0:25 - 0:26
  mà chúng tôi tự thuật lại.
 • 0:27 - 0:30
  ( tiếng còi báo động)
 • 0:39 - 0:41
  Tôi đã có một khoảng thời gian rất dài
 • 0:41 - 0:43
  để đề xuất một cách tiếp cận đồ sộ hơn.
 • 0:44 - 0:45
  Chúng giống với
 • 0:46 - 0:49
  một nền tảng nhận diện người dùng
 • 0:50 - 0:54
  Tôi mắc COVID vào đầu tháng 3 tại New York
 • 0:54 - 0:57
  Điều đó thật tệ với tôi, tôi bị hen suyễn
 • 0:58 - 1:02
  Nói một cách khiêm tốn thì COVID
 • 1:02 - 1:03
  khiến tôi khó thở
 • 1:03 - 1:07
  Tôi cảm thấy những câu chuyện tôi đã nghe
 • 1:07 - 1:09
  về những thành viên trong gia đình
 • 1:09 - 1:11
 • 1:11 - 1:14
 • 1:14 - 1:16
 • 1:16 - 1:18
 • 1:18 - 1:22
 • 1:22 - 1:25
 • 1:25 - 1:28
 • 1:28 - 1:31
 • 1:31 - 1:33
 • 1:33 - 1:35
 • 1:38 - 1:41
 • 1:41 - 1:44
 • 1:44 - 1:47
 • 1:47 - 1:51
 • 1:54 - 1:57
 • 2:01 - 2:03
 • 2:03 - 2:06
 • 2:10 - 2:12
 • 2:12 - 2:14
 • 2:14 - 2:16
 • 2:18 - 2:23
 • 2:26 - 2:29
 • 2:29 - 2:34
 • 2:34 - 2:37
 • 2:37 - 2:40
 • 2:41 - 2:43
 • 2:43 - 2:46
 • 2:46 - 2:49
 • 2:49 - 2:51
 • 2:51 - 2:53
 • 2:55 - 2:57
 • 2:57 - 3:00
 • 3:00 - 3:03
 • 3:03 - 3:04
 • 3:04 - 3:07
 • 3:07 - 3:09
 • 3:12 - 3:15
 • 3:15 - 3:17
 • 3:17 - 3:19
 • 3:19 - 3:22
 • 3:22 - 3:26
 • 3:26 - 3:29
 • 3:30 - 3:33
 • 3:33 - 3:36
 • 3:36 - 3:40
 • 3:40 - 3:45
 • 3:45 - 3:50
 • 3:50 - 3:54
 • 3:54 - 3:57
 • 3:57 - 4:02
 • 4:02 - 4:04
 • 4:04 - 4:07
 • 4:13 - 4:16
 • 4:16 - 4:18
 • 4:19 - 4:22
 • 4:22 - 4:26
 • 4:26 - 4:29
 • 4:33 - 4:36
 • 4:36 - 4:38
 • 4:38 - 4:41
 • 4:41 - 4:42
 • 4:45 - 4:48
 • 4:50 - 4:53
 • 4:53 - 4:54
 • 4:54 - 4:56
 • 5:07 - 5:12
 • 5:12 - 5:15
 • 5:15 - 5:17
 • 5:20 - 5:23
 • 5:23 - 5:25
 • 5:28 - 5:31
 • 5:31 - 5:34
 • 5:34 - 5:35
 • 5:35 - 5:38
 • 5:38 - 5:42
 • 5:55 - 5:57
 • 5:57 - 6:00
 • 6:00 - 6:01
 • 6:01 - 6:05
 • 6:05 - 6:07
 • 6:07 - 6:10
 • 6:11 - 6:15
Title:
Rafael Lozano-Hemmer: "A Crack in the Hourglass" | Art21 "Extended Play"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
06:39

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions