Return to Video

Братья Лю

 • 0:05 - 0:10
  FRATOJ LU
  ĉina fabelo
 • 0:53 - 1:00
  Antaŭlonge loĝis en Ĉinio
  tri fratoj Lu...
 • 1:00 - 1:11
  Ili estis tiel similaj, ke eĉ la patrino
  distingis ilin laŭ koloraj bendoj...
 • 1:15 - 1:21
  Lu unua povis obeigi fajron.
 • 1:24 - 1:30
  Lu dua povis fortrinki maron...
 • 1:36 - 1:38
  ...kaj povis redoni
  la maron reen.
 • 1:41 - 1:54
  Lu tria sciis lingvojn
  de birdoj, fiŝoj kaj bestoj.
 • 1:56 - 1:58
  Foje...
 • 2:04 - 2:07
  Ve al mi,
  ve al mi.
 • 2:10 - 2:12
  Ve al mi,
  ve al mi.
 • 2:16 - 2:19
  Pri kio vi ploras,
  maljunulo?
 • 2:19 - 2:23
  Ĉiu mia posedaĵo estis unu monero
 • 2:23 - 2:26
  Kaj mi faligis ĝin en la maron.
 • 2:27 - 2:30
  Kun kio mi revenos hejmen?
 • 2:30 - 2:34
  Je kio mi aĉetos rizon
  por mia edzino?
 • 2:34 - 2:37
  Ne ploru, maljunulo!
 • 2:37 - 2:39
  Tio estas afero korektebla.
 • 2:40 - 2:44
  Nun mi fortrinkos la tutan maron,
 • 2:44 - 2:47
  Kaj vi trovos vian moneron!
 • 3:34 - 3:37
  Ne trinku!
  Ne trinku plu!
 • 3:38 - 3:42
  Ĉu vi vidas fiŝon?
  Ĝi ion krias al ni.
 • 3:47 - 3:48
  Mi nenion aŭdas.
 • 3:48 - 3:52
  La fiŝa lingvo estas neaŭdebla,
  sed ĝi krias per tuta sia forto.
 • 3:52 - 3:55
  Pri kio do ĝi krias?
 • 3:58 - 4:02
  Ĝi diras, ke se vi fortrinkos
  la tutan akvon,
 • 4:07 - 4:09
  Do ĉiuj fiŝoj pereos!
 • 4:09 - 4:13
  Diru al la fiŝo, ke kiam
  ni trovos la moneron,
 • 4:14 - 4:16
  Mi fordonos la akvon reen!
 • 4:28 - 4:30
  Fordonu la akvon nun!
 • 4:31 - 4:34
  Kaj la moneron ili trovos mem!
 • 4:34 - 4:35
  Ĉu ili mem?
 • 4:36 - 4:37
  Nu, bone.
 • 5:03 - 5:07
  Ili demandas,
  kia estis la monero.
 • 5:08 - 5:10
  Tia ĉi.
 • 7:37 - 7:40
  Ve al mi,
  ve al mi.
 • 7:41 - 7:43
  Ĉi tie ne estas mia monero.
 • 7:44 - 7:48
  La mia estis kupra,
  kaj ĉi tie ĉiuj estas oraj.
 • 7:48 - 7:52
  Kaj por kio vi bezonas la kupran?
  Prenu la orajn!
 • 7:53 - 7:55
  Prenu!
 • 7:57 - 7:59
  Jen pro tio
 • 8:01 - 8:02
  Dankon.
 • 8:07 - 8:09
  Okazis malfeliĉo!
 • 8:10 - 8:13
  Ni kuru! Rapide!
 • 8:17 - 8:21
  Unu hakisto hakas arbon,
 • 8:21 - 8:23
  Sur kiu ŝi havas neston!
 • 8:24 - 8:27
  Kaj en la nesto estas ŝiaj idoj —
  du filoj
 • 8:27 - 8:32
  Kaj unu filino!
  Kuru rapide!
 • 8:39 - 8:41
  Haltu!
 • 8:43 - 8:44
  Atendu!
 • 8:45 - 8:46
  Ne haku...
 • 8:47 - 8:49
  Ĉu vi vidas la neston?
 • 8:49 - 8:54
  Se la arbo falos —
  do idoj de ĉi tiu birdo pereos!
 • 8:58 - 9:01
  Du filoj kaj unu filino.
 • 9:03 - 9:08
  Du filoj kaj unu filino...
 • 9:09 - 9:11
  Baldaŭ venos nokto,
 • 9:11 - 9:16
  Kaj mi bezonas haki dek arbojn plu.
 • 9:16 - 9:19
  Ne ĉagreniĝu, bona hakisto!
 • 9:19 - 9:21
  Ni helpos vin!
 • 9:40 - 9:41
  Do, jen...
 • 9:42 - 9:45
  Al la hodiaŭa leciono
 • 9:45 - 9:50
  Vi devis lerni vortojn je litero "M".
 • 9:50 - 9:51
  Ĉu tiel?
 • 9:52 - 9:53
  Tre bone...
 • 9:55 - 9:56
  Vi povas respondi.
 • 9:58 - 10:00
  Do, mi aŭskultas.
 • 10:04 - 10:07
  Do, memoron vi havas bonan,
 • 10:07 - 10:10
  Sed prononco malpli bonas.
 • 10:10 - 10:12
  Ni ripetu ankoraŭfoje.
 • 10:13 - 10:15
  Melo!..
 • 10:16 - 10:17
  Bone.
 • 10:18 - 10:20
  Ni daŭrigu.
 • 10:20 - 10:22
  Meelo!..
 • 10:23 - 10:26
  Ne "meelo", sed "mielo".
 • 10:27 - 10:30
  Ĉu vi komprenas? "I".
 • 10:30 - 10:34
  — Mielo.
  — Mielo...
 • 10:35 - 10:37
  — Mielo...
  — Ĝuste!
 • 10:38 - 10:41
  Do, nun diru al mi,
 • 10:42 - 10:44
  Kio estas ĉi tio?
 • 10:57 - 10:59
  Ne malhelpu.
 • 11:04 - 11:09
  Tio estas en la kapra lingvo.
  Kaj kiel tio estas en la homa?
 • 11:13 - 11:16
  Ni studis tion nur hieraŭ.
 • 11:17 - 11:20
  — Marbo!..
  — Ne.
 • 11:25 - 11:28
  Barbo!..
 • 11:29 - 11:34
  Ne "marbo" kaj ne "barbo", sed "arbo".
 • 11:36 - 11:38
  Arbo! Ĉu vi komprenas?
 • 11:38 - 11:41
  Arbo!..
 • 11:42 - 11:44
  Tre bone! Kaj en la birda?
 • 11:49 - 11:52
  Kaj kiel estas "arbo" en la fiŝa?
 • 11:56 - 11:57
  Brave!
 • 11:58 - 12:03
  Mi garantas — eĉ unu jaro ne pasos,
  kiam vi parolos ĉiujn tri lingvojn.
 • 12:03 - 12:06
  Kaj nun vi povas ludi.
 • 13:15 - 13:17
  Kuru for!
 • 13:19 - 13:21
  Kuru!
 • 13:22 - 13:27
  Ĉu vi ne vidis, ke la granda mandareno
  volis pafi ĉi tiun kaprineton?
 • 13:28 - 13:29
  Mi vidis.
 • 13:29 - 13:33
  Do, pro kio vi kriis?
 • 13:33 - 13:36
  Mi kriis ĝuste pro tio,
  ke mi vidis.
 • 13:36 - 13:38
  Arestu lin!
 • 13:40 - 13:44
  Kaj fordonu lin al tigro!
 • 15:12 - 15:16
  Tio ne estas tigro,
  tio estas putra kataĉo!
 • 15:16 - 15:18
  Forigu!
 • 15:20 - 15:23
  Kaj la knabon bruligu
 • 15:23 - 15:26
  Morgaŭ tagmeze!
 • 15:36 - 15:41
  Vi demandas, kiel vi povas helpi...
 • 15:43 - 15:46
  Kiel do vi povas helpi min,
 • 15:47 - 15:48
  Tiom eta birdo?
 • 15:50 - 15:51
  Jen...
 • 15:53 - 15:54
  Flugu.
 • 15:57 - 16:01
  La patrino kaj la fratoj sciu,
 • 16:02 - 16:05
  Ke en la lasta minuto
 • 16:06 - 16:09
  Mi pensas pri ili.
 • 16:32 - 16:34
  Mi nenie trovis lin.
 • 16:35 - 16:37
  Kio povis okazi al li?
 • 16:40 - 16:43
  Mi trairis la tutan arbaron.
 • 16:44 - 16:46
  Nenie li estas.
 • 16:49 - 16:51
  Kie estas li?
 • 16:51 - 16:54
  Kie estas li, mia kara?
 • 16:56 - 16:59
  Tio estas li!
  Tio estas li!
 • 17:15 - 17:19
  Mia kara... Kie li estas?
 • 17:20 - 17:24
  Ni ne komprenas vian lingvon...
 • 17:24 - 17:26
  Kiu diros al ni?
 • 17:27 - 17:28
  Mi!..
 • 17:30 - 17:33
  — Ĉu vi?
  — Mi!..
 • 17:34 - 17:36
  Kiel vi povas helpi nin?
 • 17:36 - 17:39
  Traduki!..
 • 17:40 - 17:43
  Do, traduku!
  Traduku!
 • 17:49 - 17:51
  Malfeliĉo!..
 • 17:51 - 17:55
  — Malfeliĉo? Kie li estas?
  — Kio okazis al li?
 • 18:03 - 18:06
  En malliberejo!..
 • 18:07 - 18:09
  En malliberejo?
 • 18:51 - 18:53
  He, ekzekutisto!
 • 18:54 - 18:56
  Prenu la knabon.
 • 18:58 - 19:02
  Kaj ne forturnu rigardon de li.
 • 19:02 - 19:07
  La knabo estas ruza, kiel vulpo!
 • 19:07 - 19:11
  Kaj li povas eskapi!
 • 19:11 - 19:13
  Li eskapos, vi diras?
 • 19:15 - 19:18
  Mi lin eĉ ne rigardos,
 • 19:18 - 19:22
  Kaj li tutegale ne eskapos de mi!
 • 19:22 - 19:26
  Ho, ne fanfaronu!
 • 19:26 - 19:28
  Ni vetu.
 • 19:28 - 19:31
  — Kontraŭ kio?
  — Ĉio, kion vi volas.
 • 19:34 - 19:39
  Kion donos al vi nia favora mandareno
  pro la hodiaŭa ekzekuto?
 • 19:39 - 19:42
  Li donos tiom, kiom li volos.
 • 19:42 - 19:45
  Do, ni vetu kontraŭ la duono.
 • 19:46 - 19:50
  — Ĉu tio ne tro grandas?
  — Ho, ĉu vi ektimis?
 • 19:51 - 19:53
  Mi?
 • 19:53 - 19:55
  Ektimis?
 • 19:55 - 19:59
  He, asistantoj!
  Kovru la knabon
 • 19:59 - 20:02
  Per ĉi tiu barelo.
 • 20:08 - 20:10
  Nu,
 • 20:10 - 20:14
  Kion vi diros, malliberejisto?
 • 20:15 - 20:18
  Ĉu mi rigardas lin? Ne.
 • 20:20 - 20:23
  Ĉu li povas eskapi de mi?
  Ankaŭ ne.
 • 20:42 - 20:44
  Kaj kie estas la knabo?
 • 20:45 - 20:46
  Mi estas ĉi tie!
 • 20:49 - 20:52
  Kial vi ne estas gardata?
 • 20:52 - 20:57
  Mi trompis la ekzekutiston
  kaj eskapis.
 • 20:58 - 21:00
  Sed poste mi komprenis
  mian kulpon
 • 21:02 - 21:05
  Kaj revenis.
 • 21:06 - 21:09
  La ekzekutisto lasis vin!
 • 21:12 - 21:14
  Gardistoj!
 • 21:18 - 21:21
  Arestu la ekzekutiston!
 • 21:23 - 21:27
  Iru, ekzekutisto,
  iru, fanfaronulo...
 • 21:27 - 21:31
  Ricevu vian premion!
 • 21:34 - 21:37
  Donu al li centon
  da bastonbatoj.
 • 21:37 - 21:42
  Ho, favora mandareno...
 • 21:43 - 21:46
  Mi povas ricevi nur kvindek.
 • 21:47 - 21:50
  Ĉar la duonon mi perdis laŭ veto
 • 21:51 - 21:53
  Kun la malliberejisto.
 • 21:53 - 22:01
  Ricevu la tutan centon,
  kaj poste fordonu la ŝuldon
 • 22:01 - 22:04
  Al la malliberejisto!..
 • 22:23 - 22:26
  Flamo arda de la fajro,
 • 22:26 - 22:28
  Iru foren de mi!
 • 22:31 - 22:35
  Staru, fajro, antaŭ mi
  kiel muro senmovebla.
 • 22:39 - 22:41
  Sparkojn vi ne ĵetu supren.
 • 22:42 - 22:45
  Iru for kaj estiniĝu.
 • 22:51 - 22:54
  Fajron! Fajron!
 • 22:56 - 22:59
  Fajron! Fajron!
 • 23:02 - 23:04
  Savu!
 • 23:04 - 23:08
  Akvon! Akvon!
 • 23:08 - 23:10
  Akvon! Akvon!
 • 23:32 - 23:39
  Se li ne pereis en fajro,
  do li pereu en akvo!
 • 23:40 - 23:45
  Veturigu lin sur mian rapidan ŝipon!
 • 23:50 - 23:56
  Al la sunleviĝo mi venos mem.
 • 26:18 - 26:20
  Rigardu! Rigardu!
 • 26:56 - 26:58
  Mi nun demandos.
 • 26:59 - 27:03
  La fiŝoj demandas,
  ĉu ili devas redoni la mandarenon.
 • 27:03 - 27:07
  Diru al la fiŝoj,
  ke ili ne maltrankvilu!
Title:
Братья Лю
Description:

Советский мультфильм по мотивам китайской сказки.

Добрые советские мультфильмы на нашем канале:
- выпуски "Веселая карусель"
- сериал "38 папугаев"
- мультики на основе сказок Сутеева
- сериал "Обезьянки"
Подписывайтесь на канал
https://www.youtube.com/ClassicCartoonsMedia

Сюжет мультфильма "Братья Лю"
Давным давно жили в Китая три брата Лю. Они были так похожи, что даже родная мать, различала их, по разноцветным ленточкам. Лю первый мог повелевать огнем, Лю второй мог выпить море, и мог вернуть море обратно, а третий Лю знал язык птиц, рыб и зверей. Однажды, благодаря своим способностям, они победили жестокого правителя Китая... Вместе с нашим каналом можно сделать небольшой перерыв и начать смотреть прекрасный мультфильм онлайн бесплатно.

more » « less
Video Language:
Russian
Duration:
27:22

Esperanto subtitles

Revisions